نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  388
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 388

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  19-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  37-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  51-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  842
 • دانلود: 

  573
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 842

دانلود 573 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  774
 • دانلود: 

  570
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 774

دانلود 570 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  79-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  811
 • دانلود: 

  452
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 811

دانلود 452 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  97-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  789
 • دانلود: 

  641
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 789

دانلود 641 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  113-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  626
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 626

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0