مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهشهای جغرافیایی | سال:1383 | دوره:36 | شماره:50

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

جباری ایرج

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  683
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

نوار کوهستانی موجود در غرب دریاچه ارومیه در معرض ناپایداری های دامنه ای متعددی است. ریزش و واژگونی، بهمن مواد، خاک روانی، گل روانی، لغزش های چرخشی و لغزش های مرکب هر یک سهم ویژه ای در این ناپایداری ها برعهده دارند. ریزش ها و واژگونی ها بیشترین مساحت را اشغال می کنند؛ ولی لغزش های چرخشی از نظر فراوانی، شدت وقوع و میزان خسارت های تحمیلی از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند. حرکات از نوع ریزش و واژگونی بیشتر در نواحی ای رخ می دهد که یا آهک از زیر انحلال یافته و یا کنگلومرای به ضخامت حداقل سه متر که دارای لایه بندی تدریجی است، از سطوح پایین تخریب پیدا نموده باشد. هر چند که در وقوع گل روانی و بهمن مواد نیز نابودی پوشش گیاهی نقش ایفا می کند؛ ولی حداقل در مورد بهمن مواد، این تخریب را به گذشته های دور می توان نسبت داد. علیرغم دلایلی که برای حرکات دامنه ای یاد شده بیان گردید، در وقوع لغزش های چرخشی و خاک روانی ها، نقش انسان در کاهش آستانه لغزش پذیری آشکارتر است. علاوه بر آن که نوع و میزان نفوذپذیری نهشته های سطحی، شیب زمین و بارش ها توجیه گر اصلی پراکندگی وقوع لغزش های چرخشی و خاک روانی ها بشمار می رود، فعالیت های انسانی از جمله ایجاد کانال های آبیاری، جاده ها و ساخت و سازها، کشت و زرع بر روی این مواد و عبور لوله های انتقال آب، در مقیاس وسیعی توانسته است تا تحریک پذیری مواد زمین را در قبال این حرکات به میزان زیادی تقلیل دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 683

دانلود 151 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

افراخته حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  115
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  527
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

استان سیستان و بلوچستان در جنوبشرق ایران قرار دارد. این ناحیه پایین ترین سطح توسعه را بین استان های کشور چه قبل از انقلاب اسلامی و یا بعد از آن دارا بوده است. در سال 1365 تعداد شانزده مرکز شهری در استان وجود داشت. در سال 1379 تعداد مراکز شهری به سی شهر افزایش یافت.ایجاد مراکز شهری و نقش آنها در توسعه ناحیه ای اغلب موضوع پرسش های متعددی بوده است. به منظور درک مسئله فوق، این مقاله نقش شهرها را در توسعه ناحیه ای با تکیه بر دیدگاه های مختلف در استان بررسی کرده و نتیجه می گیرد که به رغم نارسایی های ساختاری، شهرهای استان نقش مهمی در سازماندهی و تشویق توسعه ناحیه ای به عهده داشته اند؛ بنابراین حمایت از کارکردهای آنها از ضروریات توسعه ناحیه ای می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 527

دانلود 109 استناد 6 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  141
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

سطح زمین عموما به وسیله خاک و نهشته های سطحی پوشیده شده است. خاک، محیط طبیعی پویائی از ترکیب مواد ریزدانه ای است که گیاهان در آن رویش می یابند و حاوی مواد معدنی و آلی است. امروزه فرسایش خاک یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات نواحی است. در این میان دستیازی ها و بهره برداری های روزافزون انسان از محیط طبیعی نیز تاثیر زیادی در تشدید روند تخریب و فرسایش خاک دارد؛ به طوری که گاهی کشاورزان در گستره های وسیعی، سطوح شیبدار را به زیر کشت برده و با شخم زدن در جهت شیب، موجب ایجاد بریدگی های عمودی در دامنه ها شده اند. شخم زدن دامنه ها و احداث شبکه آبیاری در امتداد منحنی های میزان و نیز حفر کانال ها در امتداد شیب دامنه ها موجب فرسایش و از دست رفتن خاک می گردد. در این تحقیق وضعیت فرسایش و تولید رسوب در حوضه های آبریز منتهی به تنگه هرمز مورد بررسی قرار می گیرد. رودخانه های شور، حسن لنگی، جلایی، میناب، مزابی، گز و حیوی شبکه هیدروگرافی و زهکشی این حوضه ها هستند. در این تحقیق ضمن بررسی های میدانی، اسناد و مدارک مختلفی از جمله نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، منابع و قابلیت اراضی، پوشش گیاهی، آمارهای مختلف مربوط به ایستگاه های هیدرومتری، رسوب سنجی، هواشناسی، باران سنجی، عکس های هوائی و تصاویر ماهواره ای به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. جهت برآورد میزان فرسایش و رسوب در محدوده مطالعاتی، از مدل اصلاح شده پسیاک استفاده شده و با بررسی عوامل نه گانه موثر در این مدل، میزان تولید رسوب و فرسایش در هر یک از حوضه ها، زیر حوضه ها و واحدهای هیدرولوژیک برآورد شده است. بر این اساس میزان فرسایش و رسوب در کل محدوده مطالعاتی به ترتیب برابر با 25435.95 و 5458.48 تن در سال برای هر کیلومتر مربع برآورد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 105 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  143
 • صفحه پایان: 

  159
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  271
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

کارکرد اقتصادی یکی از مهم ترین کارکردهای جوامع روستایی است که نقشی اساسی در مکان گزینی و پایداری سکونتگاه ها، تولید اقتصادی، معیشت، درآمدزایی و ایجاد فرصت های شغلی دارد. این کارکرد علیرغم نقش گسترده بخش کشاورزی، صرفا در این بخش خلاصه نشده و بنظر می رسد که حرکت این جوامع به سمت تنوع سازی زمینه های اشتغال، معیشت و درآمد اجتناب ناپذیر باشد. در این رابطه هر ناحیه روستائی به تناسب شرایط جغرافیایی و قابلیت های درونی خویش، قادر به پیمودن این راه و تحقق اهداف کمی و کیفی اقتصاد خویش است. این مقاله چکیده ای از یک کار تحقیقی و بر مبنای امکان سنجی تحول در کارکرد اقتصادی روستاها و به صورت موردی در یکی از نواحی روستایی شهرستان رودبار (بخش خورگام) تهیه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 271

دانلود 97 استناد 3 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  161
 • صفحه پایان: 

  176
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  961
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

تعیین حدود قلمروهای دریایی با امنیت و اقتدار ملی کشورهای ساحلی مرتبط است و حضور هر کشور ساحلی در قلمروهای دریایی اش با منافع ملی آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین تلاش کشورها برای تعیین مرز و قلمروهای دریائی از دیدگاه جغرافیای سیاسی و حقوق بین الملل امری مشروع است. مباحث مربوط به مرز دریایی در خلیج فارس برای نخستین بار در اواسط دهه 1960 مطرح گردید. ایران و بریتانیا (به عنوان مسئول مسائل خارجی اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس) در خصوص تعیین خط میانی خلیج فارس به عنوان مرز دریایی و همسایگان عرب ایران به توافق رسیدند. اولین مرز دریایی ایران در سال 1968 با عربستان سعودی تعیین گردید. تا سال 1974 مرز دریایی ایران با سه کشور قطر، بحرین و عمان تعیین و تصویب شد. در حال حاضر مرز دریایی ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متحده عربی تعیین و تصویب نگردیده است. مرز دریایی ایران و عراق هیچگاه به طور جدی از سوی طرفین پیگیری نشده، چون مسائل و اختلافات دیگری بر آن سایه افکنده است. با این وجود، در دو نوبت طی سال های 1975 و 1990 دو فرصت مهم جهت افراز فلات قاره دو کشور از دسترس خارج شد. مذاکرات ایران و کویت در دهه 1340 ه.ش در چندین دوره انجام شد، ولی به نتیجه نرسید. عواملی چون خط مبدا، نقش جزایر و منطقه سابقا بیطرف در افراز نشدن مرز دریایی دو کشور موثر بوده اند. پس از سه دهه، مذاکرات دو جانبه مجددا از آذرماه 1379 آغاز گردیده است. عدم افراز مرز دریایی ایران و امارات متحده عربی طی دهه های گذشته با ادعای سرزمینی امارات متحده نسبت به جزایر ایرانی در خلیج فارس مرتبط بوده است. از آنجا که بیش از نیمی از کرانه های خلیج فارس متعلق به ایران است و از طرفی با توجه به کشف منابع عظیم انرژی در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر و پیوستگی آنها، لزوم افراز فلات قاره ایران با سه کشور پیش گفته ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 961

دانلود 197 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  177
 • صفحه پایان: 

  198
تعامل: 
 • استنادات: 

  17
 • بازدید: 

  597
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

مدیریت روستایی و چگونگی آن در ایران چند قرن سابقه دارد. بررسی این سابقه از یک سو حاوی نکات قابل توجه در روش های اداره روستاهاست و از سوی دیگر متاثر از تجربیات گذشته است، که چالش های گوناگون را به ویژه برای استفاده در آینده روشن می سازد. یکی از نکات بارز روند مدیریت روستایی ایران رویکرد چندگانه ای است که از آن میان می توان به رویکردهای دو مقطع زمانی تا قبل از انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد. در این باره می توان ابراز داشت که تا قبل از انقلاب اسلامی، تفکرات مدیریت روستایی متکی بر دیدگاه های حاکمان و حکومت ها و اعمال قوانین از سوی آنها بود. اما پس از انقلاب، مدیریت روستایی بر محور بینش روستائیان و جامعه روستایی استوار گردید و از اینرو مشارکت روستائیان در اداره روستاها از دهه های قبل در چارچوب قانون به صورت سازمان یافته و فراگیر شکل گرفت؛ به ویژه آن که پس از سال 1377 و با تاسیس دهیاری ها در برخی روستاها، اداره روستاها و دهیاری ها که برخاسته از بطن روستا هستند، سپرده شد. با این وصف، هر یک از دو مقطع فوق که از نظر اعمال برنامه ها از بالا به پایین و از پایین به بالا نیز قابل بررسی است، در عمل با موفقیت ها و چالش هایی روبرو بوده که در مقاله حاضر به برخی از آنها اشاره شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 597

دانلود 173 استناد 17 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

گسترش روزافزون صنعت هواپیمائی، ضرورت احداث فرودگاه های مناسب را امری اجتناب ناپذیر می سازد. در این رابطه مکان یابی و طراحی قسمت های مختلف فرودگاه نیازمند مطالعه و شناخت جامعه عناصر و عوامل آب و هوائی مرتبط با فن هوانوردی است. دما یکی از عوامل موثر در مطالعات اقلیمی بوده و نقش تعیین کننده ای در شناخت شرایط محیطی دارد. پدیده یخبندان که نتیجه کاهش دما در محیط می باشد، در امر هوانوردی دارای شناخت زیادی است؛ زیرا وقوع یخبندان چه در سطح باند و چه بر روی بدنه و کنترل فرامین هواپیما بالاخص به هنگام نشست و برخاست آن عامل بسیار خطرناکی برای ایمنی هواپیما محسوب می شود. با توجه به این که انتظار می رود در سال های آتی به دلیل نیازهای عمومی منطقه، فرودگاه مشترک و چند منظوره ای در مجاورت شهر میانه واقع در استان آذربایجان شرقی احداث شود؛ لذا در این پژوهش عنصر دما و به تبع آن پدیده یخبندان به عنوان یکی از عوامل آب و هوایی موثر در مطالعات اقلیم فرودگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.برای انجام این مطالعه از آمار و اطلاعات یازده ساله (1997-1987) دما و تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک میانه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل های دمایی منطقه و بررسی میانگین، حداکثر و حداقل مطلق دما نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه در طی سال های متوالی دارای تابستان های گرم تا بسیار گرم و زمستان های سرد تا بسیار سرد بوده و دامنه تغییرات نهائی دما با 67.4 درجه سانتی گراد بسیار چشمگیر است. تطبیق دوره برگشت دما با روش توزیع نرمال نشان می دهد که طی چهل سال آینده احتمال دارد میانگین حداکثر دما به 42.46 درجه سانتی گراد نیز برسد. آمار و ارقام مربوط به تعداد روزهای یخبندان نشان می دهد که با در نظر گرفتن انحراف معیار به مدت سیزده روز با اطمینان 95% تاریخ تقریبی شروع یخبندان در منطقه در ماه اکتبر بوده و در ماه ژانویه به حداکثر خود (28 روز)می رسد. در ادامه این بررسی با استفاده از دماهای میانگین متوسط روزانه و میانگین حد اکثر روزانه، درجه حرارت مرجع فرودگاه  تعیین گردیده و تصحیحات مربوط به طول پایه باند پرواز برای هر رده فرودگاه انجام شده است. در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 125 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  199
 • صفحه پایان: 

  213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

اجرای طرح احیای اراضی بیابانی دشت لامرد در استان فارس از طریق عملیات نهال کاری، بذرپاشی و حفاظتی در سطحی معادل هشت هزار هکتار با استفاده از گونه های مقاوم به خشکی و شوری نظیر آتریپلکس، سمر (کهور پاکستانی) از سال 1374 آغاز گردید. با توجه به اهمیت اجرای طرح مذکور، این تحقیق به منظور بررسی تغییرات خاک و پوشش گیاهی در اثر اجرای طرح انجام شد. در هر منطقه (نهال کاری، بذرپاشی و حفاظتی) تعداد پنج پروفیل جهت بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (بافت، هدایت الکتریکی، اسیدیته، آهک، گچ، نسبت جذب سدیم، املاح محلول سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و کلر) حفر گردید. همچنین خصوصیات پوشش گیاهی از جمله درصد پوشش، تولید، وضعیت و گرایش پوشش گیاهی با استفاده از روش های معمول در هر یک از برنامه های اجرائی تعیین شد. به منظور مقایسه خصوصیات خاک و پوشش گیاهی در مناطق و عمق های مختلف از آنالیز واریانس و جهت گروه بندی میانگین خصوصیات از آزمون چند دامنه دانکن استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله، خاک های منطقه مورد مطالعه دارای میزان شوری زیادی است و سایر املاح موجود در خاک در مقایسه با زمان اجرای طرح، به ویژه در منطقه حفاظتی (بحرانی) افزایش قابل توجه داشته و گسترش منطقه حفاظتی به درون منطقه نهال کاری و بذرپاشی کاملا مشهود است. با توجه به بررسی های انجام شده، از دلایل مهم خشکیدگی نهال ها در منطقه نهال کاری شده طی سال های بعد از اجرای طرح (علی رغم رشد قابل توجه در سال اول) می توان به قطع عملیات آبیاری تکمیلی، برخورد ریشه گیاهان با سخت لایه ناشی از آهک (در عمق 60-30 سانتی متری) و سطح ایستایی بالا و آب شور، آسیب دیدگی ریشه گیاهان به دلیل سله بندی شدید خاک سطحی و سنگینی بافت خاک اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 166 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

منطقه ساحلی غیر سنگی شرق دریای عمان از واحدهای رسوبی محیط های بیابانی، رودخانه ای، ساحلی و دریائی کم عمق تشکیل شده و مهم ترین آنها که حاصل اندرکنش توام فرایندهای دریائی و خشکی است، تپه های ماسه ای می باشند. این تپه ها در اشکال طولی، عرضی، برخان، مرکب، پناهگاهی، گنبدی شکل و پهنه های ماسه ای رخنمون یافته اند. تبه های ماسه ای این منطقه به لحاظ ماهیت تغییرپذیر خود، شاهد تحولات بسیاری به صورت تشکیل تپه های جدید، تبدیل آنها به یکدیگر و فرسایش کلی و جزئی بوده اند. فرسایش و حرکت تپه های ماسه ای به عنوان یکی از فرایند های مهم مناطق حاشیه بیابان های ساحلی استان سیستان و بلوچستان مشکلات فراوانی برای ساکنین این مناطق ایجاد کرده است. هدف از این تحقیق بررسی الگوی تغییرات بیابان های ساحلی دریای عمان و تاثیر این تغییرات بر روی منابع طبیعی مجاور آنها بوده است. در این تحقیق عکس های هوائی سال های 1346و 1372 منطقه ساحلی سیستان و بلوچستان مورد استفاده قرار گرفته است. منطقه بررسی شده بالغ بر 636123 هکتار مساحت داشته و کرانه ای به طول 300 کیلومتر از سواحل دریای عمان را در بر گرفته است. کلیه اطلاعات پایه و به علاوه نتایج پیمایش های میدانی با استفاده از روش GIS آنالیز و بررسی شده است. حاصل این بررسی ها، تهیه نقشه های پراکنش انواع تپه های ماسه ای و تعیین نوع و میزان تغییرات آن بوده است. مساحت تپه های ماسه ای در انواع مختلف در سال 1346 بالغ بر 45600 هکتار بوده و این در حالی است که پس از 26 سال در سال 1372، مساحت آنها با 10.35 در صد رشد به 50867 هکتار رسیده است. در این بین، تپه های ماسه ای عرضی، پناهگاهی، مرکب، و پهنه های ماسه ای به علت تبادل رسوب بین دریا و منطقه ساحلی، رویش گیاهان در حاشیه رود خانه های فصلی، حرکت تپه های ماسه ای به سمت مرکز بیابان و تبدیل آنها به انواع دیگر و فرسایش انواع تپه های ماسه و پخش رسوبات در حاشیه آنها شاهد افزایش و توسعه بیشتری بوده اند؛ در حالی که انواع طولی، برخان و تپه های گنبدی شکل به لحاظ فرسایش بادی و تغییر شکل به انواع دیگر دچار کاهش سطح شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 118 استناد 6 مرجع 0
نویسنده: 

طاحونی پوران

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

تنوع، ویژگی ذاتی سرزمین ما است. مطالعات ژئومرفولوژی با علت یابی تنوع در محیط طبیعی، امکان بهره برداری بهینه و منطقی آن را فراهم می آورد و با شناسائی مناطق پایدار و ناپایدار در ارتباط با نوع فعالیت، آن را در خدمت انسان قرار می دهد. بررسی فرآیندهای فعال در مرفوژنز ارتفاعات تالش، محور اصلی این تحقیق بشمار می رود.کوهستانی بودن منطقه، شیب تند دامنه ها، گسل های فعال، میانگین بالای بارندگی، نوسان دمایی در ارتفاعات، پوشش غنی گیاهان و رودخانه های دائمی از ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه محسوب می شود.با توجه به فرآِیندهای فرسایش و محدوده عملکردی آنها، کوهستان تالش به دو طبقه مجاور یخچالی در ارتفاع بیش از 2000 متر با برتری اعمال مکانیکی و غلبه مرفوژنز به پدوژنز، و طبقه جنگل از مرز تحتانی طبقه مجاور یخچالی تا پای دامنه، با برتری فرآیندهای فیزیکوشیمیایی و غلبه پدوژنز و مرفوژنز تقسیم می شود.زمین لغزش چشمگیرترین پدیده ژنومرفولوژیکی این بخش از کشور است که به دلیل سو مدیریت و رفتار ناآگاهانه انسان، محیط حساس و ناپایدار کوهستان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و نهایتا عامل زیان های طبیعی و اقتصادی در منطقه می شود. سیستم فرسایش رودخانه ای، سیستم فعال مرفوژنز کوهستان و مهم ترین عامل محل رسوبات است. رودخانه های جوان در عمق دره های v شکل به شدت خصلت کاوشی دارند و با حمل مقادیر معتنابهی رسوب از پای دامنه ها، چشم انداز ساحلی را می سازند.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 97 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  13
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بررسی و شناخت نواحی روستایی و تحلیل قابلیت ها و تنگناهای آنها در فرایند برنامه ریزی توسعه روستایی اهمیت بسزایی دارد و امروزه آگاهی از امکانات و تنگناهای نواحی روستایی، نوعی ضرورت جهت ارائه طرح ها و برنامه های توسعه محسوب می شود. تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی در زمینه های مختلف با استفاده از روش های کمی نقش مهمی در این فرایند دارد. در مقاله حاضر با بهره گیری از «شاخص ناموزون موریس» و استفاده از 27 شاخص در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به تعیین و تحلیل سطوح برخورداری دهستان های استان زنجان پرداخته شده است. نتایج مطالعات نشان دهنده تفاوت زیاد در سطوح برخورداری دهستان هاست؛ به طوری که 12 دهستان از مجموع 44 دهستان استان در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در سطوح «محروم» و یا «کمتر برخوردار» قرار دارند و تنها 11 دهستان به طور نسبی توسعه یافته محسوب می شوند. امکانات محیطی، مجاورت و فاصله نزدیک با مراکز شهری، کانون ها و محورهای توسعه، محدوده های صنعتی و شبکه های زیربنایی عمده نقش موثری در سطوح برخورداری نواحی روستایی استان دارد. در راستای توسعه هماهنگ و متوازن نواحی روستایی، تقویت مراکز محلی اعم از شهرهای کوچک و مراکز روستایی، و همچنین ایجاد و تقویت کانون ها و محورهای جدید توسعه در نواحی محروم استان ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 87 استناد 13 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  50
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  101
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

در مطالعه حاضر، ابتدا بررسی تطبیقی از سیاست های فراملی و ملی، فرایند توسعه فضایی محله حاشیه نشین عین 2 اهواز و سپس الگوی توسعه فیزیکی منطقه در دوره زمانی 75-1335 و همچنین وضع موجود کاربری اراضی این محله بررسی گردید.نتایج حاصله نشان می دهد که اتخاذ سیاست های مبتنی بر رشد اقتصادی دهه های 60-1950 در ایران و به تبع آن جنگ تحمیلی، اثرات مستقیم و تاثیرگذاری بر روند پیدایش و توسعه حاشیه نشینی در اهواز نهاده است. از سوی دیگر، اثرات شکل گیری هسته (هسته های) اولیه بر الگوی گسترش بعدی مشخص گردید. در بررسی نحوه استفاده از اراضی نیز کلیه کاربری ها کمبود محسوسی را نسبت به شاخص های استاندارد نشان داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 165 استناد 8 مرجع 3

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID