نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (70)
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6747
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Natural killer T (NKT) cells are a subset of lymphocytes that express some NK cells properties. NKT cells have a regulatory role in immune responses. Little is known about the potential role of NKT cells in human infectious diseases. The goal of the present study was determination of frequency of Va24Vb11 and CD3CD56 NKT cells in tuberculosis patients. Methods: According to our criteria, three groups were selected for our study: 30 healthy PPD positive skin test reactors, 30 healthy PPD negative skin test reactors, 30 new case active TB patients and 25 Multi-drug resistance Tuberculosis (MDRTB) patients. Frequency of Va24Vb11 and CD3CD56 NKT cells in fresh peripheral blood was determined by Flow cytometry. Results: Frequency of Va24Vb11 NKT cells in the new case TB and MDRTB patients as compared to PPD positive healthy donors was significantly decreased (P<0.05), whereas CD3CD56 NKT cell numbers were similar in all groups. Conclusion: According to our results decrease in frequency of Va24Vb11 NKT cells may be related to insufficient immune responses to mycobacterium tuberculosis infection, especially in MDRTB patients.

آمار یکساله:  

بازدید 6747

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (70)
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10122
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Corrosive gastroesophagitis is one of the major problems in surgery and though multidiciplinary approach is used in these patients, prognosis of such patient is poor. In this retrospective study we selected patients with corrosive gastroesophagitis who had referred to Loqman hospital in the last decade and the results of treatment were analyzed. Methods: We analyzed patients with corrosive gastroesophagitis who had referred to Loqman hospital in the last decade retrospectively. Factors included age, sex, grade, substance use, surgery option and results of endoscopy. Results: In this study, 88 patients were evaluated. Most of the patients were men (64%) in the 31-40 years age group and the most common substance involved was acid (42%), cleaning (25%) and alkaline (15%) solutions. Mortality on the base of grading was: grade I= 0%, grade II = 8.5% and grade III= 64%. Endoscopy results in operated group were as follows: 48% ulcer and 26% stricture, while in the non operated group 7% had ulcers and 46% strictures. Mortality was 59% in the operated group and 80% in the non operated group. But all grade III patients had dysphagia. Conclusion: In grade II corrosive esophagitis, gastritis surgery is the best option for decreasing morbidity, but in grade III patients, surgery has a very poor prognosis.

آمار یکساله:  

بازدید 10122

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (70)
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6459
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Multiple sclerosis is a chronic, progressive and degenerative myelin sheath disease of the central nervous system. It frequently occurs in young people in the productive stage of life who are solicitous about their role and family responsibilities. One of the treatment and vigilance intervention index in improvement of chronic illness is quality of life. The objective of the implementation of this study was to assess the effect of Orem self- care program on physical quality of life in multiple sclerosis patients. Methods: This study was a quasi-experimental researches on 70 multiple sclerosis patients’ who were randomly allocated to experimental or control group (35 patients in each group). The experimental group was treated with self-care program based on Orem self-care frame work and compared with the control group. Data was analyzed using presumption statistics. Results: T test showed that there was no significant difference in the physical quality of life score before intervention in the two groups (P=0.33, T=-0.69), while after intervention, the same test indicated a significant difference between the two groups (P=0.001, T=14.42). Pair t test showed significant difference in experimental group before and after self care program (P=0.001, T=-14.20), whereas the same test showed no significant difference in the control group (P= 0.95, T= -0.06). Conclusion: According to the study result, self care program based on the Orem frame work can have an effect on the physical quality of life in multiple sclerosis patients. Therefore, if a program is designed on the basis of educational needs and the “Orem self- care model” approach, it can be effective for enhancing the multiple sclerosis patients physical quality of life, and it can be recommended as a nursing interventional program. This intervention is safe, inexpensive and complementary that can be used to support multiple sclerosis patients in treatment centers.

آمار یکساله:  

بازدید 6459

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

FARZINRAD B. | MAGHSOUDI K. | MALAKOUTI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (70)
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6393
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Cerebrovascular disorders are the third leading cause of death in individuals over the age of 50; mental disorders of this origin are reported in up to 50 and even 78 percent of patients. The global goal of this study was to assess mental disorders of stroke patients. Methods: In a cross-sectional study, 100 consecutive stroke patients in the neurology clinic of Rasool hospital were evaluated by accidental sampling and use of Neuropsychotic Inventory (NPI). Data was analyzed using Chi square and t-test. Results: 37 men and 63 women with mean age of 62.5 years were assessed over 1 to 12 months after their stroke. The results of Chi square suggested men patients had higher frequency in subscales of delusion, aphaty, disinhibition and sleep disorders and women patients in subscale of anxiety. The results of t-test reported that there was a correlation between right hemisphere lesions and euphory. Conclusion: Depression, anxiety and aggression were the most common mental disorders after stroke, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 6393

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (70)
 • صفحه شروع: 

  42
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7855
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Organization culture explains the characteristic of any organization. Organization culture includes values, standards and portrays behavior of members of that organization. Considering the pivotal role which is played by human resources and also the cost borne by these human sources, any kind of neglection on part of management can be drastic. Methods: This cross-sectional study included 95 employees of Yazd health care institutions. Data collection was through a questionnaire based on 10 dimensions and 44 indicators about organizational culture in EFQM environment. Results: The situation regarding organizational culture dimensions was not appropriate from viewpoint of EFQM in any of the health care institutions. Conclusions: Spurred by impressive results in other industries, this compelling and logical approach has begun to penetrate the thinking of health care accrediting agencies, business coalitions, private foundations and leading health care organizations. In this case, making some potential situations and using the study results of improvement of organizational culture can develop environmental situations for employee’s promotion and firm growth.

آمار یکساله:  

بازدید 7855

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (70)
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9117
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Survivin is a new member of the Inhibitor Apotosis Protein family (IAP) which plays an important role in the regulation of both cell cycle and apoptosis. Its distinct expression in tumor cells as compared to normal adult cells introduces Survivin as the fourth transcriptom demonstrated in tumors. Breast cancer is the most common malignancy among women and scientist`s efforts to classify it has lead to various molecular subtypes and controversial results. Because of the high prevalence of these tumors and lack of suitable molecular markers for diagnosis and prognosis, there are ongoing efforts to find molecular markers which can distinguish nontumoral from tumor tissues. In this study we evaluate the potential usefulness of Survivin and its splice variants DEx3, 2b and 3b as molecular markers in breast cancer. Methods: We studied 18 tumor and 17 non tumor adjacent tissues. Transcription levels were measured by Semiquantitative Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) and normalized by b2m as an internal control. Results: 1)Survivin and its splice variants; Dex3, 2b and 3b showed differentially higher expression levels in tumors than adjacent normal tissues. 2) The expression levels of Survivin, Survivin-DEx3 and Survivin-3b were significantly correlated with the type of tumors. 3) Survivin-2b was expressed in a few samples. 4) Survivin-3b was detected only in tumor samples. Also, our results showed that DEx3 variant can be introduced as a dominant expressed variant in breast cancer. Conclusion: Our data indicated that the expression of Survivin, Survivin DEx3 and especially, Survivin-3b were correlated with cancerous nature of tumors and Survivin-DEx3 was the most common expressed variant in breast carcinomas. These results besides confirming the potential usefulness of Survivin and its splice variants as molecular markers in breast cancer, demonstrated the role of the gene and its splice variants, especially 3b in these lesions that enables distinguishing normal from tumor tissues. Therefore, evaluation of the expression of Survivin and its splice variants might be used as markers to stratify breast cancer patients for more optimal treatment modalities or it could be a promising new target for therapy.

آمار یکساله:  

بازدید 9117

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 70)
 • صفحه شروع: 

  111
 • صفحه پایان: 

  117
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  761
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

مقدمه: سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیرطبیعی سلولها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می شود. بیماران سرطانی دچار مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی می شوند که ممکن است این مشکلات باعث اختلال در روند کیفیت زندگی آنان گردد. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط میان وضعیت سلامت روان و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی صورت گرفته است.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - همبستگی می باشد. در این تحقیق 90 بیمار سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان شفای اهواز در سال 1387 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی و کیفیت زندگی 36 سوالی (فرم کوتاه) گردآوری شد و با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون تی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: یافته ها نشان داد بسیاری از حیطه های کیفیت زندگی با سلامت روان همبستگی معنی دار دارد. حیطه های عملکرد فیزیکی از کیفیت زندگی با 3 حیطه اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی همبستگی معنی دار نشان داد. حیطه سلامت روانی از کیفیت زندگی تنها با حیطه علایم شبه جسمی از سلامت روان هبستگی معنی دارنشان داد (P<0.02) و در نهایت در حیطه عملکرد اجتماعی از کیفیت زندگی با حیطه اختلال در عملکرد اجتماعی از سلامت روان همبستگی معنی دار مشاهده شد (P<0.05). همچنین حیطه های سلامت روان مثل اضطراب با P=0.006 در زنان بیشتر از مردان و علایم شبه جسمی با P=0.025 در زنان بیشتر از مردان ارتباط معنی دار را نشان داده است و از حیطه های کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی با P=0.03 در مردان بیشتر از زنان و درد جسمی با P=0.001 در زنان بیشتر از مردان، معنی دار می باشد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، حیطه های کیفیت زندگی بیماران سرطانی با حیطه های سلامت روان آنها رابطه دارد و سرطان بر جنبه های مختلف زندگی بیماران اثر گذاشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 761

دانلود 174 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 70)
 • صفحه شروع: 

  118
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

مقدمه: سالیانه بیش از 14 میلیون انسان آلوده به لشمانیوز در سراسر دنیا گزارش می شود. این بیماری در ایران به دو شکل پوستی و احشایی وجود دارد که نوع پوستی آن در نقاط مختلف دارای گستردگی بیشتر می باشد. در سالهای اخیر استفاده از روش PCR برای تشخیص لشمانیوز پوستی در بیماران در مناطق مختلف جغرافیایی مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش از پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ژن های مختلف انگل مانند ژن های RNA ریبوزومی، DNA کینتوپلاستی و یا ترتیب های تکراری استفاده شده است. هدف از این مطالعه تشخیص سریع لشمانیوز پوستی در مراحل اولیه این بیماری در افراد مبتلا با استفاده از روش Multiplex-PCR است.روش بررسی: در این مطالعه نمونه برداری از زخم 67 بیمار آلوده به لشمانیوز جلدی انجام شد. ابتدا ژنوم انگل با روش فنل - کلروفرم تخلیص شد. با استفاده از روش PCR و پرایمر مناسب، تکثیر  DNAمورد نظر صورت پذیرفت. محصول به دست آمده هم زمان با محصول DNA تکثیر شده سویه های استاندارد، الکتروفورز و پس از مقایسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از دو نمونه استاندارد Leishmania. major وLeishmania. tropica  به عنوان کنترل مثبت نیز استفاده گردید.نتایج: طول محصول PCR با پرایمر، 115 AB جفت باز و با پرایمر UL، 683 جفت باز بود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که حساسیت پرایمرهای مختلف برای تشخیص بیماری با توجه به دو گونه عامل بیماری یعنی Leishmania Major  و Leishmania Tropica یکسان نبوده و به گونه ای که حساسیت روش PCR با پرایمر AB در حد 35 سلول و با پرایمر UL در حد 40 سلول بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه دلالت بر حساسیت PCR جهت شناسایی لشمانیوز پوستی دارد و به عنوان استاندارد جدید در شناسایی متداول زمانی که تشخیص گونه نیاز نبوده می تواند، مورد استفاده گیرد. هر چند توانایی در تشخیص گونه ها در پیش بینی بیماری، تصمیم در درمان مناسب و خصوصا در نواحی که بیش از یک گونه و بیماری بوسیله پزشک مشاهده شود از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 70)
 • صفحه شروع: 

  127
 • صفحه پایان: 

  133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  448
 • دانلود: 

  801
چکیده: 

بتا تالاسمی یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی در ایران است، بیش از دو میلیون حامل بتا تالاسمی در ایران وجود دارد. در دو دهه اخیر، جهش های ژن بتاگلوبین در چندین استان مورد بررسی قرار گرفته است. ناهمگنی ژنتیکی - قومی در ایران، باعث ظهور انواع متفاوت جهش ها، در این ژن شده است. مقایسه بین استان های مختلف نشان می دهد که پراکندگی جهش ها به طور قابل ملاحظه ای در نوع و فراوانی متفاوت است. تاکنون حدود 60 نوع جهش مختلف در بیماران ایرانی گزارش شده است. آشنایی مراکز تشخیصی با جهش های ایران و نحوه پراکندگی آنها می تواند کمک موثری در تشخیص های ژنتیکی در مناطق مختلف ایران باشد. این مقاله با مروری بر یافته ها به بررسی مطالعات مختلف در مورد توزیع پراکندگی جهش های بتا تالاسمی در ایران می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 448

دانلود 801 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 70)
 • صفحه شروع: 

  134
 • صفحه پایان: 

  143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

اهداف آموزشی این مقاله خود آموزی جهت پزشکان عمومی، متخصصین بیماریهای پوست و متخصصین طب کار طراحی شده تا در پایان به اهداف زیر برسند.1- انواع بیماریهای پوستی ناشی از شغل را بشناسند.2- با عوامل مهم و شایع ایجادکننده بیماری های پوستی ناشی از شغل را آشنا شوند.3- راههای پیشگیری و درمان بیماریهای پوستی ناشی از شغل را بدانند.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 70)
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  590
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

مقدمه: پیوند مغز استخوان یکی از روشهای درمانی بسیاری از اختلالات خونی می باشد. در سالهای اخیر استفاده از روشهای پیوند سرپایی مغز استخوان افزایش چشمگیری داشته است. مطالعات حاکی از آن است که پیوند سرپایی مغز استخوان از فواید بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما پس از پیوند مغز استخوان سرپایی و بستری می باشد.روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه توصیفی از نوع مقایسه ای می باشد. کیفیت زندگی 35 بیمار مبتلا به مولتیپل میلوما که تحت پیوند مغز استخوان قرار گرفته بودند (20 بیمار سرپایی و 15 بیمار بستری) مورد بررسی قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه EORTC QLQ_ استفاده گردید. پرسشنامه در سه مرحله قبل پیوند، 45 و 90 روز بعد پیوند تکمیل گردید. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی زوج و ANOVA اندازه های تکراری) استفاده شد.نتایج: مقایسه کیفیت زندگی واحدهای سرپایی و بستری نشان داد که گروه سرپایی در بعضی از ابعاد: عملکرد کلی، علایم بالینی کلی، عملکرد جسمی، تهوع و استفراغ، خستگی، ایفای نقش و کاهش اشتها از کیفیت زندگی بهتری برخوردار بود. با گذشت 90 روز از پیوند، کیفیت زندگی گروه بستری در ابعاد: عملکرد اجتماعی (P=0.001)، تنگی نفس (P=0.05)، اختلال خواب و (P<0.001) اسهال (P=0.07) افزایش معنی دارو یا تقریبا معنی داری داشته است.نتیجه گیری: هرچند هر دو روش پیوند جهت ارتقای کیفیت زندگی محاسن خود را دارند ولی با توجه به بهتر بودن کیفیت زندگی گروه سرپایی در بعضی از ابعاد، روش پیوند سرپایی می تواند تاثیر بسزایی در ارتقا کیفیت زندگی بیماران داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 590

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 70)
 • صفحه شروع: 

  78
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

مقدمه: نقایص میتوکندری در بیماری فردریش اتاکسیا (FRDA) در بسیاری از مطالعات گزارش شده است. بیماری فردریش اتاکسیا یک بیماری تحلیل یابنده اعصاب با وراثت اتوزومال مغلوب است که در نتیجه کاهش بیان فراتاکسین علایم بیماری بروز می یابد. کاهش تولید فراتاکسین باعث افزایش آهن و افزایش رادیکالهای آزاد در میتوکندری شده و به نوبه خود باعث کاهش فعالیت زنجیره تنفسی می شود. عامل تعدیل کننده دیگر در بیماری فردریش اتاکسیا، نقص های DNA میتوکندریایی (mtDNA) است. از این رو توجه ما به بررسی تغییرات نوکلئوتیدی ژنوم میتوکندری در افراد بیمار متمرکز شد که می تواند در نقص زنجیره تنفسی دخالت داشته باشد و باعث کاهش تولید ATP می گردد.روش بررسی: در این مطالعه، ژن NADH دهیدروژناز (ND1)I از ژنوم میتوکندری با تکنیک PCR-TTGE مورد بررسی قرار گرفت و پس از یافتن الگوی باندی متفاوت، جهت شناسایی جهش دقیق نمونه ها برای تعیین توالی ارسال شد.نتایج: با بررسی روی 20 بیمار، 1 جهش جدید (T4216C) مشاهده گردید که برای اولین بار در بیماری فردریش اتاکسیا معرفی شده است. جهش T4216C باعث تغییر اسید آمینه تیروزین به هیستیدین در موقعیت 313 ژن ND1 شده و نتایج حاصل از مطالعات بیوانفورماتیک نشان می دهد که ششمین زنجیره آلفا این پروتئین از بین می رود.نتیجه گیری: از نظر آماری این جهش  در ژن ND1 در افراد بیمار نسبت به افراد کنترل بیشتر دیده شد (P<0.001) بنابراین این جهش   ممکن است یک فاکتور مستعد کننده ای باشد که به همراه عوامل محیطی در پیشرفت بیماری و کاهش سن شروع بیماری موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 70)
 • صفحه شروع: 

  84
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

مقدمه: بیماران مبتلا به صرع نیمرخ روانی خاصی داشته و بافت روانشناختی و هیجانی ویژه ای را تجربه می کنند. برخی بررسی ها وقوع همزمان اختلالات صرع و آسیب های روانی را گزارش کرده اند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه نیمرخ روانی بیماران صرع پارشیل پیچیده و گرندمال و مقایسه آن با گروه کنترل می باشد.روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که در سال 1387 در کلینیک های نورولوژی شهر اصفهان بر روی 40 بیمار مبتلا به صرع گرندمال و پارشیل پیچیده و گروه کنترل که از همراهان بیماران بودند، انجام شد. پرسشنامه MMPI جهت بررسی نیمرخ روانی این افراد استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS-15 و آزمونهای آماری خی دو و آنوا تحلیل گردید.نتایج: یافته های این بررسی نشان داد با وجود اینکه نمرات بیماران در مقیاسهای بالینی MMPI افزایش بیشتری نسبت به گروه کنترل دارد، اما این آسیب شناسی روانی در سطح نابهنجاری نیست. بیماران مصروع در مقیاسهای خودبیمارانگاری (Hs)، افسردگی (D) و هیستری  (Hy)نسبت به گروه کنترل افزایش نمره بیشتری داشتند ولی این تفاوت تنها در گروه با صرع پارشیل پیچیده معنی دار بوده است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش بیماران مصروع نسبت به جمعیت عمومی با احتمال بیشتری دچار اختلالات روانشناختی می شوند. این نتایج ضرورت در نظر گرفتن مداخلات روانشناختی را در کنار درمان های دارویی مورد تاکید قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 70)
 • صفحه شروع: 

  92
 • صفحه پایان: 

  97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

مقدمه: یافته های بالینی تاثیرگذار بر ناتوانی بیماران سکته مغزی حایز به این دلیل که می توانند در پیش آگهی و بهبودی بعدی بیمار تاثیرگذار باشند، حایز اهمیت است.روش بررسی: در این مطالعه بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بیمارستان قائم مشهد در سال 1387 مورد مطالعه قرار گرفتند. وجود همی هیپوستزی، همی آنستزی، همی نگلکت و همی آنوپسی همنام در بیماران بررسی شد. مرتبه ناتوانی بیمار 72 ساعت از سکته بر اساس معیار رانکین تعیین شد، آزمون  Tو فیشر برای تحلیل آماری میانگین مرتبه ناتوانی بکار رفت و p کمتر از 0.05 معنی دار تلقی شد.نتایج: از 329 بیمار با سکته مغزی، %37.4 همی هیپوستزی، %13.8 همی آنستزی، %7.9 همی نگلکت و %7.3 همونیموس همی آنوپسی داشتند. میانگین ناتوانی در بیماران با همی آنستزی بطور معنی داری بیشتر از سایر بیماران بود (p<0.001). میانگین ناتوانی در افراد با همی هیپوستزی یا همی نگلکت یا همی آنوپسی همنام نسبت به افراد بدون آن تفاوت معنی داری نداشت (بترتیب p=0.44 و p=0.23 و p=0.83) بیماران با تریاد همی آنستزی، همی نگلکت و همی آنوپسی همنام میانگین ناتوانی بطور معنی داری بیشتر از سایرین بود (p<0.001).نتیجه گیری: همی آنستزی یافته بالینی تاثیرگذار بر ناتوانی مبتلایان به سکته مغزی است، وجود تریاد بالینی فوق می تواند افزایش دهنده میانگین ناتوانی در این بیماران باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 70)
 • صفحه شروع: 

  98
 • صفحه پایان: 

  110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مقدمه: به نظر می رسد تایید و همراهی اطرافیان از عوامل افزاینده احتمال مصرف دخانیات در دانش آموزان و جوانان است. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط الگوی مصرف سیگار بین دانش آموزان و معلمانشان با تعدیل مخدوش کننده ها می پردازد.روش بررسی: از دانش آموزان کلاس های سوم دبیرستان های تهران خواسته شد تا پرسشنامه 21 سوالی دموگرافیک و عادات مصرف دخانیات را تکمیل نمایند. الگوی مصرف دخانیات در دو جنس و نسبت استعمال دخانیات اطرافیان در گروه های سیگاری و غیرسیگاری مورد مقایسه قرار گرفتند. بعلاوه، دانش آموزان سیگاری و غیرسیگاری که مواجهه با معلمان سیگاری داشتند با هم مقایسه شدند. پس از تعدیل مخدوشگرها، مصرف سیگار معلمان با مدل رگرسیون لجستیک ارزیابی شد و نسبت های شانس تعدیل شده برآورد گردید.نتایج: تعداد 4591 دانش آموز 17-19 ساله پسر (2092 نفر، 6/45%) و دختر در طرح شرکت کردند (میانگین سنی 59/0±53/17 سال). 250 پسر (1/12%) و 131 دختر (3/5%) استعمال دخانیات داشتند (P=0.001). نسبت دانش آموزان سیگاری و غیرسیگاری که شاهد استعمال سیگار معلمانشان در داخل مدرسه بودند به ترتیب %55.7 (209 نفر) و 3/29% (1191 نفر) برآورد شد (P=0.001). در بین شاهدان استعمال سیگار معلمان در خارج از ساختمان مدرسه، 220 نفر سیگاری (7/58%) و 1205 نفر غیرسیگاری (2/29%) بودند. با تعدیل متغیرها مشخص گردید که استعمال دخانیات بالغین جوان همبستگی معناداری با مشاهده مصرف سیگار معلمان در محوطه غیرداخلی مدرسه و مصرف سیگار دوستان نزدیک دارد.نتیجه گیری: استعمال دخانیات معلمان در ساعات مدرسه و نیز مصرف سیگار توسط دوستان نزدیک، دو مولفه مهمی اند که در طرح های ایجاد مدرسه عاری از دخانیات و مبارزه با دخانیات در قشر جوان جامعه باید لحاظ گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0