مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  114
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  289
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 289

دانلود 309 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  115
 • صفحه پایان: 

  130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 117 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  291
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 291

دانلود 154 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  145
 • صفحه پایان: 

  156
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 131 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  157
 • صفحه پایان: 

  171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 106 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 166 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 106 استناد 0 مرجع 5
نویسنده: 

توفیقی اصغر

نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 96 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 122 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 137 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  89
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 100 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 88 استناد 0 مرجع 4