مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran) | سال:1380 | دوره:13 | شماره:1 (مسلسل 36)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

TAHERI TALESH K. | LAFZI A. | YAZDANI J. | GHARAJEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (36)
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7241
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

Drain is aneffective tool in the major maxillofacial surgeries that is used to decrease postsurgical complications. This research evaluated it's efficacy of in mandibular impacted tooth surgery.Primary wound closure (Test group) was compared to a simple primary wound clousure (Control group) after removal of impacted mandibular third molars for evaluation of its effect on Postsurgical complications. Surgery was performed on 12 patients in cross over fashion. Both surguries in both sides were done in on session.There wasn't any significant difference in the operation time between two groups. Facial swelling was found to be significantly less in the test group. Sex differences in the bleeding wound bread down and echymosis between the tow groups. There were no differences in the severity of pain and infection between the two groups.According to our findings, using of this tool in surgeries with high trauma was advocated for decreasing swelling rate and for patients, Comfort.

آمار یکساله:  

بازدید 7241

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

TAHERI TALESH K. | LAFZI A. | YAZDANI J. | GHARAJEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (36)
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7595
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Drain is aneffective tool in the major maxillofacial surgeries that is used to decrease postsurgical complications. This research evaluated it's efficacy of in mandibular impacted tooth surgery. Primary wound closure (Test group) was compared to a simple primary wound clousure (Control group) after removal of impaced mandibular third molars for evaluation of its effect on Postsurgical complications. Surgery was performed on 12 patients in cross over fashion. Both surguries in both sides were done in on session. There wasn't any significant difference in the operation time between two groups. Facial swelling was found to be significantly less in the test group. Sex differences in the bleeding. wound bread down and echymosis between the tow groups. There were no differences in the severity of pain and infection between the two groups. According to our findings, using of this tool in surgeries with high trauma was advocated for decreasing swelling rate and for patients, Comfort.

آمار یکساله:  

بازدید 7595

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

بافت عصبی نقش کلیدی در اعمال حیاتی بدن دارد و در هنگام آسیب دیدن بسیار دیر التیام پیدا می کند. جامعه پزشکی همواره کوشیده است روشهای مؤثری را جهت ترمیم اعصاب آسیب دیده بیابد. استفاده از لیزرهای کم توان مانند هلیوم- نئون دریچه جدیدی را به رفع این معضل بزرگ، گشوده است در این مطالعه بیست سر موش صحرایی به طور تصادفی در گروههای شاهد و مورد قرار گرفتند. در روز جراحی تحت بیهوشی عمومی و با رعایت  شرایط استریل، عصب فاسیال تحت فشار و آسیب قرار گرفت. روز جراحی روز صفر محسوب گردید. از روز اول به صورت یک بار نمونه های گروه مورد تحت تابش لیزر کم توان هلیوم- نئون قرار گرفتند. در روز بیست و هفتم در طی اعمال جراحی اعصاب فاسیال کلیه نمونه ها خارج شد و پس از تهیه مقاطع میکروسکوپی، مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفتند در گروه تجربی قدرت و سرعت ترمیم عصب نسبت به گروه شاهد بیشتر بود و اختلافات بین دو گروه معنی دار بود. در پایان نتایج حاصل نشان داد که تابش روزانه لیزر کم توان هلیوم- نئون بر عصب فاسیال موجب تسریع فرآیند ترمیم عصب می گردد.  

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

Drain وسیله ای است کارآمد که در جراحیهای ماژور فک و صورت با هدف کم کردن عوارض بعد از جراحی کاربرد دارد. در این تحقیق تاثیر استفاده از این وسیله در جراحی دندانهای مولر سوم نهفته ماندیبل تحت بررسی قرار می گیرد. به همین منظور بعد از خارج کردن مولرهای سوم نهفته، بستن زخم به صورت اولیه همراه با گذاشتن Drain در یک سمت (گروه تجربه) با بستن زخم به شکل ساده اولیه در سمت دیگر (گروه کنترل) از نظر عوارض بعد از جراحی مقایسه شدند. جراحی روی 12 بیمار به روش متقاطع انجام گردید. هر دو سمت نیز در یک جلسه انجام شد. از نظر زمان جراحی تفاوت فاحشی بین دو گروه وجود نداشت. به لحاظ عوارض بعد از عمل، تنها تأثیر Drain بر میزان تورم روز دوم فاحش بود و باعث کاهش قابل ملاحظه تورم در سمت گروه تجربه گردید. جنسیت تأثیری بر میزان تورم در هر دو گروه نداشت در سایر عوارض مورد بررسی که شامل درجه خونریزی، درجه باز شدن زخم و اکیموز بود تفاوت فاحشی وجود نداشت. از نظر درد و عفونت هیچ تفاوتی در دو گروه مشاهده نشد. براساس یافته های این تحقیق توصیه می شود از این وسیله در جراحیهایی که دارای ترومای زیاد می باشند جهت کم کردن میزان تورم و راحتی بیشتر بیمار استفاده شود.   

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر توام کاربرد آموکسی سیلین و مترونیدازول به همراه درمانهای مکانیکال بر کنترل بیماریهای پریودنتال پیشرفته در افراد مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. تعداد 16 بیمار در محدوده سنی 35 تا 58 سال از مراجعین به بخش پریودنتولوژی و بر مبنای معیارهای خاص انتخاب گردید. معاینه مقدماتی براساس ارزیابی شاخصهای کلینیکی و رادیوگرافیک بیماری پریودنتال صورت گرفت. کلیه بیماران تحت درمانهای جرم‌گیری و روت پلانینگ قرار گرفتند و به آنها آموزش کامل بهداشت دهان و دندان داده شد، سپس بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تست و کنترل تقسیم شدند. برای بیماران گروه تست، دارو، (شامل کپسول‌های 375 میلی‌گرمی آموکسی سیلین و قرصهای دویست و پنجاه میلی گرمی مترونیدازول) و به بیماران گروه کنترل، پلاسبو، روزانه سه عدد به مدت ده روز تجویز گردید. ارزیابی کلینیکی بیماران قبل از درمان، دو و شش ماه پس از درمان انجام پذیرفت این ارزیابی شامل اندازه ‌گیری عمق پاکت (PPD) حد اتصالات کلینیکی (CAL) خونریزی حین پروبینگ (BOP) و پلاک ایندکس (PI) بود. بررسی رادیوگرافیک با دستگاه RVG شامل اندازه‌گیری ارتفاع استخوان و تراکم استخوانی قبل و شش ماه پس از درمان انجام گردید.نتایج تحقیق نشان داد که تجویز توام و سیستمیک آموکسی سیلین و مترونیدازول باعث بهبود شاخصهای کلینیکی (دو و شش ماه پس از درمان) و نیز بهبود شاخصهای رادیوگرافیک شش ماه پس از درمان می‌گردد. همچنین تجویز توام این دو دارو به همراه درمانهای مکانیکال موثرتر از درمانهای مکانیکال به تنهایی بود.  

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

یکی از انواع پوسیدگی‌های دندانی شایع و سریع پیشروند، پوسیدگیهای ناشی از نحوه تغذیه در شیرخواران است که به سبب سن مبتلایان، مشکلات پیشگیری و درمانی خاص خود را دارد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع عادت تغذیه در خواب، شیوع پوسیدگیهای زودهنگام در شیرخواران (ECC) و شیوع استفاده از پاسیفیر (گول زنک) نزد نوزادان و نوپایان 24-6 ماهه شهر کرمان در سال 1379 می‌باشد. جامعه مورد بررسی ششصد کودک شیرخوار در چهار مرکز بهداشتی درمانی واقع در چهار ناحیه مختلف شهر کرمان بود. نتایج نشان داد که از این تعداد، 349 نفر یعنی 58.2% عادت شیرخواران در خواب را داشتند. همچنین پوسیدگی زودرس در 264 نفر از معاینه شوندگان مشاهده شد، به عبارتی شیوع عارضه 44% بود و بین شیوع پوسیدگی دندان و عادت تغذیه در خواب رابطه معنی‌دار آماری مشاهده گردید (P<0/0001). 199 نفر از کودکان از گول زنک استفاده می‌کردند به عبارت دیگر فراوانی عادت استفاده از پاسیفیر 33.3% بود.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پوسیدگیهای زودرس در کودکان کرمانی نسبت به مطالعات مشابه در سایر نقاط کشور از شیوع بالاتری برخوردار است که البته با توجه به بالا بودن شیوع عادت تغذیه در خواب نزد شیرخواران، ارائه آموزشهای لازم به مادران از طریق مراکز بهداشتی درمانی و رسانه‌های جمعی درخصوص نحوه تغذیه کودک شیرخوار ضروری می‌باشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 88 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

هدف از این تحقیق، تعیین میزان پوسیدگی و بررسی روند پیشرفت آن در گروههای سنی شش، نُه و 12 سال دانش‌آموزان شهر کرمانشاه در سال 1377 بود. بدین منظور از هر گروه سنی سیصد نفر دختر و پسر به طور مساوی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و به طور تصادفی انتخاب شدند. معاینه پوسیدگی به صورت مشاهده مستقیم و با سوند 21-17 (نوک کند)، تحت نور طبیعی و در صورت لزوم با نور چراغ قوه انجام گرفت. به خاطر محدودیت‌های شاخص DMFT، از شاخص DMFS به عنوان مکمل استفاده شد تا امکان مقایسه روند پیشرفت پوسیدگی در گروههای سنی فوق (به فواصل سه سال) فراهم گردد. با حذف 41 نفر در گروه شش ساله که  مولرهای اول دایمی آنها رویش نیافته بود، محاسبات آماری روی 859 نفر صورت گرفت. میانگین DMFT و DMFS مولرهای اول دائمی به ترتیب 1.2 و 9.84 بود که بیشترین جزء آن را DT=1/1 و DS=8/37 تشکیل می‌دهند. میانگین DMFT و DMFS در سه گروه سنی شش، نُه و 12 سال به ترتیب (0.62، 4.86)، (1.3، 9.68) و (1.6، 14.3) به دست آمد که با افزایش سن روند صعودی داشت و از نظر آماری معنی‌دار بود (تست P = …,ANOVA). در ضمن توزیع نرمال پوسیدگی بین دختران و پسران براساس تست Wilcoxon یکسان بود (P = 0/67).   

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 103 استناد 5 مرجع 3
نویسنده: 

سرمدی حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  395
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

این بررسی با هدف تعیین HLA در جمعیت ایرانی مبتلا به شکاف لب و شکاف لب و کام انجام گرفت. مجموع افراد مورد مطالعه با آنتی‌ژن‌های HLA – B5 و HLA – CW3 رابطه معنی‌داری را نشان دادند (P<0/001) و ضریب همبستگی آنها به ترتیب 0.64 و 0.6 به دست آمد. میزان شیوع این آنتی‌ژن‌ها در جمعیت مورد مطالعه در هر دو مورد 6.2% بدست آمد، در حالی که میزان شیوع آنها در جمعیت نرمال (گروه کنترل) 41% برای HLA – B5  و %38 برای HLA CW3 بود. ضمنا با توجه به اینکه شانس ابتلای به این ناهنجاری در مورد HLA – B5، 0.09 و در مورد HLA – CW3 عدد 0.1 محاسبه گردید، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که شیوع بالای این دو آنتی‌ژن در جمعیت نرمال می‌تواند به عنوان یک عامل مصونیت دهنده در مقابل ناهنجاریهای شکافهای لب و کام در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 395

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

کنترل پلاک دندان یکی از مهمترین درمانهای دندانپزشکی است. فرآورده‌ها اثر خود را به دو روش مکانیکی و شیمیایی اعمال می‌کنند. در این مطالعه سه فرمولاسیون با کدهای APT2, APT3, APT1 پیشنهاد شدند و با دو خمیردندان تجارتی با کدهای APTx و APTy مقایسه گردیدند. PH خمیردندانها در حرارت بین ده تا چهل درجه سانتی‌گراد برابر با شش تا هشت بود. میزان کاهش پلاک خمیردندانهای APT3 و APT2 محتوی فلوراید مؤثرتر از سایر نمونه‌ها بود و ایندکس پلاک آن برابر APT3 = (0.72 ± 0/12) و APT2 = (0/76 ± 0/09) بود که APTx کمترین اثر ضدپلاک را با ایندکس پلاک (0.1 ± 1.25) ارائه داد.   

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

این مطالعه با هدف تعیین انواع روابط اورجت، اوربایت و کراس بایت و ارتباط تغییرات آن با سن و جنس در جمعیتی نسبتا محدود و خالص در بین 573 نفر از دانش‌آموزان 13-11 ساله شهرستان مهران انجام گرفت. توزیع فراوانی آنها با روشهای دقیق آماری مشخص گردید. از بین افرادی که مورد معاینه قرار گرفتند 39.25% دارای اورجت نرمال، 22% دارای اورجت افزایش یافته و 38.75% نیز دارای اورجت کاهش یافته بودند و تغییرات اورجت با تغییرات سن از 11 به 13 معنی‌دار بود، در حالی که با جنس ارتباط آماری ملاحظه نگردید. همچنین در بررسی شاخص اوربایت، 45.5% دارای اوربایت نرمال، 19.35% دارای اوربایت افزایش یافته و 35.15% اوربایت کاهش یافته داشتند. در بررسی این شاخص با سن و جنس در موارد اوربایت نرمال و افزایش یافته ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت. ضمنا توزیع شاخص کراس بایت در کل جمعیت مورد مطالعه 6.3% بود که با سن و جنس ارتباط آماری معنی‌داری را نشان نمی‌داد.  

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مطالعه 24 دندان عقل که تازه کشیده شده بود مورد استفاده قرار گرفت. روی سطوح مزیال و دیستال هر یک از دندانها حفرات پروگزیمال تراشیده شده به طوری که کف ژنژیوال حفره در موقعیت آپیکالی نسبت CEJ قرار گرفت. همه مراحل تراش و ترمیم توسط یک نفر انجام شد. حفرات آماده شده به سه گروه 16 تایی تقسیم شدند. گروه یک: رزین کامپوزیت Light Cured  گروه دوم: رزین کامپوزیت Self Cured به علاوه رزین کامپوزیت Light Cured   گروه سه: آمالگام به اضافه رزین کامپوزیت Light Cured   دندانها پس از پالیش، ترموسایکل شدند و لبه ژنژیوال آنها در دای قرار گرفت، پس از آن نمونه ها برش داده شد و درجات نشت با توجه به مقیاس استاندارد اندازه گیری گردید، سپس آنالیز آماری (Kruskal Wallis) انجام گردید و در نهایت نتایج نشان داد که ترکیب آمالگام رزین کامپوزیت کمترین میزان ریز نشست را دارد. 

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحه شروع: 

  88
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه به جای آمالگام مواد دیگری در ترمیمهای Cl II دندانهای شیری به کار می روند که عبارتند از: گلاس آینومرها، کامپوزیت ها، مواد بین این دو مثل کامپومرها و Resin Modified Glass Inomer (RMGI). هدف از این مطالعه ارزیابی رفتار کلینیکی دو نوع کامپومر Hytac و Dyract و مقایسه نتایج آن با سایر مواد ترمیمی بود. نتایج پس از 24 ماه نشان داد که هر دو ماده فوق دارای خصوصیات مطلوبی می باشند و می توان از آن به عنوان ماده ترمیمی حفرات Cl II استفاده کرد. میزان شکست کم حتی در جوامعی که دارای پوسیدگی زیادی می باشد بیانگر آن است که کامپومرها جایگزین خوبی برای آمالگام و دیگر مواد ترمیمی همرنگ دندان هستند.   

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 36)
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از دلایل موفقیت روشهای جدید ایمپلنت دندانی، ایجاد طرحهایی از ایمپلنت می باشد که در آن به طور مستقیم ایمپلنت و استخوان با هم در تماس هستند. خشونت سطحی برای این کار یک عامل مهم به شمار می رود و سیستم های مختلف از خشونت سطحی متفاوتی استفاده می کنند. هدف اصلی در این مطالعه ارزیابی دو نوع ایمپلنت از جنس تیتانیوم خاصل و پیچی شکل انتخاب و یکی از آنها اسید اچ دو گانه شد. نوع دیگر تراش خورده و سپس در یک مطالعه آینده نگر در چند مرکز درمانی 97 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند و هر دو نوع ایمپلنت با استفاده از روش دو مرحله ای در دهان بیماران قرار گرفت و زمان ترمیم معمول بین چهار تا شش ماه برای آن در نظر گرفته شد.روی ایمپلنت ها، پروتز ثابت، پروتز هیبرید و اوردنچر براساس نیاز هر بیمار قرار گرفت. همه بیماران به صورت کلینیکی و رادیوگرافیک معاینه و مورد پیگیری واقع شدند. معیار موفقیت عبارت بود از: عدم وجود رادیولوسنسی اطراف ایمپلنت، عدم وجود لقی و نبودن علامت درد و عفونت.   از 432 ایمپلنت به کار رفته 247 تای آن اسید اچ دو گانه و 185 تای دیگر تراش خورده بودند. 36 مورد هم ناقص بود که از این تعداد 12 مورد اسید اچ دوگانه شده و 24 مورد تراش خورده بودند. میزان موفقیت اسید اچ دوگانه شده (95%) به طور معنی داری از موفقیت تراش خورده بیشتر بود، که این موفقیت در دوره 36 ماهه محاسبه شده است.  تفاوت در میزان موفقیت بیشتر به خصوصیات سطح اچ شده مربوط می شود و بیشترین میزان، تفاوت در این نوع ایمپلنت در کیفیت پایین یا نرم بودن استخوان در دوره سه ساله است که موفقیت اسید اچ دوگانه شده 96.8% و تراش خورده 84.8% می باشد.   

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID