مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

طب و تزکیه | سال:1383 | دوره:- | شماره:53

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

مردانی مهناز

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

یکی از سخت ترین جنبه های ارزیابی مشاوران سنجش نقش مشاور است، زیرا مشاوره مواجهه مراجع با مشاور در ارتباط مشاوره ای است، و هر ارتباطی بنابر طبیعت خود استثنایی و منحصر به فرد می باشد. در عین حال لازمه دریافت و مشاهده جنبه های رشد هر فعالیتی، توان ارزیابی شیوه ها، مهارتها و تکنیکهای موثر در آن فعالیت می باشد، لذا لازم است که مشاوران پیشرفت فرایند مشاوره خود را با استفاده از موارد ذکر شده شامل:1- مهارتهای نشان دهنده توانایی استفاده مناسب از مقدمات جلسه و مدیریت محیط بطور موثر.2- استفاده مناسب از زبان بدن و پاسخ مناسب دادن به زبان بدن مراجع.3- با دقت شنیدن، انعکاس احساسات، رفتار و تجربیات مراجع.4- بکارگیری مهارتهای تفسیر و خلاصه کردن.5- توجه داشتن به اهمیت خودآگاهی و در نتیجه بکارگیری آن.6- شناخت فرصتها برای ارائه پاسخهای مناسب.7- اثبات توانایی در مراقبت از فرصتهای رشدی مراجعین و آفرینش و بررسی اهداف و استراتژی هایشان.8- اثبات توانایی نظری و کاربردی از دیدگاه های مشاوره ای و دفاع از آن.9- استفاده از شیوه های نظارتی بر کار به عنوان وسیله خود رشدی و پس خوراند فردی - حرفه ایبطور مستمر ارزیابی، بازبینی و اصلاح قرار دهند تا همواره تاثیر مثبتی بر مراجعان خود داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

امین عشقی شعله

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

در دنیای امروز تنها دانستن علوم و آگاهی از علوم راه موفقیت و رسیدن به نتایج عالیه نیست، بلکه طریقه صحیح انجام دادن و تطبیق آن با مزایا و معایب عملکردی آن علوم ضروری می باشد. در یک بانوی حامله علاوه بر رعایت ضوابط علوم پزشکی می بایست ضوابط دیگری از جمله اثر منفی درمانها بر روی جنین و مادر را بررسی کرد که خود یکی از خطیرترین احکام پزشکی است. چرا که می توان با یک اقدام سریع و صحیح به تطبیق مزایا و معایب تجویز داروها که اثر مستقیمی در نتیجه نزدیک یا دور در مادر و جنین خواهد داشت، پرداخت. لذا بازآموزی شناخت تجویز حداقل داروهای روتین در هنگام مواجهه شدن با یک بانوی باردار برای کلیه کارآموزان، کارورزان، پزشکان عمومی، دستیاران و متخصصین رشته های جراحی توصیه می شود. در این راستا نکات کلیدی ذیل مطرح است:1- تنها دانستن علوم و آگاهی ذهنی از آنها برای رسیدن به نتایج بهینه کافی نیست بلکه شناخت روی عملکرد آن و طریقه صحیح به انجام رساندن در کمترین زمان رمز موفقیت می باشد.2- افزایش آگاهی به اهمیت شناخت دارویی و پیامد بارداری

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مطالعه حاضر به روش توصیفی مقطعی با هدف ارزشیابی مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان در سال 1380 انجام گردید. برای این منظور 136 نفر دانشجو 112) دختر، 24 پسر( بوسیله آزمون مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که هیچکدام از دانشجویان در این آزمون نمره قبولی بدست نیاوردند. میانگین کلی نمره این دانشجویان 8.88 با انحراف معیار 2.7 است. در دسته بندی نمرات بیشترین فراوانی در میانگین نمره بین 7-9 دیده شد. بین میانگین نمره کسب شده در این آزمون و عواملی مانند ترم تحصیلی، سن، جنس، سابقه کار بالینی ارتباط معنی دار مشاهده نشد. همچنین بین معدل نیمسال های قبل دانشجو و رتبه وی در کنکور سراسری با نمره آزمون همبستگی ضعیف وجود داشته اما ارتباط معنی دار بدست نیامد.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 30 استناد 8 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

اختلال کم توجهی و بیش فعالی (ADHD) یک اختلال عصبی و ارثی است که مطالعات اخیر نشان داده اند، برخلاف آنچه تاکنون تصور می شد در بزرگسالان عمدتا از بین نمی رود و در بزرگسالان شیوع زیادی دارد، اما غالبا تشخیص داده نمی شود. این اختلال برای افراد مبتلا، مخصوصا دانشجویان و کسانی که نیازمند تمرکز حواس هستند، مشکلات بسیاری را در زمینه های عاطفی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی ایجاد می نماید و در صورت تشخیص، به سادگی قابل درمان است.برای تالیف این مقاله تمام مقاله های مرتبط از طریق اینترنت بررسی شده و به بسیاری از کتابهای معتبر نیز استناد شده است. در تحقیقات مذکور، مشاهده شده که یکی از مشکلات اصلی ADHD، افت تحصیلی است و هم چنین دیده شده که بسیاری از دانشجویانی که برای شان تشخیص ADHD مطرح شده است. قبلا هم به مراکز درمانی و مشاوره دانشگاهها مراجعه کرده بوده اند، اما ADHD در آنها تشخیص داده نمی شده است. در صورتی که دانشجویان مبتلا به ADHD، با داروهای محرک و روش های دیگر درمان بشوند، کمک بسیار زیادی به وضعیت تحصیلی و سایر جنبه های زندگی آنها می شود.مطالعات متعددی در زمینه تشخیص ADHD در بزرگسالان انجام شده است. ملاک تشخیصی «وندریوتا» خصوصیات افراد بزرگسال مبتلا به ADHD را ذکر نموده است و در مصاحبه های بالینی با توجه به این به این ملاک می توان در افراد بزرگسال ADHD را تشخیص داد.موثرترین راه درمان ADHD در بزرگسالان، تجویز «داروهای محرک» است. استفاده از انواع روشهای روان درمانی نیز همزمان با دارو سودمند است. همچنین باید به فکر تشخیص اختلالات همراه با ADHD از قبیل اختلالات یادگیری، اختلالات خلقی و یا اضطرابی نیز بود و به درمان آنها نیز پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 187 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  32
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  428
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

دانشگاه ها علاوه بر تولید و انتقال دانش، مهارت و فن آوری وظیفه کمک به تسهیل رشد عمومی شخصیت دانشجو و ایجاد کفایت لازم برای زندگی مستقل و کارآمدتر آنها را نیز بر عهده دارند. معاونت دانشجویی دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی زمینه سازی رشد عمومی شخصیت و توسعه سازگاری دانشجو در طی دوران تحصیل همواره به دنبال شناسایی عوامل موثر بر سازگاری عمومی و توسعه کارآمدی دانشجویان بوده و خواهند بود. هر ساله بخش عظیمی از بودجه محدود دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها صرف تدوین و اجرای برنامه هایی می شود که حتی اگر فرض را بر موفقیت آنها بگذاریم، باز هم هیچ مبنای عینی برای ارزیابی محتوای برنامه ها، نحوه اجرای آنها، کیفیت و کمیت تاثیر آنها بر جنبه های مورد نظر زندگی دانشجویان در اختیار نداریم. این پژوهش در صدد آن بوده است که پرسش هایی را پاسخ گوید که در آنها وضعیت کیفیت زندگی دانشجویان و نیز رابطه اش با نگرش دینی و عملکرد تحصیلی مشخص شود.جامعه آماری 28 هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در 4 دانشکده زیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 79-80 بوده است. واحد نمونه گیری یک دانشجو شاغل به تحصیل در یکی از دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بوده است. تعداد گروه نمونه 400 دانشجو )حدود %2 جمعیت آماری( در نظر گرفته شد و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرها از پرسش نامه کیفیت زندگی استفاده شده است. داده های نیز با استفاده از نرم افزار spss9 پردازش شد. یافته های این گزارش، حاصل تحلیل اطلاعات پرسشنامه های تکمیل شده توسط گروه نمونه ای متشکل از 372 دانشجو است که در طی سال تحصیلی 80-81 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران مشغول به تحصیل بوده اند. از این تعداد %50.4 زن، %99.2 مسلمان بوده اند. به لحاظ سنی %42.9 آنها تا 22 سال و %86 تا 27 سال سن داشته اند. 40.2% از گروه نمونه خود را شاغل معرفی کرده اند. نتایج مقدماتی این بررسی نشان داده اند که کیفیت زندگی حدود نیمی از دانشجویان در حد متوسط و یا کمی بهتر از آن است. لیکن حدود %25 از آنها شرایط نامطلوب تری دارند که نیازمند تغییر جدی در وضعیت فعلی آنها است. عوامل جنس، سن، نوع مذهب در کیفیت زندگی گروه نمونه بی تاثیر و عوامل تاهل، اشتغال، برخی از سطوح تحصیلی و شغلی والدین بر کیفیت زندگی دانشجویان مورد نظر، تاثیر داشته است. نگرش دینی نیز متوسط بوده و نمرات حاکی از نگرش دینی «بسیار قوی» و «بسیار ضعیف» نسبت ناچیزی از کل توزیع را تشکیل داده است. به لحاظ عملکرد تحصیلی %12.9 از آنها معدل «الف» %27.9 از آنها معدل «ب» و حدود %42 از آنها معدل «ج» و کمتر از آن داشته اند. معدل حدود %70 از دانشجویان «ب» و «ج» بوده و حدود %8 از آنها نیز معدل «د» داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 428

دانلود 83 استناد 5 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  853
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

متخصصان آموزش عالی بر این باورند که ایجاد ارتباط میان برنامه درسی و تجربیات فوق برنامه دانشجویان، برای ایجاد یک محیط آموزشی پویا مفید است و خوابگاههای دانشجویی، به عنوان جوامع یادگیرنده، ابزاری برای بهبود فرآیند یادگیری محسوب می شوند. تحقیقات نشان می دهد که رشد دانشجویانی که در خوابگاهها سکونت دارند، نسبت به افرادی که خارج از اینگونه جوامع به کسب علم مشغولند، بیشتر است. بعلاوه، دانشجویان مقیم در خوابگاهها به طور فعال تری در یادگیری مشارکت می ورزند. این تحقیق پیشنهاد می کند که خوابگاههای دانشجویی با هدف ایجاد جوامع کوچک یادگیری در رشته های یکسان مورد بازنگری ساختاری قرار گیرند و به مواردی چون ایجاد محیطی ایمن و حمایتی، افزایش گفتمان، فعالیت های فوق برنامه، تقویت مهارتهای زندگی، سازگاری با محیط دانشگاهی و مشارکت دانشجویان در اداره امور خوابگاهها نیز اهمیت داده شود. در این تحقیق از تحلیل محتوا به عنوان تکنیکی پژوهشی استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 853

دانلود 251 استناد 2 مرجع 1
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

در این مقاله کوشیده شده است تا به بحث درباره روابط قبل از خواستگاری با تاکید بر روابط انسانی پرداخته شود. مقاله با مقدمه ای درباره اهمیت رابطه آغاز شده، سپس درباره ویژگی های روابط قبل از خواستگاری در حد حوصله مقاله بحث می شود. آنگاه انگیزه های موثر بر رابطه قبل از خواستگاری مطرح می شود و درباره عوامل موثر بر رابطه سخن به میان آمده است. در ادامه تلاش شده است که پرتگاههای رابطه قبل از خواستگاری مطرح شود، آنگاه درباره سلامت «رابطه» مذکور به اختصار بحث می شود و سرانجام به اختصار درباره نقش مشاوره قبل از ازدواج در امکان یک انتخاب مناسب بحث شده است.حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است     کسی آن آستان بوسد، که جان در آستین دارد(حافظ)

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 68 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  62
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

علت شناسی بیماری افسردگی و نیز سایر اختلالات روانی در ابعاد مختلف بیولوژیک، روانی و اجتماعی، فرهنگی همواره مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. اگر به علائم محوری این اختلال که شامل احساس ناامیدی، احساس تنهائی و عزت نفس بیمارگونه می باشد توجه کنیم در می یابیم که بیماران افسرده به ویژه دسته ای که کمتر عوامل بیولوژیک در بروز افسردگی آنان دخالت دارند در دیدگاه جهان بینی توحیدی به درجات مختلف از رب العالمین دور افتاده اند و در غرقاب وابستگی های دنیوی و باورهای مذهبی نادرست غوطه ور شده اند.پژوهش حاضر، از نوع همبستگی - توصیفی است که ارتباط بین اعتقادات مذهبی و افسردگی را در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تحت بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، کلیه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تحت بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، کلیه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های سنجش اعتقادات مذهبی و افسردگی، میزان اعتقادات و شدت افسردگی دانشجویان تعیین شد.نتایج نشان داد که 73.42 درصد واحدهای مورد پژوهش از سطح اعتقادی بالا برخوردار بوده و اکثریت با 44.31 درصد دارای روحیه طبیعی بودند. ارتباط بین اعتقادات مذهبی و افسردگی با استفاده از آزمون آماری کای دو و با ضریب اطمینان 95 درصد معنی دار مشاهده شد. از بین مشخصات دموگرافیک، فقط بین جنس و اعتقادات مذهبی و سن و دوره تحصیلی با افسردگی ارتباط معنی دار وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 23 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  66
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

سو مصرف مواد و وابستگی به مواد یکی از مشکلاتی است که جامعه بشری را مورد تهدید قرار می دهد و موجب نگرانی های روزافزونی در این زمینه گردیده است. چرا که خطری جدی و همه جانبه بشر را هدف آماج خویش قرار داده است. با توجه به نقش نیروهای تحصیل کرده هر جامعه در فرآیند سازندگی و اداره آن جامعه و اهمیت سلامت در بازدهی و کارآیی افراد و با توجه به کمبود تحقیقات در این زمینه بر آن شدیم تا به بررسی میزان شیوع سو مصرف مواد (سیگار، الکل، تریاک، حشیش، هروئین و داروهای آرام بخش و ضد اضطراب غیر نسخه شده توسط پزشک) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بپردازیم. در این پژوهش 565 نفر از دانشجویان از هفت دانشکده دانشگاه فوق با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که در این بررسی 68 درصد خانم ها و 32 درصد آقایان شرکت کرده اند. دامنه سنی آنان بین 20-24 سال و 92 درصد آنها مجرد بودند. 50 درصد ساکن خوابگاه یعنی غیربومی بودند. در بین افراد مورد مطالعه 82 درصد آقایان و 15 درصد خانمها حداقل یکبار از ماده مصرف کرده اند. در حدود 24.3 درصد آقایان و 1.8 درصد خانمها حداقل یکبار سیگار مصرف کرده اند و این رقم در مورد الکل آقایان 27.6 درصد و خانمها 1.1 درصد، در مورد حشیش آقایان 6.6 درصد و خانمها 0.3 درصد، در مورد تریاک آقایان 7.8 درصد و خانمها 0.3 درصد، در مورد هروئین آقایان 1.1 درصد و خانمها صفر درصد و در مورد داروهای آرام بخش و ضد اضطراب غیر نسخه شده توسط پزشک آقایان 14.4 درصد و خانمها 10.6 درصد. همچنین 1.7 درصد آقایان مصرف روزانه الکل دارند و در مورد داروهای آرام بخش و ضد اضطراب غیر نسخه شده توسط پزشکی مصرف روزانه در آقایان 0.6 درصد و خانمها 0.3 درصد بوده است. انگیزه گرایش به سو مصرف مواد به ترتیب شامل اضطراب 34.42 درصد، کسب لذت 32.78 درصد، کنجکاوی 19.67 درصد، تسکین دردهای جسمانی 13.11 درصد بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 52 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

محمدی مریم

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

دانشجویان حساسترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه ما می باشند لذا ترویج فرهنگ ازدواج در عرصه دانشگاهها می تواند به عنوان یک عامل مثبت نقش فراوانی در تامین سلامت روانی اجتماعی آنها داشته باشد. امروزه آنها با مشکلات عمده ای دست به گریبان می باشند که باعث گردیده با توجه به اشتیاق آنها به ازدواج از ثمرات و موهبت این دستور الهی محروم بمانند. در همین راستا مشکلات موجود در فرایند ازدواج شناسایی و نگرش آنها نسبت به این مشکلات مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی- پایه ای که روش نمونه گیری آن بصورت خوشه ای است. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه دو قسمتی است که در اختیار 81 نفر از دانشجویان دختر و پسر مجرد بومی و غیربومی شاغل به تحصیل در دانشکده گذاشته شده و پس از تکمیل نگرش آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته های این پژوهش با توجه به محاسبات آماری و نمودارهای بدست آمده مبین این است که تمامی نمونه ها با توجه به سوالات پرسشنامه و ارقام حاصل از محاسبات صورت گرفته شده نگرش خود را نسبت به مشکل اشتغال، امکانات مالی و مسکن در حد بالا و نسبت به باورهای مذهبی، شناخت قبلی از خانواده های طرفین، ارتباط فردی، وضعیت ظاهری، دخالت های والدین، تحصیل، نگرانی از آینده، محدودیت های زمان تاهل و وام ازدواج در حد متوسط و نسبت به تاثیر خاطرات بد دیگران از ازدواج و تشریفات سنتی در حد پایین اعلام داشته اند.نتایج این پژوهش مبین این است که نمونه های مورد پژوهش نگرش خود را نسبت به مسایل اقتصادی و رفاهی در حد زیاد و با اهمیت و نسبت به مسایل اجتماعی و مذهبی در حد متوسط و نسبت به مسایل فرهنگی و سنتی در حد پایین ابراز داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 56 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  84
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع علایم اختلالات روانی در میان دانشجویان پذیرفته شده در سال 78-79 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام گردید. برای این منظور 491 دانشجو 374) دختر و 144 پسر( بوسیله پرسشنامه شامل آزمون تشخیص SCl-90-R و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که %15.5 دانشجویان مورد بررسی مشکوک به اختلال روانی بوده که شیوع آن در دانشجویان دختر %17.3 و در دانشجویان پسر %11.1 می باشد.شایعترین علایم ترس مرضی %3.1 و روان پریشی %2.7 می باشد. سایر علایم شامل اختلال پرخاشگری و حساسیت بین فردی %1.8 اختلال وسواس- اجبار و اضطراب %1.6 و افسردگی %0.4 است. ارتباط معنی دار بین جنس و GSI، اضطراب، ترس مرضی وجود دارد که در دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر می باشد (P<0.05).همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی دار بین موارد مشکوک به اختلالات روانی و بومی و غیر بومی، وضعیت تاهل، وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین و نوع سهمیه قبولی وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 51 استناد 2 مرجع 2
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  663
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

نمونه تحقیق شامل 803 دانشجو 360) پسر و 443 دختر با میانگین سنی (20.92 که با روش نمونه گیری چند مرحله ای از جامعه آماری (دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران) انتخاب شده بودند و پرسشنامه سبک هویت وایت، وامپلر و وین (1998) را تکمیل کردند.روایی آزمون با سه روش محاسبه شد: الف) تحلیل عاملی، ب) روایی افتراقی ج) روایی همزمان.تحلیل عاملی: 1( چهار عامل (سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری، سبک هویت سردرگمی اجتنابی و تعهد) بدست آمد. (2 روایی افتراقی: از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین عامل های متضاد بررسی شد که همبستگی بدست آمده منفی و در سطح خطاپذیری کوچکتر از α=0.01 معنادار بود. (3 برای روایی همزمان: پرسشنامه هویت شغلی دیلاس (1981) به کار رفت، نتایج نشان داد که افراد با وضعیت هویت موفق و دیر رس بیشتر از سبک هویت اطلاعاتی، افراد با وضعیت زودرس بیشتر از سبک هویت هنجاری و افراد با وضعیت سردرگم بیشتر از سبک هویت سردرگمی/ اجتنابی استفاده می کنند.پایایی: (1 محاسبه همسانی درونی (آلفای کرونباخ): همسانی درونی آزمون نشان داد که آزمون از همسانی درونی مناسبی برخوردار است (کمترین ضریب مربوط به سبک هویت سردرگمی/ اجتنابی با 0.69 و بالاترین ضریب مربوط به تعهد با 0.76 برآورد شد. (2 بازآزمایی: از طریق بازآزمایی بر روی 68 دانشجو با فاصله سه هفته ضرایب همبستگی نسبتا بالایی بین نمرات در اجرای اول و دوم بدست آمد )حداقل همبستگی بین دو اجرا برای تعهد با 0.52 و حداکثر سبک هویت هنجاری با 0.71 محاسبه شد که همه در سطح خطاپذیری کوچکتر از α=0.01معنادار بودند(.

آمار یکساله:  

بازدید 663

دانلود 160 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

مرادی حمیرا

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

افسردگی یکی از شایعترین بیماریهای اعصاب و روان است. که محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و هر فردی را ممکن است گرفتار نماید. این مطالعه در 452 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد به وسیله دو تست که یکی از آنها تست 21 سئوالی بک (Beck) و پرسشنامه دیگر شامل اطلاعات شخصی از قبیل سن، جنس، وضعیت تاهل ... می باشد. تجزیه و تحلیل با کمک رایانه و از برنامه نرم افزاری SPSS انجام گردیده است. نتایج بدست آمده: %62 دانشجویان از افسردگی خفیف تا شدید در رنج بوده که %21 آنها از افسردگی متوسط تا شدید رنج می برند. میزان شیوع افسردگی در مجردها بیشتر از متاهلین، در غیر بومیها بیشتر از بومیها، در کسانی که به اجبار خانواده رشته تحصیلی را انتخاب نموده اند بیشتر از کسانی است که با اختیار خود انتخاب رشته نموده اند. در دانشجویانی که فعالیت فوق برنامه داشته، اعتقاد قوی مذهبی داشته و نماز می خوانند میزان افسردگی بیشتر از کسانی است که فعالیت فوق برنامه نداشته، نماز نمی خوانند. شیوع افسردگی در دانشجویانی که مادرشان فوت نموده بیشتر از دانشجویانی است که مادرشان در قید حیات است. که تمام این موارد از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد.تفاوت آماری معنی داری بین افسردگی و شغل پدر و مادر، باسواد و بیسواد بودن پدر و مادر، در قید حیات بودن پدر، دیده نشد.پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاهها، تشویق به دارا بودن فعالیت فوق برنامه اعم از مطالعه؛ ورزش، تفریح سالم ... شرکت در مراسمات مذهبی و انجام فرایض دینی، بالا بردن آگاهی والدین جهت اختیار دادن به فرزندان برای انتخاب رشته تحصیلی پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 46 استناد 2 مرجع 7

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID