نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  401
 • صفحه شروع: 

  1151
 • صفحه پایان: 

  1159
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 87 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  401
 • صفحه شروع: 

  1160
 • صفحه پایان: 

  1167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  401
 • صفحه شروع: 

  1168
 • صفحه پایان: 

  1173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 91 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  401
 • صفحه شروع: 

  1174
 • صفحه پایان: 

  1180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  401
 • صفحه شروع: 

  1181
 • صفحه پایان: 

  1186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 90 استناد 0 مرجع 1