مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

TEYMOURI ALI | JAFARI M. | AZARNIVAND H.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6862
 • دانلود: 

  2554
کلیدواژه: 
چکیده: 

Various resistances to salinity are due to plants genetically variations, and selection on the basis of one factor will not be a suitable criterion in measurement of resistance to salinity, therefore in choosing resistant varieties, it is necessary to notice to a set of resistant indexes to salinity, creating changes in physiology, anatomy and morphology of plant species. This research was conducted using a factorial experiment based on CRD design with 4 replication at research institute of forests and rangelands. Experimental treatments included a combination of three species (S.rigida, S.dendroides and S.richteri) along with 7 salinity levels of 0, 100, 200, 300, 400, 500, and 600 mM concentrations. The purpose of this research was to investigate metabolites, accumulation in terms of compatibility or incompatibility value for salinity stress in three species. The results of physiology features measurement demonstrated that Sdendroides water potential is more than two others. Comparing of the measured characteristics, averages demonstrated that S.rigida and S.dendroides have reposed in one statistical group in terms of proline concentration and significant different have with S.richteri. Also, increasing salinity levels leads to the highest proline concentration in Srichteri in salinity treatment of 400 mM. In all three species, it is seen that salinity increase reduces plants soluble carbohydrates concentration rate and it reveals that salinity have a negative effect on these materials.

آمار یکساله:  

بازدید 6862

دانلود 2554 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

GHADIRI MASOUM M. | GHANIAN M.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5494
 • دانلود: 

  2513
کلیدواژه: 
چکیده: 

Non-renewable natural resources play an important role in sustainable development of developing countries such as Iran. However, since the natural resources should be preserved for future generations, proper use of such resources seems mandatory. Women are one of the prime users of natural resources in developing countries. The purpose of this study is to assess the conservational behavior of rural women and factors influencing such behaviors regarding destruction, protection, and restoration of desert areas of Khuzestan province in Iran in a one-year period from Sep 2006 to Sep 2007. Rural women living in desert areas were interviewed in the process of data collection using multistage random sampling techniques. The results revealed that rural women played an essential role in the protection, restoration and destruction of natural resources. Moreover, there was no significant relationship between rural women's personal characteristics and their activities in utilization of natural resources. This implies that destruction of natural resources is not attributed to rural women's intentions. However, human basic needs such as searching for a place to live, unpredictable weather conditions, unawareness of conservational facts, financial difficulties, large-sized families, overgrazing, and using woods as fuel were the main reasons for destruction.

آمار یکساله:  

بازدید 5494

دانلود 2513 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7014
 • دانلود: 

  3314
کلیدواژه: 
چکیده: 

The whole blood potassium concentration has shown the bimodal distribution in sheep, which has been classified into LK and HK types; HK allele is recessive to LK with a single gene inheritance. This polymorphism showed different behavior in different environment, which could be due to adaptation process. This research was conducted on the Zel and kermani breed research station, which Kermani breed Research Station has been located in a hot and dry climate with saline drinking water for animals and Zel breed research station has been located in a humid climate with normal drinking water for animals. Kermani breed Sheep: The whole Blood potassium concentration of 188 animals ranged from 8 - 44 m eq/l. The curve of shown that the sheep could be divided into two subpopulation via LK having 8-18 m eq/l of K+ and HK having 23-44 m eq/l of K+ with mean of 12.086±0.2 m eq/I of K+ in the LK type and with mean of 32.61±40.5m eq/I of K+ in the HK types. The frequency of HK gene was found to be 0.902. Concentration of sodium, calcium in whole blood were also determined, the mean and range of blood sodium concentration were 1737.36 and 343-5000.04 ppm respectively. The relationship between potassium and sodium concentrations in whole blood of sheep was significant. And negative estimated phenotypic correlation around -0.19 which was significant. The mean of whole blood sodium concentration was 3020.9 ppm and 2672.5 ppm for LK and HK respectively. Remarkable differences in calcium and magnesium concentrations were not recognized between LK and HK types. Zel breed Sheep: The frequency distribution of blood potassium concentration in the sheep population is presented as a frequency curve. It is seen from the monomodal nature. The curve that the sheep couldn’t be divided into two subpopulation and all of animal has shown LK genotype. Blood potassium concentration ranged from 183.15 to 480.1 ppm in Zel sheep and the Mean value of blood potassium concentration of Zel LK Animals was 277.37 and all of the zel animal were LK The frequency of LK gene was found to be close to I in Zel sheep. The relationship between potassium and sodium concentration in whole blood of sheep was significant. And negative estimated correlation around -0.35 which was significant. The mean of whole blood sodium concentration was 2806/1 ppm for LK sheep. animals with HK phenotype have active Na-k-pump (i.e, concentration of Na and K in cell regulate with consume energy) but the animal with LK phenotype, concentration of Na and K regulate with simple diffusion and Na-K-pump is semi active Therefore to regulate of Na and K concentration in cell, the animal with HK genotype can better survive dry climate with nearly saline drinking water.

آمار یکساله:  

بازدید 7014

دانلود 3314 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5628
 • دانلود: 

  2875
کلیدواژه: 
چکیده: 

Shahdadroud River is one of the most important rivers in Kerman province that during previous years has been threatened by drought and anthropogenic pollution. This river supplies some parts of drinking water of Kerman city and some vicinity villages. The main objective of the present study is consideration of pollution situation of the river; for this purpose, limnological and biological studies of the river were carried out seasonally in 2007. Four sampling stations including Vameghabad (station 1), Bamoghavemat (station 2), Sharifabad (station 3) and Mehrechenar (station 4) were determined based on limnological standard method along the river; afterwards sampling of invertebrates (biological index) and water quality (BOD) were performed seasonally during study period. The results showed that station I is free of pollution while the station 2 is the most polluted region at the river; because the station I has no pollutant resource but the station 2 receives wastewater of rainbow trout fish culture center directly. Based on findings of biomonitoring and water BOD measurement, Shahdadroud River has relatively high-polluted situation and is classified in a-mezosaprobe class.

آمار یکساله:  

بازدید 5628

دانلود 2875 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6042
 • دانلود: 

  2299
کلیدواژه: 
چکیده: 

Stochastic model for synthetic data generation is not available for daily flows of intermittent streams. Such a model is required in the planning and operation of structures on an intermittent stream for purposes where short time flow fluctuations are important. In this study a model is developed for such a case. The model consists of four steps: determination of the days on which flow occurs, determination of the days on which a flow increment occurs, determination of the magnitude of the flow increment, and calculation of the flow decrement on days when the flow is reduced. The first two steps are modeled by Markov chain. In the third step, flow increments on the rising limb of the hydrograph are assumed to be gamma distributed. In the last step an exponential recession is used with two different coefficients. Parameters of the model are estimated from the observed daily stream flow data for each month of the year. The model is applied to a daily flow series of 20 years' length. It is seen that the model can preserve the short-term characteristics (The ascension and recession curves and peaks) of the hydrograph in addition to the long-term characteristics (mean, variance, skewness, and zero flow percentage).

آمار یکساله:  

بازدید 6042

دانلود 2299 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5706
 • دانلود: 

  1992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Erosion and sedimentation are the most complicated problems in hydrodynamic which are very important in water-related projects of arid and semi-arid basins. For this reason, the presence of suitable methods for good estimation of suspended sediment load of rivers is very valuable. Solving hydrodynamic equations related to these phenomenons and access to a mathematical-conceptual model is very difficult and in most cases, necessary data for these models are not available. On the other hand, most of the widely-used experimental methods are not accurate-enough. The principles of wise method are: using the hidden knowledge in the data; effort to extract intrinsic relations between data; and generalizing them to other situations. Artificial neural network is one of the most important methods of artificial intelligence in which by inspiring from the model of human brain while performing training process, data-related information are stored into weights of network. The aim of this research is using MLP (Multi- Layer Perceptron) neural network to obtain sediment rating curve. After entering input patterns into the network and defining a neuron for input and a neuron for output layers and performing repeated trial and error, optimum architecture (topology) of MLP network was defined as a network with 5 neuron for hidden layers and Hyperbolic tangent activation function for the first and second hidden layers and Linear function for the third hidden layer.

آمار یکساله:  

بازدید 5706

دانلود 1992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ALIKHANI H.A. | YAKHCHALI B.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8517
 • دانلود: 

  2662
چکیده: 

Many agricultural researches have been performed to improve soil productivity. Nitrogen (N) and Phosphorus (P) are essential elements which are utilized by the plants in large amounts. Phosphorus can be provided by applying chemical fertilizers. Microorganisms convert insoluble phosphate to the soluble form and some bacteria such as rhizobacteria play an important role in this process. This research was designed to determine the plant growth promoting (PGP) abilities, especially phosphate solubilization, of different isolates of indigenous rhizobia and their effect on growth characteristics of wheat, com and alfalfa. 446 isolates belonging to different species of rhizobia were examined regarding inorganic and organic P solubilization, siderophore, auxin (IAA and homologes), 1- aminocyclopropane-l-carboxylate (ACC) - deaminase and hydrogen cyanide (HCN) production. It was found that 7% of the strains could produce HCN, 86% siderophores and 74% IAA and 44% were able to solubilize phosphorus. 8 rhizobial isolates were found as superior plant growth promoting rhizobacterial (PGPR) strains. Green house experiments using these strains evaluated the promoting effects of different strains on legume (alfalfa) and nonlegume (wheat and com) plants. Total biomass to the above mentioned plants was determined and the amount of N, P and iron (Fe) in shoots were also measured. The results were analyzed by the RCBD contrast method using SAS software V6.12. In conclusion, the green house experiment showed that P1B2 and a mixture of 4 plant growth stimulating rhizobacterial strains are the best suited as growth promoting inoculants.

آمار یکساله:  

بازدید 8517

دانلود 2662 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

EHSANI A.H. | QUIEL F.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5104
 • دانلود: 

  3015
کلیدواژه: 
چکیده: 

This paper presents a robust approach using artificial neural networks in the form of a Self Organizing Map (SOM) as a semi-automatic method for analysis and identification of morphometric features in two completely different environments, the Man and Biosphere Reserve "Eastern Carpathians" (Central Europe) in a complex mountainous humid area and Yardangs in Lut Desert, Iran, a hyper arid region characterized by homogeneous repetition of wind-eroded landforms. The NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) has provided Digital Elevation Models (DEM) for over 80% of the land surface. Version 3.0 SRTM data provided by the CGIAR-CSI GeoPortal are the result of substantial editing effort on the SRTM DEM produced by NASA. Easy availability of SRTM 3 arc second data promoted great advances in morphometric studies and numerical description of terrain surface features as shown by many literature references. The goal of this study was to develop a new semi-automatic OEM-based method for geo-morphometric feature recognition and to explore the potential and limitation of SRTM 90 meter data in such studies. The 3 arc seconds data were re-projected to a 90 m UTM grid. Bivariate quadratic surfaces with moving window size of 5x5 were fitted to this OEM. The first derivative, slope steepness and the second derivatives minimum curvature, maximum curvature and cross-sectional curvature were calculated as geo-morphometric parameters and were used as input to the SOMs. Different learning parameter setting, e.g. initial radius, final radius, number of iterations, and the effect of the random initial weights on average quantization error were investigated. A SOM with a low average quantization error was used for further analysis. Feature space analysis, morphometric signatures, three-dimensional inspection and auxiliary data facilitated the assignment of semantic meaning to the output classes in terms of geo-morphometric features. Results are provided in a geographic information system as thematic maps of landform entities based on form and slope. Geo-morphometric features are scale-dependent and the resolution of the DEM limits the information, which can be derived. The results demonstrate that a SOM is an efficient scalable tool for analyzing geo-morphometric features as meaningful landforms under diverse environmental conditions. This method provides additional information for geomorphologic and landscape analysis even in inaccessible regions and uses the full potential of morphometric characteristics.

آمار یکساله:  

بازدید 5104

دانلود 3015 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5247
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

A significant deficiency of most computer models used for stream floodplain analysis is that the locations of structures impacted by floodwaters, such as bridges, roads, and buildings, cannot be effectively compared to the floodplain location. This research presents a straightforward approach for processing output of the HEC-RAS hydraulic model, to enable two- and three dimensional floodplain mapping and analysis in the ArcView. The methodology is applied to a reach of Polasjan River Basin, located in Iran central plateau, A digital terrain model is synthesized from HEC-RAS cross-sectional coordinate data and a digital elevation model of the study area. The resulting surface model provides a good representation of the general landscape and contains additional detail within the stream channel. The results of the research indicate that GIS is an effective tool for floodplain mapping and analysis.

آمار یکساله:  

بازدید 5247

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11302
 • دانلود: 

  4266
چکیده: 

This paper presents a quantitative account of vegetation-environmental factor relationships in arid rangelands. Vegetation cover was recorded using Braun-Blanquet combined abundance-cover scale in each quadrat. Within each quadrat, one profile was dug and soil samples being taken at 0-20cm and 20-100cm depths. Under study physicalchemical characteristics included texture, lime, organic matter, soil moisture content, saturation moisture, EC and pH. Five vegetation groups were identified after the application of Two Way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) and Detrended Correspondence Analysis (DCA) methods including: A: Salsola richteri-Aelorupes littoralis; B: Zygophyllum eurypterum-Haloxylon ammodendron; C: Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum; D: Ammodendron persicum-Stipagrostis pennata; E: Artemisia aucheri-Amygdalus scoparia. Canonical Correspondence Analysis (CCA) was used in a direct gradient analysis of the vegetation with the environmental variables. The results of CCA showed that first axis represented a landscape and edaphic gradient; it was positively correlated to soil texture and soil saturation moisture; it was negatively correlated with elevation and slope. The second axis represented mainly a soil moisture-salinity gradient; it was positively correlated with EC and soil moisture content. The results showed that those environmental factors that affect water availability were the most effective environmental factors in the distribution of vegetation groups in arid rangelands.

آمار یکساله:  

بازدید 11302

دانلود 4266 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KAFI M. | ZAMANI GH | GHOREYSHI S.GH.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7785
 • دانلود: 

  4093
کلیدواژه: 
چکیده: 

Millets are important agricultural crops for arid regions due to short life span and their resistance to salinity and drought conditions, In Iran, three main species of millets including proso millet (Panicum miliaceum), foxtail millet (Setaria italica) and pearl millet (Pennisetum glaucum) are cultivated in Shouthem Khorasan province, eastem Iran, In order to assess inter-specific genetic variation for salt tolerance at vegetative and reproductive stage, an experiment was conducted in split plot based on completely randomized block design. Nine genotypes of these millets collected from four different regions of the Shouthem Khorasan province (Ghaen, Sarayan, Nehbandan, and Birjand) were subjected to three levels of salinity stress (1.5, 5.5, and 9.5 dS/m). Although the yield and other yield related parameters of millets decreased by salinity stress, this reduction was more prominent only at high level of salinity (9.5 dS/m). Remarkable differences among same species from different areas were observed. Growth and yield capacity of three millet species from Birjand were also different. Of three millets, pearl millet from Bitjand followed by foxtail millet, showed maximum yield potential under both salt stress and normal conditions. Of genotypes of foxtail millets, genotype from Sarayan exhibited maximum growth and yield potential under saline conditions. In contrast in proso-millets, genotype from Ghaen showed higher salt tolerance. Thus, salt tolerance varies in three millets from different regions, which could be further explored in future research.

آمار یکساله:  

بازدید 7785

دانلود 4093 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

مساحت مناطق بیابانی در ایران در حدود 34 میلیون هکتار می باشد که با توجه به اکوسیستم شکننده آن می بایست سیاست گذاری و مدیریت های خاصی را در آن اعمال کرد که از آن جمله میتوان به احیا پوشش گیاهی تخریب شده اکوسیستم بیابان و حفظ منابع ژنتیکی آن در جهت جلوگیری از فرسایش خاک و رفاه حال مردم بیابان نشین اشاره کرد. تاغ از جمله گیاهانی است که در اوج سازگاری به پاره ای از شرایط بسیار سخت بیابانی می تواند شرایط را برای بازگشت بسیاری از گرامینه ها و لگوم ها فراهم گرداند ولی باید دید برای استقرار این گیاه چه شرایطی لازم می باشد و از آنجا که قبل از اجرای پروژه مطالعات خاکشناسی و ژئومورفولوژی و آبهای زیرزمینی انجام نشده است پس از گذشت چند دهه عوامل مختلف تاثیر خود را بر روی توده تاغ از نظر شادابی، انبوهی، کمیت توده و... نمایان ساخته است. این تحقیق بر آن است که عوامل تاثیر گذار بر روی توده تاغ را مورد بررسی قرار داده و مدل مناسبی جهت کشت بعدی این گیاه بدست آورد. از این میان عوامل مهمی چون بافت، میزان املاح و انبوهی تعداد پایه های مادری را انتخاب کرده و با استفاده از روش تحلیل سیستمها یا (Analytical Hierarchy Process) AHP، طرح های اجرا شده و تحقیق سایر محققین در این زمینه میزان اثر گذاری و یا وزن هر کدام از عوامل را مشخص کرده سپس با ضرب وزن هر کدام از عوامل در وزن رده مربوطه در آن عامل خاص و جمع این موارد پهنه بندی مطلوبیت کاشت تاغ در عرصه های گوناگون از نظر این سه عامل را انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

طی بررسی فلور کوه عون بن علی تبریز در فصل رشد سالهای 1381 و 1382، حدود 206 گونه متعلق به 40 تیره گیاهی جمع آوری و مورد شناسایی قرار گرفتند. از بین این گونه ها، بذور 8 گونه متعلق به 7 تیره غالب منطقه برای بررسی کاریوتیپی در آزمایشگاه سیتوژنتیک دانشگاه تبریز مورد استفاده قرار گرفتند. ریشه حاصل از جوانه زنی بذور که برای برخی از گونه ها با روش خاصی عملی گردید پس از تثبیت و پیش تیمار با NaOH هیدرولیز شده و رنگ آمیزی کروموزومی با هماتوکسیلین انجام گرفت. شمارش کروموزومی دو گونه گل گزی خزری Reaumuria cistoides Adam و اسپرس تبریزیOnobrychis buhseana Bunge ex Boiss در این تحقیق برای اولین بار گزارش می شود که هر دو علیرغم تعلق به تیره متفاوت، دیپلوئید و شانزده کروموزومی (2n=2x=16) با دو جفت کروموزوم ماهواره ای تشخیص داده شدند . اولی ژنوم متقارن تر از دومی نشان داد که از نظر تکاملی با استنتاجهای فلوریستیک موجود هماهنگی دارد. نتایج مشاهده شده در اکثریت شش گونه دیگر(Centaurea virgata, Amaranthus chlorostachys, Linum perenne, Aegilops triuncialis, Reseda lutea, Sophora alopecuroides) از نظر تعداد کروموزوم و تعداد ماهواره با مطالعات پیشین هماهنگی نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

مطالعات انجام شده بر روی گیاهان منطقه کاشان به ویژه گیاهان مطالعه شده در این طرح حاکی از وجود گیاهانی با ارزش صنعتی و دارویی فراوان است که متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح و عدم آگاهی اهالی نسبت به کاربرد آنها، همه ساله مقادیر زیادی از آنها به عنوان علف هرز از زمین خارج شده و یا به صورت علوفه مورد تغذیه دام قرار می گیرد. گونه Perovskia abrotanoides  با نام محلی براز مبل از خانواده Lamiaceae می باشد. رویشگاه طبیعی این گیاه عمدتا در کنار آبراهه ها، بستر و حاشیه رودخانه های فصلی و مسیلهای کوهستانی و به عبارت دیگر حوزه های آبخیز نواحی جنوب و جنوب شرقی کاشان می باشد. همچنین در حاشیه باغات و اراضی کشاورزی این مناطق نیز دیده می شود. خطوط ارتفاعی در مناطق رویشی این گیاه عمدتا در فاصله ارتفاعات 1500 تا 2700متر می باشد. گل، برگ و ساقه این گیاه دارای اسانس فراوانی است که می تواند در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار گیرد. جهت مطالعه فیتوشیمی این گیاه 6 منطقه انتخاب گردید. میزان متوسط اسانس بدست آمده از این گیاه در نواحی شش گانه مورد بررسی: در ناحیه فریزهند معادل 4.5 سی سی (1.44%)، در نواحی ابیانه معادل 3.8 سی سی (1.1%)، در ناحیه چیمه معادل 2.8 سی سی (1.12%)، در ناحیه قهرود معادل 2.9سی سی (0.93%)، در ناحیه تتماج معادل 1.9سی سی (0.61%) و در ناحیه جهق معادل 2.3 سی سی (0.74%) بود. علاوه بر تعیین میزان اسانس موجود در گیاه، جهت یافتن چهار ماده گیاهی آلکالوئید، تانن، فلاونوئید و ساپونین اقدام و نیز میزان هر یک در گیاه بطور کیفی مشخص شد که در این میان، مقدار ساپونین قابل ملاحظه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  142
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

بیابان لوت در منطقه حاکمیت پرفشار دینامیکی جنب حاره و محدوده مرکزی فلات ایران در داخل رشته کوههای مرتفع زاگرس و البرز قرار دارد. به دلیل موقعیت مذکور بیابان لوت به منابع رطوبتی و جریانهای بارانزا دسترسی کمتری دارد. این بیابان به علت ارتفاع کم، رطوبت نسبی پایین، میزان بالای تابش خورشید و روزهای آفتابی از گرمترین و خشک ترین بیابانهای ایران و نمونه مشخصی از بیابانهای جهان است. سطوح مختلف خاکی در مناطق خشک به دلیل فقر پوشش گیاهی، خشکی سطح، تابش شدید آفتاب و کمبود رطوبت نسبی شرایط مناسبی جهت مطالعه دقیقتر ویژگیهای حرارتی و ترمودینامیکی فراهم می کنند. انواع سنگها و کانی ها در برابر تابش امواج الکترومغناطیس خورشید رفتار متفاوتی ارایه میدهند که اختلاف در میزان جذب، انعکاس و پخش آنها میتواند برای شناسایی و تشخیص ویژگی حرارتی آنها مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق بمنظور تعیین روابط همبستگی و بدست آوردن مدلهای بهینه و مناسب بین دمای پدیده های مختلف با تاکید بر شرایط فیزیکی و حرارتی و جنس آنها در بیابان لوت از داده های زمینی استفاده گردید، این داده ها از طریق اندازه گیری دمای تر و خشک هوا و دمای عمق 10 سانتی متری خاک بوسیله دماسنج و نیز اندازه گیری دمای سطح خاک شور، مارن، ماسه تیره و معمولی در یک دوره 15 روزه و به فواصل زمانی 2 ساعته در حاشیه کلوتهای لوت برداشت شد و سپس در محیط Excel با روشهای تعیین همبستگی و تحلیل رگوسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین دمای سطوح مختلف گویای همبستگی های بالا در ساعت ابتدایی روز (6 صبح) و در ساعات انتهایی روز (18و 20 شب) و حداقل همبستگی در ساعات میانی روز (10 صبح الی 16 بعد از ظهر) است. دمای عمق 10 سانتی متری خاک بیشترین و دمای خشک کمترین همبستگی را با بقیه سطوح مورد مطالعه دارند. غالب همبستگیها (مانند همبستگی بین دمای ماسه روشن و دمای مارن در ساعت 20 شب و 18 عصر) با رگرسیون خطی و مواردی با مدل غیر خطی (مانند همبستگی بین دمای عمق 10 سانتیمتری خاک و دمای مارن در ساعت 18) برازش خوبی دارند، براساس نتایج حاصل، سطوح مختلف در برابر تابش الکترومغناطیسی خورشید الگوهای رفتاری مختلفی نشان می دهند و با نبود تابش در انتهای روز سطوح مورد مطالعه دمای متعادل و هماهنگی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 23 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  143
 • صفحه پایان: 

  156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

پایداری و استمرار جنگلهای حوزه رویشی زاگرس منوط به رعایت اصول صحیح جنگلداری و مشارکت نظام مند جنگل نشینان می باشد. لذا به منظور حفظ، احیا و توسعه جنگلهای مذکور طرحهای مدیریت منابع جنگلی و به تبع آن تشکیل تعاونیها در قالب طرح های مورد اشاره از سال 1375 تهیه و به مرحله اجرا رسیده است که می توان گفت تهیه و اجرای این طرح ها رسیدن به جنگلداری اجتماعی بعنوان رویکردی کارآمد در مدیریت جنگل ها بوده است. توجه به جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی زاگرس مستلزم مولفه هایی از قبیل مخاطب محوری، حمایتهای دولتی، تحقیقات مناسب، نظام مند بودن مشارکت، الزامات قانونی و شبکه ترویجی منسجم می باشد. در مقاله حاضر متغیرهای توانمندسازی مخاطبین ترویج، قابلیتهای حرفه ای عاملین ترویج، بهینه سازی مدیریت برنامه های ترویجی، مطلوبیت محتوای برنامه های ترویجی، انتخاب روش های مناسب ترویجی و شناسایی عوامل پیش برنده و کند کننده برنامه های ترویجی در ساختار ترویج جنگلداری مورد مداقه قرار گرفته اند. جامعه این تحقیق شامل دو بخش جامعه جنگل نشین و جامعه کارگزاران اجرایی منابع طبیعی می باشد. برای نمونه گیری از جامعه جنگل نشین در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری طبقه بندی استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 208 نغر معین گردید که به تناسب تعداد بهره برداران در هر استان توزیع گردید به نحوی که در استانهای کردستان، ایلام و فارس به ترتیب، 49، 60، و 99 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. وسیله اصلی مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه (دو نوع پرسشنامه برای جنگل نشینان و کارگزاران اجرایی) بود. که روایی آنها به دو طریق صوری و محتوایی مورد تایید قرار گرفته است. محاسبه اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفای کرنباخ (α=0.94) مورد تایید واقع شد.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

بهره برداری و تجدید حیات منابع طبیعی، متضمن رعایت مسایل حفاظت و تامین شرایط لازم و مناسب در آنهاست. تحولات دو دهه اخیر، در ایران ضرورت مشارکت مردم در امر احیا و مدیریت منابع طبیعی را ملموس نموده است. بدلیل گستردگی وسیع منابع خصوصا در عرصه های مناطق خشک و نیمه خشک و حتی مرطوب ایران، افزایش بیش از حد جمعیت انسانی، بالا رفتن تعداد طرح های غیر مجاز مراتع، بهره برداری مفرط از اراضی و ... مسئولین را با مشکلاتی مواجه کرده که بدون مشارکت مستقیم مردم این معضل مرتفع نخواهد شد. در سال 1381، پژوهش با انجام مطلاعات مقدماتی و بررسی منابع موجود و سوابق تحقیق با شناخت تاثیر درآمد سالانه بهره برداران بر میزان مشارکت آنان در قرق، احداث بندهای خاکی و کشت نهال بادام در اجرای طرحهای احیا و اصلاح مراتع با تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و با بهره گیری از طیف لیکرت و تجزیه و تحلیل واریانس و مقایسه میانگینها و آزمونهای رگرسیون چند متغیره به روش خطی پس رونده انجام گرفت. تکمیل پرسشنامه، از طریق نمونه گیری تصادفی به شیوه ژرفا نگر با تعدادی از خانواده های بهره بردار (205 خانواده) با مصاحبه مستقیم صورت گرفت. نتایج نشان داد که، قرق مراتع، بادام کاری، درآمد سالانه و مالکیت زمین زراعی بترتیب با وزن B eat (ضریب همبستگی خالص) 52، 32.4، 12.8 و 10 درصد بیشترین تاثیر را در روند مشارکت بهره برداران داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  157
 • صفحه پایان: 

  167
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

تاغ یکی از گونه های شورپسند مهم در مناطق شور و شنی نواحی بیابانی است که ویژگی های اکوفیزیولوژیکی متعددی به منظور سازگاری با شرایط نامساعد بیابانی، در این گونه تکامل یافته است. جوانه زنی بحرانی ترین مرحله چرخه زیستی و زنده مانی گیاه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر همزمان شوری و دما بر جوانه زنی بذرها و میزان جوانه زنی بذرها پس از تنشهای دما و شوری (بازیابی جوانه زنی) می باشد. به این منظور اثرات همزمان شوری و دما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذرهای  Haloxylon aphyllum در شش تیمار با غلظتهای 0، 100، 200، 300، 400 و500 میلی مول بر لیتر NaCl و در چهار محدوده دمایی 10:20، 10:30، 15:25 و 25:35 درجه سانتی گراد بررسی شد. نتایج نشان داد در غلظت های بسیار بالا (500 میلی مول بر لیترNaCl) نیز جوانه زنی صورت می گیرد؛ اما حداکثر جوانه زنی در تیمار فاقد نمک و در محدوده دمایی 10:20 درجه سانتی گراد مشاهده شد و با افزایش شوری و دما درصد و سرعت جوانه زنی بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافت. در همه تیمارها سرعت جوانه زنی در روزهای نخستین سریع و درصد جوانه زنی پس از گذشت 10 روز به حداکثر مقدار خود رسید. در مرحله بعد به منظور بررسی بازیابی جوانه زنی، بذرهایی که در تیمارهای مختلف در مرحله قبل موفق به جوانه زنی نشده بودند، به آب مقطر منتقل و میزان بازیابی جوانه زنی در آنها بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی بذرهایی که از محیط های بسیار شور و با دوره های دمایی پایین به آب مقطر انتقال یافته اند بیشتر از بذرهایی است که از سایر تیمارها انتقال یافته اند. بنابراین افزایش بیش از حد فشار اسمزی در بذر در دوران نهفتگی که شرایط محیطی نامناسب است منجر به افزایش سرعت و درصد جوانه زنی پس از مساعد شدن شرایط محیطی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 23 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  169
 • صفحه پایان: 

  188
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

برای ارزیابی وضعیت بیابان زایی و تهیه نقشه مربوط به آن مدلهای مختلفی ارایه شده است که می توان به مدل جهانی FAO-UNEP اشاره کرد. در ایران نیز چند مدل منطقه ای، جهت ارزیابی وضعیت بیابان زایی ارایه شده است. در این تحقیق از دو روش ذیل برای ارزیابی وضعیت فعلی بیابان زایی در حوزه فخرآباد - مهریز استفاده شد. 1- روش طبقه بندی نوع و شدت بیابان زایی در ایران، ICD (اختصاصی - مهاجری، 1375) 2- روش بسط یافته طبقه بندی نوع و شدت بیابان زایی در ایران، MICD (اختصاصی - احمدی، 1382) در این مطالعه ابتدا روش های مذکور مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در شاخص ها و عوامل مورد بررسی دراین روش ها انجام شد. سپس نقشه واحد های کاری منطقه مورد مطالعه به روش ژئومرفولوژی تهیه شد که این نقشه دارای 14 واحد کاری می باشد. در مرحله بعد نوع کاربری هر واحد کاری نیز تعیین گردید. در نهایت ارزیابی وضعیت بیابان زایی براساس این دو روش در منطقه مورد مطالعه انجام شد که نتایج حاصل از این ارزیابی ها به شرح ذیل می باشد: در روش ICD، منطقه مورد مطالعه از نظر شدت بیابان زایی در دو کلاس کم و متوسط قرار می گیرد. در این منطقه کلاس کم 82351 هکتار (91.59 درصد) و کلاس متوسط 7565 هکتار (8.41 درصد) از کل مساحت منطقه را شامل می شود. اما در روش MICD، منطقه مورد مطالعه از نظر شدت بیابان زایی در 4 کلاس آرام، کم، متوسط و زیاد قرار می گیرد. که کلاس آرام 33327 هکتار (37.06 درصد)، کلاس کم 8346 هکتار (9.28 درصد)، کلاس متوسط 37245 هکتار (41.42 درصد) و کلاس زیاد 10998 هکتار (12.23 درصد) از مساحت منطقه را به خود اختصاص می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق و مقایسه این نتایج با شرایط مشاهده شده در منطقه روش MICD روش مناسب تری برای ارزیابی وضعیت بیابان زایی در منطقه مورد مطالعه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  189
 • صفحه پایان: 

  204
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

زندگی کلیه موجودات زنده بستگی زیادی به آب دارد، بطوریکه بدون آن ادامه زندگی آنها غیر ممکن خواهد شد. امروزه یکی از مهمترین فرآیندهای بیابان زایی در مناطق خشک و نیمه خشک فرآیند تخریب منابع آب (زیرزمینی) می باشد، که در نتیجه دخالتهای نامناسب انسان و عدم مدیریت صحیح آن بویژه در بخش کشاورزی ایجاد می گردد. در این تحقیق پس از بررسی روش های مختلف موجود، دو روش FAO-UNEP و ICD انتخاب گردیدند. بدین منظور ابتدا براساس مطالعات ژئومرفولوژی، واحدهای کاری تعیین شده و سپس روش پیشنهادی در هر یک از واحد های کاری و کل منطقه، مورد ارزشیابی قرار گرفت بطوریکه از جنبه های مختلف بیابانزایی تنها وضعیت فعلی آن همراه با عوامل انسانی و محیطی بالقوه موثر مربوطه در چهار کلاس (ناچیز و کم – متوسط – شدید - بسیار شدید) بررسی شد. نتایج بدست آمده از این ارزیابی، بیانگر آن است که در حدود 97 درصد از سطح منطقه در کلاس متوسط (II) بیابان زایی و حدود 3 درصد از منطقه در کلاس شدید(III) بیابان زایی قرار دارند. همچنین بررسی متوسط وزنی ارزش کمی در کل منطقه DS= 20.87 میباشد که نشان دهنده آن است که کل منطقه در کلاس متوسط شدت بیابان زایی قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 23 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  205
 • صفحه پایان: 

  223
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

بیابان زایی پدیده ای است که در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب رخ می دهد و سبب کاهش پتانسیل اراضی می گردد. جهت تهیه نقشه بیابان زایی مدلهای مختلفی ارایه شده است که از آن بین به نظر می رسد مدل مدالوس که در سال 1999 توسط کمیسون اروپا ارایه گردیده دارای دقت بیشتری نسبت به سایر مدلهای ارایه شده باشد. در این مدل 4 معیار خاک، پوشش، اقلیم و مدیریت در نظر گرفته شده است که هر یک از این معیارها دارای شاخص هایی می باشند، به طوریکه از میانگین هندسی شاخص ها در هر معیار، نقشه کیفی معیار مورد نظر بدست می آید و در انتها از میانگین هندسی معیارها نقشه حساسیت مناطق به بیابان زایی حاصل خواهد شد. با بررسی شاخص ها و معیارها، این مدل برای یک مطالعه موردی در منطقه کاشان مورد اصلاح قرار گرفت؛ به طوریکه در مدل اصلاح شده با توجه به شرایط منطقه، 7 معیار و 45 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق که در قالب نقشه بیابان زایی به همراه میزان تاثیر هر یک از معیارها و شاخص ها ارایه گردید نشان دهنده مزیت این مدل نسبت به سایر مدلهای مطرح شده در ایران را دارد چون علاوه بر آنکه خطای کارشناسی در این مدل وجود ندارد به دلیل استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی در این مدل از سرعت و دقت بیشتری نیز در مقایسه با سایر روشهای مرسوم روبرو خواهیم بود. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان دهنده آن است که بیابان زایی در منطقه کاشان با شدت متوسط، شدید و بسیار شدید در حال انجام بوده و روند آن رو به گسترش می باشد. با توجه به مطالعه انجام شده، معیار تخریب منابع آب معیار غالب بوده و شدت بیابان زایی برای کل منطقه شدید برآورد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 23 استناد 2 مرجع 2
نویسنده: 

عظیمی کوار سهراب

نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  224
 • صفحه پایان: 

  248
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

ضریب همبستگی پارامترهای اقلیمی مورد نیاز گیاه زعفران در سبزوار با ایستگاه های مناطق زعفران کاری در جنوب خراسان بسیار قوی است. ماه اکتبر در سبزوار بدون یخبندان بوده در حالی که در دیگر ایستگاه های مورد مطالعه احتمال یخبندان در ماه اکتبر وجود دارد. همان گونه که از جداول مختلف ارایه شده بر می آید تفاوت های فاحشی از نقطه نظر عناصر و پارامترهای اقلیمی مورد نیاز بین مناطق زعفران کاری خراسان با سبزوار مشاهده نمی شود و با بررسی ضریب همبستگی پارامترهای اقلیمی بین ایستگاه های هواشناسی جنوب و مرکز خراسان با سبزوار و ارتباط بسیار معنادار آنها چنین به نظر می رسد که کشت این محصول در منطقه در مقایسه با دیگر مناطق کاشت با مشکل خاصی مواجه نبوده و در منطقه سبزوار امکان این کشت وجود دارد. در ایستگاه های مورد مطالعه با ایستگاه سبزوار همه پارامترهای محاسباتی درجه ضریب همبستگی بسیار بالا (بیش از 0.9) داشته و نشان دهنده تشابهات دمایی بین این مناطق با منطقه سبزوار می باشد. در بین پارامترهای اقلیمی محاسباتی بیشترین درجه همبستگی مربوط به متوسط دمای حداکثر و پایین ترین (کمترین) میزان درجه همبستگی نیز مربوط به دمای حداکثر مطلق می باشد. به دلیل بالا بودن دما در طول دوره گلدهی در منطقه سبزوار نسبت به مناطق جنوبی خراسان سطح کمی و کیفی این محصول کمتر است. بین زمان کاشت تا شروع دوره گلدهی در مناطق سبزوار حداقل 25 روز وقت لازم است تا تعداد درجه روز انرژی را دریافت نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 23 استناد 2 مرجع 3
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  440
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

تنوع زیستی اکوسیستمهای طبیعی در سطح اکوسیستم، گونه و تنوع ژنتیکی مورد مطالعه قرار می گیرد. در اکوسیستم های کشاورزی این سطوح را می توان به ترتیب معادل تنوع نظامهای زراعی، تنوع گونه های زراعی و تنوع ژنتیکی جانوران، گیاهان و میکروارگانیسمها در نظر گرفت. در حقیقت تنوع نظامهای کشاورزی حاصل اثرات متقابل تنوع گونه ای، ژنتیکی و روشهای مدیریت است. با اینکه مطالعات پراکنده ای در رابطه با تنوع محصولات زراعی ایران صورت گرفته است، ولی در همه آنها تنها به ذکر انواع محصولات اکتفا شده و کمتر به محاسبه شاخصهای مربوطه و یا تجزیه و تحلیل کمی آنها پرداخته شده است. در این مطالعه اطلاعات حاصل از اکوسیستمهای کشاورزی 183 شهرستان کشور جمع آوری و پس از تجزیه و تحلیل، شاخصهای تنوع گونه ای، شاخص غنای گونه ای - مساحت و انواع تنوع در ابعاد آلفا و بتا محاسبه شد. نتایج حاکی است که از 38 گونه زراعی زیر کشت در کشور، 21 گونه به غلات و بقولات تعلق دارند که در مجموع 88 درصد سطح کل زیر کشت را به خود اختصاص می دهند. با محاسبه شاخص شانون ملاحظه شد که حبوبات و گیاهان علوفه ای دارای حداکثر تنوع گونه ای هستند و بطور کلی تنوع گونه ای ارتباط زیادی را با عوامل اقلیمی و بخصوص بارندگی داراست. تنوع آلفا و بتا در بین استانهای کشور متفاوت است، ولی استانهایی که از یکنواختی اقلیمی بیشتری برخوردار هستند، تنوع آلفا در آنها زیاد و تنوع بتا اندک است و با افزایش غیر یکنواختی اقلیمی از تنوع آلفا کاسته شده و بر تنوع بتا افزوده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 440

دانلود 23 استناد 2 مرجع 1
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

وسعت و گسترش تپه های ماسه ای در کشور و خسارت ناشی از آنها به آبادی ها، راه ها و اراضی کشاورزی نیاز به تحقیقات از جنبه های مختلف دارد، که از جمله بررسی پوشش گیاهی این تپه ها و تغییرات آنها در ارتباط با اقلیم، جهت، ارتفاع، شیب و خاک بوده تا منجر به ارایه راه کارهای مبارزه اصولی با بیابان زدایی گردد. هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات پوشش گیاهی در قسمت ها و مناطق مختلف تپه های ماسه ای دارای تثبیت طبیعی و ارتباط این تغییرات با متغیرهای محیطی است. این تحقیق در دو بیابان داخلی (قاسم آباد کاشان) و ساحلی (استان بوشهر در چاهکوتاه و محمد عامری) با اختلاف اقلیمی بارز انجام گرفت. جهت مطالعه پوشش گیاهی و محیطی از طرح نمونه گیری طبقه بندی بر اساس اقلیم، تپه، جهت و ارتفاع تپه ماسه ای استفاده شد. در هر منطقه نمونه گیری به صورت تصادفی - سیستماتیک با استفاده از ترانسکت وپلات در جهت گرادیان های محیطی انجام و در 240 پلات نمونه پوشش گیاهی و خاک همراه با خصوصیات توپوگرافی تپه یادداشت گردید. طول ترانسکت براساس طول دامنه تپه، و اندازه پلات براساس بزرگترین تاج پوشش گیاهی بزرگترین گونه در منطقه تعیین گردید. ابتدا بر روی داده های پوشش گیاهی آنالیز TWINSPAN انجام و گروه های اکولوژی مشابه طبقه بندی و تشابه بین گروه ها به روش فرمول سارنسون تعیین گردید. تغییرات طبقات براساس اقلیم، جهت و ارتفاع مشخص و تفکیک شدند. سپس تجزیه تابع تشخیص (DCA) روی داده های پوشش گیاهی و گروه های طبقه بندی شده انجام و نتایج مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار گرفت. سرانجام تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) جهت مشخص نمودن مهمترین متغیرها و ارتباط آنها با تغییرات پوشش گیاهی صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل اقلیمی، جهت و ارتفاع تپه ها از عوامل موثر در تغییرات پوشش گیاهی در هر دو مناطق بوده است. بررسی عوامل اقلیمی و خاک در آنالیز PCA نشان داد که بارندگی در فصل رشد، رطوبت نسبی و دما (در مجموع عوامل رطوبتی) و بافت خاک (شن، سیلت و رس) در پراکنش و تغییرات گونه ها موثر بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 23 استناد 1 مرجع 5
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر کود پتاسیم دار و پرایمینگ بذر با سولفات پتاسیم بر پاسخ های گیاه ذرت علوفه ای (سینگل کراس 704) به تنش شوری آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و در دو مرحله (جوانه زنی و رشد رویشی) انجام شد. تیمارها شامل سه سطح پتاسیم (0، 100، 200 میلی گرم در کیلوگرم خاک) از منبع کود سولفات پتاسیم بصورت محلول در اولین آبیاری، چهار سطح پرایمینگ بذر (0، 1.5، 3 و 4.5 درصد سولفات پتاسیم) و چهار سطح شوری آب آبیاری (0، 6.3 و 9 دسی زیمنس بر متر از نمک کلرید سدیم) بودند. در آزمایش رشد رویشی نمونه برداری از گیاه پس از گذشت هشت هفته صورت گرفت و نمونه ها مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. فاکتورهای مورد اندازه گیری شامل وزن خشک اندام هوایی و ریشه، غلظت سدیم، پتاسیم ، فسفر، کلسیم، منیزیم، آهن، روی، مس و منگنز بودند. در آزمایش جوانه زنی نیز سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه اندازه گیری شدند. نتایج بدست آمده در مرحله جوانه زنی نشان داد که شوری در سطوح 6 و 9 دسی زیمنس بر متر باعث کاهش معنی دار (P<0.05) سرعت جوانه زنی و کاهش وزن خشک گیاهچه (P<0.01) گردید. پرایمینگ بذر بر روی درصد جوانه زنی بذور تاثیر معنی داری (P<0.05) داشت، بطوریکه در سطح 1.5 درصد بیشترین درصد جوانه زنی و در سطح 4.5 درصد کمترین درصد جوانه زنی صورت گرفت. ازتیمارهای اعمال شده در مرحله رشد، شوری آب آبیاری تاثیر معنی داری (P<0.001) بر روی فاکتورهای اندازه گیری شده داشت. بطوریکه شوری باعث کاهش وزن خشک اندام هوایی و ریشه گردید. تیمارهای پتاسیم بر وزن خشک ریشه تاثیر مثبت و معنی داری (P<0.05) داشت، و با مصرف 100 میلی گرم در کیلوگرم خاک بیشترین مقدار وزن خشک ریشه بدست آمد. پرایمینگ بذر نیز در سطح 1.5 درصد سولفات پتاسیم دارای بیشترین میزان وزن خشک ریشه بود. در تجزیه اندامهای هوایی شوری تاثیر معنی داری (P<0.001) بر غلظت پتاسیم در ساقه داشت، بصورتی که درتیمار 6 دسی زیمنس بر متر بیشترین مقدار پتاسیم درساقه اندازه گیری شد. شوری تاثیر معنی داری بر روی پتاسیم اندازه گیری شده در برگ نداشت. همچنین شوری باعث کاهش سدیم برگ و افزایش سدیم ساقه گردید (P<0.001). نسبت K+.Na+ در ساقه، برگ و کل اندام هوایی با اعمال تیمار شوری روند کاهشی داشت. شوری سبب افزایش معنی دار (P<0.001) غلظت فسفر، روی و منگنز گردید لیکن این تاثیر بر غلظت کلسیم، منیزم، مس و آهن بصورت کاهشی مشاهده شد. پتاسیم فقط بر غلظت پتاسیم گیاه تاثیر معنی داری داشت، پتاسیم و پرایمینگ بذر باعث افزایش جذب فسفر (P<0.001) گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 23 استناد 0 مرجع 6
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  396
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

به منظور بررسی میزان سازگاری دانهال های هشت رقم پسته به شوری با توجه به شاخص فاصله زمانی خشک شدن دانهال ها، آزمایش گلدانی شامل سه طرح اسپلیت پلات با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در هر اسپلیت یکی از انواع نمک های کلرورهای سدیم، کلسیم و یا منیزیم نمک غالب بوده، بطوری که در طرح های II ,I وIII نسبت های Na:Ca:Mg به ترتیب 1: 5: 1، 1:5:1 و 1:1:5 در نظر گرفته شد. درکرتهای اصلی هدایت های الکتریکی 0.5، 2.5، 4.5، 8.5 و 16.5 دسی زیمنس بر متر آب آبیاری و در کرت های فرعی دانهال های پنج رقم زراعی پسته (کله قوچی، احمد آقایی، ممتاز، اکبری و اوحدی) و نیز دانهال های دو رقم وحشی (بادامی ریز، سرخس) از (Pistacia vera L.) و بنه (P.mutica) بعنوان تیمار انتخاب و در مجموع تیمارها در 480 واحد آزمایشی انجام شد. از نظر شاخص فاصله زمانی خشک شدن دانهال ها، تفاوت های معنی داری بین ارقام، هدایت های الکتریکی آب آبیاری و نسبت نمک ها ملاحظه گردید. احمد آقایی مقاومترین رقم به شوری کلرورسدیم (نسبت 5:1:1) بوده ولی به شوری کلرور منیزیم (نسبت 1:1:5) نسبتا حساس بود. اکبری حساس ترین رقم به شوری کلرورسدیم بوده و به علت اینکه به شوری کلرورمنیزیم نیز نسبتا حساس بوده، لذا بعنوان حساس ترین رقم به شوری های متفاوت معرفی گردید. بعد از اکبری، بنه و ممتاز به شوری های متفاوت نمک ها و بویژه کلرورسدیم حساس بودند. بادامی ریز و اوحدی بعنوان مقاومترین پایه ها به شوری متفاوت نمک های غربالگری شدند. با توجه به نتایج سایر تحقیقات با اطمینان بیشتری بادامی ریز را نسبت با اوحدی بعنوان رقم مقاوم معرفی می نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 396

دانلود 23 استناد 0 مرجع 2