مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  102
 • صفحه پایان: 

  111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

زمینه و هدف: تشخیص زودهنگام بیماران در مراحل اولیه آلزایمر که به عنوان اختلال شناختی خفیف نامیده می شود یک موضوع مهم در درمان و یا به تعویق انداختن ابتلا به آلزایمر می باشد. در این مطالعه قصد داریم از روی دادگان تصویربرداری عملکردی تشدید مغناطیسی (fMRI) در حال استراحت، افراد دچار بیماری اختلال شناختی خفیف را از افراد سالم تفکیک کنیم. روش بررسی: در این پژوهش که از اردیبهشت تا آذر 1399 در تهران انجام شد، پس از انجام پیش پردازش دادگان fMRI، با استفاده از اطلس برچسب گذاری خودکار آناتومیکی، 116 ناحیه مغزی تفکیک شدند. سپس، ماتریس ارتباط عملکردی این نواحی با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و اطلاعات متقابل محاسبه شدند. در ادامه، شبکه گراف مغزی تشکیل شده و یال های معنادار و قوی حفظ شدند. در انتها 11 ویژگی سراسری از شبکه گراف استخراج شده و پس از انجام آنالیزهای آماری و انتخاب ویژگی های موثر، طبقه بندی 14 فرد سالم و 11 بیمار دارای اختلال شناختی خفیف با استفاده از طبقه بند ماشین بردار پشتیبان انجام شد. یافته ها: محاسبات انجام شده نشان داد که روش اطلاعات متقابل و پنج ویژگی سراسری از شبکه گراف با نام های میانگین قدرت، دوری از مرکز، بهره وری محلی، ضریب خوشه بندی و انتقال پذیری با استفاده از طبقه بند ماشین بردار پشتیبان دارای بهترین جواب با صحت 84%، حساسیت 86% و اختصاصیت 93% می باشد. نتیجه گیری: ترکیب ویژگی های گراف مغزی و ارتباطات عملکردی، براساس تجزیه و تحلیل دادگان fMRI می تواند افراد با اختلال شناختی خفیف را با دقت بالایی تفکیک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 116 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  112
 • صفحه پایان: 

  123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

زمینه و هدف: عفونت پا شایعترین عارضه دیابت است که می تواند باعث آمپوتاسیون اندام تحتانی شود. درمان عفونت نیازمند توجه ویژه به شرایط بیماری، گرفتن نمونه مناسب برای کشت، انتخاب دقیق آنتی بیوتیک، تعیین نیاز بیمار به مداخله جراحی و ارایه انواع مراقبت زخم می باشد. یک رویکرد نظام مند و مبتنی بر شواهد به عفونت پای دیابتی، منجر به پیامد بهتر می شود. از این رو این مقاله با هدف بومی سازی راهنمای بالینی IWGDF در حیطه عفونت زخم پای دیابتی انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه، بومی سازی راهنمای بالینی بین المللی مبتنی بر شواهد عفونت زخم پای دیابتی با استفاده از متدولوژی ADAPTE و طی سه مرحله آماده سازی، پذیرش یا اقتباس و نهایی سازی انجام شد. به منظور ارزیابی کیفیت راهنمای بالینی منتخب از ابزار AGREEII استفاده شد. یافته ها: راهنمای بالینی IWGDF2015 به عنوان راهنمای بالینی منتخب انتخاب گردید. راهنمای بالینی بومی شده با توجه به امکانات و دسترسی به تجهیزات و داروها در ایران به صورت 26 توصیه با ذکر دلایل در تشخیص و درمان عفونت های زخم پای دیابتی بیان شده است. نتیجه گیری: توصیه های ذکر شده با توجه به محدودیت ها و تجهیزات داخل کشور ارایه شده ولی در مجموع چالش هایی همچون پایش درمان عفونت، مدت زمان مطلوب درمان آنتی بیوتیکی، دیدگاه های بهینه درمان مطلوب عفونت در کشورهای کم درآمد، زمان و نوع مطالعات تصویربرداری، انتخاب درمان های طبی یا جراحی، شرایط بستری بیماران و تفسیر مناسب تست های مولکولار میکروبیولوژیکی در عفونت های پای دیابتی مطرح می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 133 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  124
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

