مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

ذهن | سال:1393 | دوره:- | شماره:59

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

اردستانی محمدعلی

نشریه: 

ذهن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  59
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ذهن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  59
 • صفحه شروع: 

  127
 • صفحه پایان: 

  164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ذهن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  59
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عباس زاده مهدی

نشریه: 

ذهن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  59
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ذهن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  59
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

قمی محمدباقر

نشریه: 

ذهن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  59
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  288
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 288

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID