The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

محیط شناسی | سال:1379 | دوره:26 | شماره:25

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

عباس پور مجید

نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  564
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

غلظت آلاینده ها در اطراف ساختمانهای بلند متأثر از عوامل مختلفی نظیر جریان های موضعی،جریان باد،اختلاف دمای هوای داخل ساختمان و محیط خارج آن می‌باشد. در این تحقیق با انتخاب یک ساختمان 27 طبقه،غلظت آلاینده هایی نظیر CO و ذرات معلق،در کنار ساختمان و در ارتفاعات مختلف اندازه‌گیری شده و نحوه توزیع غلظت آنها تعیین گردیده است.نتایج بدست آمده نشان می دهد تا ارتفاع معینی غلظت آلاینده ها افزایش یافته و پس از آن کاهش می‌یابد.نتایج حاصل با روند توزیع بدست آمده از یک مدل شبیه سازی ریاضی آلاینده ها مطابقت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 564

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

برای حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری روشهای متعدد فیزیکی،شیمیائی و بیولوژیکی و یا ترکیبی از اینها وجود دارد.در این مقاله روش نیزارهای مصنوعی برای حذف این مواد معرفی می‌شود.برای این منظور از بسترهای نیزاری استفاده شد که در سال 1374 در تصفیه خانه شوش تهران ساخته شده بود.در این طرح از دو بستر (یکی به عنوان شاهد) با ابعاد 10×13.6 متر و ارتفاع 50 ساتیمتر شن استفاده شد.گیاه مورد استفاده Phragmites austrlis بود.در سال 75و76 با اعمال بارگذاری‌های هیدرولیکی متفاوت به بررسی تأثیر مستقیم در حذف مواد مغذی پرداخته شد.در مرحله سوم این طرح با مقادیر بارگذاری TN وTKNبه ترتیب 4.13 و 0.4 گرم بر متر مربع در روز میزان حذف 80 و 86 درصد برای نیزار و 67 و 80 درصد برای شاهد دست یافت.همچنین میزان حذف فسفات با بارگذاری 3.12 گرم بر مترمربع در روز به 73 و 85 درصد به ترتیب برای نیزار و شاهد رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  255
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سالانه حدود 700000 مترمکعب پساب حاصل از کارخانه زغالشویی زیرآب،علاوه بر تلفات بالغ بر 4000 تن زغال بصورت نرمه،اثرات زیست محیطی نامطلوبی را نیز به دنبال دارد.در این رهگذر سعی گردیده تا با روش لخته‌سازی بتوان ذرات معلق را از محیط عمل خارج و آب نسبتا خالصی را به چرخه کارخانه وارد ساخت.مطالعات انجام شده در مقیاس آزمایشی نشان می‌دهد،با کنترل فرآیند لخته‌سازی تحت شرایط ذیل: - غلظت کلکتور 0.0015 g/l - 8=Phغلظت سیلیکات سدیم به عنوان متفرق کننده 0.01g/1 -  دور همزن 150rpm می‌توان ذرات معلق را با بازیابی 93 درصد از محیط عمل خارج و آب برگشتی به سلولهای فلوتاسیون موجود در کارخانه را بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 79 استناد 5 مرجع 0
نویسنده: 

ولی الهی جلال

نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

فون ماهیان بومی ایران در معرض تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی بوده و ذخایر برخی از آنها در حال کاهش است.در حال که برخی از گونه های ماهیان ایران هنوز از نظر علمی شناسایی نشده و بطور اصولی طبقه ‌بندی نگردیده‌اند. ماهیان بومی دارای ارزش‌های متعددی می باشند.این ماهیان جزئی از ذخایر ژنتیکی و بانک ژنی مجموعه حیات یک ناحیه مهمی‌شوند. هدف از ارائه این مقاله تأکید بر اهمیت مطالعات بنیادی ماهی شناسی شناساندن عوامل مؤثر بر نابودی نسل ماهیان و توجه به جوانب زیست محیطی توسعه پایدار شیلات و آبزی پروری است.با مروری بر تاریخچه ماهی ‌شناسی در ایران و اهمیت ماهیان بومی آبهای داخلی،عوامل مؤثر بر این ماهیان مورد توجه و تعمق قرار گرفت.با رجوع به منابع و بر مبنای مشاهدات و تجربیات علمی،دلایل کاهش ذخایر و دگرگونی زیستگاهی و نژادی ماهیان آبهای داخلی مورد بررسی قرار گرفت.ماهیان ایران در ادوار تاریخی گذشته و پیش از آن در معرض فشار زیست محیطی وتغییرات ناشی از آن بوده اند.و عوامل صنعتی اثر تشدیدکننده‌ای بر این روند داشته است. عوامل پیش از صنعت شامل:تغییر شرایط اقلیمی،از بین رفتن پوشش گیاهی،آبیاری،هیبریداسیون و دگرگونی ژنتیکی و نژادی ماهیان و عوامل ناشی از توسعه صنعت و افزایش جمعیت شامل از بین رفتن رویش گیاهی،افزایش مصارف آب،صید بی‌رویه،جنگ،توسعه پرورش آبزیان و رهاسازی عمدی غیرعمد ماهیان،به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر ماهیان ناشناخته غیرماکول وتنوع حیات آبزیان محسوب می گردند. در دریای خزر صید بی‌رویه و آلودگی مهمترین علل کاهش نسل ماهیان ارزشمند خاوری می‌باشد.باربوس ماهیان ناحیه غرب کشور که پس از فیل ماهی بزرگترین ماهیان آبهای داخلی محسوب می‌شوند،بعلت صید بی‌رویه،آلودگی رودخانه‌ها،ایجاد سد و تغییر زیستگاه در معرض نابودی ذخایر قرار گرفته‌اند.از سال1375 تاکنون در حدود 140 مکان از پیکره های آبی ناحیه غرب ایران در 350 تلاش صید،تنها 80 ماهی از باربوس‌های بزرگ صید گردید.حداکثر وزن ماهیان صید شده 8 کیلوگرم می‌باشد. ذخایر ماهی سیربت Barbus gryus و ماهی سلیمانی Barbus Subquincanciatus در رودخانه گاماسیاب،طویل‌ترین سیستم رودخانه‌ای ایران نابود شده است. ذخایر سایر باربوس‌های بزرگ جثه که برخی به وزن بیش از 150 کیلوگرم می‌رسند.مانند ماهی سوسنگ B.esocinus و Barbus B.یز در حال کاهش است.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 79 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

تعیین کارآیی و مقاومت به خشکی در گیاهان مرتعی از جمله فاکتورهای مهمی است که نقش اساسی در انتخاب روشهای اصلاح و توسعه مراتع و به تبع آن برنامه‌های مدیریتی مرتع ایفا می‌نماید.با توجه به اینکه تاکنون در خصوص مقاومت به خشکی و نیاز آبی گیاهان بومی مراتع ایران مطالعات جامعی صورت نگرفته،تحقیق حاضر با انتخاب دو گونه بومی و خوشخوراک مرتعی صورت پذیرفت.گونه های منتخب شامل دو نوع گراس به اسامی Dactylis glomerata وEragrostis curvula بود. تحقیق به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی با انتخاب 3 تیمار و 4 تکرار انجام گرفت.تیمار شامل دوره های آبیاری 2 روزه (شاهد)،5 روزه و 7 روزه بودند.پارامترهای مورد بررسی در خلال آزمایش از قبیل خصوصیات مورفولوژیک گونه‌ها نظیر آب مصرفی،تعیین طول،عرض و تعداد برگ،وزن خشک برگ اندازه‌گیری گردیدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که پارامترهای طول و عرض برگ گیاه چندان تحت تأثیر تنش در دوره های مختلف آبیاری نبودند،بالعکس تعداد برگها و به تبع آن وزن خشک برگ و ساقه تحت تأثیر تنش کاهش یافتند که میزان کاهش در گونه Er.cu در کلیه تیمارها کمتر از گونه Da.gl بود. با اعمال تنش و افزایش طول دوره آبیاری رشد ریشه نسبت به ساقه افزایش یافت که رشد در گونه Da.gl بیشتر از گونه Er.cu بود. از نظر میزان مصرف آب برای تولید ماده خشک گونه Da.glدارای نیاز آبی کمتر و در نتیجه کارآیی مصرف آب بالاتر است،ولی از نظر مقاومت به خشکی به دلیل بالا بودن پتانسیل آب برگ و همچنین درجه پژمردگی کمتر گونه Er.cu از مقاومت بیشتری نسبت به خشکی در مقایسه با گونه Da.gl برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در تعدادی از روستاهای غرب کشور واقع در استانهای کرمانشاه و کردستان رویش طبیعی درختی در محل قبرستانها و امزاده‌ها بر اساس شان مذهبی که به درخت و درختزار داده می شود دست نخورده باقی مانده است.هفده عدد از این بیشه های مقدس از نظر ویژگی های اکولوژی رویش درختی مورد مطالعه قرار گرفتند.این مناطق پس از تعیین موقعیت مساحی شده،تراکم،پوشش و غالبیت گونه‌های متفاوت درختی در آنها به شیوه "کورتیس" (1976) اندازه گیری شد.نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که جنبه های متفاوتی از ساختار رویشی نظیر ترکیب فلورستیک،شکل رشد،لایه بندی تاج گیاهی و برخی دیگر از ویژگی‌های فیزیونومیک تحت تأثیر انزوای طولانی مدت ،اندازه بیشه ها و اثر حاشیه ای قرار گرفته است.این مناطق عموماً در مقایسه با رویش‌های طبیعی دارای تراکم و وزن زنده بیشتری هستند،از تنوع گونه‌ای کمتر برخوردارند،برخی از اشکال حیاتی نظیر گونه‌های بوته‌ای و پوشش علفی خود را از دست داده،صاحب لایه بندی تاج ساده تری شده و ساختمان سنی آنها توزیعی ناموزون و پیر یافته است. این مطالعه نشان می‌دهد که که بیشه های مقدس بعنوان یادگاری فرهنگی طبیعی علیرغم طرز عمل و باور مردم ضرورتاً بقاء تضمین شده ای نداسته و ممکن است همان عوامل که رویش های طبیعی غرب کشور را به نابودی کشاند،دامن‌گیر بیشه های مقدس بشود.شدت فرسایش و کوبش خاک،چرای سرشاخه ‌ها و نیز محدودیت‌های ناشی از وسعت بیشه‌ها بر زادآوری درختان نشان می‌دهد که باز تولید جامعه درختی در برخی از این مناطق دچار محدودیتهای جدی است.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این مقاله روشهای متداول ارزیابی توان اکولوژیک در جهان مرور شده و محدودیت های موجود در راه انجام هریک از روشها بررسی می‌شود.ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاههای جنگلی مقوله بسیار مهمی در مطالعات جنگلداری در دنیاست و در کشورمان کمتر به آن توجه شده،عبارت از ارائه شاخصی است که پتانسیل رویشگاه را در ایفای نقشهای مختلف جنگل همانند تولید چوب،حفظ خاک،کنترل سیلاب،حفظ تنوع زیستی و تأمین آب نشان می دهد.این شاخص با تغییر در ویژگیهای اکولوژیک سرزمین همانند خاک،میکروکلیما- ارتفاع از سطح دریا،شیب و جهت جغرافیایی که پتانسیل رویشگاه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند،از رویشگاهی به رویشگاه دیگر تغییر می کند.روش مناسب ارزیابی توان اکولوژیک متناسب با اهداف جنگلداری انتخاب می‌گردد.روشهای متداول ارزیابی توان اکولوژیک شامل:استفاده از شاخصهای تنوع زیستی گیاهی و جانوری،منحنی های سلیت اندکس،رویش خاک و شکل زمین،رشد بین گرهی،گیاهان شاخص،تجزیه برگ و لاشبرگ،زادآوری و نقشه سازی می‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

پرداختی علیرضا

نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

PAH های سرطانزا به طرق مختلف بدست انسان و یا طبیعت وارد محیط زیست می‌شوند.این مواد در غذا،هوا،آب و خاک موجود می‌باشد.در فعالیت روزانه انسانها،به نظر می‌رسد که غذا و هوا،اصلی‌ترین منابع PAH هایسرطانزا باشند.جمعا دز پتانسیل انسانها بین 1 تا 15 µg/day می‌باشد.برای افرادی که یک یا چند پاکت سیگار بدون فیلتر در روز مصرف می‌کنند،این دز بین 15-µg/day 2 متغیر است.این تخمینهای دز پتانسیل می‌تواند یک حدود تقریبی برای مقایسه با منابع دیگر PAHها باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

مناطق نفت خیز با سرزمینهای پست و کم ارتفاع گسترده در جلگه خوزستان از نظر ترکیب فلورستیک مورد مطالعه قرار گرفته است.اطلاعات مختصری راجع به اقلیم،مکان نگاری و جنبه های زمین شناختی این مناطق ارائه شده است.بر اساس 1300 نمونه گیاهی جمع آوری شده در این مناطق،عناصر گیاهی پس از نامگذاری دقیق در جداولی با ترتیب الفبایی به تفکیک تیره،جنس و گونه ارائه شده است.مناطق نفت خیز در جنوب غربی ایران اساساً از سه رویشگاه اصلی شامل:بیابانها و نواحی پست و شور ساحلی، نواحی کم ارتفاع و تپه های شنی متحرک و بالاخره زیستگاههای گچی و آهکی در ارتفاعات شمالی منطقه تشکیل شده است. در مطالعه این زیستگاهها،531 گونه گیاهی به 351 جنس و 81 تیره گیاهی شناسایی و معرفی شده اند که برخی از آنها بومی و انحصاری ایران می باشند.برای تمامی گونه های گیاهی رویشگاه و محل زیست آنها،شکل حیاتی و پراکنش جغرافیایی گیاهی مربوط به آنها نیز بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID