نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1266
 • دانلود: 

  329
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1266

دانلود 329 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

احمدزاده شیده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1317
 • دانلود: 

  388
چکیده: 

عقل عنصر اصلی فسلفه روشنگری محسوب می شود و از همین رو است که قرن هجدهم را عصر طلایی تفکر عقلانی- مذهبی در طول تاریخ فلسفه می نامیم. در قرن هجدهم، نه تنها جایگاه علم تغییر کرد بلکه طبیعت نیز به کمک «عقل» الوهیت را تحکیم بخشید. ادبیات نئوکلاسیک انگلستان که نمودی از فلسفه روشنگری است، ادبیاتی انسان گرا و اخلاقی است که هویت اجتماعی انسان ها را در نظر می گیرد. قرن هجدهم عصر بزرگ طنز، هجو، نقیضه، مقاله و رساله است؛ چرا که این انواع بیشتر از غزل با نگاه احساس به انسان می نگرد. رمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مانند شعر و طنز، تفکر اخلاقی روشنگری را دنبال می کند و سعی می کند در مقابل درگیری ها و تضادهای اجتماعی، الگوهای کمال یافته انسانی را بنا نهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1317

دانلود 388 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ساسانی فرهاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  83-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

در این جستار، تلاش می شود تا متن کویر، نوشته دکتر علی شریعتی براساس انتخاب سازه های مختلف در متن- یعنی بر مبنای محور جانشینی- و براساس چگونگی چینش سازه ها در کنار هم- یعنی بر مبنای محور همنشینی- و نیز عناصر پیرامونی دیگری که بر کار این دو محور و در نتیجه بر تفسیر حاصل از متن تاثیر می گذارد- یعنی محور همکنش تحلیل و بررسی شود. به این منظور، ابتدا برخی کلید واژه های نظری این رویکرد معرفی خواهد شد، و سپس متن یادشده تحلیل خواهد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 185 استناد 1 مرجع 4
نویسندگان: 

دزفولیان کاظم | عباسی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  53-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  422
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

بدیهی است که زبان ادبی و اصولا ادبیات هر کشور به نوبه خود باعث بهبود آن زبان از جمله از منظر زیبایی شناسی است. منظور ما از کلمه بهبود آن نیست که زبان به بن بست رسیده و آسیب پذیرفته است؛ بلکه مراد آن است که ادبیات هر کشور باعث بهتر شدن و زیباتر شدن و غنای زبان آن کشور می شود. علت پرداختن به این مساله این موضوع است: با علم این که آگاهیم که کارایی واژگان و گستره معنایی آن ها محدود است و گفته پرداز غالبا نمی تواند افکار خود یا تجربه های خود را به کمک واژگان بیان کند، زیرا وسعت معنایی واژگان کم است، به این فکر افتادیم تا راه حلی برای آن بیابیم. با تقسیم زبان به دو زبان خودکار (محاوره) و زبان هنجار گریز یا ادبی، نگارندگان مقاله سعی دارند بیشتر روی قسمت دوم آن بحث کنند و راهکارهایی را برای بهبود زبان خودکار ارایه دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 422

دانلود 111 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

شعیری محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  131-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1187
 • دانلود: 

  424
چکیده: 

با گذر از نظام مطالعات زبانی مبتنی بر ساخت گرایی که تقابل گراست و همچنین پشت سرگذاشتن نظام روایی مطالعات معنایی که برنامه گرا می باشد و تولید معنا را تابع نظامی منطقی می داند، مساله رجوع به سرچشمه های ادراک حسی دخیل در تولید معنا مطرح می گردد که هدف آن در نظرگرفتن نوعی هستی شناسی تولیدات زبانی است. چنین هستی شناسی سبب می گردد تا جریان تولید معنا با شرایط حسی- ادراکی گره بخورد و دیدگاهی پدیدار شناختی در تولیدات زبانی مطرح گردد که پیش شرط هایی غیرزبانی را برای تولید معنا قایل است. از جمله این پیش شرط ها در نظر گرفتن مرکز یا پایگاهی است که از آن جا همه جریانات اصلی دخیل در تولیدات زبانی هدایت شوند. این مرکز با پایگاه حسی- ادراکی خود ایجاد کننده نوعی «حضور» است که براساس آن فضایی تنشی شکل می گیرد که از دو ویژگی مهم گستره ای و فشاره ای برخوردار است. یعنی این که هم دامنه حضور در آن می تواند از صفر تا بی نهایت در نوسان باشد و هم این که شدت حضور در آن می تواند از کم رنگ ترین تا پررنگ ترین متغیر باشد. همین امر سبب میگردد تا ما با لایه های متفاوتی از حضور مواجه باشیم که در یک سوی آن حضور پر یا اشباع شده قرار دارد و در سوی دیگر آن حضور تهی، محو و غایب. همین انواع حضور مرتبط با عملیات ادراک حسی که ما در این مقاله به بررسی شرایط شکل گیری و ابعاد آن ها خواهیم پرداخت سبب می گردند تا جریان تولید معنا به جریانی سیال و غیرکلیشه ای تبدیل گردد. برای روشن شدن هر چه بهتر موضوع با ارایه شعری از سهراب سپهری نشان خواهیم داد چگونه فضای تنشی در گفتمان ادبی منجر به بروز معنای سیال می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1187

دانلود 424 استناد 6 مرجع 0
نویسندگان: 

مجدالدین اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  211-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  895
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

بحث نابرابری های اجتماعی با توجه به گستره زمانی و مکانی و آثار وسیع آن از دیرباز مورد توجه اندیشمندان قرار داشته است. علامه اقبال لاهوری فیلسوف، سیاستمدار و شاعر بزرگ پاکستانی در چهارچوب بررسی و تحلیل و تعلیل علل عقب ماندگی جوامع اسلامی به این بحث توجه فراوانی نموده و ابعاد مختلف آن را مورد کاوش دقیق قرار داده است. این مقاله به بررسی این مقوله از سوی اقبال لاهوری براساس کلیات اشعار فارسی این اندیشمند بزرگ پرداخته است. علامه اقبال از سویی به نقش فرد و شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع اسلامی و از سوی دیگر به نقش کشورهای غربی یا به تعبیر شعری او "افرنگ" در عقب ماندگی جوامع اسلامی که در متون اجتماعی معاصر با عنوان کلی «نابرابری جهانی» قابل پی گیری است، توجه کرده است. این مقاله در حد خود می تواند کوششی برای روشن شدن سهم و نقش فرد و جامعه در پیدایش نابرابری در هر یک از جوامع بشری و نیز روشن شدن سهم و نقش کشورهای سرمایه دار غربی در پیدایش نابرابری در سطح جهانی به شمار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 895

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غلامرضایی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  163-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  925
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

اختصاص، یکی از ابواب دو دانش نحو (عربی) و معانی است که در نحو عربی، احکامی خاص دارد. در کتاب های بلاغت معمولا در معانی مجازی ندا در مقوله انشا از آن بحث می شود؛ اما در مواضع دیگری نیز از آن سخن به میان می آید. در علم معانی، اختصاص یعنی حصر کردن چیزی یا کاری در کسی، یا انفراد و انحصار کسی یا چیزی به کاری یا امری، شیوه کاربرد آن در فارسی با عربی متفاوت است. در این گفتار به انواعی از شیوه کاربرد آن در فارسی و اغراض آن پرداخته ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 925

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نیک منش مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  231-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  433
چکیده: 

با وجود شرح های بسیاری که در گذشته و سال های اخیر بر منظومه مخزن الاسرار نوشته شده است، ادبیات زیادی از این مثنوی- و به ویژه مقدمه آن- همچنان در هاله ای از ابهام فرو رفته و ژرف و رازناک باقی مانده است. نگارنده در این مقاله، ضمن مقایسه و تشریح نظر شارحان، با تاکید بر توجه به ساختار اثر، استفاده از آثار هم عرض، و پیوند عمودی ابیات، دیدگاه خود را مبنی بر طرح «داستان آفرینش» با ترتیب خلقت هستی در مقدمه این منظومه، بیان کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 433 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AHMAD ZADEH SH.

نشریه: 

JOURNAL OF HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64918
 • دانلود: 

  29245
چکیده: 

Reason is recognized as the main principle of the Enlightenment and that is why the eighteenth century is called the golden age of rational-religious thinking. In this period, we witness not only a change in the position of science but also a rational (in contrast to metaphysical) attitude toward nature. Neoclassic literature of England under the influence of the Enlightenment is a humanistic and moral literature as it concentrates on the social identity of individuals. Eighteenth century is also the great age of satire, humour, essay and treatise since these genres unlike poetry study man with reason rather than emotions. The novel as the product of this age like poetry and satire follows the moral attitude of the Enlightenment; it attempts to establish some ideal models in the context of social oppositions and conflicts.

آمار یکساله:  

بازدید 64918

دانلود 29245 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  17-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1304
 • دانلود: 

  405
چکیده: 

طنز، انتقاد غیرمستقیم از پلیدی ها و کجروی های جامعه با بیانی خنده آور است و هدف آن اصلاح کاستی ها و پلشتی ها. ابوالقاسم حالت در وادی طنز شاعری است موفق و پرآوازه، با نگاهی منتقدانه و زبانی ساده. وی هم چون طبیبی حاذق زخم ها را می شکافد و ریم ها را بیرون می ریزد تا بیمار را بهبود بخشد. این مقاله به تحلیل درون مایه های طنز حالت در چهار محور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته است. در محور اجتماعی، تحلیل مسایل اداری، شهری، قضایی، بهداشتی و درمانی و مفاسد اجتماعی را مدنظر قرار داده و در محور سیاسی، حوادث و احزاب سیاسی، استبداد داخلی و دخالت بیگانگان را. در محور اقتصادی، بحران نفت، کمبود کالا، کشاورزی ناکار آمد، وضعیت مالی مردم، مالیات ناعادلانه و اختلاس مورد کنکاش قرار گرفته و در محور فرهنگی، مسایل مربوط به آموزش و فرهنگ وارداتی.

آمار یکساله:  

بازدید 1304

دانلود 405 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

چناری عبدالامیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  39-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  6760
 • دانلود: 

  2466
چکیده: 

طنز در شعر حافظ، به منزله یک صناعت بلاغی است، نه یک نوع ادبی. شیوه های طنز آفرینی حافظ بسیار متنوع، پیچیده و در نهایت ایجاز است. عدم درک اسلوب های طنز در شعر او، گاه سبب تفسیرهای نادرست و خلاف مقصود شاعر شده است. در این مقاله، طنزهای حافظ در 12 اسلوب دسته بندی شده است؛ از جمله طنز از طریق ابهام، متناقض نمایی، تاویل های تازه و استهزا آمیز از مسایل مهم، مغالطه منطقی، نسبت دادن رفتارهای مخالفان به خود. شخصیت های مورد نقد حافظ، همگی بدون نام و نوعی (typical) هستند و بر دو دسته اند: حکومتی و دینی. وی این شخصیت ها را از دو نظرگاه، نقد می کند: 1- اصول اخلاقی و ارزش های فردی 2- آسیب های اجتماعی. طنز حافظ غالبا زبانی عفیف و خالی از کلمات توهین آمیز دارد. موضوعات طنز حافظ، عمدتا نقد اندیشه های مخالفان عشق و عرفان؛ و اخلاق حاکمان ستمگر و روحانیون ریاکار است. «صورت» طنزهای حافظ، غالبا حاصل گردآمدن عناصر ناسازگار، جانبداری از باطل و مغالطه عمدی، به گونه ای کاملا ظریف و پنهان است؛ و این امر، با «محتوا» ی انتقادهای او از جامعه ای که ساختارهای بنیادین آن با ساختارهای قانونی اش تضادی عمیق دارد، کاملا هماهنگ است.

آمار یکساله:  

بازدید 6760

دانلود 2466 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

DEZFOULIAN K. | ABBASI ALI

نشریه: 

JOURNAL OF HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  53-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61703
 • دانلود: 

  30601
چکیده: 

It is obvious that the language and, principally, the literature of each country can bring about the improvement of that language especially from an aesthetic point of view. By the word improvement, we do mean that Persian language has reached a dead-end or it is afflicted, but we intend to say that the literature of each country draws on the improvement, beautification and richness of the language. Here is the reason why we intend to consider this matter: Knowing that the efficiency of the words and also their semantic scope are limited, the speaker cannot often find the best words to express his thoughts or even his experiences, therefore we have come up with the idea of finding a solution for this problem. By dividing, the language into two parts of Colloquial Language (Self-acting Language) and Literary Language (Method-escaping Language), we are trying to concentrate on the second part of this division to represent their own techniques for the amelioration of colloquial language.

آمار یکساله:  

بازدید 61703

دانلود 30601 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رسولی حجت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  43-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3604
 • دانلود: 

  1316
چکیده: 

این نوشته می کوشد با ریشه یابی برخی از مسایل و مشکلات آموزش زبان عربی در ایران راه حل هایی را برای آن جستجو نماید. به طور کلی مهمترین مسایل و مشکلات آموزش زبان عربی در ایران را می توان در چهار عنوان زیر برشمرد:1- سطح آموزش زبان عربی در مدارس ایران پایین تر از حد مطلوب است. 2- برخی از دانش آموزان به زبان عربی علاقه مندی چندانی نشان نمی دهند. 3- بسیاری از دانشجویان گروه های عربی دانشگاه ها بی انگیزه و دلسرد هستند. 4- در بعضی از مراکز مرتبط با زبان عربی کمبود نیروی متخصص در زبان عربی احساس می شود. برای هر یک از مسایل فوق علت های مختلفی قابل تصور است که برخی از آن ها عام است و همه شاخه های علوم انسانی را در برمی گیرد؛ ولی برخی دیگر خاص رشته زبان و ادبیات عربی است.که در چهار محور اصلی زیر بررسی شده است:1- دانشجو، 2- استاد، 3- برنامه درسی، 4- ابزارهای آموزشی.سپس برای حل مشکلات مربوط به هر محور پیشنهاداتی مطرح گردیده است. گرایشی کردن آموزش زبان و ادبیات عربی دانشگاه ها از جمله راه حل هایی است که می تواند راه گشای از میان برداشتن برخی از مشکلات مختص به آموزش زبان و ادبیات عربی دانشگاه ها باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3604

دانلود 1316 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

رسولی حجت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  3630
 • دانلود: 

  986
چکیده: 

مساله ای که این نوشتار می خواهد به آن پاسخ دهد این است که معیار تعهد در ادبیات متعهد چیست و با چه معیار و مبنایی می توان ادب متعهد را تعریف کرد؟ اصطلاح ادب متعهد یا «الادب الملتزم» در قرن نوزدهم میلادی در اروپا پدید آمد و در حقیقت از شاخه های مکتب واقع گرایی در اروپاست. تعهد در ادبیات عربی و فارسی به صورت امروزی آن در یک قرن گذشته تحت تاثیر مکاتب ادبی اروپایی پدید آمده است. ناقدان و صاحبنظران معیارهای متفاوتی را در تعریف ادب متعهد مدنظر قرار داده اند؛ معیارهای مانند: اخلاق و تربیت؛ دین، ملیت، مسایل اجتماعی و مسایل انسانی. هر یک از این مبانی می تواند ملاک تعریف ادبیات خاصی به عنوان ادبیات متعهد گردد؛ اما این که کدام معیار به صحت و درستی نزدیک تر است، با تامل نیاز دارد. به علاوه گاهی تناقضاتی در بیان معیارها پدید می آید که باید تکلیف آن روشن گردد. به هر حال تعریف ادبیات متعهد طی زمان شاهده تحول و دگرگونی نیز بوده است و تحت تاثیر تحولات اجتماعی، به سمت قبول معیارهای فراگیرتر و جهان تر پیش رفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3630

دانلود 986 استناد 4 مرجع 1
نویسندگان: 

SASANI FARHAD

نشریه: 

JOURNAL OF HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  83-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62557
 • دانلود: 

  28312
چکیده: 

This study tries to be a stylistic analysis of The Desert (Kavir), by Ali Shari′ti, based on systematic paradigmatic and interaction axes. The first axis is where the author selects one constituent rather than others. The paradigmatic axis is where (s) he decides how to arrange and juxtapose those selected constituents. And at last, but not least, the interaction axis is where other rather paralinguistic or even non-linguistic elements affects the work of both aforementioned axes, and ultimately the interpretation of the reader of the text. Here, first and foremost, key terms regarding above considerations are introduced, and then. The Desert is analyzed based upon those theoretical considerations.

آمار یکساله:  

بازدید 62557

دانلود 28312 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سجادی سیدعلی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  101-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  569
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

به اشعار خواجه شیراز گونه گون نگریسته اند. اوزان مطبوع، قوافی دلکش، کلمات متناسب، معانی بلند، اشارات عرفانی  لطایف حکمی آن را دیده اند و تحسین کرده اند اما هنوز در این باره سخن های ناگفته بسیار است و راه برای پویندگان عالم معنی هموار. رندی های حافظ در بیان اندیشه های باریک و احساس لطیف از جمله مقوله هایی است که کمتر به آن پرداخته اند. در این مقاله سعی نویسنده بر آن است تا از آن خرمن خوشه ای و از آن مائده، ره توشه ای دوستان را به ارمغان آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 569

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

سجادی سیدعلی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  4-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  646
 • دانلود: 

  193
کلیدواژه: 
چکیده: 

انگشت ششم را نه می توان برید و نه می توان از آن کار کشید. زبان و ادب فارسی در این مرز و بوم به همین سرنوشت دچار شده است؛ از یک طرف زبان ملی است و عامل انتقال مفاهیم بلند عرفانی و اسلامی و انسانی به سراسر جهان به همین دلیل هم فرهنگستانش را دادیم و هم شورای گسترشش را و... و از یک سو دست و پایش را بسته ایم و پرو بالش را شکسته و با این همه از آن انتظار داریم پرواز کند!در ذهن و زبان خانواده های ایرانی فارسی و ادب فارسی چنان که باید جایی ندارد، البته بر من خرده مگیرید که در خانه هر ایرانی در کنار قرآن و مفاتیح، شاهنامه و گلستان و دیوان حافظ هست که در پاسخ خواهید شنید؛ اولا که نیست و ثانیا اگر هم باشد زینت افزای طاقچه و کتابخانه است. «بیا تا کژ نشینیم راست گوئیم» در کدام خانه ایرانی شاهنامه خوانی و گلستان خوانی و حافظ خوانی امری معمول و مقبول است؟ شاهنامه ای که اگر سراینده اش سر از خاک برمی آورد و داوطلب تدریس در یکی از دانشگاههای فخیمه ایران می گشت، قطعا دست رد بر سینه اش می زدند و گلستانی که نویسنده اش اگر تعهد اخلاقی می سپرد شاید به عنوان مربی پایه یک راهی به دارالعلم های ما می یافت و اصلا مگر برنامه های معهود و مرسوم تلویزیونی و سرگرمیهای دروغین دیگر وقتی برای فراغ و مطالعه باقی گذاشته است که بتوان دقایقی از آن را به زبان و ادب فارسی اختصاص داد؟...

آمار یکساله:  

بازدید 646

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شریفیان مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  113-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  6825
 • دانلود: 

  2798
چکیده: 

نماد یکی از ارایه های ادبی است. ویژگی بارز نماد، عدم صراحت، غیرمشروح و غیرمستقیم بودن آن است، به این معنا که در زبان سمبلیک مراد و مقصود، ظاهر و صورت کلام نیست بلکه مفهومی است ورای ظاهر و فراتر و عمیق تر از آن. سهراب سپهری از شاعران معاصر در شعر خود از نماد سود جسته است و همین امر یکی از راه های پیچیدگی و ابهام شعر اوست. در این مقاله نمادهای شعر سهراب، شرح و بررسی شده است. آن چه مسلم است نمادهای اشعار سهراب برگرفته از عقاید و اندیشه های عرفانی، فلسفی و اجتماعی اوست. او از فرهنگ های مختلف ایران اسلامی هند، چین باستان و مسیحیت تاثیر پذیرفته است. در عین حال، شعر او از یک جوشش درونی و سلوک شخصی خیر می دهد. سهراب شاعری عارف مسلک است و نمادهای شعری او با نمادهای شاعران معاصر، که عمدتا جنبه های سیاسی- اجتماعی دارند، متفاوت است.

آمار یکساله:  

بازدید 6825

دانلود 2798 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

SHAEIRI H.R.

نشریه: 

JOURNAL OF HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  131-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63219
 • دانلود: 

  30405
چکیده: 

Getting through the system of linguistic studies that is based on dualist structuralism and passing the narration system of semiotic studies, Semiology considers the meaning production as a logical system n which the question of reference of the sources of perception, involved in meaning production, is set forth whose aim is a sort of ontology of the language production. This ontology causes the meaning production tangle with perceptive condition and introduces the viewpoint of phenomenology in linguistic productions that maintain some non-linguistic preconditions for the meaning production. One of these preconditions is considering a center or a base from which the main interfering process in the meaning production can be lead. This perceptive base or center is itself the source of a "presence" base on which a tense atmosphere is formed with two important features of extensity. These kinds of presence related to the perceptive process, which we will deal with its conditions of formation and dimensions in this essay, cause the meaning production to change into an instable and non-cliché one. To illustrate this matter, with and example of a poem by Sohrab Sepehri, we will demonstrate how a tense atmosphere in literal dialogues leads to the emergence of an instable meaning.

آمار یکساله:  

بازدید 63219

دانلود 30405 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صهبا فروغ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  147-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2432
 • دانلود: 

  597
چکیده: 

مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است که با تکیله بر نظریه «برجسته سازی» به منظور دست یابی به واژگان و ترکیب های برجسته زنان اشعار اخوان انجام شده است. به این منظور، پس از بیان مقدمه ای درباره نقش های ارتباطی و ادبی زبان و توضیح برجسته سازی، واژگان و ترکیب های اشعار اخوان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. منظور از برجسته سازی واژگانی در شعر، گزینش واژه هایی است که در زبان علمی کاربرد ندارد. نتیجه تجزیه و تحلیل واژگان اشعار اخوان نشان می دهد که وی از پنج نوع واژه برای برجسته سازی زبان شعرش بهره برده است؛ 1) واژه هایی که قبلا وجود نداشته و خود اخوان آن را ساخته است. 2) واژه های کهن و یا واژه های کم کاربرد که امروز در زبان معیار به کار نمی رود یا بندرت از آن ها استفاده می شود. 3) واژه های اساطیری. 4) واژه های محاوره ای. 5) واژه های کوتاه شده. در بخش ترکیبات نیز دو دسته ترکیب در اشعار اخوان موجب برجستگی زبان شعر او شده است: گروه های اسمی و گروه های وصفی. اخوان با تسلط هنرمندانه خود ترکیب هایی پدید آورده است که ساختار آن ها یادآور ترکیب های حماسی و با صلابت سبک خراسانی است و همین ویژگی سبب تمایز این ترکیب ها از ترکیب های زبان ارتباطی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2432

دانلود 597 استناد 3 مرجع 1
نویسندگان: 

GHOLAM REZAEI M.

نشریه: 

JOURNAL OF HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  163-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63046
 • دانلود: 

  28870
چکیده: 

Appropriation is one of the sub-categories in (Arabic) syntax and rhetorics. It has specific precepts within Arabic syntax. In the books on rhetorics, it is usually discussed in the figurative senses of vocative case under the category or non-indication. In rhetorics, appropriation means limiting a thing or an action in a person or restricting someone or something to something or some action. Its usage in Arabic and Persian Language differs. In this article, the method of its usage in Persian Language, its instances and implications are discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 63046

دانلود 28870 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  189-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1519
 • دانلود: 

  711
چکیده: 

در این مقاله به تعریف «خشونت» با توجه به چهار حوزه فلسفه، سیاست، جامعه شناسی و روان شناسی پرداخته می شود که این که آیا منشا و ریشه اش در نهاد انسان است و یا بیرون از آن. ابزارهای اعمال خشونت (حوزه فکر، زبان و عمل) مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در این باره بحث می شود که راه مبارزه با خشونت، سرکوب غرایز انسانی نیست، بلکه کنترل و هدایت آن هاست. سپس تعریفی از مدارا و ظرایفی که در مفهوم آن قرار دارد ارایه می گردد. محور اصلی مقاله بررسی خشونت و مدارا در ادبیات کودک است. نگارنده همچنین بر آن است که نشان دهد افسانه های اژدها، و دیو و جن، پری مصداق خشونت در ادبیات کودک نیستند. در خاتمه به تحلیل و بررسی خشونت در دو نمایشنامه کودکانه پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1519

دانلود 711 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

MAJD ALDIN A.

نشریه: 

JOURNAL OF HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  211-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58944
 • دانلود: 

  29919
چکیده: 

Dr.Mohammad Ighbal, the Pakistani poet-philosopher who played a vital role in the birth of his country, was the first to advocate the formation of independent Moslem state for the subcontinent. As a poet, Ighbal represented in perhaps the most sensitive manner, the collective consciousness of his people during a certain period of history. Another unique contribution of Ighbal to the contemporary thought is his bracketing modern science with "God consciousness" which he considers more precious than mere belief in God. He goes to Europe and become a philosopher. He comes to know the European schools of philosophy and makes them known to others. But meanwhile, he conquers the West. Based upon the knowledge he had of the rich new and old cultures, he was able to develop himself. He was a "reformer" of both individual and social levels. He was a very serious supporter of a deep change in thought. Ighbal was a man or peace, equality and justice. For every human being, regardless of race, religion, region, and social class, he dreamt of a liberated and united world and humanity free form-either capitalist or communist-western rule. The most important point in his philosophy is "selflessness". A person (or a society) must keep his (or its) individual characteristics intact but once this is achieved, he (or it) should sacrifice his (or its) personal ambitions for the needs of the nation. Man cannot realize the "self" out of society. Finally, Ighbal sees the individual and the society as the reflections of each other.

آمار یکساله:  

بازدید 58944

دانلود 29919 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NIK MANESH M.

نشریه: 

JOURNAL OF HUMAN SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  231-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54295
 • دانلود: 

  22639
چکیده: 

In spite of many interpretations written on Manzume-ye Makhzan Al-Asar in the past and in the present, there are still many abyats (couplets) in its prelude which has remained ambiguous and mysterious. The author of this study along with comparing and interpreting other critics′ views, and regarding the vertical relationships among abyats, expresses his own view on the presentation of the Story of Creation or the chronological sequence of creation in the preface of the intended book.

آمار یکساله:  

بازدید 54295

دانلود 22639 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

واحد اسداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  46-45 (ویزه نامه زبان و ادبیات فارسی)
 • صفحات: 

  247-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2163
 • دانلود: 

  596
چکیده: 

امروز بیشترین بخش آگاهی های ما از شعر کلاسیک به مسایل فکری و برخی از ظرایف هنری مربوط است که در کتب مربوط به نقد فنی و جمال شناسی شعر مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از نکات ظریفی که در ادب فارسی و در شعر عهد صفوی، خصوصا شعر صائب تبریزی، کمتر به آن پرداخته شده است، بررسی تصاویر و مفاهیم متناقض نما است. مباحث فراعقلی و عرفانی، بیان عاشقانه، نکته سنجی و خیال پردازی، وصف ذات اقدس الهی، وضع سیاسی و اجتماعی روزگار و فرهنگ عامه، از مهمترین اسباب رواج این شگرد هنری در شعر صائب اند. در میان اقسام تصاویر و مفاهیم متناقض نمای شعر او، پارادوکس های مبتنی بر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه، بیش از پارادوکس های معنوی جلوه گر است؛ چرا که میدان هنرنمایی و آشنایی زدایی شاعر بیشتر در حوزه لفظ است و متناقض نماها لفظی بهترین وسیله برای تحقق این امر به حساب می آید. این مقاله سعی دارد با بحث درباره عوامل ظهور گسترده این شگرد هنری، به بررسی گونه های متعدد متناقض نما اعم از لفظی و معنوی در شعر صائب بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 2163

دانلود 596 استناد 1 مرجع 2