نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  106
 • صفحه پایان: 

  111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

سابقه و هدف: سرفه ‌های شدید، مزاحم و طولانی مدت در مبتلایان به سیاه سرفه سبب اختلال در فعالیت روزانه آنان و یا والدین مبتلایان می ‌گردد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر ترامادول در تسکین سرفه و شدت بیماری در بیماران مبتلا به بیماری سیاه سرفه بود.مواد و روش ها: 60 نفر از افراد بالغ 15 تا 35 ساله با تشخیص بیماری سیاه سرفه بر اساس راهنمای تشخیصیWHO  و CDC مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس شدت علائم بالینی، بیماران به دو دسته شدید و متوسط تقسیم شدند. بیماران در گروه مورد تحت درمان با آزیترومایسین و ستریزین و ترامادول قرار گرفته ولی گروه شاهد فقط آزیترومایسین و ستریزین دریافت داشته اند.یافته ها: در گروه مورد 43.33 درصد مرد و 56.66 درصد زن بودند، 53.33 درصد علائم شدید و 46.67 درصد علائم متوسط داشتند. در گروه شاهد 46.66 درصد مرد و 53.33 درصد زن بوده ‌اند که 56.66 درصد علائم شدید و 45.34 درصد علائم متوسط داشتند. پس از یک هفته درمان در گروه مورد وضعیت سرفه در 23.33 درصد شدید و 20 درصد متوسط بود (p<0.05). اما در گروه شاهد، 43.33 درصد شدید و 33.33 درصد متوسط بود (p>0.05).استنتاج: کاهش سریع تر و مناسب ‌تر در علائم بالینی بویژه سرفه، با داروی ترامادول با دوز مناسب می ‌تواند سبب بهبود کیفیت زندگی بیماران فوق گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از مشکلات شایع در نوزادان نارس، نارسایی تنفسی و نیاز به تهویه مکانیکی است. جداسازی زودهنگام نوزاد از ونتیلاتور و همچنین خارج کردن زودرس لوله تراشه در نوزادان با رویکرد کاهش خطرات مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، دو روش NIMV و NCPAP در نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی که تحت ونتیلاسیون مکانیکی بودند، مقایسه گردید.مواد و روش ها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده می‌ باشد که در سال ‌های 1388 و 1389 انجام شد. تعداد 40 نوزاد در دو گروه مورد و شاهد بررسی شدند. نوزادان در دو گروه سنی 28 تا 32 هفته و 32 تا 37 هفته، بصورت تصادفی در دو گروه NCPAP و NIMV قرار داده شده و لوله ‌گذاری مجدد و عوارض دو روش در نوزادان با یکدیگر مقایسه شدند.یافته ها: نوزادان در دو گروه NIMV و NCPAP از نظر خصوصیات جنسیت، سن جنینی، وزن، نوع زایمان، مدت تهویه مکانیکی، مصرف سورفاکتانت و استروئید قبل از زایمان مشابه بودند. لوله ‌گذاری مجدد تراشه، اسیدوز تنفسی و خونریزی داخل بطنی در گروه NIMV کمتر بود (p<0.05). اما تفاوت دو گروه در مورد آپنه، هیپوکسی، پنوموتوراکس، عدم تحمل تغذیه، اتساع شکم، مدت بستری بودن و مرگ قابل توجه نبود.استنتاج: تحقیق نشان داد که اسیدوز تنفسی در گروه NIMV کمتر از گروه NCPAP می ‌باشد. لذا ضروریست جهت جلوگیری از لوله‌ گذاری مجدد تراشه و اسیدوز تنفسی و کاهش بروز خونریزی داخل بطنی در نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی، هنگام قطع تنفس مصنوعی روش NIMV استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  122
 • صفحه پایان: 

  129
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

سابقه و هدف: ترس از ارزیابی منفی شامل احساس دلهره و نگرانی در مورد ارزیابی ‌های دیگران، نگرانی ناشی از این ارزیابی ‌های منفی و انتظار و توقعی است که دیگران در مورد یک نفر فقط به ‌طور منفی قضاوت خواهند کرد، می‌ باشد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مداخله فراشناختی بر علائم ترس از ارزیابی منفی در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش به روش کارآزمایی - بالینی کنترل شده در مراجعین به کلینیک‌ های مشاوره شهر شیراز که مبتلا به اختلال هراس اجتماعی بودند، انجام شد. 19 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و در دو گروه شاهد و مداخله به روش تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون که با استفاده از مقیاس سنجش علائم ترس از ارزیابی منفی (FNE) و پرسشنامه سنجش علایم هراس اجتماعی(SPSAQ)  به عمل آمد، گروه مداخله تحت 8 جلسه هفتگی درمان فراشناختی قرار گرفت، در حالی که گروه کنترل مداخله دریافت نکرد. پس آزمون و پیگیری (سه ماه) با همان ابزار انجام گرفت.یافته ها: یافته‌ های تحلیل بوسیله کواریانس چند متغیره نشان داد که درمان فراشناختی در مهار علائم ترس از ارزیابی منفی در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی تاثیر معنی ‌داری دارد (p<0.05).استنتاج: این مداخله بر ارتقا مهارت ‌های انطباقی کارآمد و انعطاف ‌پذیر از طریق فرایندهای فراشناختی و تاثیر آن در کاهش ترس از ارزیابی منفی در بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی تاکید می ‌نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 224 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

سابقه و هدف: یافتن یک واکسن موثر بر علیه عفونت HIV همچنان به عنوان یک دغدغه و چالش اساسی مطرح می ‌باشد. در مطالعه قبلی ما، ویریون ‌هایHIV-1  با قابلیت یکبار تکثیر ساخته شده بودند. در مطالعه حاضر ارزیابی ایمونولوژیکی آنها جهت بررسی القا پاسخ ‌های همورال و سلولی در مدل موشی انجام گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی ویریون ‌های نسل اول و دوم در سلول ‌های انسانی HEK293T تولید و در گروه ‌های مختلف موشی با سه دوز با / یا بدون ادجونت تزریق شدند. پس از آخرین تزریق، پاسخ‌ های ایمنی در سرم و سلول‌ های طحالی موش‌ های ایمن شده بوسیله روش الایزا بررسی شدند.یافته ها: گر چه در تمامی گروه ‌های ایمن شده با فرمولاسیون‌ های مختلف، پاسخ سلولی مشاهده شده، لیکن در گروه اصلی تزریق شده به همراه ادجوانت ‌های جدید بالاترین تیتر آنتی ‌بادی اختصاصی، سایتوکاین ‌های IFN-g و IL-4 و همچنین بیشترین تعداد سلول ‌های مترشحه IFN-g دیده شد که بیانگر پاسخ قوی سلولی در این گروه می ‌باشد.استنتاج: برای دست ‌یابی به یک واکسن موثر بر علیه HIV نیاز به تحریک پاسخ‌ های همورال و سلولی قوی می ‌باشد. نتایج این تحقیق، بیانگر قابلیت تحریک قوی سیتم ایمنی توسط رژیم تزریقی ویریون به همراه دو ادجونتM70  و CpG می ‌باشد که امکان دستیابی به یک واکسن موثر را پدید می ‌آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  137
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  409
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

سابقه و هدف: در کشور ما برآورد واقعی از میزان خطاهای رخ داده وجود نداشته و به نظر می ‌رسد وجود نگرش نامتناسب با این تفکر مانع اصلی گزارش خطاها باشد. با توجه به نقش مدیر در عملیات اجرایی هر موسسه، این مطالعه با هدف بررسی نگرش مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به گزارش ‌دهی داوطلبانه خطا انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی و مقطعی است که به صورت سرشماری از روسا، مدیران، روسای پرستاری (مترون)، سوپروایزرها و سرپرستاران از 32 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرسشگری شد. پرسشنامه ‌ای خودایفا در دو بخش و شامل سوالات بسته جهت تعیین تجربه از خطای پزشکی و همچنین بررسی نگرش ایشان در خصوص گزارش ‌دهی داوطلبانه خطاهای پزشکی در بیمارستان به کار برده شد. پرسشنامه بر اساس مروری بر مطالعات و اهداف تحقیق طراحی و دارای روایی صوری و در مطالعه مقدماتی دارای ضریب پایایی 0.796 بود.یافته ها: از تعداد 278 مورد (54 درصد) پرسشنامه گردآوری شده، 39.6 درصد مدیران تجربه خطای پزشکی را داشته و 68.4 درصد بیان داشته‌ اند که در بیمارستانی که آنان کار می ‌کنند، خطاها گزارش می ‌شود. سنجش نگرش مدیران نشان داد اکثر آنان (95.7 درصد) معتقدند که گزارش ‌دهی خطاهای پزشکی باعث بهبود ایمنی بیمار خواهد شد. در خصوص «نیاز به رویکرد متفاوت در سیاست ‌های اجرایی» 89.6 مدیران نظر موافق داشتند. همچنین 85 درصد نیز «رویکرد تنبیهی صرف» را برای جلوگیری از رخداد مجدد خطا بی‌ تاثیر دانسته ‌اند.استنتاج: اکثریت مدیران با اجرای سیستمی برای گزارش ‌دهی و آنالیز خطاهای پزشکی موافقت دارند. به نظر می ‌رسد، نهادینه کردن فرهنگ گزارش ‌دهی و بررسی خطاها به صورت سیستماتیک و غیرفردی اولین قدم در تحقق این مهم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 409

دانلود 159 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  139
 • صفحه پایان: 

  143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2605
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

سابقه و هدف: ژنیکوماستی، تکثیر خوش خیم بافت گلاندولار پستان مرد، به علت افزایش نسبت فعالیت استروژن به آندروژن ایجاد می شود. با توجه به عدم بررسی اثر تاموکسیفن در ژنیکوماستی در ایران و همچنین محدود بودن مطالعات مشابه خارجی، این مطالعه با هدف تعیین اثر داروی تاموکسیفن بر درمان ژنیکوماستی انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، بیمارانی که ژنیکوماستی ایدیوپاتیک داشتند، پس از اخذ رضایت، با تاموکسیفن (10-20 mg/day) و به مدت 6 ماه تحت درمان قرار گرفتند. در ابتدای مطالعه و پس از شروع درمان هر یک ماه معیارهایی چون درد، و معاینه بالینی از نظر تندرنس و اندازه پستان بررسی شده و اطلاعات ثبت گردید. معیارهای پاسخ به درمان کاهش تندرنس و کاهش اندازه پستان بود. جهت تحلیل داده ‌ها از آزمون ‌های Wilcoxon، Friedman،Mc-Nemar  و Repeated measures استفاده شد.یافته ها: از 30 بیماری که وارد مطالعه شدند، در ابتدای مطالعه 24 بیمار تندرنس داشتند. اما در ماه سوم و همچنین در ماه ششم درمان این تعداد به 2 نفر کاهش یافت (p<0.05). در ماه سوم میانگین کاهش اندازه پستان نسبت به ابتدای مطالعه 12.86±9.79 میلی ‌متر (p<0.05) و در ماه ششم نسبت به ابتدای مطالعه 24.70±19.71 میلی ‌متر (p<0.05) بود. همچنین اندازه در طول درمان کاهش معنی ‌داری داشت (p<0.05).استنتاج: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، تاموکسیفن درمان موثری در ژنیکوماستی می ‌باشد و با توجه به میزان کاهش اندازه پستان و تندرنس آن، جهت درمان ژنیکوماستی تاموکسیفن پیشنهاد می ‌گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2605

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  145
 • صفحه پایان: 

  148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

سابقه و هدف: لیکن پلان دهانی بیماری شایعی است که در بعضی مطالعات به عنوان ضایعه پیش بدخیم مطرح شده و توانایی تبدیل شدن به کارسینوم سلول سنگفرشی دهان را دارد. هدف این مطالعه بررسی شیوع تغییرات بدخیمی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی بود.مواد و روش ها: این مطالعه گذشته نگر شامل 386 بیمار مبتلا به لیکن پلان بود که بر اساس معیار WHO در فاصله زمانی سال ‌های 1385 تا 1388 در شیراز انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته بودند.یافته ها: چهار نفر از 386 بیمار (1.03 درصد)، شامل یک مرد و سه زن، تغییرات بدخیمی نشان دادند. تمام تغییرات بدخیمی در انواع قرمز رنگ لیکن پلان دیده شد و زبان شایع‌ ترین مکان درگیری بود.استنتاج: نتایج مطالعه حاضر فرضیه افزایش ریسک تغییرات بدخیمی در لیکن پلان دهانی را تایید می ‌کند و بر این اساس پیشنهاد می ‌شود که بیماران به صورت سالیانه مونیتور شوند تا در صورت ایجاد تغییرات بدخیمی در مراحل اولیه تشخیص داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  150
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1505
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

سابقه و هدف: وجود متانول در انواع نوشیدنی‌ ها باعث بروز مشکلات و نگرانی‌ های مختلفی شده است. لذا ارائه یک روش کیفی آسان به منظور تشخیص متانول در نوشیدنی ‌های مختلف ضروری به نظر می ‌رسد. در این تحقیق، یک روش جدید با کاربری بسیار آسان، کم‌ خطر، حساس و دقیق، مبتنی بر کاربرد واکنش ‌گر رنگی کروموتروپیک اسید برای تشخیص کیفی متانول در انواع نوشیدنی ‌ها ارائه شده است.مواد و روش ها: اساس کلی مطالعه بر تبدیل متانول به فرمآلدئید و ایجاد کمپلکس کاملا اختصاصی بنفش رنگ بین فرمآلدئید و کروموتروپیک اسید در محیط به شدت گرم و اسیدی استوار بود. در این تحقیق، دو سری محلول‌ با غلظت ‌های 1، 5، 10، 20، 30، 40 و 50 میلی گرم در لیتر متانول در آب مقطر و 10، 50، 100، 200، 400، 500 و 1000 میلی ‌گرم در لیتر متانول در اتانول 60 درجه تهیه شدند تا حد تشخیص روش پیشنهادی مشخص شود.یافته ها: در غلظت ‌‌های به ترتیب بیشتر از 10 mg/L در محلول آبی و 500 mg/L در اتانول 60 درجه، پاسخ آزمایش مثبت و تغییر رنگ به بنفش مشهود بود. بنابراین، حد تشخیص این روش برای شناسایی متانول در محلول ‌های فاقد اتانول 10 mg/L و در محلول ‌های 60 درجه اتانول 500 mg/L تعیین شد. کاربرد مقادیر اندک و محاسبه شده مواد واکنش ‌گر در محیط کم آب، باعث حذف حرارت شده بود.استنتاج: روش پیشنهادی می ‌تواند به آسانی و در زمانی بسیار کوتاه، بدون نیاز به امکانات خاص آزمایشگاهی و دانش فنی بالا، متانول را به صورت کیفی در انواع نوشیدنی ‌ها شناسایی کند و از این رو می ‌تواند، به عنوان یک روش شبه ‌کنترلی برای تشخیص کیفی متانول در انواع نوشیدنی ‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1505

دانلود 209 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  154
 • صفحه پایان: 

  157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

چرج اشتراوس یک بیماری با شیوع 1 تا 3 مورد در هر 100 هزار نفر می ‌باشد. این اختلال اغلب در بیمارانی که سابقه ‌ای از آسم داشته و تحت درمان با استروئید بودند و در روند درمان استروئید آنها قطع شده، دیده می ‌شود. بیمار مورد گزارش ما خانم 62 ساله ‌ای بود که با تشخیص آسم به مدت 6 ماه تحت درمان بوده و از حدود 5 روز قبل از مراجعه دچار درگیری پوستی در روی اندام ‌ها شده بود. افتادگی مچ دست چپ و مچ هر دو پا مشهود بود. در بیوپسی از عصب، واسکولیت ائوزینوفیلی و تغییرات دژنراتیو در مسیر عصب گزارش شد. جهت درمان بیمار پالس متیل پردنیزولون 1 گرم روزانه در 3 دوز (به مدت 3 روز) شروع شد و بعد از آن درمان با قرص اندوکسان 150 میلی ‌گرم روزانه و قرص پردنیزولون 60 میلی ‌گرم روزانه آغاز شد. در روز پنجم بستری ضایعات شروع به بهبودی کرد و بعد از یک هفته کاملا محو شدند. در نهایت می ‌توان گفت، در بیماران با تشخیص آسم که دچار تغییر در شرایط بالینی و بخصوص ضایعات پوستی می ‌شوند بیماری چرج اشتراوش باید به عنوان یکی از تشخیص افتراقی ‌ها در نظر داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

سابقه و هدف: سرطان معده دومین عامل مرگ و میر به واسطه سرطان در دنیا است و سالیانه 25 نفر از هر 10000 ایرانی به سرطان معده مبتلا می ‌شوند. اینترلوکین-11 (IL-11)، عضوی از خانواده اینترلوکین-6 (IL-6) بوده و با فعال کردن مسیر انتقال پیام JAK/STAT ممکن است در ایجاد سرطان معده نقش داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان بیان ژن IL-11 در نمونه های بیوپسی معده افراد سرطانی و غیرسرطانی می ‌باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه مورد - شاهدی، نمونه ‌ها از بیمارستان امام خمینی و کلینیک طوبی شهرستان ساری جمع ‌آوری شدند. بیماران بر اساس مشاهدات آندوسکوپیک و نتایج پاتولوژی به دو گروه مبتلا به سرطان معده (45 نفر) و مبتلا به سایر عوارض گوارشی (عدم ابتلا به سرطان) (40 نفر) تقسیم شدند. جهت بررسی میزان بیان ژن IL-11 از تکنیک SYBR Green Real-Time PCR استفاده شد. نتایج حاصل با نرم ‌افزار REST 2008 و SPSS 16 مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: در نمونه‌ های پاتولوژی، 93.4 درصد آدنوکارسینومای روده‌ ای، 4.4 درصد آدنوکارسینومای منتشر و 2.2 درصد کارسینوئید بودند. بیان ژن IL-11 در بیماران سرطانی نسبت به غیرسرطانی افزایش معنی ‌داری داشت (p<0.05). به علاوه تغییری در بیان این ژن در بین افراد مبتلا به سایر عوارض گوارشی (غیرسرطانی) مشاهده نشد (p>0.05).استنتاج: IL-11 با ایجاد سرطان معده ارتباط داشته و احتمالا در فرایند تومورزایی، تکثیر تومور و بقای آن از طریق بالا بردن فعالیت ضد آپوپتوزی عمل می ‌کند.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

سابقه و هدف: استفاده از PCR برای شناسایی و جدا نمودن ژن ‌ها یک روش نسبتا سریع و دقیق می باشد. نکته قابل تامل در این تکنیک هدفمند طراحی نمودن پرایمرهای مورد استفاده می‌ باشد. پرایمرها طوری طراحی می ‌شوند که نه تنها ویژگی‌ های ژنوم در نظر گرفته شود، بلکه کلونینگ ژن نیز منظور و یا به عبارت دیگر تسهیل گردد. آنتی بیوتیک استرپتومایسین توسط استرپتومایسز گریزئوس با به کار بردن دسته ژنی Str با بیش از 25 ژن تولید می ‌شود. این دسته ژنی دارای ژن StrR است که پروتئین تنظیم کننده اختصاصی این دسته ژنی را کد می ‌نماید. هدف از این تحقیق جدا نمودن ژن StrR2 بدون پروموتر آن و سپس کلونینگ آن بود.مواد و روش ها: جهت جدا نمودن ژن StrR بدون پروموتر ذاتی خود، StrR2 فاقد پروموتر آغازگرهای مختلفی طراحی گردید. یک جفت از این آغازگرها (St Nes)، ژن StrR را در ژنوم شناسایی کرد و همچنین Nested-PCR برای شناسایی ژن StrR2 تکثیر شده نیز به کار رفت. در سایر آغازگرها (Str nP2 و Str nP1) جایگاه ‌های BamHI و XbaI طراحی شد، این آغازگرها نه تنها ژن StrR2 را تکثیر کردند، بلکه جایگاه ‌های برش آنزیمی در قطعات تکثیر شده را نیز ایجاد کردند.یافته ها: ژن StrR2 فاقد پروموتر با استفاده از PCR تکثیر گردید و ساختار آن مورد تایید قرار گرفت. کلونینگ این ژن به‌ طور موفقیت آمیز صورت گرفت. سپس ساختار پلاسمیدهای نوترکیب با استفاده از روش ‌های مختلف چون الکتروفورز،PCR  و هضم آنزیمی مورد تایید قرار گرفت.استنتاج: با استفاده از این وکتور می ‌توان ژن StrR2 فاقد پروموتر را در وکتورهای ویژه استرپتومایسز که واجد پروموترهای القایی هستند ساب کلون نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری ‌های قلبی - عروقی شایع ترین علل مرگ و میر در جهان و ایران هستند. SDF-1a به عنوان یک کموکین موثر در کاهش التهاب و آسیب، در آنژیوژنز نیز نقش دارد. این مطالعه به بررسی مقایسه ای سطح سرمی این کموکین در مبتلایان به سکته قلبی و افراد سالم بر اساس سن و جنس پرداخته است.مواد و روش ها: این مطالعه مورد - شاهدی در دو گروه 63 نفری شامل یک گروه مبتلا به سکته قلبی و گروه دیگر افراد غیرمبتلا (همراهان افراد بستری شده در سایر بخش‌ های بیمارستان به عنوان گروه کنترل) انجام شد. از گروه کنترل یک نوبت در روز اول بستری و از گروه مبتلا به سکته در دو نوبت (روز اول بستری و روز هفتم) خونگیری محیطی انجام شد. اطلاعات از طریق شرح حال و روش ‌های پاراکلینیک جمع ‌آوری شد و سطح سرمی SDF-1a در نمونه‌ ها اندازه ‌گیری شد.یافته ها: از 63 بیمار شرکت‌ کننده در هر گروه 79.4 درصد مرد و 20.6 درصد زن بودند. در گروه مبتلایان به سکته قلبی 80.95 درصد اولین سکته را داشتند. 63.5 درصد بیماران در زمان ترخیص  Q wave MI بودند.اختلاف غلظت ‌ها به ‌طور کلی بین کنترل (33.58) و نمونه 24 ساعت اول (33.71) معنی ‌دار نبود (p>0.05) ولی بین کنترل و نمونه روز هفت (132.12) و نمونه 24 ساعت اول و نمونه روز هفت بیماران مبتلا معنی ‌دار بود (p<0.05).استنتاج: مطالعه ما نشان داد که با گذشت یک هفته از سکته، غلظت SDF-1a افزایش یافته که ممکن استSDF-1a  به عنوان یک کموکین ضد التهاب و رگساز در سکته قلبی حاد موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  704
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

سابقه و هدف: لاکتوفرین یک پروتئین چند عملکردی با خواص مفید زیادی است که کاندید مناسبی جهت کاربردهای بالینی و تجاری است. اخیرا مشخص شده که تغذیه خوراکی لاکتوفرین اثرات مفیدی از جمله تعدیل عملکرد سیستم ایمنی، فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی در سلامت نوزادان و بزرگسالان در انسان و حیوانات داشته است. به طوری که امروزه لاکتوفرین به عنوان مکمل غذایی انسان و حیوانات به کار می ‌رود. این مطالعه با هدف جداسازی و خالص ‌سازی بهینه لاکتوفرین از شیر گاو انجام گردید.مواد و روش ها: کلستروم شیر گاو در فاصله حداکثر 72 ساعت بعد از زایش اخذ گردید. ابتدا چربی شیر جدا شد برای جداسازی لاکتوفرین از سایر پروتیئن ‌های شیر، جداسازی در دو مرحله انجام گردید. ابتدا کازئین شیر با رسوب ‌دهی با آمونیوم سولفات جدا گردید و در مرحله بعد لاکتوفرین با استفاده از ستون کروماتوگرافی تبادل کاتیونی CM-Sephadex-C50 با FPLC جداسازی شد. برای شناسایی پروتیئن بدست آمده از روش SDS-PAGE استفاده شد.یافته ها: پروتئین فعال لاکتوفرین خالص با وزن مولکولی 80 KDa با غلظت 2.4 mg/ml بدست آمد. مرتبه خالص‌ سازی توسط ستون کروماتوگرافی تبادل کاتیونی نسبت به مرحله اول خالص سازی، رسوب دهی با نمک آمونیوم سولفات 4 مرتبه بوده است و بازده خالص سازی 90 بود.استنتاج: با توجه به اهمیت روزافزون کاربردهای درمانی، تغذیه ‌ای و اثرات تنظیم کنندگی سیستم ایمنی مربوط به لاکتوفرین، یافتن روش خالص‌ سازی مناسب با بازده بالا اهمیت فراوانی دارد. یافته ‌های این تحقیق نشان داد که روش فوق علاوه بر سادگی و سرعت می ‌تواند باعث استحصال لاکتوفرین با خلوص بالا گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 180 استناد 704 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

سابقه و هدف: ترکیبات ضداکسیدان و ضدالتهاب در درمان کولیت اولسراتیو موثرند. سیلی مارین دارای خاصیت ضداکسیدانی و ضدالتهابی می ‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر محافظتی سیلی مارین بر کولیت حاد القا شده توسط اسید استیک در موش ‌های صحرایی بود.مواد و روش ها: 50 سر موش آزمایشگاهی نژاد ویستار به 5 گروه ده تایی شامل: گروه کنترل، گروه کولیت، گروه کولیت دریافت‌ کننده 50 mg/kg سیلی مارین، گروه کولیت دریافت کننده 100 mg/kg سیلی مارین و گروه کولیت دریافت ‌کننده500 mg/kg  سولفاسالازین تقسیم شدند. کولیت تجربی با تزریق درون رکتومی یک میلی لیتر اسید استیک 4 درصد در حیوانات ایجاد گردید. سیلی مارین از 14 روز قبل از کولیت تا دو روز پس از ایجاد کولیت و به صورت گاواژ به حیوانات خورانده شد. دو روز بعد از ایجاد کولیت موش ‌ها قربانی شده و آسیب ‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی کولون مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: تزریق اسید استیک موجب التهاب، آسیب شدید کریپت ‌ها و بافت پوششی کولون گردید. سولفاسالازین موجب کاهش ادم بافتی، آسیب ‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی و شدت التهاب گردید. سیلی مارین در دو مقدار50 mg/kg  و 100 mg/kg موجب کاهش آسیب های ماکروسکوپی گردید. مصرف 100 mg/kg سیلی مارین میزان آسیب ‌های میکروسکوپی و شدت التهاب را نیز کاهش داد در صورتی ‌که مقدار 50 mg/kg سیلی مارین تاثیری بر کاهش آسیب کریپت و شدت التهاب نداشت.استنتاج: این نتایج پیشنهاد می ‌کند که سیلی مارین احتمالا می ‌تواند در کاهش آسیب‌ های ناشی از کولیت اولسراتیو مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

سابقه و هدف: علی ‌رغم این ‌که کم کاری مادرزادی تیروئید، از علل قابل پیشگیری عقب‌ ماندگی ذهنی است، کمتر از 10 درصد نوزادان مبتلا بر اساس علائم بالینی در ماه اول تشخیص داده می ‌شوند و چنانچه تشخیص بر مبنای برنامه ‌های غربالگری صورت نگیرد، تشخیص دیررس بوده و عوارض جبران ناپذیر مغزی - شنوایی ایجاد خواهد شد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در استان مازندران بود.مواد و روش ها: مطالعه یک بررسی توصیفی (غربالگری) بود. از نوزادان متولد شده از دی ماه 86 تا دی ماه 87 در استان مازندران نمونه خون پاشنه پا بر روی کاغذ فیلتر مخصوص تهیه شد. مقادیر TSH با روش ELISA اندازه‌ گیری شد و TSH³5 mlu/L به عنوان ملاک فراخوان در نظر گرفته شد. تشخیص هایپوتیروئیدی نوزادان بر اساس TSH>10 یا T4<6.5 صورت گرفت. درمان بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات دوم انجام گرفت، به جز در مواردی که TSH اولیه بیشتر یا مساوی 20 بود که از همان ابتدا درمان آغاز شده و در صورتی که نتایج آزمایش دوم نرمال گزارش گردید، درمان قطع شده و مورد به عنوان هایپوتیروئیدی گذرا تلقی شد.یافته ها: از 45218 نوزاد بررسی شده 49 درصد دختر و 51 درصد پسر بودند، 2109 نوزاد (4.6 درصد) فراخوان شدند که از این تعداد، 1885 نوزاد دارای TSH بین 5 mlu/L تا 10 mlu/L و 185 نوزاد دارای TSH بین 10 mlu/L تا20 mlu/L  و 39 نوزاد دارای TSH³20 mlu/L بودند. در 73 نوزاد هایپوتیروئیدی تشخیص داده شد. بدین ترتیب شیوع هایپوتیروئیدی نوزادی 1.6 در 1000 تولد زنده در استان مازندران به دست آمد. همچنین شیوع هایپوتیروئیدی گذرای نوزادی 1 در 2500 تولد زنده بود.استنتاج: با توجه به شیوع بالای کم کاری تیروئید در استان مازندران، ادامه برنامه غربالگری ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 183 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

سابقه و هدف: تماس با ذرات قابل استنشاق PM2.5 منجر به اثرات زیان ‌آور بهداشتی مانند بیماری ‌های تنفسی، قلبی - عروقی و در نهایت مرگ می ‌شود. با توجه با ترافیک موجود در مرکز شهر ساری انتظار می ‌رود که تماس افراد با آلاینده ‌های ذره ‌ای در هوا زیاد باشد. این مطالعه با هدف تعیین غلظت ذرات PM2.5 در هوای داخل و خارج فروشگاه‌ های بدون منبع تولید آلودگی داخلی و تعیین عوامل موثر در تراکم ذرات در هوای داخل فروشگاه های مرکز شهر ساری انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه هوای داخل و بیرون 185 فروشگاه فاقد منبع آلودگی هوا در مرکز شهر ساری در 4 خیابان اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. برای نمونه ‌برداری از ذرات PM2.5 در داخل و خارج فروشگاه ‌ها از دستگاه استانداردسازی شده قرائت مستقیم Micro dust pro استفاده شد. 60 نمونه 10 ثانیه ‌ای به ترتیب از داخل و خارج فروشگاه برداشت شد و اطلاعات مورد نیاز در پرسشنامه ‌ای ثبت گردید.یافته ها: میانگین غلظت PM2.5 در خارج فروشگاه ‌ها (83.6mgm-3) و بیشتر از غلظت داخلی (82.2mgm-3) بود. غلظت ذرات PM2.5 در هوای داخل فروشگاه‌ ها رابطه معنی ‌داری با غلظت این ذرات در هوای خارج فروشگاه ‌ها داشت. همچنین میانگین غلظت در زمان ترافیک سنگین در هنگام صبح و عصر بیشتر از زمان‌ های دیگر بود. ارتباط ضعیف ولی معنی ‌داری بین غلظت PM2.5 و عوامل موثر در آلودگی هوا وجود داشت.استنتاج: نتایج نشان داد که غلظت ذرات PM2.5 در هوای بیرون عامل اصلی تراکم این ذرات در هوای داخل فروشگاه‌ ها است. غلظت ذرات قابل استنشاق PM2.5 در داخل و خارج فروشگاه ‌ها از حدود مجاز توصیه شده 24 ساعته بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

سابقه و هدف: وزن هنگام تولد نوزاد یکی از مهمترین شاخص‌ های مراقبت‌ های دوران بارداری، سلامت عمومی و شانس حیات جنین است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی اولیه مادر، وزن ‌گیری کلی بارداری و وزن هنگام تولد اجرا شد.مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی، مادران باردار 16 تا 40 ساله مراجعه کننده به کلینیک پره ناتال بیمارستان ‌های لولاگر و مهدیه تهران در طی سال 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. افراد با روش نمونه ‌گیری آسان انتخاب شدند. وزن در هر ویزیت بارداری ثبت و مادران تا هنگام زایمان از نظر پیامدهای بارداری و وزن نوزاد پیگیری شدند. ارتباط وزن اولیه مادر و وزن ‌گیری کلی مادر حین بارداری با وزن هنگام تولد در مدل رگرسیون چند متغیره بررسی شد.یافته ها: در مجموع 1084 زن واجد شرایط با حاملگی تک قلو و کم خطر بررسی شدند. شاخص توده بدنی مادر در ابتدای بارداری با میزان وزن گیری طی بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد رابطه داشت (p<0.05). همچنین وزن ‌گیری مادر در طی بارداری بر وزن هنگام تولد نوزاد رابطه داشت (p<0.05). در مدل نهایی آنالیز رگرسیون خطی متغیرهای سن هنگام تولد، وزن ‌گیری (کلی) دوران بارداری، شاخص توده بدنی در ابتدای بارداری در پیشگویی وزن هنگام تولد موثر بود که سن بارداری هنگام زایمان بیشترین تاثیر را بر روی وزن هنگام تولد داشت (p<0.05).استنتاج: بر اساس یافته‌ های این مطالعه، به نظر می ‌رسد در بارداری‌ های کم خطر، وزن ‌گیری مادر به صورت مستقل از شاخص توده بدنی اولیه نیز تاثیر مهمی روی وزن هنگام تولد دارد. لذا افزایش وزن متناسب طی بارداری در راستای سلامت نوزاد توصیه می ‌شود.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

سابقه و هدف: مراقبت ‌های نامناسب و ناکافی در دوران بارداری می ‌تواند منجر به پیامدهای نامطلوبی از جمله زایمان زودرس گردد. شاخص ‌های متعددی جهت ارزیابی کفایت مراقبت ‌های دوران بارداری بکار گرفته می‌ شود که یکی از این شاخص ‌های جدید جهت اندازه‌ گیری دقیق ‌تر و جامع ‌تر، شاخص سودمندی کفایت مراقبت ‌های دوران بارداری است. در این پژوهش شاخص مذکور برای اندازه ‌گیری کفایت مراقبت ‌ها و ارتباط آن با زایمان زودرس بررسی شد.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تحلیلی و به روش کوهورت تاریخی بر روی 420 مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری در سال 1389 طراحی گردید. اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آزمون مجدد، سنجیده شد، گردآوری گردید. بر مبنای شاخص سودمندی کفایت مراقبت ‌ها، این مراقبت ‌ها در چهار گروه ویژه، کافی، متوسط و ناکافی بررسی شد.یافته ها: بیشترین درصد مراقبتی مربوط به مراقبت ناکافی با 36 درصد بوده است. احتمال زایمان زودرس در گروه مراقبت ناکافی به میزان 1.36 بار بیشتر از گروه مراقبت کافی و ویژه بود (p<0.05). بین گروه ‌های مراقبتی (طبق شاخص سودمندی کفایت مراقبت ‌ها) از نظر سن، اشتغال، تحصیلات، شاخص توده بدنی و شرکت در کلاس ‌های آمادگی زایمان ارتباط معنی ‌داری وجود نداشت (p>0.05). ولی بین گروه‌‌ های مراقبتی از نظر زمان اولین ویزیت، تعداد مراجعات، نوع زایمان، انجام آزمایشات کامل دوران بارداری و تعداد سونوگرافی در بارداری ارتباط معنی ‌دار مشاهده شد (p<0.05).استنتاج: با توجه به اجرای برنامه کاهش تعداد مراجعات مادران باردار (طبق پروتکل استانداردسازی مادران در ایران) این پژوهش ضمن تائید تاثیر سودمندی کفایت مراقبت ‌های دوران بارداری بر کاهش زایمان زودرس، بار دیگر بر انجام حداقل مراقبت ‌‌ها (طبق پروتکل کشوری) تاکید می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  84
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

سابقه و هدف: ناباروری و درمان آن موجب اضطراب در زوجین می ‌شود. (In-Vitro Fertilization) IVF یک درمان پراسترس برای بیماران می ‌باشد. شواهد نشان می ‌دهد که علاوه بر فاکتورهای بیومدیکال (مثل سن و سابقه حاملگی)، وضعیت سایکولوژیک افراد نیز با نتیجه درمان IVF مرتبط هستند. لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه اضطراب و افسردگی با نتیجه درمان IVF انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه کوهورت در سال 1387 در 70 بیمار (35 بیمار در گروه مورد و 35 بیمار در گروه شاهد) کاندید IVF مراجعه کننده به دو کلینیک نازایی شهرستان ساری انجام شد. ارزیابی وضعیت سایکولوژیک بیماران زمانی که وارد سیکل تحریک تخمک ‌گذاری شدند توسط روان ‌پزشک حاضر در بخش و از طریق پرسشنامه‌ های استاندارد انجام شد. سپس پرسشنامه‌ های اضطراب و افسردگی توسط بیماران تکمیل شد. بر اساس امتیاز بدست آمده از پرسشنامه ‌ها در گروه شاهد افراد بدون اضطراب و افسردگی و یا افرادی که مشکل اضطراب و افسردگی یا یکی از آنها را با شدت خفیف داشتند قرار گرفتند. بیماران مبتلا به اضطراب یا افسردگی یا هر دوی آنها با شدت متوسط به بالا در گروه مورد قرار گرفتند.یافته ها: میانگین و انحراف ‌معیار سن بیماران در گروه مورد 30.25±4.63 سال و در گروه شاهد 30.37±4.67 سال بود. میزان بارداری در گروه مورد، 31.42 درصد و در گروه شاهد، 54.28 درصد بود (p<0.05). خطر نسبی برای عدم وقوع بارداری در افرادی که مشکل اضطراب و افسردگی با شدت متوسط به بالا داشتند 1.5 و خطر منتسب 33 درصد بود.استنتاج: میزان بارداری در گروه شاهد یعنی افراد نرمال یا افرادی که مشکل افسردگی یا اضطراب یا هر دوی آنها را با شدت خفیف داشتند، بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0