نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این پژوهش روش ساخت و سپس اثر ترکیب شیشه بر خواص اتصالات شیشه- فلز (مشخصا فلز فولاد) بررسی گردید. ابتدا با تغییر ترکیب در جهت کاهش کشش سطحی حداکثر K2O%20 جایگزین Na2O در شیشه پایه شد. سپس اثر اکسیدهای عامل چسبندگی مانند CuO و CoO مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر و آنالیز میکروسکوپ الکترونی انحلال کامل لایه اکسیدی سطح فلز را در شیشه نشان داد. آزمایش استحکام کششی اثر بهتر CuO بر خواص چسبندگی بین شیشه و فلز را تایید کرد. در مرحله بعد برای چسبندگی بیشتر شیشه و فلز، سطح فلز فولاد پیش اکسید شد. عمل پیش اکسیداسیون در زمان و اتمسفر ثابت و دمای متغیر انجام شد. نوع فازهای اکسیدی توسط آزمایش پراش پرتوایکس (XRD) شناسایی و ضخامت لایه اکسیدی به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی مشخص گردید. آزمایش استحکام کششی از اتصالات حاصله نشان داد که بهترین استحکام در ضخامت 4 تا 8 میکرون لایه اکسیدی بدست می آید. برای رسیدن به این ضخامت، پیش اکسیداسیون قطعات فلزی در دمای 600 تا 700 درجه سانتیگراد به مدت ده دقیقه در اتمسفر نیتروژنی لازم است تا میزان اکسیداسیون سطح و نیز نوع اکسید تشکیل شده قابل کنترل باشد. در این حالت وزن لایه اکسیدی تشکیل شده روی سطح فلز 0.869-1.238mg/cm2 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2853
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

امروزه روش های پرعیارسازی مختلفی؛ از قبیل روش های ثقلی و نیز در مواردی فلوتاسیون و هیدرومتالورژی برای فرآوری کانه های پرعیار منگنز در سراسر جهان به کار می روند، اما پرعیار نمودن منگنز با روش های فلوتاسیون بسختی امکانپذیر است و بندرت مطالعات دقیقی در این زمینه انجام شده است. در این تحقیق، علاوه بر مطالعه روش های پرعیارسازی ثقلی و مغناطیسی، از تکنولوژی ترکیبی روش های مختلف؛ نظیر پرعیارسازی ثقلی- مغناطیسی بویژه برای پرعیار کردن نرمه های کم عیار معدن منگنز و نارج قم استفاده و در نهایت فلوشیت آزمایشگاهی برای این منظور ارایه شده است.نتایج ارایه شده در فلوشیت پیشنهادی برای پرعیار کردن ذخیره کم عیار معدن منگنز و نارج قم مبتنی بر مطالعه روش های فیزیکی پرعیارسازی برای کاهش ناخالصی ها و افزایش نسبت (Mn/Fe) کانه منگنز به منظور استفاده در صنایع مختلف متالورژی، باتری سازی و شیمیایی می باشد که در این مقاله به ارایه و تحلیل این نتایج پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2853

دانلود 28 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  23-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله به بررسی چگونگی پردازش رفتار رانندگان در برخورد با چراغ های راهنمایی زمان بندی شده با استفاده از مدل لوجیت آشیانه ای پرداخته می شود. پس از جمع آوری داده ها از سه تقاطع نمونه، داده ها بصورت خام دسته بندی شده و با استفاده از نمودارهای سرعت- فاصله مورد تحلیل قرار می گیرند. سپس بر این اساس که راننده در برخورد با چراغ راهنمایی هنگامی که زمان زرد شروع می شود دارای انتخاب های "توقف کامل قبل از خط ایست"، "عبور از تقاطع بطور کامل" و "عبور بدون تخلیه کامل" مدل های مورد نیاز ساخته می شوند. در مدل های مذکور انتخاب های موجود بصورت دو به دو و یا یکجا با یکدیگر مقایسه می شوند، سپس یک مدل بعنوان مدل برتر انتخاب می شود. مدل برگزیده با توجه به متغیرهای موثر در آن مورد اعتبارسنجی قرار می گیرد تا صحت و دقت مدل ساخته شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  39-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله پس از آشکارسازی عدم تفاوت در به کارگیری مفهوم ماتریس سختی وتری و مماسی در تحلیل غیرخطی، روشی نو بر پایه روش های نیوتن گونه ارایه می گردد، و به منظور بهبود بیشتر این روش تابع تصحیح کننده ای برای تصحیح تغییر شکل ها پیشنهاد می شود. روش پیشنهادی از الگوریتمی ساده برخوردار است و می تواند بهبود قابل توجهی در سرعت تحلیل نسبت به روش نموی تکراری به وجود آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  55-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  327
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این تحقیق، سنتز و شناسایی زئولیت A4 از محلول متاسیلیکات سدیم، سود، هیدروکسید آلومینیوم برای کاربرد در صنایع شوینده انجام و مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای فرآیند در شرایط مختلف سنتز برای ساخت زئولیت A4 بعنوان سازنده در شوینده بهینه شده است. آزمون های شناسایی شامل پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز پراکنش انرژی اشعه ایکس (EDAX) بر روی نمونه های تولیدی و نمونه شاهد انجام شده است. با توجه به نتایج آزمون های فوق، بهترین نمونه تولیدی انتخاب و خاصیت تبادل یونی آن بررسی شد. مقایسه نتایج نمونه تولیدی زئولیت A4 با نمونه شاهد، خواص و ساختار مشابهی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 327

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  73-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  554
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

در طراحی الگوریتم های بازیابی تصویر در قلمرو فشرده شده، انتخاب روش فشرده سازی تصویر که قابلیت توصیف محتوای تصویر را داشته باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله از نمایه های بدست آمده از روش فشرده سازی IC-VQ، هیستوگرام نواحی پیوسته تصویر فشرده شده استخراج و یک روش جدید نمایه سازی تصویر در قلمرو فشرده شده ارایه شده است. با توجه به اینکه هیستوگرام نواحی پیوسته، از اطلاعات همبستگی درون بلوکی و بین بلوکی تصویر فشرده شده بهره برداری می کند قابلیت توصیف محتوای تصویر را دارد و مستقل از چرخش اندازه، انتقال و مقیاس تصویر، بازیابی می کند. در این مقاله میزان دقت و نرخ فراخوانی روش جدید با روش بازیابی مبتنی بر VQ در قلمرو فشرده شده و روش بازیابی مبتنی بر رنگ در قلمرو پیکسل مقایسه شده است. هیستوگرام نمایه های تصویر فشرده شده مبتنی بر VQ، صرفا حاوی اطلاعات همبستگی درون بلوکی تصویر است و هیستوگرام رنگ تصویر، هیچگونه اطلاعات همبستگی در اختیار ندارد. همانگونه که انتظار داشتیم افزایش اطلاعات همبستگی در بردار ویژگی، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد الگوریتم های بازیابی تصویر دارد. در این راستا نتایج بدست آمده نشان می دهد تعداد تصاویر پرس و جویی که میزان دقت آنها بزرگتر یا مساوی 0.8 است در روش جدید نسبت به دو روش فوق به ترتیب 2.04 و 4.25 برابر افزایش یافته است. همچنین تعداد تصاویر پرس و جویی که نرخ فراخوانی آنها بزرگتر یا مساوی 0.8 است در روش جدید نسبت به دو روش فوق به ترتیب 1.67 و 4.17 برابر بهبود یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 554

دانلود 28 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

پشتان جواد | مجللی حامد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  89-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  422
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

وجود مدلی معتبر از بویلر، باعث اصلاح سیستم کنترل مولد بخار می شود و افزایش کارایی بویلر را در پی خواهد داشت. متاسفانه، روش های تعیین مدل بویلر بطور عمده در دسترس نیست و مدل های موجود نیز غالبا برای سیستم خاصی در نظر گرفته شده اند. در این مقاله، یک مدل بویلر با استفاده از روش جدیدی در شناسایی سیستم های موسوم به "روش های زیرفضا" ارایه می شود. ملاحظه می شود که این روش ها بدون نیاز به آزمایشات مکرر و یا آگاهی بر معادلات حاکم بر سیستم، بطور مستقیم از داده های ورودی- خروجی و طی روندی با حجم محاسباتی کم، یک مدل فضای حالت مناسب از بویلر ارایه می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 422

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  107-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از یک کامپیوتر شخصی، کنترل مستقل نیروی رانش و شار- دور اولیه برای یک موتور القایی خطی یک طرفه تحقق یافته است. در این روش با تخمین نیروی رانش امکان استفاده از محاسبات کامپیوتری در کنترل به هنگام فراهم می شود. روش کنترل از نوع بنگ- بنگ با چهار حلقه هیسترزیس می باشد. نرم افزار تهیه شده به زبان Borland C++، به کمک سخت افزار لازم، جریان دو فاز اولیه موتور و سرعت حرکت آن را دریافت نموده، برای محاسبه نیروی رانش و شار- دور اولیه بکار می برد. خروجی سیستم کنترل، بردار ولتاژ انتخاب شده در فضای برداری حاصل از یک اینورتر پنج سطحی ولتاژ است. در این اینورتر از GTO بعنوان عناصر کلیدزنی و بسط قدرت الکتریکی استفاده گردید. آزمایشات انجام شده به همراه نتایج شبیه سازی، توانایی سیستم را برای کنترل مستقل نیروی رانش و شار- دور اولیه در موتورهای القایی خطی تایید می کنند.روش ارایه شده برای تخمین نیروی رانش علاوه بر استفاده در سیستم کنترل به هنگام برای محاسبه سرعت حرکت موتور نیز بکار رفته است که در عمل به لحاظ حذف سیستم اندازه گیری سرعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  125-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

بیشتر سیستم های موجودی در دنیای واقعی طبیعت چندسطحی دارند. موقعی که بیش از یک محل ذخیره برای نگهداری اقلام وجود داشته باشد، امکان تعارض و واکنش به صورت های گوناگون بین محل های ذخیره وجود خواهد داشت. ساده ترین شکل واکنش موردی است که یک محل ذخیره به عنوان یک انبار مرکزی، برای یک یا تعداد بیشتری از انبارهای محلی دیگر عمل می نماید. در صورتی که انبارهای محلی خود بطور مستقیم مبادرت به ارایه اقلام به منابع تقاضا (مشتریان) نمایند، این امر منجر به سیستمی می شود که به آن اصطلاحا "سیستم کنترل موجودی دو سطحی" اطلاق می شود. در این مقاله سیستمی دوسطحی، بدون زمان تدارک، متشکل از یک انبار مرکزی و یک انبار محلی با تقاضاهای احتمالی در نظر گرفته شده است. مدل توسعه یافته مقدار بهینه سفارش دوره ای در انبارهای محلی و مرکزی را بطوری که هزینه های سیستم کمینه گردد تعیین می نماید. تجزیه و تحلیل عددی برای مدل توسعه داده شده صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

سروش عباس | سلطانی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  137-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

در این مقاله، ابتدا اثر ناهمسانی پارامترهای مقاومت برشی بر روی رفتار مهندسی خاک ها مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس به منظور نشان دادن اثر ناهمسانی و نوع بارگذاری بر روی پارامترهای مقاومت برشی، و اهمیت آن در ارزیابی رفتار و پایداری سازه های خاکی، تحلیل عددی با استفاده از روش اجزای محدود بر روی یک شیروانی رسی انجام می شود. تحلیل عددی یک بار با فرض مقاومت برشی زهکشی نشده همسان بدست آمده از بارگذاری سه محوری فشاری صورت می گیرد. بار دیگر این تحلیل با فرض مقاومت برشی زهکشی نشده ناهمسان حاصل از بارگذاری کرنش مسطح و با معرفی نسبت ناهمسانی، Ar (نسبت مقاومت برشی زهکشی نشده از آزمایش سه محوری کششی به مقاومت برشی زهکشی نشده از آزمایش سه محوری فشاری) انجام می شود. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که با فرض Ar=0.6 شیروانی رسی به لحاظ توسعه نواحی تسلیم شده، تغییر مکان ها و کرنش های برشی در وضعیت بحرانی تری نسبت به حالتی که مقاومت برشی همسان در نظر گرفته می شود، قرار دارد. برای نسبت Ar=0.8، نتایج تحلیل نشان می دهد که نواحی تسلیم، تغییر مکان ها و کرنش های برشی، در مقایسه با نتایج تحلیل حاصل از تحلیل با مقاومت همسان، کوچکتر می باشد. در مورد اخیر نتیجه گرفته شده که اثر فزاینده بارگذاری کرنش مسطح (در مقایسه با بارگذاری سه محوری فشاری) بر روی مقاومت برشی، بر اثر کاهنده ناشی از همسانی غلبه داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حمیدی زاده محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  149-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  623
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

یکی از اساسی ترین عوامل توسعه صنعتی، آموزشی، کشاورزی و به طور کلی توسعه اقتصادی و بازرگانی، سرمایه گذاری، هدایت، ارزیابی و تبیین الگوهای آن است. اهمیت این موضوع در مبحث برنامه ریزی استراتژیک و در تحلیل های سرمایه گذاری اقتصاد شناسی مدیریت توجه محافل برنامه ریزی را به خود جلب کرده است زیرا تبیین الگوهای بهینه یابی سرمایه گذاری های کلان اقتصادی زیر ساخت تحلیل های استراتژیک ملی به شمار می رود. در این مقاله، نظریه های سرمایه گذاری در شکل ایستا و پویا همراه با چند مدل بهینه یابی بررسی و تحلیل و آنگاه عوامل موثر بر مدل ها، شناسایی و ارزیابی می شوند. سپس بهره وری نهایی سرمایه، منافع هزینه نهایی سرمایه و مدل تعدیل جزیی و تدریجی سرمایه گذاری توصیف می شود. در پایان، رفتار، حرکات و نرخ رشد سرمایه گذاری کل، بخش خصوصی و بخش دولتی ایران در چارچوب پنج مدل رگرسیونی، خود رگرسیو، و روندی برآورد می شوند. برازش مدل ها برای سال های 1338-1374 و پیش بینی آنها برای دوره 1375-1400 هجری شمسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 623

دانلود 28 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  165-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

اثرات زلزله و باد روی قابلیت اعتماد یک سازه مورد بررسی قرار گرفته است. روش بهتری که شامل دو بخش جداگانه است معرفی شده است. کاربرد این روش بسیار ساده است که به وسیله دو مجموعه از داده های زلزله و باد نشان داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  173-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله برای حل مساله انتقال حرارت هدایتی دو بعدی معکوس با استفاده از روش گوس- نیوتن و روش اجزای محدود، روش کارآمدی ارایه شده است که می تواند در سیستم های صنعتی به صورت در خط مورد استفاده قرار گیرد. روش به کار رفته برای هر سه نوع شرایط مرزی خطی (دریشله، نیومن و روبین) قابل استفاده می باشد. روش گسسته سازی مکانی به کار رفته یک روش اجزای محدود با اجزای مثلثی است که دارای قابلیت استفاده در هندسه های پیچیده را دارد. این روش با بیان احجام محدود این گسسته سازی، در روش شبکه های بی سازمان قابل استفاده است. روش گسسته سازی زمانی روش کرنک نیکلسون است که دارای دقت درجه دو می باشد و پایدار غیرمشروط است. برای حل دستگاه بوجود آمده روش تجزیه LU مورد استفاده قرار گرفته است. برای پایدار کردن و هموار نمودن پاسخ های مساله معکوس از پارامتر تنظیم استفاده شده است. سه روش برای این منظور در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها یک مثال با مرز متغیر مورد بررسی قرار گرفته است و ماده مورد انتخاب یک نوع لاستیک است که حالت عایق دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  191-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله رفتار ارتعاشی اجسام با تقارن محوری، که دارای عیب با ابعاد و موقعیت های مختلف هستند استخراج شده است. آنچه در این راستا مورد توجه می باشد تاکید بر این نکته است که مشخصات ارتعاشی یک قطعه یا سازه از خصوصیات ذاتی آن بوده و طبیعی است پیدایش هر نوع ناپیوستگی در آن، این مشخصات را دستخوش تغییر می نماید. بدین منظور جسم دارای تقارن محوری به دو روش 1- تحلیل عددی به کمک نرم افزار -2 Super sap آنالیز مودال آزمایشی، مورد آنالیز ارتعاشی قرار گرفته و فرکانس های طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی آن بدست آمده است. همچنین با ایجاد مدل هایی از عیوب مورد نظر، جسم دارای عیب نیز در حالات مختلف مورد تحلیل واقع شده و با مقایسه نتایج دو روش، روند کلی تغییرات حاصله بدست آمده است. آنچه مبنای کار را تشکیل می دهد آنالیز مودال آزمایشی و انجام تست های مقایسه ای بین نمونه های سالم و دارای عیب می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که با مبنا قرار دادن یک نمونه سالم از پوسته مورد آنالیز و با انجام یک تست ارتعاشی ساده بر روی نمونه های دیگر با مشخصات تولیدی یکسان می توان به سالم بودن و یا معیوب بودن آنها پی برد. همچنین با تحلیل نتایج حاصل از آنالیز نرم افزاری و آنالیز مودال تجربی که بر روی نمونه های متعددی از پوسته ها با عیوب مختلف از نظر موقعیت و ابعاد عیب صورت گرفته است تاثیر عمومی عیب مختلف بر فرکانس های طبیعی پوسته در مودهای مختلف استخراج شده است که با دقت نظر در نحوه و میزان افت فرکانس های طبیعی در مودهای ارتعاشی مختلف، می توان محتمل ترین نواحی معیوب در روی پوسته را برآورد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  203-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله رفتار یک مخزن جدار نازک متشکل از یک بدنه استوانه ای و دو سرپوش چنبره ای- کروی با کاربرد ویژه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی، بررسی دقیق رفتار مخزن تحت فشار مشخص 16bar در ناحیه الاستیک به صورت تجربی است. برای دستیابی به نتایج قابل اتکا، توزیع تنش و کرنش در امتداد بدنه استوانه ای با استفاده از سه روش تحلیلی، عددی و تجربی به دست می آید. در روش تحلیلی از معادلات عمومی استخراج شده برای پوسته های استوانه ای و نیز حل غشایی پوسته های چنبره ای- کروی استفاده می شود. در روش عددی، فن المان محدود برای مدلسازی و آنالیز به کار گرفته می شود. در روش تجربی با نصب کرنش سنج های الکتریکی بر روی بدنه مخزن، کرنش های ناشی از اعمال فشار اندازه گیری می گردد. نتایج سه روش با یکدیگر مقایسه شده و پیرامون آن بحث می شود. علاوه بر این، اثر جوش محیطی در بدنه استوانه ای روی توزیع تنش، به روش تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1