نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1056
 • بازدید: 

  303
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) مهم ترین علت عدم تخمک گذاری در جمعیت عمومی و در زنان نابارور می باشد. با تاکید به اهمیت سندرم تخمدان پلی کیستیک به عنوان یکی از علل نازایی و با توجه به ارتباط این سندرم با اختلالات هورمونی و متابولیکی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدنی، توان هوازی و برخی از هورمون های زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1394 روی 20 زن نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به درمانگاه زنان ساکن شهرستان بجنورد انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری مداخله و شاهد تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تمرینی، 12 هفته سه جلسه ای تمرین هوازی را با شدت 65-40% ضربان قلب ذخیره بیشینه انجام دادند. پیش از شروع و پس از پایان مداخله تمرینی، سطوح هورمون های جنسی و ترکیب بدن جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 18) برای مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از روش آزمون تی دانشجویی در گروه های همبسته و مستقل استفاده شد. میزان pکمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: در پایان دوره تمرینی وزن بدن و مقادیر هورمون لوتئینی کاهش و حداکثر اکسیژن مصرفی افزایش معنی‌دار یافت (p=0.001). غلظت هورمون محرک تیروئیدی، هورمون محرک فولیکولی و پرولاکتین در پایان دوره تغییر معنی‌داری پیدا نکرد (p>0.05). همچنین پس از پایان مداخله تمرینی، تفاوت معنی داری در وزن، شاخص توده بدنی، مقادیر هورمون لوتئینی و حداکثر اکسیژن مصرفی بین دو گروه مشاهده شد (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به کاهش وزن و هورمون لوتئینی و افزایش مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی به دنبال تمرینات هوازی، می‌توان از آن به عنوان یک شیوه درمانی غیردارویی جهت بهبودی بیماران مبتلا به سندرم پلی‌کیستیک استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 303

دانلود 123 استناد 1056 مرجع 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

مقدمه: از دیرباز زوجین به دنبال روش هایی برای اثرگذاری بر جنسیت فرزند بوده اند. اگرچه برخی از این روش ها برگرفته از عقاید خرافی بوده و هیچگونه پایه علمی نداشتند، اما امروزه شواهد مستند علمی وجود دارند که نشان‌دهنده تاثیر برخی از آن ها بر انتخاب جنسیت می باشند. روش های انتخاب جنسیت جنین به دو دسته کلی روش های پیش از بارداری (تکنولوژیک و طبیعی) و پس از بارداری تقسیم می شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی روش های طبیعی مؤثر بر انتخاب جنسیت جنین و ملاحظات اخلاقی آن انجام شد.روش کار: در این مطالعه مروری روایتی، مروری جامع با استفاده از پایگاه های بین المللی Pubmed،Science Direct، Google Scholar و SID از سال 1940 تا 2015 انجام گرفتو تنها مقالات فارسی و انگلیسی بررسی شدند. کلمات کلیدی انگلیسی شامل Sex Preselection، Sex Ratio و Sex Selection و کلمات کلیدی فارسی شامل انتخاب جنسیت پیش از بارداریو نسبت جنسیت و انتخاب جنسیت بود.یافته ها: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که روش های طبیعی انتخاب جنسیت جنین بر پایه زمان بندی نزدیکی، PH واژن و دوش های واژینال، وضعیت دخول، ارگاسم، فواصل نزدیکی و امتناع از آن و رژیم غذایی مادر می باشند، اگرچه عوامل اثرگذار دیگری نیز وجود دارند. نظرات اخلاق شناسان زیستی، مذاهب و سازمان های پزشکی تخصصی در زمینه انتخاب جنسیت جنین بسیار متفاوت می باشد.نتیجه گیری: روش های طبیعی انتخاب جنسیت جنین پیش از بارداری به عنوان روش هایی ساده و ارزان، می توانند بر جنسیت جنین تاثیرگذار باشند. ادغام این روش ها یقینا می تواند راهکاری مناسب برای افزایش احتمال داشتن فرزندی با جنسیت دلخواه شود. با این وجود، مطالعات کارآزمایی بالینی وسیع تر می تواند شواهد کامل تری را ارائه کند.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 159 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

مقدمه: نقش صفاق در انسان در انتقال آب و الکترولیت ها، دفاع بدن و کاهش اصطکاک بین روده ها و دیگر احشاء از دیرباز شناخته شده است. این لایه سروزی از یک ردیف سلول های مزوتلیال که بر روی لایه بازال و بافت همبند پشتیبان حاوی سلول و پروتئین های ساختمانی قرار گرفته، تشکیل شده است. طی دهه های اخیرصفاق لگنی انسان با به کارگیری میکروسکوپ الکترونی روبشی در شرایط گوناگونی به منظور تشخیص بیماری ها به ویژه در آندومتریوز دردهای مزمن لگنی و... مورد مطالعه قرار گرفته است. در این گزارش، تغییرات میکروساختاری ایجاد شده توسط جراح به دلیل مشکلات تکنیکال غیر عمدی در تهیه بافت ارائه شده است. در این گزارش، تغییرات فراساختاری غیر عمدی بر روی صفاق لگنی توسط ابزار در حین جراحی لاپاروسکوپی که می تواند منجر به بروز خطا در تشخیص پاتولوژیست و درک روند بیماری است، معرفی شد.معرفی بیمار: در این گزارش، دو قطعه از بافت صفاقی با ابعاد 7×7 میلی متری از صفاق درگیر و دو قطعه نیز از صفاق به ظاهر نرمال جهت بررسی با میکروسکوپ الکترونی روبشی در بیمار با درد مزمن لگن مشکوک به آندومتریوز مورد بررسی قرار گرفت.نتیجه گیری: با توجه به آسیب غیر عمدی ابزار لاپاروسکوپی در بررسی بافت های ظریف مانند صفاق، بایستی به این نکته بسیار ساده اما کلیدی در روند تهیه نمونه ها جهت بررسی های تشخیصی و فراساختاری دقت لازم مبذول گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 88 استناد 0 مرجع 1