The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

هنرهای زیبا | سال:1380 | دوره:- | شماره:9

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

اکبری منوچهر

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

در این مقاله نخست به نقش واژه ها به عنوان عناصر اصلی زبان اشاره شده است. واژه ها در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحول می گردند. هنر به عنوان کلمه ای چند معنا از تنوع و تکثر چشمگیری برخوردار است. واژه هنر نموداری از مصادیق هنرهای زیبا و گرایش های آن تا اصول تیراندازی و جنگجویی و حتی آموختن زبان های متفاوت بهره مند است. علاوه بر این در شاهنامه با معانی از قبیل: خردورزی، حکمت، کارهای خوب، سازندگی، کسب رضایت خدا، مقارن است. همراهی واژه هنر با اعمال واژه های زیر قابل توجه است: انجام وظیفه، مراسم تاجگذاری، اصول موجود بین حاکم و مردم، خرد، داد، دانش، ادب، نژاد، مردانگی، پاکی، فرزانگی، کشورداری، لیاقت، مهرورزی، بهره مندی از فره ایزدی، هنرمندی علاوه بر صفت اقشار مردم مانند زنان و موبدان و پادشاه و پهلوانان حتی صفت رخش هم واقع شده است. سخن آخر اینکه فردوسی منشاء هنر را خدا و آن را ودیعه الهی می داند.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

آژند یعقوب

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  810
 • دانلود: 

  313
چکیده: 

ارتباط ایران با چین بسیار دیرینه است. این ارتباط همواره ماهیت بازرگانی و فرهنگی داشته است. ورود کالاهای چینی به ایران زمین بخصوص کالاهای هنری آن موجب تعامل هنری بین دو تمدن چین و ایران می شده است. هنگامی که مغولان در سده هفتم هجری بر سرزمین چین و ایران مستولی شدند این تعامل سرعت و وسعت بیشتری گرفت و بخصوص هنرهای تجسمی ایران را تحت تاثیر قرار داد. در این مقاله برآنم که وجوه مختلف این تاثیرگذاری را بخصوص در هنرهای تجسمی تصویری بازنمایم.  

آمار یکساله:  

بازدید 810

دانلود 313 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

گودرزی مصطفی

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  30
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  504
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

تمامی تاریخ هنر، تا اوایل سده بیستم میلادی، شاهد حضور پرقدرت نقاشی فیگوراتیو و تصویری بوده است. هنرهای غیر تصویری، بیشتر در زمینه هنرهای کاربردی و تزئینی ظهور یافته بود. در اوایل قرن بیستم، نقاش اروپایی از تصویر نمودن جهان محسوس و دنیای عینی روی برتافت و صحنه نقاشی خود را از اشیاء و عناصر قابل شناخت و شکلهای شناخته شده در جهان مرئی و ملموس، خالی کرده و به بازتاب دنیای درون خود پرداخت. تغییر جهت از جهان برونی به درون انسان، از بازنمایی شی ء به نمایش فرم، نقطه آغازین تکوین بیان نوین هنری و شروع ظهور نقاشی غیر تصویری و به اعتباری نقاشی آبستره بود. نقاشی، دیگر تنها وسیله بازنمایی جهان مرئی نبود. انعکاس بیانی شکلهای رنگین ناب، می توانست وسایل مرئی ساختن طنین درونی چیزها و اهتزازشان در روح آدمی را برای نقاش تدارک بیند. در این دوره، هنرمند نقاش متقاعد شد که اگر هماهنگی های ناب تصویری عاری از تصویرهای عینی یا استعاری باشند، می توانند- درست همانند اصوات ناب موسیقی- روح انگیز شوند. هنرمند، از تصویرهای طبیعی یکسره چشم پوشیده و خود را کاملا به نیروی بیانی شکلهای رنگین سپرد.در این مقاله، ضمن اشاره به انگیزه ها، اندیشه ها و زمینه های پیدایش هنر انتزاعی، به آغازکنندگان و گرایشات عمده ظهور یافته این هنر توجه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 504

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رهنورد زهرا

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  4
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  733
 • دانلود: 

  526
چکیده: 

ارتباط جامعه شناسی هنر و ایدئولوژی از مهمترین رویکردها در قلمرو نظریه پردازی و نقد هنری است. جامعه شناسی هنر، به عنوان یک علم و ایدئولوژی، به عنوان متغیر تاثیرگذار بر دانش اجتماعی مذکور، به رویکرد مطرح محافل، صاحبنظران، نظریه پردازان و منتقدان هنری، تبدیل شده است.پیرامون این رویکرد مطرح سوالاتی شکل می گیرد. مانند:آیا ایدئولوژی بر تولید خلاقانه هنر تاثیر دارد؟آیا ایدئولوژی بر شناخت اجتماعی از هنر موثر است؟آیا ایدئولوژی می تواند به عنوان عامل موثر بر نقد هنری، مطرح شود؟در قلمروی وسیعتر، این سوال مطرح است که آیا دانشهای بشری و فراورده های آن به نحوی متاثر از ایدئولوژی هستند یا درون جوش و درون ذاتند یا براساس واقعیت های موجود شکل می گیرند؟مجموعه سوالات فوق بهانه ای شد که این تحقیق شکل گرفته و ارتباط بین ایدئولوژی و جامعه شناسی هنر، با مروری بر مکاتب واقع گرایی انتقادی- واقع گرایی اجتماعی مکتب فرانکفورت، ساختارگرایی و مکتب عشق... مورد بررسی قرار گیرد.نتیجه گیری مقاله حاکی از این است که ایدئولوژی، به دلیل داشتن بایدها و نبایدها... چونان حاکمی سخت گیر... هنر را تحت سلطه خود گرفته و آن را، از عرصه خلاقیت و شفافیت و صداقت که خاص هنر و هنرمندیست به عرصه «فرمایش» و «دیکته» سوق می دهد، مگر اینکه به عشق و ایمان تبدیل شده و به کلیه حوزه های خودآگاه و ناخودآگاه هنرمند نفوذ نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 733

دانلود 526 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

حبیبی سیدمحسن

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  864
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

ویرانی بافت های کهن و آثار ارزشمندی که آنها دربر دارند، با دلایل متعددی که مردم و مسئولان را به عنوان عاملان آن با نقش های متفاوت در کنار یکدیگر قرار می دهد، سبب گردید تا با فقدان حیات شهری در این محدوده ها مواجه گردیم. این امر خود دلیلی بر رها شده و متروکه شدن این بافتها علیرغم تمامی ویژگی هایشان است. در حالی که با وجود کمترین توجهات و اقدامات در جهت حفاظت از این محدوده های تاریخی، این ثروت های فرهنگی- تاریخی، به لحاظ ارزش های فوق العاده ای که شاید هنوز برای بسیاری از ما ناشناخته باشد پذیرای گردشگرانی است (هرچند اندک) که در جهت آگاهی و شناخت هر چه بیشتر از حقایق و رازهای پنهان آنها و آشنایی با نحوه تفکر مردمان متعلق به آنها به این گنجینه های ملی روی می آورند.طراحی مسیرهای پیاده- گردشگری در بافت کهن به عنوان گامی دو جانبه و شاید چند سویه برای حفاظت از بافت و هدایت گردشگر، می تواند به عنوان «پیش اقدامی» بافت کهن مورد نظر را حیات بخشد و به عنوان عامل تکمیلی در امر حفاظت به احیا بافت منجر گردد. این مسیر که مطابق با حرکت انسان برای بافتی مطابق با حرکت او طراحی می شود ضمن معرفی بافت و عناصر با ارزش آن به عنوان یک راوی و یک هادی مناسب می تواند هر ناآشنایی را با بافت مانوس سازد و آشنا، و میتواند راهی باشد که حیات را در درون بافت جاری سازد. قابلیت جذب گردشگری نه تنها برآورنده نیازهای مربوط و معاصر بافت است بلکه به عنوان یک ضرورت برای حل مسائل بافت های کهن و ارزشمند نهفته در دل شهرها تلقی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 864

دانلود 79 استناد 6 مرجع 5
نویسنده: 

گلابچی محمود

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1989
 • دانلود: 

  444
چکیده: 

هر چند طرح یک ساختمان بلند حاصل نهایی فرآیند پیچیده ای است که عناصر آن بر هم تاثیر متقابل دارند و عوامل متعددی از جمله ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن موثرند، اما با رعایت اصول و معیارهای حاصل از پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه طراحی معماری، سازه و شهرسازی (در صورتی که با تدوین و اجرای سیاست گذاری های لازم در سایر زمینه ها همراه گردد) می توان امکان استفاده مناسب و مطلوب از بناهای بلند را ایجاد نمود. به طور کلی با توجه به شرایط خاص قرن حاضر استفاده مناسب و البته مشروط از ساختمانهای بلند را می توان راه حلی واقع گرایانه و مطلوب جهت اسکان مردم و تامین سایر نیازهای مرتبط با فعالیتهای اجتماعی واقتصادی در شهرهای بزرگ دانست.این تحقیق نشان می دهد ساختمانهای بلند می توانند در شرایط مناسب به صورت مطلوبی جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند. ساختمانهای بلند مرتبه علاوه بر استفاده برای هر یک از کاربردهای مسکونی، تجاری و اداری می توانند به صورت مناسبی برای عملکردهای تلفیقی نیز مورد استفاده قرار گیرند و از آنها برای مرکزیت بخشیدن به فعالیتهای مرتبط با یکدیگر استفاده نمود.براساس این تحقیق بکارگیری فرمهای ساده و منظم علاوه بر کمک به پایداری و ایستایی ساختمان، سبب افزایش ایمنی در بناهای بلند می گردد. وجود نظم و ترکیب مناسب با ساختمانهای اطراف، تقارن، تعادل و وحدت از عوامل موثر در ایجاد فرم و نمای بصری مطلوب بناهای بلند می باشند. برای ایجاد مقیاس انسانی و مطلوب نمودن فرم بنا می توان در فضای اطراف ساختمان با ایجاد عمق دید نسبت به ساختمان ارتباط مطلوبی بین فرم و بیننده بوجود آورد.این تحقیق با استفاده از مطالعات نظری، بررسی و تحلیل تحقیقات انجام شده قبلی در این زمینه، بررسی و نقد دیدگاه های مختلف ارائه شده در ارتباط با ساختمان های بلند، مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن براساس شاخص های مورد مطالعه اعم از معماری، سازه، شهرسازی، اقتصاد، ایمنی و محیط زیست صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1989

دانلود 444 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

چون کشور ما ایران بر روی کمربند زلزله قرار دارد، و تقریبا تمام نقاط آن زلزله خیز است، و یکی از راههای مقابله با اثرات زلزله بر ساختمان پایین آوردن وزن ساختمان است، بنابراین در این طرح تحقیقاتی پایین آوردن وزن نماسازی ساختمانها بررسی و مطالعه می شود. در ابتدا می بایستی روش های متداول نماسازی که بر مبنای عادت، مصالح موجود و قابل دسترسی، و فن آوری های موجود طراحی و اجرا می گردد شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. سپس بررسی و مطالعه بر روی آخرین فن آوری ها و مصالح ساختمانی که در نماسازی بکار برده می شود و در کتابهای فن آوری ساختمان قابل دسترسی است انجام گردیده ، و نمونه هایی ارائه می گردد. در هر یک از این روشها محاسبه وزن بار مرده نماسازی ها محاسبه شده است. در نهایت، انتخابی از روشهای اجرایی و فن آوری نماسازی با پایین آوردن وزن بار مرده انجام شده و پیشنهاد می شود.بدیهی است مصالحی که پیشنهاد می شود می بایستی از داخل یا خارج کشور به راحتی در دسترس باشد، و فن آوری اجرای آن نیز به شکل قابل درک و فهم برای مجریان و پیمانکاران ساختمانی معرفی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

منظمی درویش رضا

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  76
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  698
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

از سده هشتم پیش از میلاد قوم آریا در فلات ایران مستقر شدند بیشتر آنها در هندوستان سکنی گزیدند. چون در آن دوران موسیقی هنری مستقل نبود و بیشتر در مراسم مذهبی و اعیاد و جشن ها بکار می رفت، یک نوع موسیقی غیر مذهبی هم در دستگاه حکمرانان هخامنشی بود که معمولا در حملات جنگی با سازهایی نظیر شیپور و دهل بکار می رفت. بعد از آن موسیقی کولی ها یا کاولی در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 698

دانلود 358 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عزیزی محمود

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

با گذشت نزدیک به دو قرن از حضور تئاتر به شکل غربی آن در کشور و بخصوص با راه اندازی چاپخانه و نشر کتاب و ترجمه آثار نویسندگان بزرگ تئاتر و بالاخره رفت و آمدهای ایرانیان به خارج از کشور، در مقاطعی تئاتر توانست در مجامع شهری، از جایگاه ارزنده ای برخوردار گردد ولی هرگز آنطور که باید به رسالت خود دست نیافت و نتوانست نهادینه گردد. از مجموعه فعالیت های تئاتری این دوره، فقط می توان چند نفر را با نام کارگردان شناسایی کرد.متاسفانه اغلب هنرمندان تئاتر، رسالت این شغل جدید هنری در تئاتر را نزدیک به مسئولیت معین البکاء در اجرای نمایش می دانند. در این مقاله سعی می شود، تاریخ پیدایش این واژه، سیر تحولات و سهم فرهنگ سازی این شغل هنری، رسالت و مسئولیت او را توضیح داده، علت نامگذاری فعالیت های هنرهای نمایشی قرن بیستم به «عصر کارگردان» توسط برخی از دست اندرکاران تئاتر را روشن سازد.لازم به ذکر است که این مقاله سعی ندارد، با بیان این مطلب، سهم و جایگاه درام نویس را در این دوره نادیده گرفته، به ارزشها و ضرورت حضور ارزنده او در تئاتر خدشه وارد نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

فرشته حکمت فرشاد

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  86
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

در این مقاله به خاستگاه قصه با توجه به نیازهای روانی بشر اشاره شده است و به عنصر ایجاد تضاد به عنوان اصلی ترین جنبه زیبا شناختی برای آفرینش یک اثر ادبی و هنری توجه شده است و سرانجام رنج و لذت، تنش و آرامش به عنوان عواملی برگرفته از واقعیت زندگی، الهام بخش آفرینش قصه و نمایش معرفی شده اند.  

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مظفری حسین

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  92
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  423
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

در این گزارش سفر و بازدید، یکی از بزرگترین کارهای معماری قرن بیستم که آخرین آنها نیز هست معرفی شده است. این بنا که برای برگزاری جشن های آغاز هزاره سوم در لندن طراحی و اجرا شد، و درست در ماه دسامبر 1999 به پایان رسید با استفاده از جدیدترین فن آوری سازه و معماری یعنی سیستم کابل و پوشش غشائی خلق گردیده است، و به همین دلیل به جامعه معماری ایران معرفی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 423

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID