مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله دانشکده پزشکی | سال:1380 | دوره:59 | شماره:6

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

FALAHAT PISHEH H.R. | GHARAVI NOORI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  86
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7864
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

World health organization has introduced concentration of vitamin A in breast milk as a proper indicator for characterization of vitamin A deficiency in lactating mothers and their infants (<6 mo). A normal phase high performance liquid chromatography with spectrofluorometric detection as a specific and sensitive detector was used for characterization of all-trans retional from 13-Cis retinal. The method was sensitive (0.009 ppm) and accurate (1±0.054 µ mol/l) and had a good recovery percentage (99.36%). This method was more better than before methods and was compatible with the other useful methods. Effect of freezing and defreezing on all-trans retinol content of milk sample was investigated. The result was interesting, whatever all-trans retinol content was bigger, it’s destroying was bigger too. Because of that reseon, day today reproducibility wasn’t good. Standard of retinol was 95% all-trans and pure so we should use this method because two retinol isomers wasn’t separated from each other by reversed phase chromatography and UV detection.

آمار یکساله:  

بازدید 7864

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  96
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور دستیابی به روندی سریعتر، آسانتر، کاهش هزینه ها و محدودیت ها، روش فلوریمتری که از دیرباز به عنوان یکی از روشهای متداول در آزمایشگاههای تشخیص طبی بکار برده می شود، بهینه سازی شد.در روش اصلاح شده، تنها به 1ml خون کامل و یا سرم به جای حدود 10ml خون کامل روش اصلی نیاز است که تهیه آن اگر ناممکن نباشد، دست کم و بویژه برای کودکان، دشوار و آزار دهنده است. از طرفی به موازات کاهش حجم خون مورد نیاز، به مقادیر بسیار کمتری مواد پر هزینه نیاز است و بعلاوه از آنجا که در بسیاری از موارد، امکان قرائت نمونه ها در روز نمونه گیری وجود ندارد، در روش اصلاح شده، امکان نگهداری نمونه ها، حداقل برای مدت 15 روز در دمای  -20◦Cفراهم شده است. بنابراین با بهینه سازی این روش، اندازه گیری هیستامین در مقادیر اندک سرم و پس از حدود 15 روز نگهداری در دمای -20◦C ، با روشی ساده، سریع و کم هزینه که در عین حال از دقت و حساسیت بالایی برخوردارست، قابل انجام می شود که به منظور بررسی نقشهای فیزیولوژیک و فارماکولوژیک هیستامین می تواند مفید واقع گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  70
کلیدواژه: 
چکیده: 

ویروس TTV یک ویروس جدید انسانی می باشد که برای اولین بار Nishazawa در ژاپن آنرا معرفی نمود و نام آنرا Transfusion Transmitted Virus نهاد و این ویروس را مسئول هپاتیت ناشی از انتقال خون دانست. اهم فرضیاتی که در مورد این ویروس مطرحست عبارتند از: تشدید سیر بیماری کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت C توسطTTV، انتقال ویروس از طریق تزریق خون، نقش این ویروس در هپاتیت فولمینانت nonA-nonG  و سیروز کریپتوژنیک و ... مطالعه ما با هدف اصلی بررسی نقش TTV بر افزایش تیترAlanine aminotransferase (ALT)  در بیماران HCV مثبت همودیالیزی و بررسی ارتباط مثبت شدن TTV با بعضی از فاکتورهای مربوط به بیماری بوده است.در این مطالعه 37 بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به یکی ازمراکز دیالیز تهران مورد بررسی قرار گرفتند. TTV در این بیماران به روش PCR کاوش گردید، همچنین 4 نوبت متوالی ALT اندازه گیری شد و متوسط آن تعیین گردید و مقایسه ای بین دو گروه TTV مثبت و TTV منفی انجام گرفت. در این بررسی TTV در 19.8 درصد موارد مثبت بوده است. ارتباط معنی داری بین مثبت بودن TTV و افزایش تیتر ALT، سابقه تزریق خون و طول مدت دیالیز مشاهده نشد. با توجه به نتایج بررسی حاضر می توان اینگونه استنتاج کرد که TTV در افزایش تیتر ALT  در بیماران HCV مثبت نقشی ندارد. و شاید با پی گیری این بیماران بتوان در آینده اثبات نمود که TTV، بیماری کبدی ناشی از هپاتیت C را تشدید نمی نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

در رفتگی تروماتیک مفصل متاتارسوفالانژیال انگشت اول، پا، یافته بالینی نسبتا نادری است. این در رفتگی بیشتر از نوع دور سال بوده و توانائی در جا اندازی آن با روشهای غیر جراحی تا حدود زیادی به نوع در رفتگی و درگیری سزاموئید کمپلکس بستگی دارد. سه تایپ(type)  اصلی برای این در رفتگی شرح داده شده است. در موارد تایپ I معمولا جا اندازی با روش بسته میسر نیست و به دلیل گیر افتادن سر متاتارس در سزاموئید کمپلکس سالم، جااندازی به روش باز ضروری است. در تایپ II به دلیل پاره شدن سزاموئید کمپلکس به صورت پارگی لیگامان اینترسزاموئید و یا شکستگی سزاموئیدها، اغلب جااندازی بسته مقدور است. ما یک مورد دررفتگی دورسال مفصل متاتارسوفالانژیال اول در یک پیرمرد 80 ساله داشتیم که علیرغم وجود شکستگی در سزاموئید فیبولار، جااندازی با روش بسته در وی مقدور نشد و ما با approach دور سال اقدام به جااندازی باز نمودیم. این بیمار به طور هم زمان دچار در رفتگی مفصل متاتارسوفالانژیال انگشت دوم پا نیز شده بود که به صورت بسته جااندازی شد. در بررسی مقالات، تاکنون فقط یک مورد در رفتگی هم زمان مفاصل متاتارسوفالانژیال انگشت شست و انگشت دوم پا گزارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از راههای قاچاق مواد مخدر، حمل درونی (از راه حفرات و سوراخهای بدن) یا Body Smuggling است. البته اسامی دیگری مانند: body packing و body stuffing , mules نیز برای این پدیده بکار می رود. برآوردی از روشهای حمل مواد، محتوای بسته ها، نحوه بسته بندی، بررسی مرگهای ناشی از body smuggling و نتایج روشهای تشخیصی و درمانی، در برنامه ریزی جهت فراهم آوردن امکانات درمانی و تشخیصی در تمام بیمارستانها و فعالیتهای پیش گیرنده از آن در سطح جامعه، می تواند نقش موثری در کاهش تعداد این افراد و اجرای قانون داشته باشد.این مطالعه از نوع Case series با نمونه گیری بصورت تصادفی است. در افراد مشکوک به بلع بسته های مواد که در بیمارستان لقمان بستری شده اند (در عرض 2 سال، 1378 و 1379) سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل، میزان تحصیلات، تعداد وزن بسته ها، نوع ماده حمل شده و نتیجه رادیوگرافی شکم و نیاز به جراحی و اقدامات درمانی انجام شده بحث شده است و 16 مورد در سال 1379 آزمایش Thin Layer Chromatography (TLC) بر روی خون و ادرار انجام گرفته است. افراد مشکوک به بلع بسته های مواد 33 مورد بودند که 32 نفر آنها body smuggler شناخته شدند. تمامی حاملین درونی مواد (body smuggler) مرد بودند. حداکثر سن 62 سال و حداقل سن 20 سال و میانگین سنی 41 سال داشتند. حداقل وزن بسته ها یک نخود و حداکثر وزن بسته ها 1000 گرم و میانگین آن 360 گرم بود. حداقل تعداد بسته های یک عدد و حداکثر تعداد بسته ها 54 عدد و میانگین آن 10 عدد بود و محتوای بسته ها در 84 درصد تریاک و 13 درصد (4 مورد) هروئین و در 1 مورد حشیش بود و هیچ موردی از کوکائین و آمفتایین وجود نداشت. از این افراد، 81 درصد معتاد بودند، 27 درصد (7 مورد) فوت کردند و 18 درصد (6 مورد) تحت عمل جراحی قرار گرفتند که 33 درصدشان بعد از عمل فوت نمودند.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

میلانی سیدمحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  30
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  84
کلیدواژه: 
چکیده: 

زردی نوزادان از موضوعات مهم در طب این گروه از شیرخواران است که همواره متخصصین اطفال با آن روبرو می باشند. جهت بررسی علل پاتولوژیک، یک تحقیق گذشته نگر بر روی 312 پرونده مربوط به سالهای 1374-1368 در مرکز طبی کودکان انجام شد و در آن علل شایع و عوامل مساعد کننده زردی پاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت.از 312 نوزاد مورد بررسی، 148 نفر پسر و 128 نفر دختر با میانگین سنی 16.5 روز (بین 6 تا 28 روز) بودند. بر اساس نتایج این تحقیق، در 76.16 درصد موارد، هیپر بیلروبینمی بعلت مصرف شیر مادر بود. موارد کشتهای مثبت خون، مدفوع و ادرار به ترتیب 11.5، 2.9، 21.2 درصد موارد هیپربیلیروبینمی را تشکیل می دادند. هیپوتیروییدی در 10.6 درصد موارد مشاهده گردید، سایر علل نظیر عفونتهای  TORCH،G6PDD  و هماتوم و تروما نادرتر بودند که جهت بدست آوردن میزان نقش آنان در بروز زردی نوزادان احتیاج به مطالعات دقیق وجود دارد. در این بررسی 60 نفر از 312 نوزاد (19.3 درصد) در سن 6 روزگی و 15.7 درصد و 14.4 درصد به ترتیب در سنین 7 و 8 روزگی بودند و فقط 2 نفر از 312 بیمار در سن 28 روزگی قرار داشتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نقش تاثیر تغذیه با شیر مادر در بروز زردی نوزادان باید مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  99
کلیدواژه: 
چکیده: 

وسایل متعددی جهت ثابت کردن ستون فقرات در بیماران مبتلا به انواع بیماریهای ستون فقرات نظیر شکستگیها، انواع دفورمیتی و ... مورد استفاده قرار می گیرد که در حال رشد و تغییر می باشد. نحوه طراحی و مواد تشکیل دهنده این وسایل، نحوه کارگذاری و برنامه ریزی دقیق کارگذاری و ... از مواردی است که روی عملکرد این وسایل و اثر بخشی آنها تاثیر می گذارد. در این مطالعه سعی شده است که مواردی را که دچار شکستگی وسیله ثابت کردن فقرات اعم از میله CD و هارینگتون، پیچ پدیکوله و ... شده اند، مورد بررسی قرار داده و با در نظر گرفتن موارد مشابه که شکستگی وسیله نداشته اند، عوامل موثر در ایجاد شکستگی را مشخص نماید.در سال 1379، هفده بیمار که در بیمارستان سینا بدلیل بیماری ستون فقرات نظیر شکستگی، دفورمیتی، اسپوندیلولیستزیس، عفونت مهره ای، تومور تحت عمل جراحی قرار گرفته و فیوژن خلفی با استفاده از دو نوع وسیله رایج ثابت کردن ستون فقرات CD) یا هارینگتون) قرار گرفته اند، مورد بررسی قرار گرفتند، متوسط سنی این بیماران، 25/26 سال (14-42 سال)، طول مدت پیگیری از زمان عمل جراحی تا زمان شکستگی وسیله یا مراجعه به درمانگاه ارتوپدی، متوسط 46/46 ماه است. این گروه با 19 بیمار به عنوان گروه کنترل با شرایط مشابه، مقایسه شدند. نتایج نشان داد: 1- شایعترین نوع شکست در تمام گروهها، شکست پیچ پدیکوله بوده است (70 درصد). 2- ایجاد پسودوآرتروز نقش موثری در بروز شکستگی وسیله دارد (p value<0.001)و3 - محل کارگذاری پیچ (خارج یا داخل پدیکل در رادیوگرافی قدامی- خلفی) در ایجاد آن موثر است به فرمی که کارگذاری خارجی آن (نسبت به مرکز پدیکل) سبب ایجاد شکستگی وسیله است (p value=0.04)و4 - هر چه سن بیمار هنگام عمل جراحی بیشتر باشد، احتمال شکستگی وسیله بیشتر است (p value=0.04). جهت ممانعت از شکست و خم شدن پیچ پدیکولر و شکست سایر وسایل ثابت کردن فقرات، با توجه بیشتر به تکنیک عمل و نوع پیچ و وسیله انتخابی، می توان مانع خم شدن و یا شکستن پیچها و سایر وسایل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  146
کلیدواژه: 
چکیده: 

در گذشته عمل جراحی عروق کرونر درمان انتخابی بیماران سمپتوماتیک با گرفتاری چند رگ بود، ولی در سالهای اخیر آنژیوپلاستی با بالون عروق کرونر بعنوان روش درمانی آلترناتیو برای ری واسکولاریزاسیون این بیماران پذیرفته شده است. برای ارزیابی میزان موفقیت و نتایج داخل بیمارستانی آنژیوپلاستی بیش از یک ضایعه در یک جلسه در بیماران مبتلا به گرفتاری چند رگ، بررسی رترواسپکتیو بیمارانی که در طی سالهای 1373 تا 1375 در بیمارستان امام خمینی تحت آنژیوپلاستی کرونر با بالون قرار گرفته اند انجام شده است. از سال 1373 تا پایان سال 1375 جمعا 257 بیمار تحت عمل آنژیوپلاستی کرونر قرار گرفتند که 201 نفر آنها مذکر (78.2 درصد) و سن آنها بین 73-23 بوده است. تعداد بیماران مبتلا به گرفتاری چند رگ (Multivessel) و 98 نفر (38.13 درصد) بوده، که در 34 نفر آنها (13.58 درصد) آنژیوپلاستی بیش از یک ضایعه در یک جلسه (Complete Revascularization) صورت پذیرفته است. از این 34 بیمار 27 نفر آنها مرد (79.4 درصد)، و سن آنها بین 70-30 سالگی (9.8±48mean±SD= ) بوده است. جمعا در 71 ضایعه آنژیوپلاستی با بالون صورت پذیرفته است. در این گروه 21 نفر (61.8 درصد) آنژین ناپایدار و 13 نفر (38.2 درصد) آنژین پایدار داشتند. در سه مورد (8.8 درصد) انفارکتوس بدون موج (non-Q wave MI) Q پس از عمل روی داده، ولی مرگ ناشی از عمل عارض نشده است. در 68 ضایعه (95.8 درصد) عمل با موفقیت صورت گرفته است، (موفقیت به حالتی گفته می شود که تنگی باقیمانده کمتر از 50 درصد دیامتر رگ باشد).در نهایت 31 بیمار (91.2 درصد) بدون هیچگونه عارضه ای بیمارستان را ترک کرده اند. نتیجه اینکه در بیماران مبتلا به گرفتاری متعدد عروق کرونر، آنژیوپلاستی بیش از یک ضایعه در یک جلسه در صورتی که انتخاب بیماران درست صورت گیرد موثر و عاری از عارضه جدی خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 146 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  751
 • دانلود: 

  154
کلیدواژه: 
چکیده: 

بیماریهای مزمن کبد در کودکان گروه وسیعی از اختلالات متابولیک، ژنتیک، عفونی و اتوایمیون و موارد ایدیوپاتیک را شامل می شود.در این مطالعه 133 بیمار با شواهد بالینی، پاراکلینیکی و بافت شناسی بیماری مزمن کبد مورد بررسی قرار گرفتند.از این تعداد 32 مورد (24.05 درصد) هپاتیت مزمن اتوایمیون، 15 مورد (11.3) بیماریهای ذخیره گلیکوژن، 12 مورد (9 درصد) آترزی مجاری صفراوی خارج کبدی، 11 بیمار (8.2 درصد) بیماری ویلسون، 10 مورد (7.5 درصد) سیروز کریپتونیک، 6 مورد (4.5 درصد) هپاتیت مزمن C، 5 مورد (3.8 درصد) هپاتیت مزمن C، 5 مورد (3.8 درصد) هپاتیت مزمن  B،  5مورد (3.8 درصد)، گالاکتوزمی، 3 مورد (2.25 درصد)، فیبروز مادرزادی کبد و 3 مورد (2.25 درصد) هیستیوسیتوز X، 3 مورد (2.25 درصد) کلانژیت اسکلروزان، 2 مورد (1.5 درصد) بایلر، 2 مورد (1.5 درصد) سل اولیه منتشر، یک مورد (0.75 درصد) کیست کلدوک، یک مورد (0.75 درصد) سندرم آلاجیل داشته اند. در مجموع شایعترین علل بیماری مزمن کبد کودکان مورد مطالعه عبارتند از: بیماریهای متابولیک و ژنتیک (37.5 درصد)، هپاتیت مزمن اتوایمون (24 درصد) و اختلالات مجاری صفراوی (14 درصد) که جمعا حدود 86 درصد بیماران را تشکیل می دهند. بدینوسیله نتیجه گیری می کنیم که بیماریهای مزمن کبد در اطفال نسبتا شایع می باشد. مهم این است که علایم آنرا بشناسیم و با اقدامات تشخیصی مناسب، هر چه سریعتر درمان اصلی و صحیح را آغاز نماییم تا از بروز عوارض و مرگ و میر آنان به دلیل نارسایی کبد جلوگیری کرده باشیم.

آمار یکساله:  

بازدید 751

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  595
 • دانلود: 

  99
کلیدواژه: 
چکیده: 

 FS (Frozen Sectio)برای تشخیص بدخیمی های اعضا بدن از جمله تیروئید کاربرد دارد. هنوز در مورد ارزش تشخیصی  FS، موارد کاربرد، حساسیت، ویژگی و دقت آن در تشخیص ضایعات ندولر تیروئید اتفاق نظر وجود ندارد. در این مطالعه ارزش تشخیصی FS در مقایسه با نتیجه ی پاتولوژی Permanent مورد بررسی قرار گرفته است و در کنار آن نتایج FS با FNA (Fine Needle Aspiration) با موارد قطعی و مشکوک FNA مقایسه شده است. در این مطالعه که به روش process research انجام گردید، نتایج  FNA، FS، و پاتولوژی در 214 بیمار که به علت ضایعات ندولر تیروئید در طی سالهای 1376 تا 1378 به بیمارستان دکتر شریعتی مراجعه کرده بودند مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. تمامی این آزمونها توسط بخش سیتوپاتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی انجام گرفت. از نتایج پاتولوژی Permanent  به عنوان Gold Standard استفاده شد و بر اساس آن حساسیت، ویژگی و دقت تشخیصی FS و FNA محاسبه گردید. نتایج FNA و FS با استفاده از آزمون Macnemar مقایسه شد. بیماران مورد مطالعه 214 نفر (160 زن و 54 مرد) بودند. میانگین سن بیماران 5.4±42.3 سال و گسترده ی سنی آنها 12 تا 84 سال بود. بر اساس نتایج پاتولوژی، 163 نفر (76 درصد) ضایعه ی خوش خیم و 51 نفر (24 درصد) ضایعه ی بدخیم تیروئید داشتند. بدخیمی های تیروئید عبارت بودند از کارسینوم پاپیلر (70 درصد)، کارسینوم فولیکولر (13.5 درصد)، کارسینوم پاپیلر- فولیکولر (6 درصد)، کارسینوم مدولر (6 درصد)، کارسینوم هرتل سل (4 درصد)، و کارسینوم آناپلاستیک (5 درصد). در تمام 214 نفر قبل از عمل جراحی، FNA  انجام شد که در 150 مورد توانست با قطعیت وضعیت ندول را مشخص نماید. حساسیت، ویژگی و دقت FNA در این 150 مورد به ترتیب 72 درصد، 96 درصد و 90 درصد بود. در تمامی بیماران در طی عمل جراحی FS به عمل آمد که در 199 مورد با نتیجه ی قطعی همراه بود. در این 199 مورد حساسیت، ویژگی و دقت FS به ترتیب 69، 95 و 89 درصد بود. مواردی که FNA نتوانسته بود با قطعیت وضعیت ندول را مشخص کند (موارد مشکوک یا (indeterminate 64 مورد بود که دقت تشخیصی FS در این موارد بررسی شد. نتایج بیانگر حساسیت 36 درصد، ویژگی 85 درصد و دقت 73 درصد برای FS در موارد FNA  مشکوک بود. آزمونMacnemar  نشان می دهد که بین نتایج حاصل از دو تست FNA  و FS اختلاف معنی داری وجود ندارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد در مواردی که FNA نتوانسته به تشخیص برسد، پاسخهای FS  نیز از حساسیت بالایی برخوردار نیست. لذا به نظر می رسد تنها در موارد FNA مشکوک در کانسرهای پاپیلری، اندیفرانسیه و مدولاری، انجام FS می تواند در تایید ضایعه و تعیین طرح جراحی موثر باشد، اما در موارد ضایعات فولیکولر و هرتل سل، FS کمک چندانی نمی کند و باید منتظر جواب قطعی پاتولوژی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 595

دانلود 99 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  66
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  419
 • دانلود: 

  99
کلیدواژه: 
چکیده: 

ویروس سینسیشیال تنفسی (Respiratory syncytial) مکرر حاد دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی (بویژه پنومونی و برونشیولیت) را ایجاد می نماید. با توجه به اهمیت آن و به منظور جلوگیری از عوارض حاد و طولانی مدت، شناسائی موارد عفونت با RSV ضروری می باشد.در این پژوهش با روش ایمونوفلورسانس مستقیم و با استفاده از آنتی بادیهای مونوکلونال به بررسی ترشحات نازوفارنکس 145 بیمار مبتلا به علائم عفونت تنفسی در سه بیمارستان امام خمینی، مرکز طبی کودکان و بهرامی پرداخته شده است. هدف از این مطالعه تعیین نسبت ابتلا به RSV و مقایسه سنی، جنسی و پراکندگی جغرافیایی و علایم بالینی در رابطه با عفونت بوده است. در نهایت در 56 نفشر از گروه تحت مطالعه نتیجه آزمون ایمونوفلورسانس مستقیم مثبت بوده و ویروس سنسیشیال تنفسی عامل 38.6 درصد از عفونتهای تنفسی می باشد. نسبت ابتلا به RSV در صورت وجود برونشیت بطور قابل توجهی بیشتر است [(5.67-0.99) [OR=2.36 و برونشیت شایعترین مشکل در بیماران تحت بررسی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 419

دانلود 99 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  234
کلیدواژه: 
چکیده: 

استرس شغلی در اثر عدم هماهنگی بین نیازهای کاری با توانایی ها، قابلیت ها و خواسته های فرد بوجود می آید. پیامدهای فیزیولوژیک، روانی و رفتاری ناشی از استرس شغلی، ضمن صدمه رساندن به خود فرد، هزینه های گزافی را به سازمانها تحمیل می نمایند. شغل آتش نشانی از جمله مشاغلی است که افراد را در معرض استرس شغلی قرار می دهد. مطالعه حاضر به هدف تعیین میزان استرس شغلی در بعضی عوامل مرتبط با آن در آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران طراحی گردید. این پژوهش به صورت مطالعه مقطعی بر روی 155 آتش نشان مرد که به صورت تصادفی انتخاب گردیده بودند به انجام رسید. برای سنجش میزان استرس شغلی از پرسشنامه خود ایفا Leiden University استفاده شد. جهت تقسیم بندی افراد بر اساس مدل کارازک نیز از پرسشنامه اقتباس شده از پرسشنامه کارازک بهره گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss9 استفاده به عمل آمد.میزان نمره نهایی استرس شغلی افراد با داشتن شغل دوم رابطه مثبت معنی دار و با سن رابطه منفی معنی دار نشان داده است. میزان رضایت مندی شغلی افراد با عدم امنیت شغلی و کمبود ارزش رابطه منفی معنی دار و با نگرش به مهارت، حمایت اجتماعی مافوق و حمایت اجتماعی همکاران، رابطه مثبت معنی دار داشته است. بر اساس تقسیم بندی کارازک این شغل در گروه فعال، و نه گروه با استرین بالا، قرار می گیرد. بیشترین میزان استرس شغلی در مقیاسهای کوشش بدنی و مواجهات خطرناک وجود داشته است. در مقیاس فشار کاری زمانی نیز میزان استرس شغلی بالا می باشد ولی در مقیاسهای دیگر میزان استرس شغلی در حد متوسط یا پایین قرار دارد. میزان استرس شغلی در افراد جوان تر و در کسانی که شغل دوم داشته اند به صورت معنی داری افزایش نشان می دهد. هر چند در مطالعات کشورهای غربی این شغل در گروه با استرین بالا طبقه بندی شده است ولی در این مطالعه در گروه فعال قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 234 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  700
 • دانلود: 

  82
کلیدواژه: 
چکیده: 

سولفات منیزیم از درمانهای رایج جهت جلوگیری از تشنج در مبتلایان به پره اکلامپسی می باشد. به منظور تعیین دوز درمانی سولفات منیزیوم بر اساس عوامل احتمالی مرتبط با آن مانند شاخص توده بدنی (BMI)، سطح کلسیم، آلبومین و کراتینین سرم، مطالعه ای انجام شد.این مطالعه بصورت آینده نگر بر روی 150 مورد پره اکلامپسی (100 مورد خفیف و 50 مورد شدید) در بیمارستان ولیعصر طی سالهای 79-1378 صورت گرفت. همه بیماران واجد شرایط مطالعه ابتدا 4gr سولفات منیزیم داخل وریدی بصورت تک دوز و سپس (drop/min 28) 20 gr/l بصورت انفوزیون وریدی دریافت کردند. موارد خفیف و شدید پره اکلامپسی از نظر میانگین سطح کلسیم و منیزیوم سرم قبل از درمان مشابه بودند ولی از نظر میانگین سطح آلبومین و کاتینین سرم با یکدیگر اختلاف معنی دار آماری داشتند (p= 0.0001). در آنالیز تک متغیره همبستگی مثبت آماری بین سطح منیزیم سرم 6 ساعت بعد از شروع درمان و منیزیم سرم در زمان قطع دارو با سطح آلبومین و سطح کراتینین سرم بدست آمد (P<0.05). در آنالیز رگرسیون چند متغیره، سطح منیزیم سرم 6 ساعت بعد و زمان قطع دارو با سطح سرمی آلبومین و کراتینین همبستگی مثبت (مستقیم) و با مقدار BMI همبستگی منفی (معکوس) داشت. (BMI) و0.22- (سطح سرمی کراتینین) 2.99+ (سطح سرمی آلبومین) 0.83+0.37- = سطح منیزیم سرم 6 ساعت بعد از شروع درمان. (BMI)و0.24- (سطح سرمی کراتینین) 3.3+ (سطح سرمی آلبومین) 0.8+0.2- = سطح منیزیم زمان قطع دارو.

آمار یکساله:  

بازدید 700

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  86
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  90
کلیدواژه: 
چکیده: 

شیوع استئومیلیت و آرتریت سپتیک در اولین ماه زندگی پایین است و از جهات مختلف با سالهای دیگر زندگی متفاوت می باشد. تظاهرات آن به دلیل خصوصیت آناتومیک استخوان در این دوران، ویژه خود بوده در نتیجه به علت ایجاد معلولیت دائمی بسیار جدی است.در یک بررسی از نوع Case Series، 31 نوزاد با تشخیص آرتریت سپتیک و استئومیلیت مورد بررسی قرار گرفتند.این عده طی 10 سال در بخش نوزادان بستری شده بودند. هیپربیلیروبینمی (58.1 درصد)، سزارین اورژانس (25.8 درصد)، کاتتریزاسیون عروق ناف (26.6 درصد)، نارسی (12.9 درصد)، آسفکسی پریناتال (9.7 درصد)، لاسراسیون اسکالپ) 6.5 درصد)، امفالیت و شکستگی قبلی استخوان (6.5 درصد) به ترتیب شایعترین عوامل زمینه ساز به دست آمدند. سابقه بستری در 19 بیمار (61.3 درصد) و درگیری چند مفصلی در 12 بیمار (38.7 درصد) وجود داشت و 42.3 درصد از کسانی که دارای عوامل زمینه ساز بودند درگیری چند مفصلی پیدا کردند. تنها 5 تن (16.12 درصد) از بیماران، عوامل خطر ذکر شده را نداشتند. متوسط سن تشخیص و سن مراجعه به ترتیب 23 و 30 روز و متوسط زمان تشخیص تا زمان عمل جراحی در 15 نفر (48.38 درصد) بیش از 72 ساعت و به دلیل تاخیر مراجعه بود. تمام کسانی که تاخیر مراجعه داشتند دچار تخریب مفصل در هنگام بستری بودند. زانو و ران (77.4 درصد) بیشترین استخوانهای درگیر بودند. شایعترین میکروارگانیزم ها به ترتیب استاف اورئوس (41.1 درصد) و سپس کلبسیلا (29.4 درصد) به دست آمدند. در مجموع گرم منفی های روده ای در 47 درصد و عوامل گرم مثبت، 53 درصد موارد را تشکیل می دادند. وجود عوامل خطر و سابقه بستری در اکثریت بیماران به همراه وجود ژرمهایی همچون کلبسیلا و استاف اورئوس که در اغلب موارد به آنتی بیوتیک های تجربی مقاوم بودند، نقش عفونتهای بیمارستانی را به عنوان منبع اصلی اکتساب عفونت در این مطالعه روشن کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  92
 • صفحه پایان: 

  97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  92
کلیدواژه: 
چکیده: 

سازمان جهانی بهداشت برای تشخیص کمبود ویتامین A در مادران شیرده و کودکان شیرخوار (زیر 6 ماهه)، اندازه گیری ویتامین A در شیر مادر را به عنوان یک شناساگر مناسب در کنار سایر شناساگرها معرفی نموده است. در روش ارایه شده که مبتنی بر کروماتوگرافی مایعی با کارکرد بالا می باشد سعی شد روشی دقیق، حساس تر و مناسب تر از نظر انجام اندازه گیریهای کمی ویتامین A بکار برده شود بنابراین روش شناسایی اسپکتروفلوریمتریک به جای روش UV-Vis بکار برده شد. همچنین برای شناسایی و جداسازی دوایزومر 13- سیس و all-trans رتینول از ستون با فاز نرمال استفاده شده است. روش فوق دقیق و تکرار پذیر بود(1±0.054μmol/l)  و دارای حساسیت یا حد شناسایی بسیار عالی (0.009 ppm) بوده و درصد بازیافت نیز در حد 99.36 درصد بود که در مقایسه با روشهای قبلی بسیار کارآمدتر و در مقایسه با روشهای مشابه دیگر کاملا قابل مقایسه و رقابت نشان می داد. همچنین اثر فریز و دفریز کردن متوالی نمونه های شیر بر روی میزان رتینول all-trans بررسی گردید که مشاهده شد هر چه میزان رتینول all-trans در نمونه شیر بیشتر باشد بیشتر در اثر این پدیده تخریب و یا به ایزومر 13 سیسی رتینول تبدیل می شود و همین مشکل باعث کاهش تکرار پذیری روز به روز اندازه گیری ویتامین A می شد. به هر حال بکارگیری این روش با توجه با اینکه استاندارد رتینول خالص استفاده شده تقریباً 95 درصد all-trans بود ضروری به نظر می رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID