مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

طب و تزکیه | سال:1382 | دوره:- | شماره:49

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

ASGHARI N. | SAFA O.

نشریه: 

TEB VA TAZKIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8004
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

To compare and contrast the educational objectives, course syllabus and scheduling patterns for medical students in Iran and 5 other countries: England, Canada, Australia, Denmark, and South Africa.Methods: This is a descriptive analytical study. The instructional medical education data was gathered via internet from sources within the 6 countries (including Iran) listed above. Discussion & conclusion: The data analysis showed that th ultimate goal for medical education is constant throughout the world. Despite the similarities, however, there also are some differences. Although in quantity the differences may be few, in quality they are important. For example, within the medical educational curricula that offer no management and/or communication courses, research programs are limited.

آمار یکساله:  

بازدید 8004

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در پاره‌ای از بررسی‌ها، افزایش شیوع کولیک کلیوی متعاقب کاهش مصرف مایعات گزارش شده است. از آنجایی که در ماه مبارک رمضان، مسلمانان در بخشی از شبانه‌روز از مصرف هرگونه مواد خوراکی و آشامیدنی امساک می‌ورزند، هدف این بررسی مقایسه آن با سایر ماههای سال 79 بوده است. این مطالعه اپیدمیولوژیک، با روش سرشماری، به مطالعه تمایل کولیک کلیوی پرداخته و تمامی مراجعین به دو بیمارستان شهرستان ورامین به دلیل کولیک کلیوی را مورد بررسی قرار داده است. شهرستان ورامین از مناطق حاشیه کویر و گرمسیر است. در عین حال ماه رمضان این سال در شش ماهه دوم که از فصول خنک می‌باشد، قرار داشته است. طول مدت مطالعه یک سال و از اول فروردین تا پایان اسفند ماه سال 1379 بوده و در مجموع 574 بیمار را شامل می‌شود. به دنبال فاز اول مطالعه (که نتایج آن هم‌اکنون ارایه می‌شود)، در فاز دوم، تمام بیماران فوق از نظر تشکیل سنگ‌های ادراری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این فاز، روش جمع‌آوری اطلاعات استفاده از مدارک بیمارستانی بوده است. از مجموع 574 بیمار، 398 بیمار مرد (3/63%) و 176 بیمار زن (30.7%) بوده‌اند. بیشترین فراوانی کولیک کلیوی در ماههای خرداد (68 بیمار معادل 11.8%)، تیر (65 بیمار معادل 3/11%) و آبان (60 بیمار معادل 5/10%) بوده و در ماه رمضان 43 بیمار (5/7%) مراجعه نموده بودند. میانگین مراجعه کنندگان در ماههای غیر از ماه رمضان 17±3/43 بود که تفاوت قابل ملاحظه‌ای را با تعداد بیماران مراجعه کننده در ماه رمضان نشان نمی‌دهد (P<0.15). تفاوت مراجعه کنندگان در ماه رمضان با کل مراجعین شش ماهه دوم سال (فصول سرد سال) که به طور میانگین 34/18±8/36 نفر بودند نیز تفاوت معنی‌داری ندارد (P<0.033)، لیکن تعداد مراجعین در ماه رمضان با میانگین ماههایی که حداکثر مراجعه را داشته‌اند (3/3+64.6) تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری را نشان می‌دهد (P<0.001) در مراجعه کنندگان ماه رمضان، 27 نفر مرد (62.8%) و 16 نفر زن (2/37%) و در مراجعین بقیه ماههای سال 371 نفر مرد (9/69%) و 160 نفر زن (1/30%) بوده‌اند که فاقد تفاوت قابل ملاحظه هستند (P<0.4).با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، مشخص می‌شود که شیوع کولیک کلیوی در این سال ارتباطی با روزه‌داری نداشته و در عوض گرما، عامل تعیین کننده در افزایش بروز این ناراحتی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

یوتانازی موضوع جنجالی مورد بحث در بسیاری از کشورهای جهان در طی دهه‌های اخیر بوده است و جنبه‌های مختلف حقوقی، اخلاقی، پزشکی و اجتماعی آن هنوز هم موضوع تحقیق و مجادله است. در پاره‌ای از کشورها مثل هلند، کانادا و بعضی از ایالات آمریکا این عمل جرم محسوب نمی‌شود ولی کم و بیش در بسیاری از نظام‌های حقوقی چنین عملی هنوز قتل محسوب می‌گردد اگرچه نوع و میزان مجازات آن معمولا خفیف تر از قتل‌های معمولی است. مطالعه حاضر در کشور ما اولین مطالعه در خصوص نگرش تعدادی از پزشکان ایرانی به یوتانازی می‌باشد. از مجموع 307 پزشک که در مطالعه شرکت کردند 180 نفر (6/58%) مخالف یوتانازی بودند؛ 127 نفر (4/41%) حداقل با یکی از انواع یوتانازی موافق بودند. 53 نفر (3/17%) در طول دوره طبابت خود شاهد انجام یوتانازی توسط سایر همکاران و پزشکان بوده‌اند و فقط 7 نفر خود مرتکب یوتانازی شده بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به منظور بررسی اثرات برنامه‌های تحدید جمعیت در پیشبرد اهداف توعسه بهداشت ملی انجام شده است.این پژوهش در دو بخش انجام شده است. بخش اول ارایه مدل شبیه‌سازی به منظور تعیین اثرات تنظیم خانواده روی باروری و نهایتا بر بهداشت ملی، بخش دوم با استفاده از روش کارآزمایی بالینی در مقیاس وسیع براساس روند واقعی تغییرات جمعیت در دهسال گذشته (1375ـ1365) پیش‌بینی جمعیت انجام شده است. در این روش اختلاف بین جمعیت ناشی از ثابت بودن شرایط جامعه با وضعیت موجود جامعه مقایسه شده است. همچنین به منظور بررسی ارتباط بین اثرات تنظیم خانواده یا برخی از شاخص‌های بهداشتی با توجه به اطلاعات حاصل از برنامه شبیه‌سازی و درنظر گرفتن حداکثر دو فرزند برای هر خانواده و استفاده 75 تا 80 درصد از وسایل پیشگیری در جوامعی که شیردهی نسبتا طولانی رایج بوده است درصد زنان 15 تا 45 ساله که از روشهای پیشگیری استفاده می‌کنند محاسبه گردیده و نهایتا ارتباط اثرات میزان مصرف کنتراسپتیوها را با متغیرهای تولد خام مرگ و میر، مرگ و میر زیر یک سال، زیر پنج سال، سواد زنان، شاغلین زن، واکسیناسیون به تفکیک واکسن‌ها. نیروی انسانی (پزشک، پرستار، ماما، بهورز) سنجیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

اصغری نسرین | صفا امید

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49
 • صفحه شروع: 

  32
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

هدف از این تحقیق تعیین تشابه و مغایرتهای بین اهداف آموزشی و الگوهای برنامه درسی و دروس درنظر گرفته شده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی در ایران و 6 کشور دیگر جهان (انگلیس، کانادا، استرالیا، دانمارک، امریکا، افریقای جنوبی) می باشد. تحقیقی توصیفی با استفاده از آیین نامه و درسنامه موجود آموزش پزشکی ایران و اطلاعات به دست آمده در خصوص برنامه درسی آموزش پزشکی 6 کشور قید شده از طریق اینترنت صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد با توجه به مشابهت هدف غایی آموزش پزشکی در تمام دنیا در اهداف کلی دوره پزشکی در ایران و 6 کشور مورد مطالعه ضمن مشاهده مشابهت زیاد، مغایرتهایی نیز رویت می گردد که از نظر کمی ناچیز ولی از نظر کیفی از اهمیت ویژه ای برخوردارند از قبیل: تربیت نیروی انسانی که دارای تفکری عمیق بر مسایل بوده و دارای مهارت یادگیری مادام العمر (Long Life Learning) باشد. بدیهی است وجود چنین اهدافی الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی، روشهای تدریس و ارزشیابی را تحت الشعاع قرار می دهد. الگوهای برنامه درسی نیز در 6 کشور مورد مطالعه با توجه به اهداف کلی شامل الگوهای مبتنی برموضوعات درسی، صفات انسانی، فعالیتهای اجتماعی و علایق فردی می باشد. ولی الگوهای مورد استفاده در برنامه ایران الگوهای مبتنی برموضوعات درسی و شایستگی خاص می باشد. ضمنا عدم تطابق هایی بین اهداف و دروس ارایه شده دوره در برنامه ایران مشاهده می شود از قبیل: عدم وجود مباحث مدیریتی و ارتباطات، نادیده گرفتن آشنایی با مفاهیم علوم تربیتی، عدم وجود شرایطی که در دانشجو توان تحقیق و شناسایی مشکلات بهداشتی ایجاد شود. به نظر می رسد باید برنامه درسی آموزش پزشکی ایران براساس موازین و اصول علمی تدوین گردد و جمیع جهات در آن لحاظ شود.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

شکاری پ. | عباسی ی. | فخری ر.

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

این مطالعه به منظور شناسایی تعدادی از عوامل همراه با پرفشاری خون، انجام گرفت. روش مطالعه توصیفی و مقطعی است، 768 نفر نمونه (440 مرد و 328 زن) به صورت خوشه‌ای و تصادفی در شهر قزوین انتخاب شده‌اند. داده‌ها از روی پرسشنامه، شرح حال و معاینه به دست آمده و پس از تطبیق سن و جنس و توده بدن پردازش شده و از ضرایب همبستگی پیرسون، استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان داد که میزان شیوع پرفشاری خون در مردان 24% در مقابل زنان با شیوع 18.5%می‌باشد (P>0.05) همچنین با افزایش سن در هر دو جنس، شیوع پرفشاری خون نیز بیشتر می‌شود. در مردان از 11% در دهه سوم زندگی به 67% در دهه هفتم می‌رسد (P<0.05)، و در زنان به ترتیب 7% در دهه سوم و 63% در دهه هفتم می‌باشد (P<0.05) این بیماری در مردان سیگاری 29% (در مقابل 20% در مردان غیرسیگاری) (P>0.05) بی تحرک 30% (در مقابل 7% در مردان دارای تحرک) (P<0.05) بی سواد 50% (در مقابل 22% در مردان با سواد) (P<0.05) دارای سابقه خانوادگی پرفشاری خون 29% (در مقابل 21% در مردان بدون سابقه خانوادگی پرفشاری خون) (P>0.05) متاهل 27% (در برابر 16% در مردان مجرد) (P<0.05)، شیوع دارد. اما در زنان بی‌تحرک 18% (در مقابل 18% در زنان باتحرک) (P>0.05)، بی سواد 63% (در مقابل 14% در زنان باسواد) (P<0.05)، متاهل 22% (در مقابل 6% در زنان مجرد) (P>0.05) و بالاخره در زنان مصرف کننده قرص های خوراکی ضدبارداری در سن 40-30 سالگی، 25% در مقابل 12% (P<0.05) در کسانی که در همین سنین قرص ضد بارداری مصرف نمی کردند، شیوع نشان می دهد.می توان نتیجه گیری کرد که فاکتورهایی نظیر محدودیت در مصرف سیگار و قرص های ضد بارداری خوراکی و همچنین انجام فعالیت های فیزیکی و سوادآموزی با کاهش شیوع بیماری پرفشاری خون مرتبط است.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 79 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

اختلال کم توجهی و بیش فعالی، احتمالا شایع ترین اختلال روانپزشکی تشخیص داده نشده در بالغین است که علایم آن عبارتند از: کمبود توجه، پر تحرکی، فقدان خویشتنداری (تکانشی بودن) و نوسانات خلق. با توجه به اطلاعاتی که اخیرا بیان می شود، این اختلال در ابعاد قانونی و اجتماعی می تواند دارای اهمیت باشد. از این رو در این مقاله تلاش خواهد شد که از طریق مرور متون، ابعاد قانونی و اجتماعی این اختلال بررسی شود. در حدود 300 مقاله از نشریات معتبر دنیا از طریق اینترنت بررسی شدند.براساس اطلاعاتی که در بیشتر مطالعات به دست آمده است، این اختلال در صورت عدم درمان نقش موثری در اعتیاد به مواد مخدر، الکل، سیگار، ارتکاب جرایم جنسی، مشکلات تحصیلی، شغلی، اجتماعی، حوادث رانندگی، و بزهکاری دارد و در صورت درمان، این عوارض قابل پیشگیری و درمان هستند.نظر به مطالعاتی که در خارج ایران انجام شده است و همگی دلالت بر اهمیت قانونی و اجتماعی این اختلال دارند، ضروری است که در ایران به این بحث توجه بیشتری شده و مطالعاتی درباره جنبه های مختلف این اختلال انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 79 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

متابولیت‌های ثانویه گیاهی فراوانی شناخته شده‌اند که دارای اثرات سمی برجنین می‌باشند و باعث بروز ضایعات برجنین یا نوزاد می‌شوند. اثرات این گیاهان ممکن است خفیف باشد. از قبیل کاهش موقتی یا جزیی در توانایی باروری و یا ممکن است شدید باشد، مانند سقط جنین یا نقص عضو شدید هنگام تولد که باعث مرده به دنیا آمده جنین می‌شود.گیاهان شناخته شده‌ای باعث نقص جنین در حیوانات می‌شوند که شامل گونه‌های مختلف از جنس‌هایOxytropis ،Astragalus ، Nicotiana ،Conium ،Lupinus  و Veratrum می‌باشند. در بسیاری موارد نیز ترکیبات ثانویه باعث نقص جنین می‌شوند که شامل آلکالوئیدهای استروئیدی، کینولیزیدین و پیپریدین می‌باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

آنتامباهیستولیتیکا یکی از شایع ترین تک یاخته های انگلی انسان در سطح جهان می باشد. سالیانه بیش از 100 هزار مورد مرگ و میر در اثر آمیبیاز گزارش می گردد. در کشور ما نیز هرساله موارد زیادی از آمیبیاز روده ای و خارج روده ای مشاهده می شود. تشخیص صحیح و دقیق آمیبیاز و افتراق آن از سایر بیماریها یکی از مشکلات عمده در کلینیک ها و آزمایشگاههای تشخیص طبی می باشد. تشخیص آنتامباهیستولیتیکا براساس مشخصات مرفولوژیک انگل و بررسی سرولوژیک بیماران صورت می گیرد. در هر دو روش مشکلات و عوامل مداخله کننده متعددی وجود دارد. در این مقاله عوامل موثر در تشخیص صحیح آمیبیاز مورد بحث قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 23 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  49
 • صفحه شروع: 

  74
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

مالایار، هنوز هم جز مهمترین مشکلات بهداشت همگانی در کشورهای مختلف مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان است. بیش از 300 تا 500 میلیون نفر در سال به مالاریا دچار می شوند و در برخی از نقاط جهان بیش از هربیماری عفونی دیگر، باعث مرگ و میر می شود. مقاومت به داروهای ضد مالاریایی، به عنوان چالشی جدی در مساله کنترل، باعث انتشار بیماری به مناطق جدید و باز پدید شدن آن در مناطقی شده است که بیماری ریشه کن شده بود. از طرفی، مقاومت دارویی نقش چشمگیری در رویداد و شدت اپیدمی در برخی نقاط جهان داشته است. در جهان، مقاومت دارویی تاکنون در مورد دوگونه پلاسمودیوم یعنی P. falciparum  و P. vivax گزارش شده است. امروزه، این دوگونه به داروهای ضدمالاریایی گوناگونی در نقاط مختلف، مقاومت نشان داده اند. در ایران، هنوز هم، مالاریا یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی و بیماریهای عفونی، بخصوص در جنوب شرقی کشور، محسوب می شود و کماکان به علت برخی مشکلات تشخیصی و گسترش مقاومت های دارویی در مناطق اندمیک، نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در جهت آموزش پزشکان و کادر بهداشتی و نیازمند برنامه ریزی های تازه برای کنترل و درمان است. در ایران اولین بار مقاومت دارویی در P. Falciparum به کلروکین، در سال 1983 از استان سیستان و بلوچستان گزارش شد و پس از آن این مقاومت رو به گسترش نهاد و از نقاط دیگر کشور هم گزارش شد. برخی مطالعات با استفاده از روشهای مولکولی وجود آلودگی های مخلوط با دوگونه پلاسمودیوم را از برخی نقاط ایران، نشان داده است که با روشهای میکروسکوپی مرسوم تشخیص داده نشده بودند. نتایج برخی مطالعات اولیه با روشهای پارازیتولوژیک نشان دهنده کاهش میزان مقاومت P. falciparum به کلروکین، بوده است. گرچه این امر نیازمند تحقیقات بیشتری است. هم چنین در سالهای اخیر، مقاومت به فانسیدار و آمودیاکین نیز در جنوب شرقی کشور مشاهده شده است. به طور کلی، مقاومت دارویی در اثر جهش های خودبخودی در ژنها که منجر به کاهش حساسیت به دارویی خاص می شود، ایجاد می گردد. گسترش مقاومت به داروهای ارزان ضدمالاریا نظیر کلروکین و فانسیدار اثر مهمی بر اقتصاد و بهداشت همگانی کشورهای در حال توسعه داشته است. با توجه به اینکه سرعت گسترش مقاومت به مراتب بیش از سرعت ابداع داروهای جدید است و کنترل و پیشگیری از این گسترش، کاملا ضروری به نظر می رسد. راهبردهای موثری که در این خصوص مطرح می شود شامل کاهش بار دارویی (Pressure Drug)، تجویز داروهای ترکیبی (Combined therapy)، دقت در پیشگیری بیماران درمان نشده (Flow-up)، تشخیص به موقع و صحیح و نظایر آن است. توصیه سازمان بهداشت جهانی (WHO)  براین است که: 1ـ هرخط مشی درمانی (Drug policy) باید لااقل شامل دوخط درمانی برای مالاریای بدون عارضه باشد، 2ـ درمان خط اول (First Line) در صورت گسترش و بروز موارد شدید بیماری به موقع تغییر کند.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID