مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 56)
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 153 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 56)
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 169 استناد 1 مرجع 5
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 56)
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  137
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  462
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 462 استناد 2 مرجع 3
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 56)
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 216 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 56)
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 147 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 56)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  347
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 347

دانلود 154 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 56)
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 144 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 56)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  949
 • دانلود: 

  626
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه:در انجام کار پژوهشی، گام نهایی نوشتن و عرضه آن است. بدیهی است روش های ارتباطی موثری برای عرضه پژوهش و یافته های آن وجود دارد. نوشتن گزارش پژوهشی، پایان نامه یا رساله، متون آموزشی، مقالات چاپی، و مقالاتی که در همایش ها به صورت شفاهی یا پوستر عرضه می شوند روش های اصلی ایجاد ارتباط بین پژوهشگران به شمار می روند. لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 949

دانلود 626 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 56)
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 140 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 56)
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  473
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 473

دانلود 192 استناد 1 مرجع 3