مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

دانش مدیریت | سال:1377 | دوره:11 | شماره:40-39

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

برقعی سیدرضا

نشریه: 

دانش مدیریت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40-39
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

سلطانی ایرج

نشریه: 

دانش مدیریت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40-39
 • صفحه شروع: 

  178
 • صفحه پایان: 

  203
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

دانش مدیریت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40-39
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 23 استناد 10 مرجع 0
نویسنده: 

میرکمالی سیدمحمد

نشریه: 

دانش مدیریت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40-39
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

دانش مدیریت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40-39
 • صفحه شروع: 

  96
 • صفحه پایان: 

  125
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID