مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

علوم زمین | سال:1380 | دوره:10 | شماره:42-41

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

RANJBAR H. | ROONWAL G.S. | RAVIDRAN K.V.

نشریه: 

GEOSCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  41-42
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10755
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Pariz area is chosen as a test area to evaluate remote sensing data and application of these data in exploration. Eight known mineralization sites were chosen in the area, which have mainly porphyry type mineralization. SPOT images in XS mode are used to study geology as well as hydrothermal alteration in the Pariz area. Here, soil and vegetation cover is substantially poor. Different approaches such as band ratioing, principal component analysis, I-S-H, decorrelation processing, digital filtering and hybrid composite were used to enhance the diagnostic features associated with the lithologies as well as the hydrothennal alteration. Color combinations of the principal components, I-S-H transformation and 2/1 ratio have proved to be the best image enhancement techniques for geological studies in such areas. Lineament analysis has shown that the areas with known ore occurrences and also the hydrothermally altered areas, are closely associated with the higher photo lineament factor values. There is also a good correlation between the geophysical and remote sensing data in the area.

آمار یکساله:  

بازدید 10755

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  42-41
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

بخش اصلی توده گرانیتوئیدی شاه کوه (جنوب بیرجند) از دو واحد مونزوگرانیت ـ کرانودیوریت و سینوگرانیتی تشکیل شده است که آنکالاوهای بزرگ میکروگرانیتی را در بر می‌گیرند. گرانیتهای گرایزنی به طور محدود در بخش خاوری توده رخنمون داشته و تعداد کمی از دایکهای داسیتی، آندزیتی و آپلیتی و همچنین رگه‌های کوارتز ـ تورمالین کانه دار نسبتأ فراوانی این توده گرانیتی را قطع کرده‌اند.وجود کانیهای منیتیت، آلانیت ماگمایی، آمفیبول و عدم وجود مسکویت، سیلیکاتهای آلومین و رگه‌های پگماتیتی، نشان دهنده تشابه کانی شناسی و سنگ شناسی این توده نفوذی با گرانیتهای نوع I می‌باشد. تفاوت اصلی واحد مونزوگرانیت ـ گرانودیوریتی با واحد سینو گرانیتی در عدم وجود آمفیبول مقدار XMg کمتر بیوتیتها و آنورتیت کمتر پلاژیوکلازها در سینوگرانیتها می‌باشد. تغییرشکلهای تحمیل شده بر روی این توده گرانیتی به چهار گروه ریز ساختهای ماگمایی، نیمه ماگمایی، غیر ماگمایی دمای بالا (که در حالت جامد ایجاد شده‌اند) و دمای پائین (میلونیتی) قابل تقسیم می‌باشند. فرآیندهای آلتراسیون در بخشهای مختلف این توده نفوذی به طور متفاوت عمل نموده و شامل پنج مرحله: تشکیل مگاکریست‌های K- فلدسپار، آلتراسیون بیوتیت به مسکویت (یا -k فلدسپار) +روتیل+ سولفیدها، تشکیل بیوتیت سبز رنگ پریده از بیوتیت قهوه‌ای، کلریتیزاسیون بیوتیت، تخریب کامل فلدسپارها و بیوتیت (مرحله گرایزنی شدن) می‌باشد. تعیین سن رادیومتری بر روی بیوتیت‌های جدا شده از 13 نمونه ازسنگهای اصلی منطقه مورد مطالعه به روش پتاسیم ـ آرگون (k-Ar) نشان می‌دهد که گرانیت شاهکوه با سن متوسط 1/3 165 میلیون سال به باژوسین (ژوراسیک میانی) تعلق دارد. در میان نمونه‌های تعیین سن شده قدیمترین سنگها با میانگین سنی 17/3 ±3/168 ملیون سال متعلق به بیوتیت میکروارگانیتها می‌باشند. مونزوگرانیت ـ گرانودیوریتها و سینوگرانیتها نیز به ترتیب با میانگین سنی 1/3± 2/165 و 5/2 ±6/161 میلیون سال واحدهای جوانتر این توده را تشکیل می دهند. به هر حال مجموعه سنگهای گرانیتی مورد مطالعه از لحاظ زمانی در یک محدوده بسیار باریک قرار می‌گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 79 استناد 2 مرجع 1
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  42-41
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

کانسار فلئوریت (باریت، روی و سرب) شش رودبار یک از مجموعه کانسارهای جینه کران ـ چینه سان (Stratabound- stratiform) تریاس میانی در البرز مرکزی می‌باشد. قدیمی‌ترین واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه ، بخش فوقانی سازند الیکا به سن تریاس میانی می‌باشد، که روی آن را سازند پالند (غیر رسمی) و پس از آن سازندهای شمشک و لازمی پوشاند، در شش رودبار بخش فوقانی سازند الیکا در بر گیرنده عدسی‌ها و تجمعات فلئوریت ، گالن و باریت بوده و در حدود 207 متر ضخامت دارد، واحدهای سنگی آن شامل آهک، آهک دولومیتی و دولومیت غنی از سیلیس و در برخی موارد مقدادیر زیادی ژیپس و طبقات تبخیری می‌باشد. این سازند در بعضی نقاط توسط سازند پالند پوشیده می‌شود، ولی در محدوده معدن معمولا با شمشک همبری گسله دارد. فلئوریت دربخش فوقانی سازند الیکار از پایین به بالا در 4 افق (2 افق فرعی و 2 افق اصلی) مورد شناسایی قرار گرفت. ژئومتری ماده معدنی در کلیه افق های مذکور، همخوان با لایه بندی بوده و بطور عمده به شکل‌های لایه‌ای و عدسی دیده می‌شوند. بافت ماده معدنی در دو افق فرعی زیرین شامل دانه پراکنده، نواری، توده‌ای، بافت‌های خاص جانشینی (جزیره‌ای) و سیمان بین برش‌ها می‌باشد. مطالعات بافتی و تجزیه رخساره‌ای گویای آنست که محیط رسوبی تشکیل کلیه رخساره‌های سازند الیکا محیطی کم ژرفا شامل سوپراتایدال، اینترتایدال تا سابتایدال کم عمق و در مواردی کولابی یا تبخیری بوده است. با توجه به بافتها و رخساره‌های مطالعه شده می‌توان محیط تشکیل کلیه رخساره‌ها را به دو دسته کلی محیط کم و بیش آرام و محیط فعال ـ با تاکید بر میزان فعالیت نسبی تکتونیسم درون حوضه‌ای و همزمان با رسوبگذارری ـ تقسیم نمود. بر این اساس مهمترین عامل کنترل تشکیل و تمرکز فلئوریت را باید میزان تراوش و اگزالاسیون‌های یونهای فلئور دانست. گرچه ویژگی‌های رسوبی مناسب برای تهنشست و تشکیل فلئوریت را در محیط رخساره‌های خاص (تبخیری، جزر و مدی) نیز نباید نادیده گرفت. ویژگی‌های شاخص فعالیت در محیط تشکیل فلئوریت در حوضه شش رودبار، را می‌توان در حضور توف، قطعات پیروکلاستیک، برشهای درون حوضه‌ای، افزایش ناگهانی سیلیس ـ که منشا ولکانیکی دارد ـ و تغییرات ناگهانی رخساره‌ها بصورت جانبی خلاصه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 79 استناد 2 مرجع 1
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  42-41
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

استفاده از تورمالین و یا تورمالینیت به عنوان یک کلید اکتشافی جدید در کانسارهای مختلف دنیا، اهمیت خاصی یافته است. در این مقاله، کاربرد ویژگی‌های ژئوشیمیایی تورمالین در 6 توده گرانیتوییدی بررسی شده است که سه توده از نوع کانسار ساز و بقیه فاقد کانسار می‌باشند. مطالعات زمین شناختی سنگ نگاری نشان می‌دهد که تورمالینیت در این نواحی به صورت رگه‌ای، رگچه‌ای و شعاعی در مجاورت بلافصل توده‌های گرانیتوییدی تشکیل شده است. 20 نمونه از تورمالینیت های توده‌های گرانیتوییدی کانسار ساز و بدون کانسار مورد بررسی‌های ژئوشیمیایی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌دهد که میانگین مس (91 گرم در تن) و سرب (100 گرم درتن) در توده‌های پورفیری کانسار ساز سه برابر آنواع بدون کانی سازی است. عیار بالا و بی هنجار قلع (40 گرم در تن)، تنگستن (20 گرم در تن) و مولیبدن (11 گرم در تن) ، در تعداد کمی از نمونه‌های توده‌های کانسار سازی نشده مشاهده شده است. ارتباط ژئوشیمیایی عناصر مس و سرب در توده‌های نفوذی مربوط به کانسارهای پورفیری مس دار مطلوب، ولی در انواع بدون کانسار، تنها قلع، تنگستن و مولیبدن ارتباط مشترک بهتری را نشان می‌دهند. بر اساس نتایج این پژوهش، از عناصر مس و سرب موجود در تورمالینیت‌ها می‌توان برای پی جویی و اکتشاف کانسارهای پورفیری مس استفاده کرد. از سویی عناصر قلع، تنگستن و مولیبدن نیز می‌توانند در توده‌های گرانیتوییدی دارای عناصر گرانوفیل (خالص سنگ‌های گرانیتی) کاربرد داشته باشند. از محاسن ژئوشیمیایی تورمالین و تورمالینیت جدایش آسان آنها نسبت به کانی‌های دیگر (بیوتیت) از سنگهای گرانیتوییدی است.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

درویش زاده بهروز

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  42-41
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این نوشتار ویژگیهای سنگ شناسی، چینه شناسی و جغرافیای دیرینه بخش 5 سازند چالوس مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. این بخش که بر مبنای موقعیت چینه شناسی، سنی در حدود سنومانین میانی ـ بالایی دارد شامل کنگلومرا و سنگ‌های آذرین قلیایی است که ضخامتی حدود 500 متر از سازند چالوس را دربر می‌گیرد.در زمان سنومانین در منطقه چالوس رسوبگذاری دریای ژرف با چندمین مرحله فاز آتشفشانی همراه بوده است که باعث بالا آمدن زمین‌ها و ایجاد یک خشکی موقت در منطقه شده و مجددا با پیشروی دریا این خشکی به زیر آب فرو رفته و پس از چندی منطقه را دریای ژرفی فرا گرفته است. این رویدادها بر روی زمین بصورت لایه‌هایی از کنگلومرا و برش و روانه‌های آذرین به ثبت رسیده است. همه این توالی‌ها بین دو ردیف از سنگ‌های آهکی حاوی میکروفسیل‌های سنومانین قرار گرفته‌اند.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  42-41
 • صفحه شروع: 

  66
 • صفحه پایان: 

  79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این بررسی کاتالوگ زمینلرزه‌های منطقه قائنات خراسان واقع در خاور ایران با بکار گیری منابع مختلفی که در ارتباط با داده‌های زمینلرزه‌های ایران وجود دارد، تهیه گردید، سپس با اعمال مراحل حذف پسلرزه‌های، اصول انتخاب منطقه، حد بالا و پائین بزرگی و صحت کاتالوگ‌های گذشته، بر طبق مشخصات لرزه خیزی برای محدوده‌های معینی با استفاده از داده‌های زمینلرزه‌های سالهای (1998 - 1974) برای بزرگیهای مساوی 3 و بالاتر و همچنین زمینلرزه‌های مربوط به سالهای (1998- 1900) برای بزرگیهای بالا، منحنیهای رابطه گوتنبرگ ـ ریشتر تعیین گردید. بر پایه نتایج بدست آمده، میران وقوع سالیانه رویدادهای باهر بزرگی را می‌توان از رابطه G-R برآورد نمود و نتایج دو مرحله کم و بیش مشابه به نظر می‌رسد. بنابراین جهت تخمین زمان وقوع مجدد زمینلرزه‌های با بزرگی بالا، می‌توان از روابط بدست آمده در مرحله اول استفاده نمود، مشروط به اینکه انتخاب منطقه با دقت و رعایت اصول سیستم لرزه خیزی انجام گرفته و مدت زمان بکار برده شده به اندازه کافی طولانی می‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  42-41
 • صفحه شروع: 

  80
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

منطقه ملاطالب در شمال الیگودرز و در محل بلافصل راندگی زاگرس قرار گرفته است. عملکرد گسل‌های ژرف منجر به بیرونزدگی همتافت دگرگونی پرکامبرین فوقانی ـ کامبرین زیرین تریاس و ژوراسیک شده است. در این سنگها تاثیر فازهای مختلف دگرگونی مربوط به زمانهای مختلف مشاهده می‌شود. به دنبال فاز کوهزائی لارامید، توده نفوذی گرانیتوئیدی، سنگهای دگرگونی منطقه را مورد تهاجم قرار داده است. ترکیب سنگ شناسی آن به طور عمده گرانیتی، گرانودیوریتی و مونزو گرانیتی می‌باشد. با توجه به مطالعات کانی شناسی، سنگ شناسی، ژئوشیمیایی و ویژگی‌های زمین شناسی منطقه مورد مطالعه، توده گرانیتوئییدی ملاطالب از جمهل گرانیتوئیدهای نوع S، یا گرانیتوئیدهای با خاستگاه پالینژنتیکی (Palingenetic) می‌باشد. دیاگرام‌های تعیین محیط تکتونیکی نشان می‌دهند که توده گرانیتوئیدی مزبور از نوع بعد از کوهزایی است و با توجه به قرابت‌های ژئوشیمیایی با سایر گرانیتوئیدهای مناطق مجاور (بروجرد، همدان، بوئین ـ میاندشت و ….) پس از فاز کوه زایی لارامید تزریق شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  42-41
 • صفحه شروع: 

  84
 • صفحه پایان: 

  95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

منطقه پاریز به عنوان یک منطقه آزمایشی انتخاب شده تا داده های دورسنجی در چنین منطقه ای جهت اکتشاف ارزیابی گردد. حدود هشت نقطه کانی سازی شده در منطقه انتخاب شدند که بطور عمده دارای کانی سازی از نوع پورفیری هستند. از تصاویر چند طیفی ماهواره Spot جهت مطالعه زمین شناسی و دگرسانی گرمابی در منطقه استفاده شده است. این منطقه دارای پوشش خاک و رستنی می است. روشهای پردازش تصویر مختلفی مانند نسبت باندها، آنالیز مولفه های اصلی (Principal components Analysis) تبدیل (Intensity, Saturation, Hue) I-S-H فیلترهای رقمی و تکریب های هیبریدی نسبت باندها، استفاده شده تا سیماهای تشخیصی که با سنگ شناسی و دگرسانی گرمابی همراه می باشند را واضح تر کند. ترکیبهای رنگی مولفه های اصلی تبدیل I-S-H و نسبت باندهای 2 به 1 روشهای پردازش تصویر بسیار خوبی جهت مطالعات زمین شناسی در چنین مناطقی می باشند. آنالیز خط وارهای نشان دادهاست که مناطق دارای کانی سازی و مناطق دگرسان شده با مقادیر زیاد خط واره های عکس در ارتباط نزدیک هستند و همچنین همبستگی خوبی بین داده های دورسنجی و ژئوفیزیک هوایی در منطقه وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID