مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نوآوری های آموزشی | سال:1382 | دوره:2 | شماره:4

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

MARJANI B. | ZIBA KALAM F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7048
 • دانلود: 

  4872
کلیدواژه: 
چکیده: 

The "modern vocational education" which has been formed gradually and in different levels and dimensions in recent years is in fact a try for defeating problems and deficiencies of "traditional vocational education" - problems and deficiencies which are caused by strict skill orienting process, the separation of thought from activity, as well as separation of theoretical teaching from vocational teaching. In modern vocational education what is regarded is the combination of theoretical and experimental training, higher amount of communication between school education aims and vocational aims of economical centers, as well as communication of high school education with higher education. Modern vocational education which was first formed in the United States gradually became an element of interest to other world countries and up to today steps have been taken in order to act up on it.The philosophical and historical basis of modern vocational education refers back to holistic pragmatist epistemology and unity of offered viewpoints by socialist originators. In fact the occurrence of the dominated holistic approach on this type of modern vocational education has caused attention to scientific and practical education and combined teaching programs. By pointing out to basis and levels of formation of modern vocational education in different countries, this article examines its epistemological foundations.

آمار یکساله:  

بازدید 7048

دانلود 4872 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7326
 • دانلود: 

  4578
کلیدواژه: 
چکیده: 

School Based Curriculum Development (SBCD) is emerged as a response to shortcomings and problems which stem from Centralized Curriculum Development and the most important reason for its formation is adopting curricula with existing needs and issues at school and community levels.In spite of increasing emphasis on dissemination of SBCD, the literature about curriculum has not properly addressed the status and role of needs assessment studies in SBCD and not only enough attention has not paid to this important issue, but also on independent study in this regard handily can be fined.The present article which is taken from a two years research in this area, tries to introduce a special model for curriculum needs assessment at school level and include various states of needs assessment. This model (SBCNA) is representative of a new research area in curriculum development. At the end of this article, after studying the existing situation in Iran, ways to pay more attention to needs assessment in school curricula has been considered.

آمار یکساله:  

بازدید 7326

دانلود 4578 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

LOTF ABADI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5638
 • دانلود: 

  2916
کلیدواژه: 
چکیده: 

Iran, as a historically, culturally, and scientifically ancient country has had a prosperous status in the human life and world's education. To give an example, Iranian cosmopolitan scientists and educators such as Bozorgmehr, Ferdowsi, Birooni, Razi, Avicenna, Sadie, Khayyam, Nasir-oddin-Toosi, and many others are among the great educators and scientists who have played an important role in human life. When we compare this with other main ancient countries of China, India, Egypt, and Greek, it becomes clear that only Greek scientists and educators are comparable to Iranians in the amount of influence of their science and education on international and historical basis....

آمار یکساله:  

بازدید 5638

دانلود 2916 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

LOTF ABADI H. | NOUROUZI VAHIDEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6120
 • دانلود: 

  3858
کلیدواژه: 
چکیده: 

The process and project of "globalization", which appeared after the 2nd Word War in the most industrialized Western countries, have spread into the other industrialized countries and it is rapidly expanding across all over the world. This process and plan has shown itself as one of the most challenging issues of the past and present decade for all human cultures and is deeply influencing the value system and the identity of adolescents and youths in Iran and elsewhere.The value system, or the desired and internal qualities within ones psychological structure, is the main layers of a person's personality and identity which forms the basis of his/her attitude system and behavior. Modern studies on the individuals' value systems are mostly conducted by the social and educational psychologists of the west countries and based by and large on the Anglo-American understanding of human life. These studies on value system have considered neither eastern philosophy of life nor the Islamic or Iranian culture into account and, therefore, we may not necessarily recognize them as a legitimate global value system. It is necessary, consequently, to investigate the quality of value system of Iranians (specifically high-school students) and inquire the influence of their attitudes toward" globalization" on their value system.The theoretical basis of studying the value system of our adolescents and youths is to face the main values of Islamic-Iranian culture in opposition to their counter values to discover how much their value systems are in close proximity to their classical culture. On this basis, in the first part of our study entitled "Investigating the status of Iranian high-school & pre-university students' attitude toward globalization and its effect on their value system and their religious and national identity", we have applied psycho-educational assessment techniques and created an indigenous scale for assessing value system. The validation of our scale has been conducted by means of two procedures: investigating content validity of the scale by asking professionals to value the relevance of each and all 135 items; and conducting a pilot study on a sample of 568 high-school students of grades 9, 10, 11, and 12 and applying factor analysis to investigate the construct validity of the scale. Our validity justification studies showed that ten categories of individual values, family values, economic values, political values, social values, artistic values, scientific and theoretical values, religious identity values, national identity values, and worldviews (or globalization) values might be distinguished in our value system assessment scale.

آمار یکساله:  

بازدید 6120

دانلود 3858 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MOHSENPOUR B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحه شروع: 

  135
 • صفحه پایان: 

  144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7416
 • دانلود: 

  9220
کلیدواژه: 
چکیده: 

This article provides a short historical background of curriculum development and textbook preparation for primary and secondary schools in Iran. It further describes the concept and components of Curriculum Theory and reviews the viewpoints of the contemporary western theorists who have discussed and categorized curriculum theories. It also points out that these curriculum theories have their origins in the western philosophical, psychological and sociological doctrines and they provide guidelines for curriculum planners of those societies.The article then highlights some educational problems in Iran that have emerged over the past years due to the lack of a home-grown curriculum theory. Therefore, the article emphasizes the necessity of formulating an indigenous curriculum theory to serve as a guide for curriculum planners and textbook compilers of the country.By presenting some evidence and examples the article argues that the indigenous Curriculum Theory and its components can be drawn up from the Islamic world view as well as from Moslem educational literature.

آمار یکساله:  

بازدید 7416

دانلود 9220 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

FATHI VAJARGAH K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحه شروع: 

  159
 • صفحه پایان: 

  166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7574
 • دانلود: 

  8317
کلیدواژه: 
چکیده: 

Realistic curriculum planning for schools requires the contribution of all groups, especially teachers, who influence the process of decision making in education. Since teachers have valuable experiences about school activities and are aware of the students' needs and problems, they should be considered as the main important element of decision making on curriculum planning. This research has tried to show the extent, and the possibility, of teachers' contribution in curriculum planning in Iran and have investigated the results of such contribution as well. A researcher-made questionnaire has been used to collect data from a sample of high school teachers in Tehran and experts of curriculum planning of the Ministry of Education concerning the extent of teachers' contribution in curriculum planning, the factors which facilitate this contribution, and the positive and negative effects of it.

آمار یکساله:  

بازدید 7574

دانلود 8317 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

NOUROUZI VAHIDEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15951
 • دانلود: 

  9362
کلیدواژه: 
چکیده: 

The family's behavioral style and parents' relationship method with children are important elements in children's mental condition and attitude toward life and social relationships (such as their attitude toward human relationships in school). This research, which was conducted on a sample of 1522 middle-school, high school, and pre-university level students in the province of Tehran, has tried to answer the question of how each of the families five parenting styles (in integrated, authoritative & responsive, indifferent, authoritarian, and chaotic families) impact the mental condition and attitude of adolescents and youths of middle schools and high school levels toward the school staffs type of behavior with students.In order to measure the mental health factor, the individuals' normal condition from the respect of lack of anxiety, depression, aggressiveness, anti-social attitudes, and wrong-doing mentality are set as the judging standards. As well, five variables meaning the students' age, gender, education level, economical status, and cultural condition were investigated as the background variables. The statistical methods used in this research, apart from descriptive stats have included" comparison of means" and "multivariate regression analysis" for the purpose of predicting the effective elements on the students' mental condition and their attitude toward human-relationships at schools.The research results showed that integrated, authoritative & responsive families have a positive impact and indifferent, authoritarian, and chaotic families have a negative impact on the students' mental health and their attitude toward the human relationships at schools.

آمار یکساله:  

بازدید 15951

دانلود 9362 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

حسن زاده رمضان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  64
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1132
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، به بررسی نقش و کارکرد نهادهای آموزشی در انتقال ارزش های فرهنگی- اجتماعی می پردازیم. نهادهای آموزشی از جمله نهادهای بنیادی جامعه به حساب می آیند. اصولا جوامع برای یادگیری، دانش اندوزی، انتقال ارزش های فرهنگی- اجتماعی و ارزش گذاری به اصول اخلاقی، اهمیت قایل اند. هر چیزی که برای یک نظام اجتماعی، مورد نیاز، محترم، مقدس، خواستنی و مطلوب تلقی شود، جزو ارزش های آن جامعه است. میان ارزش ها و توسعه ملی در ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تعامل وجود دارد. نهادهای آموزشی هر کشور در انتقال ارزش ها، سنت ها و هنجارهای اجتماعی نقش مهمی دارند. نظام تعلیم و تربیت، مدارس و نهادهای آموزشی در هر جامعه منعکس کننده ارزش ها و هنجارهای فرهنگی- اجتماعی آن جامعه محسوب می شود. در این مقاله به فرهنگ و ویژگی های آن، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، ارزش ها و نقش نهاد آموزشی، تحقیقات انجام شده در این زمینه، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1132

دانلود 23 استناد 2 مرجع 2
نویسنده: 

گری دیوید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

طیبی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

الگوهایی که تاکنون برای جمع آوری واژگان پایه مورد استفاده قرار گرفته معمولا بر پیکرههای واژگانی عظیم و بسامدشماری یا شم زبانی مجریان طرح متکی بوده است فهرستهای بسامدی بسیار تحت تاثیر منابعی قرار دارند که در تهیه فهرست به کار رفتهاند این فهرست ها پاسخ مناسبی برای نیازهای اساسی زیر فراهم نمیآورند:- آگاهی از سطح واژگان ورودی های هر پایه- تعیین واژه های مناسب هر پایه- میزان افزایش معقول واژه ها در هر بخش در این مقاله نگارنده بر آن است الگوی خود را برای شناسایی واژگان پایه معرفی کند برای این کار از دستآوردهای معناشناسی و رده شناسی زبان در زمینه حوزه های معنایی استفاده کرده و در طراحی این الگو کوشیده است از سویی مشکلات فهرست های پیشین را برطرف سازد و از سوی دیگر دو هدف قابلیت به کارگیری الگو در سراسر کشور و سهولت استفاده از آن و سهولت طبقه بندی و امکان بازنگری داده ها را فراهم آورد برای این منظور در مرحله اول پایه تحصیلی مرحله دوم منبع واژگان (دانش آموزان کتاب درسی کتاب غیر درسی و ) مرحله سوم نوع واژگان (دیداری شنیداری گفتاری خوانداری نوشتاری) مرحله چهارم حالت دستوری (اسم فعل صفت و ) و مرحله پنجم حوزه معنایی واژه (روابط خویشاوندی اسم خاص اعضای بدن ) را تعیین کرده است این شیوه نگرش به آموزش واژگان پایه و تفکیک واژه ها در مرحله سوم زمینه را برای تقویت متوازن مهارت های چهارگانه زبانی فراهم میآورد اما نکته ای درباره مرحله چهارم قابل ذکر است: تعداد صفت هایی که به صورت فعال از آنها استفاده می کنیم بسیار کم و محدود است به عبارت دیگر ذخیره واژگانی اقسام کلام ما رشد نامتوازنی دارد و این مسئله هنگام ترجمه واضح تر میشود معمولاً مترجمان در یافتن معادل درمی مانند و گناه به گردن زبان فارسی میافتد حال آنکه آموزش زبان فارسی مناسب نیست و واژگان به صورت متعادلی در اقسام کلام رشد نکرده است با استفاده از این الگو هر واژه شناسنامه ای پیدا میکند و به آسانی قابل بازیابی است مسئولان تهیه مواد آموزشی میتوانند با توجه به ملاکهای علاقه و دانش پیش زمینهای حوزه های معنایی مورد نظر خود را برای هر پایه انتخاب کنند و از میان اعضای این حوزه واژه های مورد نیاز را برگزینند به این ترتیب آموزش ساده تر میشود زیرا واژه ها در یک شبکه معنایی قرار میگیرند .  

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

باقری خسرو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1527
 • دانلود: 

  52
کلیدواژه: 
چکیده: 

تاکنون، به صراحت و به صورت مدون، فلسفه ای برای آموزش و پرورش کشور ما مشخص نگردیده است. با توجه به نقش بنیادی و هدایت کننده فلسفه آموزش و پرورش، آشکار است که تدوین چنین فلسفه ای، شرط لازم و اجتناب ناپذیر تامین انسجام فکری و عملی در سطوح تصمیم گیری و نیز اجرایی آموزش و پرورش است.محقق، در پی فراهم آوردن صورت بندی اولیه ای برای فلسفه آموزش و پرورش کشور، عناصر و چارچوب اساسی چنین فلسفه ای را در اندیشه اسلامی، که بستر اصلی فرهنگ جامعه محسوب میشود، جستجو کرده است. سوالهای اصلی تحقیق، ناظر بر آن است که آموزه های اساسی اسلامی در ابعاد هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزشش ناختی مشخص گردد و بنا به اقتضای آنها، مفهوم تعلیم و تربیت، هدف، مبانی، اصول و روش های آن معین شود و نقش این مجموعه، به منزله یک چارچوب معیاری، در تحلیل و نقد وضع جاری آموزش و پرورش تشریح گردد.تحلیل پیشینه نشان داده است که سه رویکرد در تدوین اندیشه اسلامی در باب آموزش و پرورش اسلامی وجود دارد: اعراض کلی از فلسفه و اکتفا به متون دینی، تکیه بر نظام های فلسفی مسلمانان و استفاده از فلسفه به مثابه روش و ساختار برای مطالعه متون دینی. در تحقیق حاضر نیز رویکرد سوم اتخاذ شده است.در روش شناسی تحقیق، الگوی پیشنهادی ویلیام فرانکنا برای تحلیل فلسفه های آموزش و پرورش، مورد بررسی و بازسازی قرار گرفته و شکل بازسازی شده آن، در صورت بندی فلسفه آموزش و پرورش به کار گرفته شده است.در اشاره به یافته های تحقیق، قابل ذکر است که در تحقیق حاضر، مفهوم گسترده ای از ”مبانی آموزش و پرورش“ مورد نظر بوده است که ناظر بر گزاره های توصیفی و تبینی است و در سه دسته، مورد بحث قرار گرفته است: نقش مبانی نوع 1 در تعیین هدف و مفهوم اساسی آموزش و پرورش، نقش مبانی نوع 2 در تعیین اصول آموزش و پرورش و نقش مبانی نوع 3 در تعیین روشهای آموزش و پرورش آشکار میگردد.مبانی نوع 1 شامل گزارههایی هستی شناختی و انسان شناختی و ارزش شناختی است که هدف و مفهوم اساسی آموزش و پرورش را مشخص میکند. در این قسمت، ”حیات پاک“ به منزله هدف غایی آموزش و پرورش پیشنهاد شده است. حیات پاک متضمن تحولی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی آدمی، بر اساس گرویدن به خداست. در این گونه از زندگی، جسم وجان فرد و نیز عرصه حیات جمعی، از پلیدی به پاکی میگراید. حیات پاک مستلزم آن است که فرد در جسم، به پاکی، سلامت و قوت نایل گردد، در اندیشه، به اعتقادهای درست دست یازد، در گرایش و اراده، حرکتی معطوف به خیر بیابد و در عرصه حیات جمعی، غنا، عفّت و عدالت / رافت فراهم گردد. مفهوم اساسی آموزش و پرورش، ناظر بر جریان ربوبی شدن آدمی است؛ جریانی دو سویه از ناحیه مربی و متربی که با نظر به آن، معلم محوری و شاگرد محوری، هر دو به سبب یکسویگی، غیرقابل قبول اند.مبانی نوع 2 شامل دستهای از گزارههایی انسان شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی است که اصول آموزش و پرورش را معین میسازند. مقصود از اصول، گزاره های تجویزی است که قواعد راهنمای عمل را در آموزش و پرورش معلوم میکنند. با توجه به اقسام سه گانه این نوع مبانی، اصول آموزش و پرورش، در سه محور اصول انسان شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی مطرح گردیده است. مبانی نوع 3 شامل گزاره های واقع نگری است که دسترسی به روشهای آموزش و پرورش را میسر می گرداند. این دسته از مبانی، به طور غالب، ناظر بر گزاره های تجربی است و از همین رو، فراهم آوردن و استفاده از داده های تجربی، در آن نقش اساسی ایفا میکند. در این قسمت، نمونه ای از مبانی و روشهای آموزش و پرورش توضیح داده شده است. با نظر به چارچوب و معیارهای به دست آمده، تحلیل هایی نقدگونه در مورد وضع رایج آموزش و پرورش مطرح گردیده است. این تحلیل ها شامل روششناسی یافته های تجربی مؤثر بر آموزش و پرورش، مهارت گرایی در آموزش فنی و حرف های، گرایش به فنآوری اطلاعات و جریان اصلاحات در آموزش و پرورش است.

آمار یکساله:  

بازدید 1527

دانلود 52 استناد 3 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID