مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  25-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 30 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  12-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  291
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 291

دانلود 30 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  382
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 382

دانلود 30 استناد 2 مرجع 0