زمینه و هدف: ویروس SARS-CoV-2 عامل بیماری COVID-19 در دسامبر 2019 در شهر ووهان چین ظهور کرد و سپس به سرعت به کشورهایی چون کره جنوبی، ژاپن، ایران، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا و سایر نقاط جهان سرایت کرد و حالت پاندمیک به خود گرفت. دندانپزشکان و حرف وابسته (ازجمله پرسنل بهداشتی، درمانی، تریاژ، لابراتوارهای دندانی، مراکز رادیوگرافی و سایر پاراکلینیک های مرتبط)، به دلیل تماس زیاد با ترشحات بزاقی، ترشحات تنفسی و آیروسل، ازجمله پرریسک ترین مشاغل درگیر هستند. این مطالعه با هدف گردآوری مطالب به روز و مبتنی بر شواد علمی جهت قطع زنجیره انتقال در دندانپزشکی و حفاظت از دندانپزشک و حرف وابسته گردآوری شده است. روش بررسی: این مطالعه با روش مرور نظامند در بازه زمانی بهمن 1398 تا اردیبهشت 1399 در وزارت بهداشت صورت پذیرفت. به منظور یافتن مطالعات و شواهد مرتبط، پایگاه های اطلاعاتی PubMed، MEDLINE، Embase، Scopus، Google Scholar، TripDatabase و سایر پایگاه های مرتبط جستجو شدند. همچنین جهت تکمیل نتایج، وب سایت های ADA، WHO وCDC جهت بررسی دستورالعمل ها و گایدلاین های به روز و مرتبط، مورد جستجو قرار گرفتند. در نهایت تعداد 110 منبع منتخب، مورد کاوش قرار گرفتند. یافته ها: بررسی مطالعات انجام شده بر روی نحوه انتقال و شیوع بیماری کووید-19، نشان می دهد این ویروس می تواند به دو روش مستقیم (ترشحات بزاقی، ترشحات تنفسی و آیروسل) و غیرمستقیم (تماس با سطوح آلوده محیط و ابزارها) در محیط کاری دندانپزشکی و حرف وابسته به راحتی و به وفور پراکنده شده و زنجیره انتقال بیماری ادامه یابد. نتیجه گیری: از این رو التزام به رعایت یک سری از دستورالعمل ها و گایدلاین ها که گزیده ای از آنها در این تحقیق گردآوری شده است، جهت پیشگیری از ادامه زنجیره انتقال، ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 98 استناد 0 مرجع 49
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

زمینه و هدف: تومورهای Ewingchr('39')s Sarcoma/Primitive neuroectodermal tumor (PNET) گروهی از تومورها با منشاء ستیغ عصبی هستند که در بافت های نرم یا استخوانی ایجاد می شوند. سارکوم یویینگ کلیه بسیار نادر است و بروز تومور ترومبوز آن نیز بسیار نادر است. معرفی بیمار: بیمار پسر 14 ساله ای است که به طور همزمان دچار توده در مهره ها و کلیه راست با تشخیص پاتولوژی Ewingchr('39')s sarcoma شده است. در MRI شکمی و Venography MR تومور ترومبوز IVC به طول cm 10 مشاهده می شود. در بهمن 1398 بیمار توسط تیم اروانکولوژی و جراحی قلب بیمارستان امام خمینی تهران بدون انجام توراکوتومی جراحی می شود و تومور ترومبوز خارج و نفرکتومی می شود. سه روز بعد بیمار با حال عمومی خوب و ارجاع کمورادیوتراپی ترخیص می شود. نتیجه گیری: این بیمار نشان داد که تشخیص و درمان به موقع بیماران مبتلا به سارکوم یویینگ علیرغم پیشرفته بودن وضعیت بیماری به همراه درمان های ادجوانت می تواند در بقای بیماران موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 86 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  145
 • صفحه پایان: 

  149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه و هدف: فرد مبتلا به لنفادنیت گردنی چرکی با تظاهراتی ازجمله تب مراجعه و نیاز به درمان آنتی بیوتیکی دارد. در صورت عدم پاسخ به درمان می بایست علل دیگر از جمله موارد عفونی غیر شایع، بدخیمی و کاوازاکی را در نظر داشت. هدف این مطالعه معرفی کودکی با شک به لنفادنیت گردنی چرکی بود که در نهایت تشخیص کاوازاکی داده شد. معرفی بیمار: بیمار پسر 10 ساله که با تب و لنفادنیت شدید گردنی، به بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران در اردیبهشت 1397 مراجعه کرد و تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار گرفت. با توجه به عدم پاسخ به درمان، ادامه تب، افزایش ESR و بروز آرترالژی، برای بیمار اکوکاردیوگرافی به عمل آمد که اکتازی عروق کرونر مشاهده شد (LAD>2/5 SD) و با تشخیص کاوازاکی درمان شد که به صورت دراماتیک به درمان پاسخ داد. نتیجه گیری: بیماری کاوازاکی یکی از علل لنفادنیت گردنی می باشد که در صورت عدم پاسخ لنفادنیت چرکی گردن به آنتی بیوتیک، می بایست مدنظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  150
 • صفحه پایان: 

  155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

زمینه و هدف: درد سینه شایعترین علت مراجعه بیماران به اورژانس بیمارستان هاست که این مطالعه با هدف مقایسه بین نمره دهی GRACE و TIMI در پیش بینی حوادث مهم قلبی عروقی در بیماران مراجعه کننده با درد قفسه سینه به بخش اورژانس بیمارستان طالقانی ارومیه انجام شد. روش بررسی: این مطالعه بصورت توصیفی-تحلیلی بر روی 862 بیمار قلبی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان طالقانی ارومیه در بازه زمانی اول فروردین 1397 تا شهریور 1397 به روش سرشماری انجام شد که برای گرد آوری اطلاعات از چک لیست استفاده شد، پس از جمع بندی امتیازات، تعیین سطح خطر انجام و پس از آن 30 روز پیگیری افراد انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که طی بررسی با سیستم GRACE و TIMI به ترتیب 52 نفر و هشت نفر پرخطر ارزیابی شدند. در ارزیابی MACE میزان ویژگی سیستم (30GRACE (cutoff point= 27/89 مقابل 24/52 ویژگی سیستم TIMI (3/7cutoff point=) بود و حساسیت GRACE93 (10(cutoff point= در مقابل 71/85 (3/8TIMI (cutoff point= بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که حساسیت و ویژگی GRACE نسبت به TIMI بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 119 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  156
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

زمینه و هدف: عدالت در سلامت "دسترسی مردم به خدمات سلامت و استفاده از آن براساس نیاز، پرداخت هزینه های سلامت براساس توان مالی و برخورداری از سطح سلامتی قابل قبول" است. هدف این پژوهش سنجش عدالت در توزیع جغرافیایی تخت های بیمارستانی شهر تهران بود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی و مقطعی در اردیبهشت 1398 انجام شد. میزان عدالت در توزیع تخت های بیمارستانی با استفاده از منحنی لورنز نمایش و با استفاده از ضریب جینی محاسبه شد. از نرم افزار (EXCEL software, Microsoft company, Washington, USA) برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: تعداد 6/1 بیمارستان به ازای هر صد هزار نفر جمعیت و 8/2 تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال 1395 در شهر تهران وجود داشت. مناطق شهری 6، 12 و 3 بیشترین تعداد تخت بیمارستانی به ازای جمعیت را داشتند. ضریب جینی توزیع تخت های بیمارستانی در شهر تهران برابر با 619/0 بود. نتیجه گیری: توزیع تخت های بیمارستانی در شهر تهران با استفاده از شاخص جینی ناعادلانه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 108 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  77
کلیدواژه: 
چکیده: 

اپیدمی کنونی بیماری ناشی از کروناویروس 2019 (COVID-19) از ووهان چین ظهور کرد و بسیار سریع به یک نگرانی در سراسر جهان تبدیل شد. اولین موارد عفونت با علایمی مانند ذات الریه با دلیل نامعلوم گزارش شد و خیلی زود به عنوان نوعی کرونا ویروس شناخته شد. ویروس SARS-CoV-2، عامل این بیماری، متعلق به جنس بتاکورونا ویروس با RNA سنس مثبت می باشد. 1 برای مقابله با چنین اپیدمی هایی، بررسی و استفاده از همه ابزارهای موجود مهم است. در این راستا استفاده از دانش فناوری نانو به عنوان یک زمینه جدید در علوم پزشکی و ساختارهای چند منظوره آن می تواند راه حلی برای این مشکل باشد. فناوری نانو قادر است برای اهداف پزشکی مختلف مانند تشخیص بالینی، تحقیقات دارویی، فعال کردن سیستم ایمنی بدن و استخراج مواد بیولوژیکی استفاده شود. در شکست COVID-19، به دست آوردن شناخت بهتر از ویروس، تشخیص، درمان و پیشگیری از مراحلی هستند که در آن فناوری نانو می تواند به دانشمندان کمک کند. 2 مانندSARS-CoV، SARS-CoV-2 با اتصال به آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین 2 (ACE2) به سلول های میزبان حمله می کند. نقش ACE2 برای اولین بار در عفونت کرونا با استفاده از نانوذرات آشکار شده است. نقش ACE2 در موش های ناک اوت شده را از طریق نانوذرات پلی آمیدوآمین دندریمر، به وسیله آسیب شدید ریوی و اختلال در سیستم آنژیوتانسین-رنین نشان داده اند. ایجاد یک مدل حیوانی برای SARS-CoV و SARS-CoV-2 ساده نبود، زیرا هیچیک از آنها با ACE2 در موش ها تعامل ندارند. اما سرانجام Perlman و همکارانش یک مدل موش تراریخته با ACE2 انسان را معرفی کردند. 3 همچنین در ثبت اختراع کره ای برای واکسن SARS، مکانیزم انتقال به وسیله نانو طراحی شده است. آنها واکسن SARS DNA (pci-S) را بیان کردند که پروتیین S را با یک حامل پلی اتیلن آمین (PEI) منتقل می کند تا pci-S را به سلول منتقل کند. آنها مشاهده کردند که با استفاده از PEI میتوان واکسن را به طور موثر به سلول های موش رساند. این روند با افزایش تعداد سلول های B220+ و اندازه گیری برخی سایتوکین ها در موش واکسینه شده PEI / pci-S تایید شد. این داده ها نشان می دهد که استفاده از ذرات نانو می تواند باعث ایجاد پاسخ های ایمنی خاص آنتی ژن شود. 3 همچنین پیشرفت های اخیر در تولید آنتی بادی های مونوکلونال و نانو بادی خنثی کننده SARS و MERS به منظور محافظت به طور خاص به زیر واحد S1 پروتیین ویروسی S مربوط می شود. 4 در مطالعه اخیر که نانوذرات مغناطیسی پوشانده شده با یک پلیمر (آمینو استر) با گروه های کربوکسیل (pcMNPs) تولید شد، آنها یک روش استخراج RNA ویروسی را براساس pcMNPs ایجاد کردند تا حساسیت تشخیص SARS-CoV-2 را افزایش دهند. با استفاده از کنترل آسان و نتایج عالی آن، این روش جدید می تواند به شدت برای تسهیل روند و نیازهای کاری در تشخیص مولکولی SARS-CoV-2، به ویژه برای تشخیص سریع بالینی عفونت، کمک کننده باشد. 5 با توجه به گسترش سریع SARS-CoV-2 در جهان و افزایش مرگ ومیر، فناوری های جدید همانند فناوری نانو می توانند بهترین ابزار برای مبارزه با این بیماری همه گیر ویروسی باشند. 6 گرد آوری اطلاعات و نتایج مطالعات پیشین در مورد SARS و MERS به ما کمک می کند تا در آینده نزدیک به کشف راه های غلبه بر این عفونت نزدیک شویم. در حال حاضر، آگاهی دادن به مردم، استفاده از سیاست های پیشگیرانه و همکاری ملت های سراسر جهان بهترین راه ها برای کاهش آسیب های COVID-19 است.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 77 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  78
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

نقایص ایمنی اولیه یک گروه از اختلالات ارثی می باشند که سیستم ایمنی ذاتی یا اکتسابی و یا ترکیبی از این دو را درگیر می کنند. این اختلالات بیماران را مستعد عفونت های راجعه، اتوایمنی و بدخیمی می کند. اختلال زمینه ای ممکن است مربوط به کاهش سطح یا کاهش عملکرد و یا به طورکلی فقدان کامل یک یا چند جزء از سیستم ایمنی باشد. این بیماری ها می توانند با شیوعی در حدود یک مورد در 10000 تولد زنده رخ دهند. این گروه از بیماری ها طیف وسیعی از علایم را دارند که شناخت سریع و درمان به موقع آنها می تواند به مقدار قابل توجهی عوارض بیماری ها را کاهش دهد. از جمله این علایم، عفونت های مکرر یا شدید، سوء رشد، اختلالات اتوایمیون و همچنین تظاهرات اسکلتی مفصلی می باشد. تظاهرات اسکلتی متنوعی در بیماران دچار نقص ایمنی اولیه دیده می شود که دراین میان، آرتریت سپتیک ناشی از باکتری های پیوژنیک یا آرتریت های مایکوپلاسمایی شایعترین تظاهرات استخوانی مفصلی محسوب می شوند. از آنجا که درگیری های اسکلتی مفصلی کمتر به عنوان سر نخ نقایص ایمنی اولیه قلمداد می شوند و به خاطر اهمیت شناخت زودرس این دسته از بیماران در کاهش هزینه های درمان و بهبود کیفیت زندگی آنها، در این مطالعه سعی شد تا شایعترین تظاهرات مفصلی و استخوانی بیماران دچار نقص ایمنی اولیه، درمان های در دسترس در مورد نظاهرات شایع و نیز علایمی از درگیری های مفصلی که ممکن است سر نخی برای نقص ایمنی اولیه باشد مورد مطالعه قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 113 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

زمینه و هدف: جراحی اعصاب در بحران پاندمی کووید-19 با چالش های بسیاری روبه رو است. به همین جهت، راهنمای حاضر جهت کمک به تصمیم گیری جراحان اعصاب و کادر درمان و همچنین حفاظت جان بیماران و کادر درمان در شرایط بحران کرونا تهیه گردیده است. روش بررسی: ابتدا راهنماهای بالینی مرتبط با موضوع، با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی استخراج شدند و تعداد پنج راهنمای بالینی انتخاب شدند. به کمک این راهنماها آیتم ها و سوالات و همچنین پاسخ هر یک از سوالات نیز استخراج شد. برای یافتن شواهد تکمیلی برای پاسخ دادن به سوالات مطرح شده، مجددا در پایگاه ها جستجو انجام شد. در نهایت، پاسخ ها به صورت توصیه، ویرایش شد و به صورت یک دست درآمد. این توصیه ها برای چهار نفر از صاحب نظران متخصص جراحی مغز و اعصاب و دو نفر از صاحب نظران متخصص عفونی ارسال شد. اساتید صاحب نظر، نمره دهی به توصیه ها را طبق معیار ارزیابی AGREE-REX (در سه حوزه کاربرد بالینی، ارزش ها و منافع و قابلیت اجرا) انجام دادند. حداقل میزان توافق در هر حوزه ارزیابی 80% در نظر گرفته شد و توصیه های مورد توافق به عنوان توصیه نهایی در نظر گرفته شدند. یافته ها: توصیه های نهایی، در بخش یافته ها آورده شده است. نتیجه گیری: استفاده از وسایل حفاظت فردی، کاهش ارتباط غیرضروری کادر درمان با بیماران، استفاده از تله مدیسین، تهویه مناسب هوا، غربالگری بیماران، کاهش اعمال جراحی الکتیو، استفاده از روش های کمتر تهاجمی و مدیریت تولید آیروسول ها، کاهش روش ترانس اورال و ترانس نازال از مهم ترین توصیه های این راهنما هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 119 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

زمینه و هدف: لوپوس بیماری خودایمنی سیستمیک است که تقریبا تمام ارگان های بدن را درگیر می کند و عفونت های ویروسی در آغاز و یا پیشرفت آن دخالت دارند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سرولوژیکی برخی از عفونت های ویروسی در بیماران مبتلا به لوپوس و جمعیت سالم انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی از خرداد 1396 تا اردیبهشت 1397 در مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی شیراز روی 70 بیمار مبتلا به لوپوس و 70 فرد سالم که به هیچ نوع بیماری خودایمنی مبتلا نبوده و از نظر جنسیت و سن با گروه بیماران تطبیق داده شده بودند انجام گردید. نمونه های پلاسما با استفاده از کیت های الیزا از نظر وجود آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B (HBsAg)، آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C (HCVAb)، آنتی بادی ضدویروس اچ آی وی (HIVAb)، ایمونوگلوبولین G ضد آنتی ژن کپسید ویروس اپشتین بار (EBV-VCA-IgG) و ایمونوگلوبولین G ضد سایتومگالوویروس (CMV-IgG) بررسی شدند. یافته ها: موارد مثبت سرولوژیکی CMV-IgG و EBV-VCA-IgG در گروه بیماران لوپوس به ترتیب 70 (100%) و 65 (9/92%) و در گروه افراد سالم 68 (1/97%) و 57 (4/81%) بود. فراوانی EBV-VCA-IgG در گروه بیماران لوپوس به طور معنا داری بیشتر از افراد سالم بود (P=0. 043). میزان جذب نوری CMV-IgG و EBV-VCA-IgG در نمونه های بیماران نسبت به گروه کنترل به طور معنا داری بالاتر بود (0001/0

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 129 استناد 0 مرجع 8

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID