نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
نویسنده: 

RAHMIN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  24
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13472
 • دانلود: 

  11633
چکیده: 

With the arrival of increasingly higher resolution PET systems, small amounts of motion can cause significant blurring in the images, compared to the intrinsic resolutions of the scanners. In this work, we have reviewed advanced correction methods for the three cases of (i) unwanted patient motion, as well as motions due to (ii) cardiac and (iii) respiratory cycles. For the first type of motion (most often studies in PET brain imaging), conventional motion-correction algorithms have relied on extraction of the motion information from the emission data itself. However, the accuracy of motion compensation in this approach is degraded by the noisy nature of the emission data. Subsequently, advanced methods, as reviewed in this work, make use of external real-time measurements of motion. Various image-based and projection-based correction methods have been discussed and compared. The paper also reviews recent and novel applications that perform corrections for cardiac and respiratory motions. Unlike conventional gating schemes, in which the cardiac and respiratory gated frames are independently reconstructed (resulting in noisy images), the reviewed methods are seen to follow a common trend of seeking to produce images of higher quality by making collective use of all the gated frames (and the estimated motion). As an observation, a general theme in motion-correction methods is seen to be the use of increasingly sophisticated software to make use of existing advanced hardware. In this sense, this field is very open to future novel ideas (hardware, and especially software) aimed at improving motion detection, characterization and compensation.

آمار یکساله:  

بازدید 13472

دانلود 11633 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  24
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  417
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

آمیلوئیدوز با رسوب غیرطبیعی آمیلوئید در فضای خارج سلولی ارگانهای مختلف مشخص می شود. این رسوب معمولا موجب درجاتی از اختلال عملکرد ارگان می گردد. علت آن مشخص نیست. پنج شکل از آمیلوئیدوزیس بر اساس بیماری زمینه ای توصیف شده است: آمیلوئیدوز ایمنوگلوبولین، آمیلوئیدوز فامیلی، آمیلوئیدوز سیستمیک ناشی از کهولت، آمیلوئیدوز ثانویه و آمیلوئیدوز همراه با همودیالیز. در این گزارش یک مورد از آمیلوئیدوز همراه با همودیالیز در یک مرد 56 ساله ارائه میگردد که در اسکن استخوان وی جذب منتشر شدید قلبی Tc-99m MDP مشاهده شد. بر اساس این یافته و بررسی های کاملتر، تشخیص آمیلوئیدوز در این بیمار با آنالیز آسپیراسیون چربی شکمی وی قطعی گردید. در این مورد، هیچکدام از روشهای غیرتهاجمی، یافته های مشابهی را گزارش نکرده بودند. اولین جرقه احتمال وجود آمیلوئیدوز در این بیمار جذب شدید قلبی رادیودارو در اسکن استخوان وی بود. در نتیجه در مواردی که جذب منتشر شدید قلبی در اسکن استخوان بیمار مشاهده می گردد، در شرایط بالینی مناسب، وجود آمیلوئیدوز باید مد نظر قرار گیرد

آمار یکساله:  

بازدید 417

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  24
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3055
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

مقدمه: در طی چند سال گذشته گزارشات معدودی منتشر شده که وجود ید رادیواکتیو در اشک بیماران ید درمانی شده را نشان میدهد. این مسئله و نیز وجود گزارشهای اولیه منفردی از ایجاد اختلال عملکرد غدد اشکی و بزاقی بدنبال درمان با ید-131 سبب طرح این سوال شده است که آیا ید درمانی میتواند سبب ایجاد خشکی چشم شود؟ در این راستا مطالعه ای از نوع هیستوریکال کوهورت طراحی گردید.روش بررسی: از فروردین 83 تا اردیبهشت 84 در بیمارستان دکتر شریعتی 100 چشم از 50 بیمار با سابقه ید درمانی (گروه در معرض) به علت کانسرهای تمایز یافته تیرویید، با دوزهای بالا (450-100 میلی کوری طی یک یا چند بار بستری) که حداقل 3 ماه از آخرین بستری آنها می گذشت مورد بررسی قرار گرفت و با یک گروه مشابه (در معرض قرار نگرفته) 50 نفری (100 چشم) که از نظر سن و جنس جور شده بودند از نظر وجود علائم خشکی چشم (با استفاده از پرسشنامه استاندارد) و نیز از نظر نتایج تست شیرمر مقایسه گردید. افرادی که سایر علل خشکی چشم را داشتند، وارد مطالعه نمی شدند.یافته ها: 51% از چشمهای گروه ید درمانی شده و 50% از چشمهای گروه در معرض قرار نگرفته دارای حداقل یکی از شکایات خشکی چشم بودند. آنالیز آماری از نظر تعداد شکایات بین دو گروه اختلاف معنی داری را نشان نداد، اما دو علامت شامل سوزش چشم (بدون ارتباط با نور) و قرمزی چشم در چشمهای افراد ید درمانی شده بطور معنی داری بیشتر از گروه دیگر بود. از 9 چشم در معرض قرار گرفته با شکایت قرمزی، تنها در دو چشم (یک نفر) نتایج تست شیرمر نیز غیرطبیعی بود. همینطور از ده چشم با شکایت سوزش (بدون ارتباط با نور) در گروه در معرض، تنها دو چشم (یک نفر) تست شیرمر غیرطبیعی داشت. مقایسه نتایج تست شیرمر نشان داد که مقدار خیس شدن نوار شیرمر در طی پنج دقیقه در گروه ید درمانی شده بطور معنی داری کمتر از گروه دیگر است. نتایج تست شیرمر در 21% چشمهای در معرض، بین صفر تا 4، در 20% بین 5 تا 9 و در 59%، 10 یا بالای 10 بود. این ارقام در گروه ید درمانی نشده به ترتیب 6%، 17% و 77% بدست آمد. بررسی مجدد پرونده 21 چشم با نتیجه تست شیرمر صفر تا 4 میلیمتر نشان داد 5 تا از آنها متعلق به 4 خانم با سابقه میگرن و 2 تا مربوط به خانمی با متاستازهای جاذب ید در جمجمه است. نتیجه گیری: کاهش ترشح اشک از غدد اشکی اصلی یا فرعی یا هر دو بصورت طولانی مدت پس از تجویز دوزهای بالای ید 131 دیده میشود که به نظر میرسد در تعداد زیادی از موارد درگیر از نوع نسبتا شدید باشد. با این حال افراد ید درمانی شده شکایات خشکی چشم را بیشتر از افراد در معرض قرار نگرفته ذکر نمی کنند. مواردی مثل میگرن ممکن است از جمله عوامل ناشناخته کاهش دهنده ترشح اشک باشند که بررسی بیشتری لازم دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3055

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  24
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: ساده ترین و کم هزینه ترین روش در ارزیابی سیستم تعیین موقعیت در دوربین گاما نگاره برداری از چشمه هایی است که تمام سطح کریستال را با فلوی یکنواخت تحت تابش قرار میدهند. در این شرایط نگاره تشکیل شده باید کاملا یکنواخت باشد. یکی از مشکلات اساسی در انجام محاسبه نایکنواختی، وجود نوفه در نگاره ها است که نتایج را در شمارش کم، بی اعتبار می سازد. هدف از این مطالعه بررسی روش های آماری در تشخیص و محاسبه نایکنواختی در تصاویر پزشکی هسته ای است. در این تحقیق از آزمون Jarque-Bera و Kolmogorov-Smirnov برای بررسی نایکنواختی تصاویر استفاده شده است.روش بررسی: با استفاده از روش مونت کارلو نگاره هایی در اندازه های مختلف، شمارش کلی متفاوت و درجه نایکنواختی متفاوت تولید شد. نایکنواختی موجود در تصاویر با شاخص های نایکنواختی کلی، نایکنواختی جزیی و آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت. تمام محاسبات بوسیله نرم افزاری که برای این منظور طراحی شده بود انجام پذیرفت. جهت بررسی نتایج در تصاویر واقعی از 1300 تصویر در اندازه 128×128 استفاده شد.یافته ها: بررسی نتایج نشان داد که آزمون های آماری مورد بررسی در چگالی شمارش کم و در مقایسه با روش های موجود از صحت بیشتر و دقت کمتر برخوردار هستند. در چگالی شمارش بالا شاخص های آماری، برتری محسوسی بر شاخص های متداول ندارند.نتیجه گیری: دو روش پیشنهادی در این تحقیق در چگالی شمارش پایین بطور محسوس نسبت به روش های موجود برتری دارند. توصیه میگردد در کنترل کیفی روزانه که با شمارش کم انجام می گیرد از این روش ها برای محاسبه غیریکنواختی استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ALAVI M. | OMIDVARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  24
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9803
 • دانلود: 

  6029
چکیده: 

Introduction: Clinical radiation nephropathy can result in considerable morbidity and/or mortality. Renal tolerance (TD5/5) has been stated to be 20 Gy when irradiation has been delivered to both kidneys in 3-5 weeks. Therefore to minimize renal toxicity in these patients, localization and shielding of the kidneys are essential. This study was carried out to evaluate the role of 99mTc-DTPA renal scintigraphy in renal localization for perfect shielding. Methods: From April 2000 to March 2001, thirteen patients had complete history, physical examination, serum creatinine level, complete blood count, urinalysis and abdominal sonography. Then the patients were referred to nuclear medicine department. After I.V. injection of 10 mCi 99mTc-DTPA, the kidneys were localized by gamma camera and marked on skin. All patients received abdominal radiation with A-P and P-A fields with cobalt 60 machine up to 3000-5000CGY. Kidneys were shielded posteriorly after 1500cGY with 5 HVL (Half value layer) blocks. Results: After minimum follow-up of 24 months, no evidence of increasing blood pressure, edema, proteinuria, rising in serum creatinin or changing in kidney size was found. Conclusion: The results show that localization of kidneys by 99mTc-DTPA is a useful, easy and safe method to shield kidneys in these patients.

آمار یکساله:  

بازدید 9803

دانلود 6029 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  24
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  272
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

مقدمه: رادیوداروهای متعددی از جمله گالیوم – 67، تالیوم – 201 و سستامیبی (99mTc-MIBI) جهت افتراق ندولهای خوش خیم و بدخیم تیرویید بکاررفته اند. تترافوسمین یک رادیوداروی کاتیونی چربی دوست بوده و مانند سستامیبی ممکن است در تومورهای تیروییدی افزایش جذب نشان دهد. بدنی منظور در این مطالعه ارزش تشخیصی سینتی گرافی با تترافوسمین جهت افتراق ضایعات بدخیم تیرویید از ندول های خوش خیم بررسی شد.روش بررسی: در این مطالعه 108 بیمار که در اسکن تیرویید با تکنزیوم ندول سرد داشتند (33 بیمار کانسر تیرویید و 75 بیمار با ندول خوش خیم) مورد بررسی قرار گرفتند تا ارزش تشخیصی اسکن تترافوسمین مشخص شود. 15، 60 و 120 دقیقه بعد از تزریق داخل رگی 20 میلی کوری رادیوداروی تترافوسمین (99mTc-Tetrofosmin)، سینتی گرافی در نمای قدامی با دستگاه دوربین گاما انجام گرفت. افزایش جذب در تصاویر توسط دو متخصص پزشکی هسته ای بصورت جداگانه انجام شد. افزایش جذب در تصاویر توسط دو متخصص پزشکی هسته ای بصورت جداگانه انجام شد. افزایش جذب در تصاویر تاخیری نشانگر مثبت بودن تست از نظر بدخیمی بوده است. برای همه بیماران بیوپسی با سوزن ظریف FNA انجام شد. 52 بیمار نهایتا جراحی شدند و برای 56 بیمار عمل جراحی تیرویید کتومی انجام نگرفت. این 56 بیمار همگی دو نمونه FNA منفی با فاصله زمانی 4 تا 14 ماه داشته اند.یافته ها: 45 بیمار از 108 بیمار افزایش جذب تاخیری تترافوسمین را نشان داده اند که از این تعداد 27 مورد در پاتولوژی بدخیمی تیرویید داشتند. 18 بیمار با وجود خوش خیم بودن ضایعه افزایش جذب تاخیری را نشان دادند. شاخصهای ارزیابی دقت تشخیصی شامل حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و دقت تشخیصی (accuracy) در این مطالعه به ترتیب 81.8، 76.0، 54.0، 90.4، 77.7 در صد بدست آمده است.نتیجه گیری: اسکن تترافوسمین، بویژه در مواردی که FNA غیر تشخیصی بوده و تصمیم گیری برای جراحی مشکوک باشد، روش نسبتا حساس برای تشخیصی ندولهای بدخیم تیرویید است. اما چون این روش از ویژگی بالایی برخوردار نیست، برای افتراق دقیق ضایعات بدخیم از ندول های خوش خیم مناسب نیم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 272

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  24
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

مقدمه: انجام آزمون پذیرش پس از نصب دستگاه ها توسط افراد متخصص و بیطرف، مسئله ای ضروری است. هدف از این آزمون مستند ساختن وضعیت حاضر دستگاه جهت مقایسه با مشخصات ادعایی سازنده و ایجاد مبنای مقایسه برای آزمونهای بعدی است. عدم انجام درست این آزمون سبب بوجود آمدن مشکلاتی شده است که قضاوت های متضادی را در پی داشته است. در این تحقیق وضعیت دستگاه های جدید نصب شده در تهران (به عنوان نمونه در کشور) مورد بررسی قرار گرفته اند. هدف از انجام این تحقیق یافتن برآوردی از وضعیت کنونی به عنوان راهگشایی برای تحقیقات وسیعتر در سطح کشور است.روش بررسی: چهار دستگاه نصب شده در تهران در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. کلیه آزمونهای کنترل کیفی با استفاده از دستورالعمل های توصیه شده توسط NEMA و IAEA و توسط یک گروه ثابت انجام شد. آزمونها شامل محاسبه قدرت تفکیک فضایی ذاتی، قدرت تفکیک انرژی ذاتی، قدرت تفکیک زمانی، خطی بودن ذاتی، بیشترین میزان شمارش، اندازه پیکسلها، یکنواختی ذاتی و غیرذاتی آشکار ساز، حساسیت، قدرت تفکیک فضایی بازسازی شده (با و بدون پرتوهای پراکنده) و مرکز دوران بوده است.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که سه دستگاه مورد بررسی، حداقل شرایط را جهت پذیرش دارا هستند، اما دستگاه چهارم از نظر قدرت تفکیک انرژی و قدرت تفکیک مکانی واجد شرایط لازم تشخیص داده نشد. پیگیری شش ماهه پس از نصب نشان داد که دستگاه اخیر مکررا دچار اشکال شد و برای مدت قابل توجهی خارج از سرویس بود. این در حالی است که سه دستگاه دیگر عملا دچار مشکل قابل توجهی نشدند.نتیجه گیری: چنانچه در انجام آزمون پذیرش، یک دستگاه دچار عیوب اولیه نباشد تا مدت قابل توجهی پس از نصب برای کاربر مشکل ساز نخواهد بود. بسیاری از مشکلات یک دستگاه در مرحله آزمون پذیرش قابل کشف است. باید به نتایج آزمون پذیرش توجه کافی مبذول شود.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  24
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  826
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

مقدمه: یکی از عوامل زیان آور در محیط کار پرتوهای یونساز می باشد که می توانند آسیب های جدی و برگشت ناپذیر و غیرقابل درمان ایجاد نماید. لذا آگاهی، آشنایی و کاربرد آیین نامه های حفاظت در برابر پرتوهای یونساز توسط کارکنان می تواند نقش مهمی در حفاظت آنها ایفا نماید. پس بررسی آگاهی های این افراد که منجر به ایجاد رفتارهای بهداشتی در آنان می شود امری لازم و ضروری است.روش بررسی: ابتدا تعداد کارکنان در بخش های رادیولوژی و رادیوتراپی در بیمارستان های شهرستان شیراز و سپس مطابق محاسبات آماری تعداد نمونه تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.یافته ها: میزان آگاهی از حفاظت بخش های گوناگون اطاق پرتو بیش از 70 درصد و میزان آگاهی در مورد استفاده از فیلم بج بیش از 85 درصد بود. میزان اطلاع و آشنایی با وسایل حفاظت فردی بیش از 92 درصد مشاهده گردید. میزان اطلاع از بازدید بازرسان سازمان انرژی اتمی 54 درصد و میزان آشنایی با خطرات بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیب 98 درصد و 95 درصد بوده است. بین میزان تحصیلات و آگاهی از حداکثر مقدار مجاز پرتو جهت کارکنان رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.0007). همچنین بین میزان تحصیلات و آگاهی کارکنان در مورد رعایت اصول حفاظتی رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.003).نتیجه گیری: بر اساس اطلاعات بدست آمده در مورد استفاده از فیلم بج، به طور نسبی میزان آگاهی خوب می باشد، اما در مورد بقیه موارد میزان آگاهی قابل قبول نبوده و به نظر میرسد که بایستی سطح تحصیلات کارکنان افزایش یافته و هم چنین دوره های کوتاه مدت در فواصل مناسب برگزار شود و در موارد دیگر مانند بازدید بازرسان انرژی اتمی، نشت یابی و نحوه حفاظت، اطلاعات کاملی در اختیار همه کارکنان قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 826

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0