مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی) | سال:1384 | دوره:24 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

TAHERY R. | MODARES H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14790
 • دانلود: 

  7078
کلیدواژه: 
چکیده: 

By considering the fact that the surface tension of a real fluid arises from a combination of both repulsive and attractive forces between molecules, a new expression for the interfacial tension has been derived from scaled particle theory (SPT) based on the work of cavity formation and the interaction energy between molecules. At the critical temperature, the interfacial tension between coexisting liquid and vapour phases vanishes and the intermolecular attractive forces must exactly counterbalance the repulsive forces associated with cavity formation. The effective Lennard-Jones energy parameter has been calculated by using a simple equation derived from SPT for a range of pure fluids including noble gases, diatomic and triatomic gases, short and medium length hydrocarbons, aromatic compounds, oxygen containing compounds. The evaluated Lennard-Jones energy parameters and Reiss's SPT theory were used to calculate the surface tension of pure compounds near critical temperature and were compared with the experimental data. The results indicated that the developed SPT in this work calculates the surface tensions much closer to the experimental data compared with those Reiss's SPT theory.

آمار یکساله:  

بازدید 14790

دانلود 7078 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

FAGHIHIAN H. | VAFADAR M. | TAVAKOLI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8642
 • دانلود: 

  6040
کلیدواژه: 
چکیده: 

The objective of this research is to find an economically attractive alternative method for hydrodesulfurization of petroleum fractions and to select a suitable adsorbent for this process. Deep desulfurization of transportation fuels (gasoline, diesel, and jet fuels) is being mandated by governments and is also needed for future fuel cell applications. However, it is extremely difficult and costly to achieve with current technology, which requires catalytic reactors operated at high pressure and temperature. Zeolites are a family of crystalline aluminosilicate minerals. About fifty natural zeolites are now known and more than one hundred and fifty have been synthesized. Clinoptilolite is a naturally occurring zeolite, formed by the diversification of volcanic ash in lake and marine waters millions of years ago. It is the most researched of all zeolites and is widely regarded as the most useful. It is an abundant natural zeolite. We show that Hg+2 and Ag+ clinoptilolite can adsorb sulfur compounds from commercial fuels selectively and with high capacities. The desulfurization of 83.60 % by Ag+ clinoptilolite at liquid to solid ratio of 50/100 gr.ml-1, 353 K, and flow rate of 3.0 ml.min-1 was obtained.

آمار یکساله:  

بازدید 8642

دانلود 6040 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

VALADKHANI A. | SHAHROKHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  9957
 • دانلود: 

  8904
کلیدواژه: 
چکیده: 

In general, the objective of distillation control is to maintain the desired products quality. In this paper, the performances of different one point control strategies for an aromatic distillation column have been compared through dynamic simulation. These methods are: a) Composition control using measured composition directly. This method suffers from large sampling delay of measuring devices. b) Composition control by controlling the temperature of a specific tray. In this strategy, the composition-temperature relationship is used to find the temperature set point corresponding to the desired composition. Since composition-temperature relation depends on feed condition, an artificial neural network has been proposed which receives the feed specifications and provides the setpoint of the temperature control loop. c) Using temperature measurements for predicting the composition and controlling the composition based on predicted values of composition (inferential contol). Simulation results indicate that controlling the 8th tray temperature and using an artificial neural network for calculating corresponding tray temperature setpoint, has the best performance. Due to negligible pressure drop along the column, controlling the tray temperature difference does not improve the control loop performance.

آمار یکساله:  

بازدید 9957

دانلود 8904 استناد 157 مرجع 471
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12219
 • دانلود: 

  3184
کلیدواژه: 
چکیده: 

In a novel dual bed reactor Fischer-Tropsch synthesis was studied by using two different cobalt catalysts. An alkali-promoted cobalt catalyst was used in the first bed of a fixed-bed reactor followed by a Rutenuim promoted cobalt catalyst in the second bed. The activity, product selectivity and accelerated deactivation of the system were assessed and compared with a conventional single bed reactor system. The methane selectivity in the dual-bed reactor was about 18.9% less compared to that of the single-bed reactor. The C5+ selectivity for the dual-bed reactor was 10.9% higher than that of the single-bed reactor. Accelerated deactivation of the catalysts in the dual-bed reactor was 42% lower than that of the single-bed reactor. It was revealed that the amount of catalysts activity recovery after regeneration at 400°C in the dual-bed system is higher than that of the single-bed system.

آمار یکساله:  

بازدید 12219

دانلود 3184 استناد 0 مرجع 314
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7028
 • دانلود: 

  5030
کلیدواژه: 
چکیده: 

A neuro-fuzzy modeling tool (ANFIS) has been used to dynamically model cross flow ultrafiltration of milk. It aims to predict permeate flux and total hydraulic resistance as a function of transmembrane pressure, pH, temperature, fat, molecular weight cut off, and processing time. Dynamic modeling of ultrafiltration performance of colloidal systems (such as milk) is very important for designing of a new process and better understanding of the present process. Such processes show complex non-linear behavior due to unknown interactions between compounds of a colloidal system. In this paper, ANFIS, Multilayer Perceptron (MLP) and FIS were applied to compare results. The ANFIS approximation gave some advantage over the other methods. The results reveal that there is an excellent agreement between the tested (not used in training) and modeled data, with a good degree of accuracy. Furthermore, the trained ANFIS are capable of accurately capture the non-linear dynamics of milk ultrafiltration even for a new condition that has not been used in the training process (tested data). In addition, ANFIS and Multilayer Perceptron (MLP) are compared and the Matlab software was adopted to implement the method.

آمار یکساله:  

بازدید 7028

دانلود 5030 استناد 0 مرجع 471
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10969
 • دانلود: 

  12958
کلیدواژه: 
چکیده: 

The kinetics of molybdenite oxidation was studied by non-isothermal TGA-DTA with heating rate 5ºC.min-1.The model-fitting kinetic approach applied to TGA data .The Coats-Redfern method used for model fitting. The popular model-fitting gives excellent fit for non-isothermal data in chemically controlled regime. The apparent activation energy was determined to be about 34.2 kcalmol-1 with pre-exponential factor about 108 sec-1 for extent of reaction less than 0.5.

آمار یکساله:  

بازدید 10969

دانلود 12958 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8544
 • دانلود: 

  5748
کلیدواژه: 
چکیده: 

Based on driving force for crystallization of one-component gas hydrate, in this report an expression for the supersaturation for crystallization of multicomponent gas hydrate is derived. Expressions for the supersaturation are obtained in isothermal and isobaric regimes. The results obtained are applied to the crystallization of hydrates of mixtures of methane plus ethane and can apply to other mixtures.

آمار یکساله:  

بازدید 8544

دانلود 5748 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

EHSANI M.R. | EGHBALI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22570
 • دانلود: 

  9042
کلیدواژه: 
چکیده: 

Tabas mines in Iran have coal sources which are suitable for use in metallurgy industries as coking coal. But the high sulfur content of this coal imposes severe limitations on its utilization as the sulfur oxide gases evolved from the combustion of high sulfur coals result in acid rains and corrosion of equipments. In this work, attempts have been made to reduce sulfur from high sulfur coal of Tabas by froth flotation. Laboratory tests were carried out in order to investigate the influence of various collectors, frothers, pyrite depressants and their consumption dosages on ash and sulfur reduction of Tabas coal. The use of kerosene as a collector and pine oil as a frother has decreased ash and sulfur content of coal more than other collectors and frothers. Although use of sodium polyacrylic acid as a pyrite depressant improved the total recovery of coal concentrate but did not enhance the reduction of sulfur.

آمار یکساله:  

بازدید 22570

دانلود 9042 استناد 0 مرجع 157
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8909
 • دانلود: 

  5040
کلیدواژه: 
چکیده: 

Reaction constants and heat release during thermophilic aerobic digestion of typical secondary and mixed sludges were determined. Maximum reaction constant, determined by measuring the amounts of biodegradable volatile suspended solids (bVSS) removed, occurred in the temperature range of 55-60ºC. Measurement of heat releases were carried out, at the same range, by the aid of a temperature programmable logic controller (PLC). An amount equal to 16.2 KJ/g-cell was measured for secondary sludge digestion. The maximum amount of kinetic constant for secondary sludge (0.45 d -1) was observed at temperature of 55 ºC. Addition of primary sludge to secondary sludges decreased kinetic constants due to stimulate of biomass growth. Cell growth in mixed sludges provided an extra heat equal to 6.7 KJ/g-cell generated. However, it decreased the overall rate of heat release compared to the rate in the secondary sludge digestion.

آمار یکساله:  

بازدید 8909

دانلود 5040 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8683
 • دانلود: 

  5974
کلیدواژه: 
چکیده: 

Brass Ferrules have been used as packing in a laboratory- scale glass distillation column approaching pilot plant size because of their availability in all sizes and low cost. The available size range is such that these ferrules could also be used in industry and the results of this study could be scaled up. The performance of the new packing has been compared with the performance of glass packing, and has proven to be more satisfactory with lower HETPs (Height Equivalent to a Theoretical Plate). Three systems were studied in this work, namely, ethanol/water, 1-propanol/water, and 1-butanol/water and the HETP of the brass packing in these systems was experimentally measured. Pressure drop and flooding have been studied together in this work and a new relationship has been presented that relates efficiency in terms of HETP to pressure drop, a parameter that can be measured readily in any column or predicted.

آمار یکساله:  

بازدید 8683

دانلود 5974 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

GORJI M. | BOZORG MEHRI BOUZARJOMEHRI RAMIN | KAZEMINI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  96
تعامل: 
 • استنادات: 

  157
 • بازدید: 

  18854
 • دانلود: 

  9126
کلیدواژه: 
چکیده: 

Multiphase impeller stirred tank reactors enhance mixing of reacting species used in a variety of chemical industries. These reactors have been studied based on Computational Fluid Dynamics (CFD) that can be used in the analysis, design and scale up of these reactors. Most of the researches done in this area are limited to single phase reactors, and a few remaining two phase flow investigations have been done based on MRF (Multi Reference Frame) and Snapshot approach. However, the MRF and snapshot approaches cannot be used in rigorous simulation of unsteady state problems. In order to simulate the unsteady state behavior of the multiphase stirred tank reactors we have used sliding mesh technique to solve the problem rigorously. In this work a 3D CFD model is used to investigate hydrodynamics of a fully baffled cylindrical stirred tank containing air-water in which air is sparged. The tank is equipped with a standard Rushton turbine impeller. This work has been done based on two fluid (Eulerian-Eulerian) model and finite volume method, along with standard k-e model to address turbulent behavior of both phases. The results obtained for velocity field show a good agreement with the corresponding data published by researchers in this field for the same case. The effect of gas inlet velocity on the gas holds up distribution has been studied. According to the obtained results, there should be an optimum value for gas inlet velocity in order to achieve appropriate gas distribution in the liquid. The most important parameter affecting the optimum value is impeller rotational speed.

آمار یکساله:  

بازدید 18854

دانلود 9126 استناد 157 مرجع 1570
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  424
 • بازدید: 

  16519
 • دانلود: 

  12596
کلیدواژه: 
چکیده: 

Direct orthogonal signal correction(DOSC) and Savitzky-Golay filters (SGF) were applied as preprocessing methods on the original and first derivative absorbance data. Principle component regression (PCR), partial least squares (PLS) and iterative target transformation factor analysis (ITTFA), were used in spectrophotometric simultaneous determination of heavy divalent metal ions, lead, zinc, mercury and cadmium, using 4-(2-pyridylazo) resorcinol (PAR) as metallochromic indicator. The optimum values of the parameters for DOSC and SGF were obtained according to REP, R2 and RMSEP functions for calibration and prediction sets. The concentration for Hg2+, Pb2+, Zn2+ and Cd2+ ions in calibration set were varied between 0 - 12.24, 0 - 9.81, 0 - 0.87 and 0-3.96 ppm, respectively. The experimental calibration set was composed of 35 sample solutions and the 7 solutions as prediction set using a simple lattice (4, 4) mixture design. The absorption spectra were recorded from 450 to 600 nm and absorbance data were autoscaled. The effect of pH on the sensitivity and selectivity was studied in the range of 1.00 - 11.00 and pH=7.50 was chosen according to net analyte signal (NAS) as a function of pH.

آمار یکساله:  

بازدید 16519

دانلود 12596 استناد 424 مرجع 0
نویسنده: 

ROODSAZ J. | AHMADI M. | SAJJADIAN V.A. | ABASI SAEED

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9507
 • دانلود: 

  8733
کلیدواژه: 
چکیده: 

Gas injection into heavy oil reservoirs could result in high ultimate recovery of oil. Experimental studies showed that an application of a combined technology of Gas Assisted Gravity Drainage (GAGD) and Vapor Extraction (VAPEX) could increase final oil recovery of a candidate viscous oil reservoir. In this paper the results of laboratory investigation are presented, including Pressure-Volume-Temperature (PVT) studies, physical model experiments and simulation studies to evaluate the gas injection process for heavy oil reservoirs recovery. The study examined the  effect of two different gases on viscosity reduction and oil swelling. Physical model tests were carried out to investigate the effect of gas injection on oil recovery. Another study (simulation model) predicted the performance of the reservoir under gas injection in a model. This simulation study was established on a sector of the reservoir.

آمار یکساله:  

بازدید 9507

دانلود 8733 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14050
 • دانلود: 

  11782
کلیدواژه: 
چکیده: 

The aim of this research is to develop a silica gel and alumina column chromatography for separation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) into two groups. This is achieved by optimizing the cut-off volume of eluting solvent and weight ratio of silica gel and alumina. In this process mixture of PAHs and PCBs divide in two groups and simultaneously other interferences like lipids and aliphatic compounds are removed. So the sample is prepared to be analyzed and quantified by HPLC. The main purpose of the research was to find a combination of sorbents for the column chromatography method that would permit the determination of many types of pollutants (PAHs, PCBs and aliphatic compounds) in a single run. Elution profiles for both the analytes and the interfering components were determined for several types of column chromatography sorbents (alumina, silica) and combination of them. The silica: alumina (5:5 g) column is suitable for the separation of PCBs and silica: alumina (5:10 g) is preferred for the separation of PAHs. The efficiency of the developed clean- up method was evaluated using real sediment sample.

آمار یکساله:  

بازدید 14050

دانلود 11782 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

بهینه سازی، سومین مرحله در طراحی شبکه های مبدل حرارتی به روش پینچ است. شبکه هایی که پارامتر افت فشار در آنها لحاظ شده و بهینه سازی افت فشار جریان و توزیع افت فشار جریان بین مبدل ها به نحوی که منجر به هزینه سالیانه کمینه شود، هدف اصلی این مقاله است. افت فشار سمت لوله و پوسته مبدل بر ضریب های انتقال حرارت و سطح مبدل تاثیر می گذارند و می توان با تغییر افت فشار دو سمت مبدل، سطح جدیدی را برای بار حرارتی یکسان محاسبه کرد و افت فشار روی مبدل ها را تغییرداد به نحوی که هزینه سالیانه کمینه شود. سه روش برای بهینه سازی افت فشار ارایه شده است که دو روش بر اساس توزیع افت فشار جریان روی مبدل ها و روش سوم بر اساس استفاده از روش ریاضی بهینه سازی (سیمپلکس) است. در نهایت بهترین روش برای توزیع افت فشار مبدل ها انتخاب شده و شبکه مفروض با روش انتخاب شده از نظر افت فشار جریان ها و مبدل ها بهینه سازی می شود.    

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 47 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

در این تحقیق توانایی روش CFD برای شبیه سازی هیدرودینامیک جریان ها روی سینی غربالی در مقیاس صنعتی نشان داده شده است. فازگازگسسته و فاز مایع پیوسته به عنوان دو فاز با اثرهای متقابل در چارچوب اولری ـ اولری در نظر گرفته شده اند. تبادل مومنتم بین فازها با فرض رژیم جریان نامنظم بیان شده است. بازه محاسبه ها شامل فاصله بین سینی ها و خروجی مایع روی سینی پایینی است. از آنجا که ممکن است در ناودان ها هم انتقال جرم صورت بگیرد، در نظر گرفتن ناودان در محاسبه ها الزامی است. سینی ها دارای قطرهای250/1 (نوع A) و 213/1 متر (نوع B ) هستند، ارتفاع بند 05/0و 1/0 متر استفاده شده است. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار 1. 5. 5؛CFX  و کامپیوتر های دو پروسسوری (4/2×2 گیگاهرتز) در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است. محاسبه ها، در هر نمو زمان، تا رسیدن ارتفاع متوسط مایع زلال به یک مقدار پایا ادامه یافته و سپس پارامترهای هیدرولیکی از جمله ارتفاع مایع زلال و ارتفاع ناحیه froth  و موجودی فازها محاسبه شده اند. همچنین توزیع سرعت مایع و گاز به ازای شدت جریان های متفاوت فازهای گاز ومایع محاسبه شده اند، انحراف جریان گاز از مسیر عمودی به طور کامل مشخص بوده و دوران مایع در تمامی محاسبه ها به طور کامل مشهود است. با وجود آنکه از یک رابطه ی ساده برای محاسبه ضریب دراگ استفاده شده است، ولی  هیدرودینامیک جریان ها به درستی پیش بینی شده و توافق خوبی با نتیجه های تجربی دارند. نتیجه ها نشان می دهند که در درون ناودان ها، در نزدیکی بند، موجودی گاز زیاد است، یعنی مایع ورودی به ناودان مقداری حباب گاز همراه خود به ناودان می آورد، و بر هیدرودینامیک و بازده سینی تاثیر می گذارد. این پدیده واهمیت آن در پیش مورد بررسی قرار نگرفته است و نشان می دهد که درنظر گرفتن ناودان در تمام محاسبه های سینی غربالی به کمک CFD الزامی است. بنابراین، CFD توان شبیه سازی و تحلیل هیدرو دینامیک سینی غربالی در مقیاس صنعتی را دارد و می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای طراحی این سینی ها توسعه داده شود.    

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 125 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

در این تحقیق دو مبحث بازیابی وانادیم پنتاکسید از کاتالیست های مصرفی و استحصال وانادیم از سنگ معدن مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بازیابی اکسید وانادیم از کاتالیست های مستعمل از روش ترکیبی شامل فرایندهای پیرو و هیدرومتالورژی استفاده شده است به طوری که پس از تشویه قلیایی پوشش کاتالیست محتوی وانادیم به وسیله نمک سدیم کربنات و حل‎سازی فراورده ی تشویه در آب، ناخالصی های همراه به کمک تنظیم چند مرحله‎ای  pH ، به مقدار قابل ملاحظه ای جداسازی شده و پس از رسوب دهی کیک قرمز از محلول وانادات خالص و حل‎سازی مجدد در محلول سدیم کربنات، وانادیم پنتاکسید موجود در محلول با درجه خلوص بیش از 95 درصد از طریق تکلیس رسوب آمونیم متاوانادات حاصل از افزودن آمونیم کلرید به محلول قلیایی سودا اش به دست آمد. عوامل موثر بر فرایند، مثل مقدار نمک، اندازه ی ذره ها، نسبت جامد به مایع، دما و زمان در مراحل متفاوت بررسی و نتیجه ها ارایه شده است. در استحصال فلز وانادیم از کانسار، سنگ معدن محتوی وانادیم پس از خردایش تحت عملیات تغلیظ و پر عیار سازی قرار می گیرد. ادامه عملیات، مشابه به دست آمدن وانادیم پنتاکسید از کاتالیست مصرف شده است. در تولید فلز وانادیم ،کیک سیاه حاصل از ذوب و ورقه ورقه شدن کیک قرمز به عنوان ماده اولیه وانادیم دار مورد استفاده قرار گرفت که در اثر انجام واکنش احیای وانادیم اکسید موجود در کیک سیاه با کلسیم دریک محفظه آب بندی شده، تکه فلز تیره پس از شستشو با کلریدریک اسید رقیق از گانگ جداشد و فلز وانادیم به دست آمد.  

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

در این تحقیق به حذف آلاینده NOx به وسیله کاهش کاتالیستی انتخابی با آمونیاک پرداخته شده است. ازg- آلومینا و تیتانیا به عنوان پایه و از وانادیم به عنوان فلز فعال برای ساخت کاتالیست استفاده شد و همچنین نیترات لانتانیم، نیترات سریم، آمونیم تنگستات و مولیبدات آمونیم به عنوان بهبود دهنده‏ به روش تلقیح مرطوب روی پایه نشانده شدند. برای بررسی اثر عواملی مانند درصدهای وانادیم و بهبود دهنده‏ها، زمان و دمای کلسینه کردن، نوع پایه و نحوه انجام تلقیح ، با استفاده از روش طراحی تجربی آزمایش ها، 12 نمونه ساخته شدکه نتیجه های آنها در این مقاله گزارش شده است. برای تعیین ویژگی های نمونه‏ها، آزمایش هایی شامل اندازه‏گیری سطح ویژه، اندازه گیری قطر منافذ و حجم تخلخل، XRD ، XRF و آزمایش راکتوری برای ارزیابی فعالیت صورت گرفته اند. وقتی که از پایه آلومینا به جای پایه تیتانیا استفاده شد، درصد تبدیل NOx  افزایش یافت. میانگین ماکسیمم فعالیت برای دو حالت با پایه 2O3 Al - g و TiO2 به ترتیب 38.6 و 12.01 به دست آمد. افزایش سریم  و افزایش زمان کلسینه کردن اثر ناچیزی بر تبدیل NOx گذاشت.با افزایش تنگستن،لانتانیم و نیز دمای کلسینه کردن، درصد تبدیل NOx کاهش یافت درحالی که با افزایش وانادیم و مولیبدن افزایشی در تبدیل آن مشاهده شد (میانگین ماکسیمم فعالیت برای 4 درصد وانادیم 29.31 و برای 1 درصد وانادیم21.3 به دست آمد). در نهایت درصد تبدیل NOx در عملیات تلقیح همزمان کمی بیشتر ازعملیات چندمرحله ای بود.  

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

در این تحقیق واحد اوره پتروشیمی شیراز به صورت انتگرالی شبیه سازی شده است. مواد اولیه این واحد شامل کربن دی اکسید و آمونیاک بوده و فراورده ی اوره، همراه با مواد جانبی مانند آب، گازهای بی اثر و کربامات از واحد خارج می شوند. برای شبیه سازی واحد، یک مدل ریاضی ارایه شده که شامل شبیه سازی کلیه دستگاه های موجود در حلقه تولید اوره است. در محاسبه ثابت های تعادل فازی از مدل UNIQUAC استفاده شده است. مدل ریاضی واحد منجر به یک دستگاه معادله خطی غیر خطی با 44 معادله و 44 مجهول می شود که از حل هم زمان آن، مشخصات جریان های ورودی و خروجی تمامی دستگاه ها محاسبه می شوند. این دستگاه معادله ها که شامل مجهول های وابسته است، به روش حدس و خطا با استفاده از روش هم گرایی چند بعدی نیوتن حل شده اند. مقایسه نتیجه های مدل با نتیجه های موجود در واحد صنعتی از تطابق خوبی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

باکتری رالستونیا -اتروفا (Ralstonia eutropha) قادر به تولید پلیمر زیست تخریب پذیر پلی- β- هیدروکسی بوتیرات به صورت درون سلولی است .به منظور کاهش قیمت PHB تولیدی، یکی از روش های موثر، پژوهش در خصوص فرایندهای نو، برای گسست دیواره سلولی است .در این میان استفاده از سیال فوق بحرانی، روشی مناسب برای جداسازی مولکول های زیستی است. مشکل عمده استفاده از سیال فوق بحرانی در مولکول های زیستی، به ویژه پلیمرها، اندازه گیری و پیش بینی حلالیت آنها در دما و فشارهای متفاوت در حلال های فوق بحرانی است. عدم وجود اطلاعات مربوط به پارامترهای انرژی بین مول کولی و ویژگی های بحرانی و فاکتورهای بی مرکزی، محققین را وادار ساخته در پیش بینی حلالیت پلیمرها به دنبال روش هایی باشند که حداقل وابستگی را به ویژگی های آنها داشته باشند. در این تحقیق از روش gE-EOS برای پیش بینی حلالیت PHB در فاز سیال فوق بحرانی CO2  و از نظریه های محلولهای با قاعده و فلوری هاگینز برای تابع انرژی مازاد گیبس استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده در مقایسه با داده های آزمایشگاهی نشان می دهد که استفاده از پارامتر  bغیرخطی از دقت خیلی خوبی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

با توجه به تولید زیاد تفاله چغندر قند در صنایع تولید قند کشور، پکتین استخراج شده از تفاله ی چغندرقند نسبت به انواع مشابه دارای مزیت های زیادی است. اگر چه کوشش های گذشته برای صنعتی کردن پکتین حاصل از تفاله ی چغندر قند به خاطر کیفیت کم ژل آن ناقص ماند، اما این تحقیق نشان داد که ممکن است آینده ای جدید برای افزایش کاربردهای این فرآورده گشوده شود. در این تحقیقات ژل پکتین استخراج شده از تفاله ی چغندرقند شاهرودی مورد بررسی قرار گرفت. عملیات استخراج پکتین به کمک محلول قلیایی سرد و سپس اسیدی گرم انجام شد. همچنین تاثیر پارامترهای درصد مواد قندی، غلظت پکتین، میزان کلسیم و میزان آنزیم پراکسیداز بر میزان جهندگی، سختی و میزان جذب آب به وسیله ی ژل بررسی شدند. شرایط بهینه برای تشکیل ژل مطلوب که از پکتین به کار رفته در این تحقیقات به دست آمد عبارت اند از: درصد مواد قندی: 15 درصد، میزان آنزیم پراکسیداز: 170pu/gr of pectin، غلظت پکتین اگر تنها جذب آب ژل مورد نظر باشد: 10 درصد، غلظت پکتین اگر تنها استحکام و سختی ژل مورد نظر باشد: 15 درصد، میزان کلسیم اگر تنها جذب آب ژل مورد نظر باشد: /gr of pectin mgr CaCl260، میزان کلسیم اگر تنها استحکام ژل مورد نظر باشد: /gr of pectin mgr CaCl2 80 . به کاربردن آنزیم پراکسیداز و هیدروژن پراکسید به عنوان اکسید کننده هم زمان با کلسیم، ماده ی قندی و مقدار مناسب از پکتین LM یادشده باعث به وجودآمدن ویژگی های جالبی از جمله کاهش بسیار زیاد زمان تشکیل ژل از 5 دقیقه الی 24 ساعت به 15 الی 20 ثانیه و همچنین استحکام مطلوب ژل شده است.  

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 76 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

فرایند کاتالیستی تبدیل متان به کمک بخار آب به طور گسترده در صنایع پتروشیمی برای تولید هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالیست این فرایند، نیکل روی یک پایه سرامیکی است. خواص ریز ساختاری (اندازه منافذ، حجم منافذ، سطح ویژه و استحکام) پایه کاتالیست نقش بسیار مهمی در عملکرد کاتالیستی آن دارد. ترکیب شیمیایی، روش درست آماده سازی پایه جهت ساخت آن و شکل هندسی از مهم ترین فاکتورهای کنترل کننده خواص ریز ساختاری پایه کاتالیست است. در این تحقیق پایه های کاتالیستی از نوع کلسیم آلومینات به شکل چهار سوراخه با روش پرس تهیه و از کلسیم آلومینات (با نام تجارتی سکار80) و آلومینیم هیدروکسید به عنوان مواد اولیه و پلی وینیل الکل به عنوان عامل تخلخل ساز استفاده شد. تاثیر درصد ترکیب آلومینیم هیدروکسید و پلی وینیل الکل و نیز شرایط تهیه پایه از قبیل فشار پرس، نحوه هیدراته شدن و دمای زینترینگ روی خواص ریز ساختاری پایه ها مورد بررسی قرار گرفت. از روش هایی مانند پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی، اندازه گیری سطح ویژه، تخلخل سنجی با جیوه و اندازه گیری استحکام مکانیکی جهت بررسی ویژگی های پایه استفاده شد. نتیجه های حاصل نشان می دهند که میزان آلومینیم هیدروکسید، پلی وینیل الکل، فشار پرس، نحوه هیدارته شدن و دمای زینترینگ تاثیر به سزایی روی ویژگی های پایه دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  391
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

از مواد مهم تشکیل دهنده شوینده ها، سدیم تری پلی فسفات است که به اختصارSTTP نامیده می شود .این ماده در شوینده ها با ایجاد کمپلکس و جدا کردن یون های فلزی چند ظرفیتی، ومعلق ساختن وتغییر حالت ذره های چرک، باعث کاهش سختی آب و افزایش قدرت شویندگی می شود .سدیم تری پلی فسفات حاصل واکنش منوسدیم فسفات ودی سدیم فسفات با نسبت مولی 2:1 است، که منو ودی سدیم فسفات نیزحاصل واکنش سدیم کربنات و فسفریک اسید هستند. در مطالعه و شبیه سازی راکتورهای تولید محلول منو و دی سدیم فسفات با نسبت معین که پایه تولید STTP است، داشتن ثابت های سینتیکی تولید این محلول نیاز است. دراین تحقیق با روش اندازه گیری PH استفاده از نظریه های مناسب ضریب های سینتیکی تولید منو و دی سدیم فسفات تعیین شدند. نتیجه های این تحقیق نشان داد که در واکنش فسفریک اسید و سدیم کربنات، منو و دی سدیم فسفات به ترتیب در گستره ی PH بین 2 تا 4.7 و 4.7  تا 7 تشکیل شده و دمای 60 درجه سانتی گراد شرایط بهینه را برای این تولید فراهم می کند.  

آمار یکساله:  

بازدید 391

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID