نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

مقدمه: انعقاد پذیری در دوره قبل، حین و پس از عمل، به دلایل مختلف از جمله آسیب بافتی، استرس و درد افزایش می یابد. استفاده از تورنیکت با ایجاد استاز خون، تحریک آزادسازی ترومبوکسان و ایجاد درد ممکن است منجر به افزایش شیوع ترمبوز وریدهای عمقی شود. از سوی دیگر، احتمال افزایش فیبرینولیز توسط تورنیکت مطرح شده است. در این مطالعه، با استفاده از ترومبوالاستوگراف، تغییر وضعیت انعقاد پذیری و فیبرینولیز در اثر کاربرد تورنیکت حین عمل آرتروسکوپی زانو مورد بررسی قرار گرفته است.روش ها: در این کارآزمایی بالینی، تعداد 30 بیمار فاقد عوامل خطرزای شناخته شده اختلالات انعقادی مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه خون بلافاصله قبل از باز کردن تورنیکت (TI) و همچنین 2 و 3 دقیقه پس از باز کردن آن (TD) گرفته شد پس از رسم منحنی ترومبوالاستوگرافی، میانگین پارامترهای R-time و K-time، زاویه a، MA، LY30 و LY60 با استفاده از آزمون های آماری t زوج و آنالیز وارینس در نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین R-time در دقایق 2 و 30 بعد از TD نسبت به قبل از TI کاهش معنی دار و میانگین افزایش داشت (p<0.0001). میانگین MA در دقایق 2 و 30 بعد از RD نسبت به قبل از TI ابتدا افزایش و سپس کاهش داشت و LY30 در همین مقایسه ابتدا کاهش و سپس افزایش نشان داد (p=0.001).نتیجه گیری: استفاده از تورنیکت هر چند انعقاد پذیری و امکان ایجاد ترومبوس را در ابتدای باز کردن تورنیکت افزایش می دهد، پس از مدت کوتاهی با افزایش فعالیت های فیبرینولیتیک به لیزر لخته کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

بدیعی زهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1901
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

مقدمه: خونریزی داخل بطن های مغزی (IVH) یک علت مهم مرگ و ناتوانی در نوزادان نارس است. این بیماری می تواند باعث اختلال حرکتی، فلج، ناتوانی های رفتاری و اختلال یادگیری شود. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی نسبی و عوامل خطرزای IVH در نوزادان نارس کمتر از 35 هفته است.روش ها: تعداد 167 نوزاد با سن بارداری کمتر از 35 هفته که در طی سال های 83 تا 85 در بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شدند به طور آینده نگر مورد بررسی قرار گرفتند. مرگ نوزاد قبل از روز 7 تولد معیار خروج از مطالعه بود. برای این نوزادان در روز 7 توبد، سونوگرافی جمجمه انجام شد و خونریزی مغزی از درجه 1 تا 4 طبقه بندی گردید. ارتباط مشخصات نوزادی و مادری با IVH مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: فراوانی نسبی IVH در نوزادان کمتر از 35 هفته، 19.5% و در نوزادان با وزن کمتر از 1500 گرم، 25% بود. فراوانی نسبی IVH ارتباط معنی داری با سن بارداری (p=0.005) و وزن تولد پایین (p=0.002) داشت. از 167 نوزاد، 9 نفر (5.3%) IVH درجه 1، 14 نفر IVH) %8.3) درجه 2، 9 نفر IVH) %5.3) درجه 3 و 1 نفر IVH) %0.5) درجه 4 داشتند. دیگر عوامل خطرزای مهم IVH شامل آپگار پایین دقیقه 5 تولد، طول مدت تهویه مکانیکی، زایمان به روش طبیعی، طول مدت نیاز به اکسیژن، تعداد بیشتر ساکشن داخل تراشه، پلاکت پایین و مصرف سورفاکتانت بود. عوامل حفاظتی در مقابل IVH شامل مصرف استروئید قبل از زایمان، بالاتر بودن وزن تولد و سن حاملگی بود.نتیجه گیری: این بررسی به اهمیت شناخت عوامل خطرزای IVH تاکید می کند تا بتوان با کاهش این عوامل خطر، احتمال این عارضه خطیر نوزادی را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1901

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

مقدمه: فاکتور پروتئینی MDM2 در سال های اخیر شناخته شده و موجب مهار آپوپتوز وابسته به پروتئین های سرکوب کننده تومور می شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین MDM2 و گریدینگ هیستولوژیک آستروسیتوماهای مغزی برای کاهش ابهامات تشخیصی می باشد.روش ها: تعداد 104 نمونه آستروسیتوم مغزی شامل هر 4 گرید هیستولوژیک، به طور اتفاقی از نمونه های جراحی افراد مبتلا طی سال های 84-80 در بیمارستان الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مورد بررسی قرار گرفتند. از بلوک های پارافینی مربوطه برش های 4mm تهیه و رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی برای MDM2 بر روی آن ها انجام شد.یافته ها: میزان شدت رنگ پذیری هسته ها (Intensiy) برای مارکر MDM2 با گریدینگ هیستولوژیک دارای رابطه معنی داری بود (p=0.02). بین درصد رنگ پذیری هسته ها و گریدینگ هیستولوژیک رابطه معنی داری یافت نشد. بین درصد مثبت شدن مارکر MDM2 و گریدینگ هیستولوژیک رابطه مثبت معنی دار وجود داشت (p=0.007). حاصل ضرب شدت در درصد رنگ پذیری نیز به صورت رتبه ای محاسبه و میان گریدهای مختلف مقایسه شد که براساس روش آنالیز ROC Curve فقط برای افتراق گلیوبلاستوم مولتی فرم از بقیه گریدها با ویژگی 95.3% در نقطه Cut point=6 مفید بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نقش فاکتور MDM2 را به عنوان یک انکوژن در تشدید تومورهای آستروسیتیک مغزی نشان می دهد. لذا، با استفاده از فاکتور MDM2 تنها می توان با ویژگی بالایی گرید IV تومورهای آستروسیتیک مغز را از سایر گریدها جدا کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  570
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

مقدمه: فشارخون بالا هنوز هم از علل مرگ و میر مادر، نوزاد و جنین می باشد. در کشورهای توسعه یافته تا 25% از کل مرگ و میر بارداری و حوالی زایمان به علت فشارخون می باشد. نقش عوامل ایمونولوژیک در پیدایش پره اکلامپسی در حال گسترش می باشد. در بعضی مطالعات کاهش کمپلمان C4 و C3 در حالات پره اکلامپسی دیده شده است. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات سطح سرمی C3 و C4 در مبتلایان به پره اکلامپسی و مقایسه آن با بارداری های طبیعی است.روش ها: این مطالعه مورد- شاهدی به مدت یک سال از شهریور 82 تا شهریور 83 انجام گرفته است. بیماران مورد مطالعه، خانم های باردار با سن حاملگی بالای 20 هفته بودند که فشارخون بالاتر یا مساوی 140/90 mmHg به همراه پروتئین اوری 300mg یا بیشتر در ادرار 24 ساعته و یا 3gr/dl در نمونه ادرار تصادفی داشتند. تعداد مورد 23 نفر و شاهد 34 نفر در نظر گرفته شد.یافته ها: از 57 نفر خانم باردار مورد مطالعه، 23 نفر مبتلا به پره اکلامپسی بوده و 34 نفر بارداری طبیعی داشتند. میانگین مقدار C3 در مبتلایان به پره اکلامپسی،25.82 mg/dl ±98.8 و در بسیار بارداری ها 29.03 mg/dl±112.5 بود (p<0.05)، میانگین مقدار C4 در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی، 10.62 mg/dl±29.7 و در سایرین، 11.25 mg/dl±35 بود (p<0.05).نتیجه گیری: در این مطالعه مقادیر C3 و C4 در مبتلایان به پره اکلامپسی نسبت به بارداری ها طبیعی کمتر بود، بنابراین اندازه گیری کمپلمان C3 و C4 می تواند به عنوان یک عامل پیشگویی کننده پره اکلامپسی در نظر گرفته شود که البته این موضوع به مطالعات گسترده تری نیاز دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 570

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

مقدمه: مصرف مواد مخدر باعث ضعیف شدن ایمنی و در نتیجه بروز عفونت در افراد معتاد می شود، لذا شناخت عوامل عفونی شایع و آنتی بیوتیک مناسب در این موارد از اهیمت ویژه ای برخوردار است.روش ها: این مطالعه مقطعی، بر روی تمامی بیماران معتاد تزریقی بستری طی سال های 1381 تا 1384، در بخش عفونی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد. ابتدا بیماران بسته به محل درگیری به 4 گروه پوست، اندام، قلب و ریه تقسیم شدند و سپس از آن ها کشت میکروبی تهیه گردیده، نوع باکتری و داروی موثر که منجر به رفع علایم و بهبودی بیمار در زمان ترخیص شده بود مشخص شد.یافته ها: تعداد 493 نفر با میانگین سنی 27.75 سال و حداقل 15 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد موارد مرگ 59 نفر (11.96%) و بیش از نیمی از موارد آن به دلیل اندوکاردیت عفونی بود. شایع ترین عارضه (58.6%) مربوط به عوارض محل تزریق و به دنبال آن ریه (%19) و اندوکاردیت (13.8%) بود؛ 60% از وژتاسیون های موجود، بر روی دریچه ترکوسپید بوده و شایع ترین (82.8%) باکتری جدا شده از محیط کشت استافیلوکوکوس آرئوس بود. بیشترین پاسخ درمانی نسبت به آنتی بیوتیک های سفازولین و جنتامایسین به دست آمد. نیاز به وانکومایسین در 2% بیماران که همگی در سال آخر مطالعه بستری شده بودند وجود داشت و در یک مورد نیز از سفپیم استفاده شد.نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، شایع ترین باکتری در بیماران معتاد تزریقی استافیلوکوکوس آرئوس می باشد که در بیشتر موارد به داروهای قدیمی تر و ارزان قیمت از جمله سفازولین، جنتامایسین، سفتریاکسون و کلوگزاسیلین که خط اول درمانی علیه این باکتری می باشند پاسخ مناسب داده اند، و وانکومایسین تنها در موارد محدودی کاربرد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

مقدمه: هدف این مطالعه: تعیین یافته های آسیب شناسی در 30 بیمار دچار پولیپوز بینی پس از انجام عمل آندوسکوپی سینوس و یافتن ارتباط بین این یافته ها و عوامل مستعد کننده این بیماری بود.روش ها: این پژوهش آینده نگر در 30 بیمار دچار پولیپوز بینی که در فاصله زمانی فروردین 1383 لغایت آبان ماه 1385 تحت عمل جراحی آندوسکوپیک بینی و سینوس ها قرار گرفته بودند، انجام شد. پس از معاینه و شرح حال دقیق، بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفته و نمونه جهت بررسی آسیب شناسی به آزمایشگاه ارسال شد. براساس معیارهای آسیب شناسی، پولیپ ها به دو دسته ائوزینوفیلیک و نوتروفیلیک تقسیم شدند، سپس بررسی تحلیلی در زمینه ارتباط بین این یافته ها با معیارهای به دست آمده از شرح حال و معاینه فیزیکی انجام شد.یافته ها: در مجموع 20 نفر (66.67%) از بیماران مذکر و 10 نفر (23.33%) از آنها مونث بودند. بیشترین سن فراوانی پولیپوز مربوط به گروه سنی 60-50 سال بود و رینیت آلرژیک و انحراف سپتوم شایع ترین اختلالات همراه بودند. پولیپوز ائوزینوفیلیک شایع تر از نوع پولیپوز نوتروفیلیک بود (18% در برابر 12%، ((p=0.04.نتیجه گیری: پولیپوز ائوزینوفیلیک شایع ترین نوع پولیپوز بینی در پژوهش حاضر بود. فراوانی پولیپوز در مردان بیش از زنان بود. بیماری های آلرژیک و اختلالات ساختمانی بینی مهم ترین عوامل همراه با پولیپوز بینی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: مولکول CD44 گلیکوپروتئین سطحی سلول است که انتظار می رود بیان آن بر سطح سلول های نئوپلاستیک در کارسینوم مجزایی مهاجم پستان با افزایش توان تهاجمی این تومور همراه باشد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی نسبی بیان این آنتی ژن بر سطح سلول های نئوپلاستیک فوق براساس وضعیت متاستاز لنفاوی زیربغل انجام شده است.روش ها: تعداد 80 مورد کارسینوم مجرایی مهاجم پستان که در سال های 84-80 تحت عمل جراحی ماستکتومی قرار گرفته بودند و وضعیت گره های لنفاوی زیربغل در آن ها معلوم بود، مورد مطالعه قرار گرفتند. از بلوک های پارافینه حاوی بافت تومورال این بیماران برش هایی تهیه و با آنتی بادی CD44 رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی شدند. توزیع فراوانی بیان آنتی ژن در دو گروه با و بدون بیان آنتی ژن با آزمون t-student در سطح معنی دار آماری p<0.01 مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: در این مطالعه، فراوانی نسبی بیان آنتی ژن CD44 بر سطح سلول های تومورال در دو گروه با و بدون متاستاز لنفاوی زیربغل از نظر آماری معنی دار نبود. تفاوت میانگین تعداد گره لنفاوی درگیر در دو گروه با و بدون بیان آنتی ژن CD44 بر سطح سلول های تومورال از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر مبنی بر عدم وجود ارتباط معنی دار بین وجود متاستاز لنفاوی و بیان آنتی ژن CD44 بر سطح سلول های نئوپلاستیک که با یافته های برخی پژوهش های قبلی همخوانی دارد، بیانگر این موضوع است که نمی توان از این آنتی ژن در پیش بینی احتمال متاستاز لنفاوی زیربغل در کارسینوم مجرایی مهاجم پستان استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  57
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  306
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام می باشد که از سال قبل از نواحی مختلف ایران گزارش شده ولی در طی سالیان اخیر به صورت همه گیری های محدود در نقاط مختلف کشور از جمله اصفهان هم اتفاق افتاده است. هدف از این مطالعه، تعیین آنتی بادی IgG تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در بین قصابان و سلاخان استان اصفهان به عنوان یکی از مشاغل در معرض خطر بود.روش ها: در این مطالعه که به روش مقطعی و با همکاری آزمایشگاه آربوویروس ها و تب های هموراژیک انستیتو پاستور صورت گرفت، تعداد 80 نفر قصاب و سلاخ از نظر آنتی بادی IgG تب خونریزی دهنده کریمه کنگو مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: تعداد 4 نفر (5%) از موارد مورد بررسی دارای سرولوژیک مثبت بودند که تفاوتی از نظر مثبت بودن بین قصابان و سلاخان وجود نداشت و بیشترین میزان مثبت بودن در میان افراد شاغل در کشتارگاه های شهر اصفهان بود، 2 نفر از افراد مورد بررسی دارای نتیجه حد واسط بودند.نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشانگر آن است که با وجود آندمیک بودن بیماری CCHF در میان دام های استان اصفهان میزان سروپوزیتیویتی در میان مشاغل پر خطر خیلی شایع نیست. با این حال بایستی تمهیدات بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلا افراد جامعه و مواجهه شغلی به صورت جدی تر اجرا و پیگیری گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 306

دانلود 87 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4232
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

مقدمه: گرچه آپاندکتومی شایع ترین عمل جراحی اورژانس شکمی است، در رابطه با شیوع و عوامل خطر ایجاد درد مزمن بعد از این علم بررسی جامعی صورت نگرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع درد مزمن بعد از آپاندکتومی باز و عوامل خطر احتمالی در ایجاد آن بوده است.روش ها: در این بررسی توصیفی و مقطعی ضمن تماس تلفنی با بیمارانی که از سال 1378 لغایت سال 1383 در یک بیمارستان دانشگاهی در شهرستان فسا تحت عمل جراحی آپاندکتومی باز قرار گرفته بودند، پرسشنامه در رابطه با وجود درد در محل عمل تکمیل گردید. همچنین با مراجعه به پرونده بیمار گزارش آسیب شناسی آپاندیس بررسی و ثبت گردید.یافته ها: از میان 1130 بیمار که در فاصله زمانی فوق تحت عمل آپاندکتومی باز قرار گرفته بودند امکان دسترسی به 155 (13%) بیمار وجود داشت و پرسشنامه تلفنی از ایشان تکمیل شد. میانگین مدت زمان سپرس شده پس ازعمل جراحی، 28 ماه بود. در زمان مصاحبه 41 نفر (26%) از بیماران از درد محل عمل شکایت داشتند که در این میان 9.8% از درد شدید در حال استراحت و 22% از درد شدید در حین فعالیت های روزمره رنج می بردند. خاطره بیماران مبتلا به درد مزمن از درد شدید بعد از عمل به طور معنی دار بیش از بیمارانی بود که فاقد درد مزمن در محل عمل بودند. مزمن شدن درد محل عمل برحسب جنس، سن و وجود التهاب در آسیب شناسی تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: درد مزمن بعد از عمل آپاندکتومی باز شایع است، احتمال بروز شدن درد در بیمارانی که بعد از عمل درد حاد شدیدتری تجربه می کنند بیشتر است ولی به نظر می رسد مزمن شدن درد ارتباطی با سن، جنس و یافته های آسیب شناسی نداشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 4232

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  489
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

مقدمه: اضطراب یک بیماری رایج در جامعه می باشد که نوروترانسمیترهای متعددی در آن دخیل می باشند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر نوروترانسمیتر دوپامین بر اضطراب در موش صحرایی نر بود.روش ها: این مطالعه تحلیلی از نوع تجربی (مداخله ای) در 98 سر موش صحرایی نر در گروه های کنترل و آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. به گروه کنترل سالین و به گروه های آزمایشی غلظت های تهیه شده داروهای هالوپریدول (آگونیست گیرنده دوپامین)، SKF38393 (آگونیست گیرنده D1 دومپاین)، کینپیرول (آگونیست گیرنده D2 دومپاین) به روش داخل صفاقی تزریق شد. برای بررسی اثر ضد اضطراب و اضطرابزایی از دو تست و گل و ماز بعلاوه استفاده شد.یافته ها: با تزریق غلظت های مختلف هالوپریدول در تست وگل، با افزایش غلظت، تعداد دفعات عبور از جایگاه ایجاد شوک توسط دستگاه نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. در تست ماز بعلاوه (M-EP) در غلظت 0.04 mg/kg هالوپریدول تعداد ورود به بازوی باز و زمان ماندن روی این بازو نسبت به کنترل افزایش یافت. تزریق غلظت های مختلف کینپیرول در تست وگل به ترتیب افزایش غلظت، تعداد دفعات عبور از جایگاه ایجاد شوک توسط دستگاه، نسبت به گروه کنترل را کاهش داد. در تست EP-M در غلظت 1 mg/kg تعداد ورودی به بازوی باز و زمان ماندن روی این بازو نسبت به کنترل کاهش یافت.نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان می دهده با افزایش دوز هالوپریدول اثرات ضد اضطرابی آن باعث تغییرات معنی دار در رفتار موش ها شده و باعث کاهش اضطراب آن می شود. کینپیرول و SKF38393 با اشغال گیرنده های دوپامینی خاص خود اثر تحریکی مشابه دوپامین درونزاد داشته و ایجاد اضطراب می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 489

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  8
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مقدمه: پژوهش های زیادی ارتباط کلامیدیاپنومونیه و آترواسکلروز و در نتیجه بروز استروک ایسکمیک را مطرح کرده اند ولی هنوز نتایج آن ها: متضاد است. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین عفونت کلامیدیاپنومونیه و استروک در بیماران ایرانی طراحی و اجرا شده است.روش ها: آنتی بادی های ضد کلامیدیاپنومونیه (C Pneumoniae IgA, AgG) در 81 بیمار مبتلا به استروک و 43 نفر به عنوان گروه کنترل سنجیده و مقایسه شد و میزان آنتی بادی بیش از 1.1 (ISR) Immune Status Response به عنوان مثبت در نظر گرفته شد.یافته ها: در مجموع در 13.6% بیماران دچار استروک و 9.3% از گروه کنترل CPIgA مثبت گزارش شد ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.میانگین تیتر C Pneumonia IgA با تفاوت معنی داری در گروه مورد بیش از گروه شاهد بود (به ترتیب 0.3±0.6 در برابر ISR 0.47±0.3، (p=0.03. ولی این تفاوت در مورد تیتر IgG معنی دار نبود.نتیجه گیری: بالاتر بودن تیتر آنتی بادی IgA کلامیدیاپنومونیه در بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک نسبت به گروه کنترل می تواند حاکی از همراهی این عفونت با استروک های ایسکمیک باشد. بررسی این ارتباط مستلزم انجام مطالعات آینده نگر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  80
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

مقدمه: اصلاح عیوب انکساری چشم به دو روش غیر تهاجمی مانند عینک و تهاجمی که خود شامل روش های گوناگونی است صورت می گیرد. هر یک از این روش ها دارای فواید و مضراتی بوده و در مورد برخی عیوب انکساری بهترین کارایی را دارند. هدف از این مطالعه مقایسه روش های مختلف تهاجمی اصلاح عیوب انکساری چشم می باشد.روش ها: تعداد 24013 بیمار که تحت عمل جراحی برای درمان عیوب انکساری قرار گرفته بودند در مقالات مختلف با استفاده از کلید واژه های:(CK) Conductive Keratoplasty، (HTK) Hyperopic Thermokeratoplasty، (DTK) Diode Laser Thermal Keratoplasty، (LTK) Laser Thermal Keratoplasty، (LASIK) Laser In Situ Keratomileusis، (PRK) Photorefractive Keratoplasty، (RK) Radial Keratotomy و (LASEK) Laser SubEpithelial Keratomileusis مورد جستجو و بررسی قرار گرفت. معیار انتخاب مقالات بررسی چهار شاخص مهم حدت بینایی، ایمنی، پایداری و قابل پیش بینی بودن در نظر گرفته شد. داده های هر یک از این مقاله ها براساس نوع عمل دسته بندی شدند سپس میانگین نتایج هر گروه برحسب حجم نمونه مورد مطالعه تعیین شده و توسط آزمون مجذور کای مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.نتیجه گیری: برای افراد دوربین زیر +3.5D عمل LTK و CK به ترتیب دارای بهترین نتایج بوده و در رتبه بندی، دو عمل LASEK و PRK دارای نتایج یکسانی بودند. برای افراد نزدیک بین عمل LASEK دارای بهترین نتیجه بوده و بعد از آن اعمال LASIK در نزدیک بینی متوسط به بالا و PRK در نزدیک بینی کم دارای نتایج خوبی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

اجسام خارجی داخل مثانه ممکن است به صورت تصادفی در اثر تروما، وارد کردن اجسام توسط خود بیمار و یا مهاجرت از ارگان های مجاور وارد مثانه شوند. در بیشتر موارد، اگر اجسام خارجی به مدت طولانی درون مثانه باقی بمانند، هسته ای برای تشکیل سنگ مثانه خواهند بود. بیمار معمولا از علایمی مانند هماچوری، سوزش ادرار، عفونت های مکرر ادراری و درد ناحیه فوق عانه رنج خواهد کشید.موردی که گزارش می شود در اثر مهاجرت IUD به داخل مثانه و تشکیل سنگ بزرگ بر روی آن است که با وجود استفاده از داروهای مختلف به علت عدم تشخیص تا هفت سال بدون درمان مانده است. با مشاهده سنگ در عکس ساده شکم، بیمار تحت عمل سیستولیتوتومی قرار گرفته و بهبودی کامل یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  83
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

یک مورد تومور بسیار بزرگ رتروپرپتوان فیبروهیستیو سایتومای بدخیم از نوع میکزوئید به وزن تقریبی ده و نیم کیلوگرم با درگیری آناتومیک کلیه چپ بدون دست اندازی به آن، گزارش می شود. جالب بودن این مورد از نظر اندازه آن است.این بیمار 54 ساله که ساکن کشور اتریش بوده، به دلیل بزرگی زیاد از حد شکم که به گفته خودش به رژیم غذایی جواب نمی داده مراجعه نموده است.بیمار تحت عمل جراحی لاپاراتومی و رزکسیون کامل تومور قرار گرفت و بدون هیچ عارضه ای جهت ادامه درمان به متخصص انکولوژی معرفی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0