مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  165
 • صفحه پایان: 

  175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

حضور آنتی بادی علیه آنتی ژن های اصلی تیرویید شامل آنزیم پراکسیداز تیروییدی (Thyroid peroxidase) یا آنتی ژن میکروزومال تیروییدی، تیروگلوبولین (Tg) و گیرنده تیروتروپین (TSH) ویژگی بارز بیماری های خود ایمنی تیرویید است که یکی از شایع ترین بیماری های خود ایمنی می باشند. شیوع آنتی بادی علیه آنزیم پراکسیداز تیروییدی(Anti-TPO) و آنتی بادی علیه تیروگلوبولین ((Anti-Tg به طور قابل توجهی در بیماران مبتلا به بیماری گریوز (Graves’ disease) و همچنین در بیماری تیرویییدیت هاشیموتو (Hashimotochr('39')s thyroiditis) بالا است. وجود آنتی بادی علیه گیرنده TSH (TSH-R) که با نام عمومی TRAbs (TSH receptor antibodies) خوانده می شود، در بیماران مبتلا به گریوز بسیار شایع، اما در بیماران مبتلا به تیروییدیت هاشیموتو نسبتا نادر و فراوانی آن بسیار اندک است و این حقیقت ممکن است نشان دهنده ویژگی بالاتر این آنتی بادی ها نسبت به انواع دیگر باشد. اثرات خارج تیروییدی آنتی بادی علیه TSH-R، مانند افتالموپاتی (ophthalmopathy) و درموپاتی (dermopathy)، به عنوان تظاهرات خارج تیروییدی بیماری گریوز بیشتر بر بافت چشم و پوست تاثیر می گذارند و مکانیسم های ایمونولوژیکی عملکرد این آنتی بادی ها نسبتا شناخته شده است. انسفالوپاتی هاشیموتو(Hashimoto encephalopathy)، به عنوان مهم ترین اثر خارج تیروییدی Anti-TPO، سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیرخود قرار می دهد. از سوی دیگر Anti-TPO همراه با Anti-Tg، با اثر بر روی اندام های تولید مثلی زنان، منجر به بروز ناباروری با مکانیسمی ناشناخته می گردد. در این مقاله مروری، سعی بر آن است تا انواع مهم اتوآنتی بادی های علیه آنتی ژن های تیروییدی معرفی گردیده و ضمن بیان فرایندهای ایمونولوژیک آن ها در بیماری های اتوایمیون تیرویید، تظاهرات بالینی مهم این آنتی بادی ها در خارج از بافت تیرویید مورد بحث قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 101 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  176
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

این مقاله مروری نظام مند در سال 98 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است. بررسی مطالعات مختلف مشخص کرد که از چه تکنیک های داده کاوی برای پیش بینی احتمال بقا، از چه ریسک فاکتورهایی برای این پیش بینی ها، ازچه معیارهایی برای ارزیابی تکنیک های داده کاوی و در نهایت چه منابع داده ای برای پیش بینی احتمال بقا مبتلایان به سرطان پستان استفاده شده است. این مطالعه از نوع مروری نظام مند است. مطابق با بیانیه پریزما، مطالعات منتشر شده در حوزه ی پیش بینی احتمال بقا بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از تکنیک های داده کاوی به زبان انگلیسی و در فاصله ی سال های 2005 تا 2018 در پایگاه های داده Medline Science direct، Web of science و Embase و پایگاه استنادی Scopus مورد جستجو و بازیابی قرار گرفت. پس از جستجو، تعداد 527 مقاله بازیابی شد. پس از حذف موارد تکراری و ارزیابی مقالات در نهایت 21 مقاله مورد استفاده قرار گرفت. سه تکنیک رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان بیشترین کاربرد را در مقالات داشته اند. در بیشتر مطالعات، ریسک فاکتورهای سن، گرید تومور، استیج تومور و اندازه تومور استفاده شده بودند. معیار صحت در مطالعات بیشتری استفاده شده بود. اکثر مطالعات مورد بررسی از پایگاه داده برنامه ی نظارت، اپیدمیولوژی و نتایج نهایی که متعلق به کشور آمریکا می باشد، استفاده کرده بودند. به طور معمول در حوزه ی پیش بینی احتمال بقا، تکنیک های داده کاوی در حوزه ی کلاسه بندی به دلیل انطباق با این حوزه بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. بر همین اساس، تکنیک های درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان در مطالعات مورد بررسی، بیشترین کاربرد را داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 185 استناد 0 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

زمینه و هدف: رتینوییک اسید در تنظیم ریتم شبانه روزی نقش دارد و کمبود آن باعث اختلال در عملکرد ساعت بیولوژیکی و در نتیجه اختلال در ریتم شبانه روزی فعالیت حرکتی می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات شرایط شبیه سازی شده سفینه فضایی بر مقدار سرمی و هیپوکامپی رتینوییک اسید در موش های آزمایشگاهی بود. روش بررسی: از مدل آویزان کردن از دم در موش، برای شبیه سازی شرایط بی وزنی از خرداد 1398 تا شهریور 1398 در حیوان خانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش استفاده شد. در یک مطالعه تجربی، 32 موش نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند: گروه کنترل با 12/12 ساعت چرخه شبانه روز، گروه آویزان با 12/12 ساعت چرخه شبانه روز، گروه کنترل با 45/45 دقیقه چرخه شبانه روز، گروه آویزان با 45/45 دقیقه چرخه شبانه روز. در پایان دوره شبیه سازی، حیوانات بیهوش شدند و نمونه خون جمع آوری شد و کل مغز برداشته شد و هیپوکامپ جدا شد. Elisa برای سنجش اسید رتینوییک در سرم و هیپوکامپ همگن شده استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون (Analysis of variance) two way ANOVA و Bonferroni به عنوان آزمون تعقیبی (Post hoc test) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: چرخه شبانه روزی 45/45 دقیقه در مقایسه با چرخه 12/12 ساعت روشنایی-تاریکی باعث افزایش رتینوییک اسید در سرم و هیپوکامپ رت ها شد ولی بی وزنی شبیه سازی شده اثری بر مقدار آن در سرم نداشت. نتیجه گیری: به نظر می رسد که میزان رتینوییک اسید در سرم و هیپوکامپ متاثر از تغییر سیکل شبانه روزی است و بی وزنی تاثیری بر آن ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 99 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  193
 • صفحه پایان: 

  200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

زمینه و هدف: سرطان تخمدان پنجمین عامل مرگ و میر در جهان، در زنان مبتلا به سرطان است. با توجه به اینکه روش های تشخیصی جهت افتراق توده های خوش خیم از توده های بدخیم تخمدان حساسیت و ویژگی کامل ندارند، این مطالعه با هدف ارزیابی اعتبار CA-125 در مقایسه با عملکرد پارامترهای HE4، RMI و ROMA برای تعیین بهترین مارکر برای تمایز بین تومورهای خوش خیم و بدخیم تخمدان و کات اف مناسب این مارکرها انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی (Cross-sectional)، 137 خانم دارای توده تخمدانی مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان جامع بانوان آرش تهران، ایران از اردیبهشت 1396 تا اردیبهشت 1398 براساس معیار ورود، وارد مطالعه شدند. براساس میزان HE4، CA125 سرم و اطلاعات سونوگرافی، اندکس های ROMA و RMI برای بیماران تعیین شد و حساسیت و ویژگی HE4، RMI، ROMA و CA125 با نتایج هیستولوژی توده در زمان جراحی مقایسه شد. یافته ها: برحسب سطح زیر منحنی ROC در مجموع بدون در نظر گرفتن وضعیت منوپوز بیماران، بالاترین ارزش تشخیصی را RMI با سطح زیر منحنی 89% و فاصله اطمینان (6/81-4/96%)95% و سپس (95%-3/80=95%Cl)7/%87HE4=، در مرحله سوم (4/95%-1/79=95%Cl)3/87CA125= و در آخر (6/93%-7/87=95% Cl)2/86%=ROMA داشتند. بر حسب منوپوز در بیماران پره منوپوز HE4 بالاترین ارزش تشخیصی را بر طبق منحنی ROC داشت و در گروه منوپوز CA125 بالاترین ارزش تشخیصی را به دست آورد. نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از HE4 در پیش از یایسگی و CA125 در دوران منوپوز در تشخیص زود هنگام سرطان تخمدان در افراد دارای توده تخمدان مفید است.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 92 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  201
 • صفحه پایان: 

  208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

زمینه و هدف: بیماری قلبی-عروقی سندرم کرونری حاد از جمله علل ناتوانی و مرگ می باشد. سطح اسید اوریک، گلوکز خون و دیس لیپیدمی از عوامل خطر ابتلا به این بیماری هستند، اما نقش این عوامل در تغییرات الکتروکاردیوگرافی مورد بررسی قرار نگرفته است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط برخی خصوصیات دموگرافیک و بالینی با تغییرات الکتروکاردیوگرافی انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر، به صورت توصیفی تحلیلی بر روی 484 بیمار مبتلا به سندرم کرونری حاد پذیرش شده در بیمارستان امام حسین شاهرود از ابتدای دی 1397 تا پایان خرداد 1398 انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از چک لیست محقق ساخته از پرونده بیماران استخراج گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های Analysis of variance و Chi-square test انجام شد. یافته ها: نسبت انحرافات STD در زنان مبتلا به سندرم کرونری حاد 6/12% بیشتر از مردان بود اما نسبت انحرافاتSTE و Dynamic changes در مردان به ترتیب 4/10% و 2/12% بیشتر از زنان بود. نسبت انحرافات STD، STE، inverted T و Dynamic changes در افراد دچار هایپرلیپیدمی به ترتیب 8/67%، 6/77%، 6/74% و 8/75% با افرادی که هایپرلیپیدمی نداشتند و نسبت انحرافات STD، STE، inverted T و Dynamic changes در بیماران با فشار خون بالا به ترتیب 12/0%، 5%، 2/11% و 1/19% با بیماران بدون فشار خون بالا اختلاف داشتند. نتیجه گیری: براساس یافته ها جنسیت، اعتیاد، پرفشاری خون، کراتینین، سطح LDL، گلوکز ناشتا و تعداد گلبول های سفید خون با تغییرات الکتروکاردیوگرام ارتباط معناداری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 82 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  209
 • صفحه پایان: 

  217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

زمینه و هدف: در سال های اخیر تعداد بیمارانی که از زخم های دیابتی رنج می برند، افزایش یافته و روش های مرسوم درمانی دارای نارسایی هایی می باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بندناف (WJMSCs) در التیام زخم دیابتی در مدل حیوانی است. روش بررسی: طی این تحقیق تجربی آزمایشگاهی که در مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی طی فروردین 1399 تا آذر 1399 انجام گرفت، سلول های WJMSC جداسازی شده و توانایی تمایز آن ها به سلول های استخوان و چربی و نیز بیان مارکرهای اختصاصی ارزیابی شد. استرپتوزوسین جهت القای دیابت در موش های صحرایی نر نژاد Wistar مورد استفاده گرفت. حیوانات به دو گروه کنترل (تزریق نرمال سالین) و تزریق WJMSCs تقسیم بندی گردیدند. زخم هایی به قطر 8/0 سانتی متر در ناحیه پشت موش ها ایجاد شدند. پس از تزریق ساب درمال نرمال سالین و WJMSCs، التیام زخم به روش فتوگرافی در روزهای 7، 14 و 21 ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون t-test و آنالیز واریانس SPSS software, version 16 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: WJMSCs مارکرهای تخصصی سلول های مزانشیمی را بیان کردند و قابلیت تمایز به سلول های استخوان و چربی را داشته و از میزان زنده مانی بالایی برخوردار بودند. تزریق سلول های WJMSCبه ناحیه ساب درمال در موش های دچار زخم دیابتی سبب تسریع التیام زخم نسبت به گروه کنترل شد. نتیجه گیری: تزریقWJMSCs در ناحیه ساب درمال زخم دیابتی می تواند به طور موثری سبب تسریع التیام زخم دیابتی گردد. بر این مبنا استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از ژله وارتون بندناف می تواند در سلول درمانی به ویژه در حیطه ترمیم زخم های دیابتی مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 141 استناد 0 مرجع 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  218
 • صفحه پایان: 

  224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

زمینه و هدف: کنترل خونریزی در انجام عمل داکریوسیستورینوستومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کنترل پاسخ های همودینامیک بدن به استرس به طور موثری میزان خونریزی حین عمل جراحی را کاهش داده و موجب بهبود ناحیه جراحی می گردد. از این رو در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی تاثیر دو ترکیب دارویی تری نیتروگلیسیرین و لابتالول با هیدرالازین بر روی فاکتورهای همودینامیک حین عمل جراحی داکریوسیستورینوستومی بپردازیم. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور می باشد که از مهر 1397 لغایت شهریور 1398 در بیمارستان فیض اصفهان بر روی 71 بیمار کاندید جراحی داکریوسیستورینوستومی DCR)) در دو گروه صورت گرفت. میزان خونریزی، پاسخ قلبی عروقی بیماران حین و پس از جراحی ومیزان رضایت مندی پزشک و بیمار، شدت درد و بروز تهوع و استفراغ جمع آوری و آنالیز شدند. یافته ها: تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر میانگین فشار خون شریانی و تعداد ضربان قلب در زمان های مطالعه حین جراحی و در زمان ریکاوری وجود نداشت (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 84 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  225
 • صفحه پایان: 

  230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه و هدف: اسکولیوز دژنراتیو به طور شایع ستون فقرات لومبار را در افراد مسن درگیر می کند و در نتیجه دژنراسیون فاست و دیسک متعاقب آن به وجود آمده و منجر به افزایش درد و پیدایش دفورمیتی پیشرونده می شود. با توجه به اهمیت نتایج حاصل از لانگ فیوژن و میزان اصلاح کرونال و ساژیتال ایمبالانس در بیماران با اسکولیوز دژنراتیو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نتایج جراحی لانگ فیوژن در بیماران با اسکولیوز دژنراتیو ناحیه لومبو ساکرال انجام شد. روش بررسی: مطالعه ی حاضر به صورت کوهورت آینده نگر از شهریور 1397 تا شهریور 1398 در مبتلایان به اسکولیوز دژنراتیو کاندید جراحی مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای اصفهان انجام شد. اطلاعات پایه بیماران شامل سن، جنس، محل آناتومیک انحراف و لغزش مهره، درجه شدت انحراف بر اساس زاویه کاب و تعداد دفعات جراحی پیشین بررسی و ثبت شد. مشخصات جراحی انجام شده برای بیمار از پرونده پزشکی شامل رویکرد مورد استفاده، محل آناتومیک ایجاد فیوژن، انجام یا عدم انجام دکمپرشن و تعداد سطوح دکمپرشن و فیوژن، میزان خونریزی حین جراحی، مدت زمان جراحی استخراج گردید. یافته ها: در این مطالعه 11 بیمار زن شرکت داشتند. میانگین سنی بیماران 64-55 سال با انحراف معیار 67-7 سال بود. کمترین سن 40 سال و بیشترین سن 66 سال بود. علایم بیماران شامل درد کمر-درد پا (سه مورد)، دردکمر-لنگش عصبی (دو مورد) و درد کمر-درد پا-لنگش عصبی (شش مورد) بود. همه بیماران تحت دو مرحله عمل جراحی قرار گرفتند. میانگین خونریزی و زمان عمل جراحی در جراحی دوم کاهش معنا داری نسبت به جراحی اول داشت. نتیجه گیری: جراحی لانگ فیوژن در بیماران با اسکولیوز دژنراتیو لومبو ساکرال باعث کاهش معناداری در میانگین انحراف، درد بیمار و شدت ناتوانی شش ماه پس از عمل جراحی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 87 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  231
 • صفحه پایان: 

  239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

زمینه و هدف: برای ارزیابی ریسک جراحی قلب چندین سیستم اسکوربندی در دسترس می باشد. سستی(Frailty) باعث افزایش پیامدهای نامطلوب پس از عمل بیماران می شود. سیستم ارزیابی سستی روش نسبتا جدیدی است و ما در این مطالعه به بررسی و مقایسه آن با روش مرسوم یورواسکور پرداختیم. روش بررسی: این مطالعه مقطعی از نوع تحلیلی_مشاهده ای آینده نگر در طی فاصله زمانی بین آبان 1398 تا اسفند 1398 در بیمارستان قلب سیدالشهدا ارومیه بر روی 88 بیمار با سن بیش از 65 سال (65 تا 91 سال) که تحت جراحی قلبی بای پس عروق کرونری قرار گرفته بودند، انجام شد. براساس ارزیابی معیارهای سیستم سستی یا اسکورینگ کاف و سیستم ارزیابی یورواسکور در مرحله پیش از عمل نمره کل فرد محاسبه گردید. سپس پیگیری بیماران تا یک ماه پس از عمل از نظر عوارض و مرگ ومیر انجام شد. اطلاعات بیماران جمع آوری و ارتباط بین نمره کل هر دو سیستم و عواقب پس از عمل آنالیز آماری گردید. یافته ها: در این مطالعه، میانگین سنی بیماران 84-70 سال بود که 9/73% موارد مذکر بودند. اکثر بیماران (1/84%) در گروه سستی متوسط قرار داشتند. در دوره پس از عمل دو مورد فوتی (3/2%) و چهار مورد عوارض(55/4%) وجود داشت. در مقایسه دو روش برای پیش بینی خطرات جراحی، میانگین نمره یورواسکور در دو بیمار فوت شده به صورت معناداری بیشتر از بیماران ترخیص شده بود. (11/8 در مقابل 89/2 با 001/0=P) نتیجه گیری: در مقایسه با ارزیابی کاف، ارزیابی نمره بندی یورواسکور، پیش گویی کننده بهتر مورتالیتی بود و ارزیابی ساده تری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 102 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  240
 • صفحه پایان: 

  247
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر پنج هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح رزیستین و آدیپونکتین و آنزیم های کبدی AST و ALT در رت های ویستار مبتلا به کبد چرب غیرالکلی بود. روش بررسی: برای انجام این پژوهش بنیادی، 24 سر رت نر ویستار خریداری و به حیوان خانه دانشگاه بقیه الله منتقل شدند. سپس به سه گروه مساوی کنترل-سالم، کنترل-بیمار و تمرین-بیمار تقسیم شدند. پژوهش حاضر در تیر ومرداد سال 1398 صورت گرفت. داروی تتراسایکلین با دوز 140 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به مدت هفت روز به رت ها با روش گاواژ خورانده شد. تایید کبد چرب (استیاتوزیس) با اندازه گیری آنزیم های کبدی صورت گرفت. گروه تمرین، تمرینات تناوبی شدید (HIIT) را به مدت پنج هفته و پنج روز در هفته انجام دادند. ابتدا آزمون حداکثر توان به عمل آمد و بر آن اساس پروتکل HIIT به صورت پنج تناوب دو دقیقه ای کار با فواصل استراحت یک دقیقه ای شروع شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، نمونه برداری انجام گرفت. تحلیل داده ها با آزمون ANOVA و تعقیبی توکی انجام گرفت. یافته ها: پس از انجام تمرینات HIIT سطوح سرمی آدیپونکتین و رزیستین در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل کبد چربی به ترتیب افزایش و کاهش معناداری را نشان داد (001/0=P). هم چنین، گروه تمرین کاهش معناداری در سطوح سرمی آنزیم هایAST و ALT را تجربه کردند. توان هوازی رت ها در گروه HIIT افزایش معنا داری نسبت به دو گروه دیگر داشت. نتیجه گیری: HIIT از طریق تعدیل سطوح چربی بدن و تعدیل ترشح آدیپوکاین هایی هم چون آدیپونکتین و رزیستین در بهبود وضعیت رت های مبتلا به کبدچرب غیرالکلی نقش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 112 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  248
 • صفحه پایان: 

  249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  164
کلیدواژه: 
چکیده: 

سردبیر محترم: امید به زندگی مردم در 150 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و از حدود 30 سال در سال 1870 میلادی به 72 سال در سال 2016 میلادی رسید. 1 مردم امروزی نسبت به نسل های گذشته انتظار طول عمر بیشتر و زندگی سالم تری دارند. سن 65 سال به عنوان معیار شروع دوره سالمندی افراد در نظر گرفته می شود. در حالی که در سال 1965 میلادی حدود 129 میلیون نفر در جهان بیش از 65 سال سن داشتند، این رقم اکنون به حدود 750 میلون نفر رسیده است و انتظار می رود که تا سال 2100 میلادی به 5/2 میلیارد نفر برسد. پیش بینی می شود که تعداد افراد بالای 100 سال نیز از 20 هزار نفر در سال 1965 به حدود 19 میلیون نفر در سال 2100 میلادی برسد. . .

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 164 استناد 0 مرجع 4