مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله بین المللی علوم مهندسی(انگلیسی) | سال:1384 | دوره:16 | شماره:3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله ساختار جدیدی بر اساس شبکه های عصبی بنام TD-CMAC ارایه شده است که بسط یافته مدل مخچه یا CMAC است. TD-CMAC در حجم حافظه مصرفی کم، قابلیت مناسبی برای پیش بینی وضعیت آینده سری های زمانی دارد. مدل پیشنهادی جدید، مدل مخچه و مدل کلاسیک شبکه های عصبی بنام پرسپترون چند لایه یا MLP برای کاربرد پیش بینی حداقل/ حداکثر دمای روزانه استفاده و ارزیابی شدند. مقایسه نتایج شبیه سازی مدلهای مختلف نشان می دهد که مدل پیشنهادی جدید برای کاربرد پیش بینی مناسب تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه نیاز به ایمنی و قابلیت اطمینان در سیستمهای هیدرولیک، رفته رفته افزایش می یابد و لازم است که خرابی سیستمهای هیدرولیکی در همان مراحل اولیه تشخیص داده شود. دلایل زیادی برای اینکار وجود دارد که مهمترین آنها مربوط به دلایل اقتصادی می باشد و دیگر دلایل نیز مربوط به ایمنی و مسایل محیطی می باشد. یکی از روشهای یافتن خرابی در سیستم، استفاده از روش تشخیص عیب وضعیت آنی می باشد. در این مقاله از روش شبکه های عصبی برای تشخیص سه عیب که در اکثر سیستمهای هیدرولیک اتفاق می افتند استفاده شده است. این سه عیب عبارتند از: فشار تغذیه، نشتی کل و مدول بالک موثر. سیستم شبیه سازی شده نیز شامل یک شیر سرو و یک سیلندر هیدرولیکی دو طرفه می باشد که یک فنر در مقابل حرکت سیلندر، مقاومت می کند. وجود شیر سرو و قابلیت فشردگی سیال از جمله عواملی هستند که باعث رفتار غیرخطی سیستم مورد نظر می شوند.شبکه های عصبی کاربرد موثری در سیستمهای غیر خطی دارند و برای استفاده از این روش لازم است که دانش خوبی در مورد رفتار سیستم مورد نظر و عیبهایی که احتمال زیادی برای ایجاد آنها وجود دارد داشته باشیم. شبکه عصبی مورد استفاده، با الگوریتمهای آموزش مختلفی بررسی شده است و سپس بهترین الگوریتم آموزش انتخاب شده است. پس از آموزش شبکه، خروجی شبکه برای ورودیهای مختلف آزمایش شده و نتایج قابل قبولی برای تشخیص عیبهای مد نظر حاصل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

کاوه علی | پاریاب خلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله روشهایی برای افراز ماتریسهای لاپلاسین گرافهای متقارن ارایه شده است. این گرافها خصوصیات اتصالی خاصی را دارا می باشد و با ماتریس هایی که حاوی فرمهای جذاب هستند مرتبط هستند. این فرمها برای تحلیل ارتعاش آزاد سازه های قابی متقارن و همچنین محاسبه بار کمانش قابهای متقارن مستوی بکار گرفته شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از چند جمله ایهای چبیشف یک جواب پایدار برای مساله هدایت گرمایی معکوس در حوزه متناهی و نامتناهی ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

آنچه در این مقاله ارایه شده است شبیه سازی جریان دو بعدی آشفته بر روی شبکه بی سازمان با استفاده از یک روش ضمنی دو زمانه می باشد. شبکه بی سازمان مناسب برای جریانهای لزج و غیر لزج با استفاده از روش اصلاحات متوالی تولید شده است. در این روش نقاط روی سطح و نقاط داخل میدان به صورت همزمان تولید شده و به منظور توزیع مناسب اندازه المان ها در میدان از توزیع چشمه های نقطه ای و خطی استفاده شده است. برای گسسته سازی مکانی معادلات ناویر- استوکس تراکم پذیر از روش حجم محدود مبتنی بر مرکز المان استفاده شده است. روش مذکور یک روش مبتنی بر اختلاف مرکزی بوده که در آن برای جلوگیری از نوسانات ناخواسته از ترم های اتلاف مصنوعی استفاده گردیده. برای انتگرال گیری زمانی معادلات بدست آمده و بدست آوردن پاسخ دائم، از یک روش ضمنی دو زمانه با دقت مرتبه دو استفاده شده است که در آن برای حل دستگاه معادلات غیر خطی بدست آمده در هر گام زمانی حقیقی، یک زمان مجازی در نظر گرفته شده و با استفاده از انتگرال گیری چند مرحله ای پاسخ دستگاه بدست آمده است. در نتیجه علیرغم طبیعت روش های ضمنی، نیازی به حل همزمان دستگاه معادلات که زمان محاسباتی قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد نمی باشد. برای مدل سازی آشفتگی از مدلk-ε  استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق برای چند نمونه از جریانهای آرام و آشفته دو بعدی ارایه شده و با داده های عددی و تجربی موجود مقایسه گردیده است که نشان دهنده دقت بسیار خوب این روش و نیز کاهش قابل ملاحظه زمان کامپیوتری نسبت به روش های صریح می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

اگر تیم ها کلیدی برای اثربخشی سازمان ها می باشند، فن آوری اطلاعات کلیدی برای اثربخشی کار تیمی می باشد. در قسمت اول این مقاله مفاهیم کاربردی تیم ها و فن آوری اطلاعات و تاثیر آن بر روی عملکرد سازمان مطرح شده است. هر عنصر سمت چپ این معادله (تیم و فن آوری اطلاعات) اهمیتی یکسان برای دستیابی به نتیجه (عملکرد سازمانی) دارد، در حقیقت ارتباط سینرژتیک بین تیم و فن آوری اطلاعات باعث افزایش چشمگیر اثربخشی سازمانها نسبت به تاثیر انفرادی آنها می شود. در قسمت دوم این مقاله یک مدل کمی ارایه گردیده است که اهمیت این ارتباط را نشان داده و اجزا پایه ای این فرآیند را جهت ارایه طرح تعاملی تیم ها و فن آوری اطلاعات نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1071
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

در مقاله حاضر از داده های سرعت باد ماهانه منجیل (گلبادها) برای مشخص نمودن تابع چگالی توزیع ویبول (Weibull) جهت کاربری در نیروگاه های بادی استفاده شده است. داده های مورد بررسی طی سالهای 1993 تا 1998 از طرف سازمان هواشناسی کشور فراهم شده و محاسبات برای پارامتر شکل (k) تابع ویبول مقادیری بین 0.78 تا 1.64 و برای پارامتر مقیاس c(m/s) مقادیر 4.09 تا 10.25 متر بر ثانیه را بدست می دهد. در ضمن محاسبات و بررسی حاضر بر ارزش بسیار خوب داده های باد با مقادیر به دست آمده از تابع توزیع چگالی ویبول را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1071

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

برنگی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مقاله جنبه های مختلف طراحی واسطه های آنالوگ به دیجیتال و بالعکس را در ایستگاههای پایه نسل سوم موبایل مورد تحلیل قرار می دهد. هدف اولیه نمونه آزمایشی سیستم آنتن باهوش با پردازش غیر بلادرنگ است ولی نتایج حاصل می تواند برای پردازش ها و واسطه های بلادرنگ نیز بکار رود. این مقاله همچنین روش جدیدی را برای محاسبه سطوح مورد نیاز دیجیتال بر اساس ترکیب اعوجاج برش سیگنال و نویز تبدیل دیجیتال ارایه می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID