مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تهران) | سال:1388 | دوره:60 | شماره:190

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

وثوقی م.ب.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  190
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

فتوحی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  190
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  99
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID