مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  703
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 703

دانلود 199 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  12-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  876
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 876

دانلود 326 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  24-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  850
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 850

دانلود 252 استناد 0 مرجع 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  35-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  670
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 670

دانلود 268 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  46-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  835
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 835

دانلود 237 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  60-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 205 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 57)
 • صفحات: 

  71-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  593
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 593

دانلود 194 استناد 0 مرجع 16