مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7254
 • دانلود: 

  4134
چکیده: 

رفتار کم رویی و انزواطلبی، یکی از رفتارهای نسبتاً شایع است که فرد را به شدت آزار می دهد و اگر درمان نشود نوجوان را به سمت و سوی مشکلات دیگری مثل عدم اعتماد به نفس، افسردگی، اضطراب و زود رنجی سوق خواهد داد. عدم احساس توانمندی و کمی عزت نفس و نیز ناتوانی در بروز احساسات، بیان افکار و نظریات، خود باعث جدایی فرد از فعالیت های گروهی است. گوشه گیری از نظرلغوی به معنای تنها و مجرد و در خلوت نشستن و از جمع کناره گرفتن است. گوشه گیر کسی است که از مردم دوری می کند وعزلت می گزیند و بدان وسیله خود را با محیط اطراف سازگار می سازد, البته هرنوع عزلت و در تنهای ماندن گوشه گیری تلقی نمی شود هر انسان گاه گاهی دوست دارد تنها باشد تا به خود شناسی وحل مشکلات زندگی بپردازد گوشه گیری زمانی حالت بیماری پیدا می کند که فرد از آمیزش با جمع و همنوعان بیزار و بیمناک باشد در این مورد اگر گوشه گیری بموقع درمان نشود به پیدایش حالات روانی شدید و افسردگی منجر می شود ]1 [1]. [کمبود محبت در خانواده می تواند یکی از علل بروز کم رویی باشد که توجه به به کودک و بر طرف کردن خواسته های او هم چنین تشویق و مورد مشاور ه قرار دادن می تواند در درمان این نقیصه کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 7254

دانلود 4134 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فیروزی حسین | سلطانی ایرج

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  619
 • دانلود: 

  390
چکیده: 

بدلیل کمبود منابع، همواره هدف اصلی اغلب سازمانها، استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است و در این میان نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمان محسوب میشود. به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان و نگهداشت آنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی است که بخش مهمی از مسئولیت نگهداشت نیروی انسانی در سازمان و حفظ امنیت شغلی در اختیار خودش میباشد. ثبات و امنیت شغلی از جمله عواملی است که تامین آن از سوی سازمان باعث ادامه خدمت میشود، لذا ارضای آن در روابط شغلی موجب خشنودی شغلی و در نتیجه عملکرد اثربخش همراه با کارایی و بهره وری مناسب میشود. لذا در این پژوهش الزام تامین امنیت شغلی از سوی سازمان معرفی نشده و از نگاهی پائین به بالا، نگرش الزام فراهم سازی امنیت و ثبات شغلی از سوی کارکنان سازمان مورد توجه می باشد. در این تحقیق با تغییر و اصلاح رفتار و تفکر سازمانی کارکنان، سعی در اثبات سهم قابل توجهی از قابلیت تامین ثبات شغلی در سازمالن توسط خود کارکنان میباشیم و همچنین هر فرد برای تثبیت امنیت شغلی خود، بایستی تواما سیاستها و استراتژی های فردی و سازمانی اصولی را سرلوحه رفتار و تفکرات سازمانی خود قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 619

دانلود 390 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  887
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

در تبریز، موسیقی جزئی از فرهنگ زنده مردم محسوب می شود. در این میان موسیقی مردمی شناخته شده و جذاب عاشیقلر (عاشق ها) که با سرشت بومی مردم آذربایجان آمیخته است، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی نقش موسیقی محلی در توسعه گردشگری تبریز می باشد. در این پژوهش ضمن بررسی و شناخت جایگاه ویژه موسیقی بومی به عنوان فرهنگ زنده مردم آذربایجان، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت حفظ و پویایی موسیقی محلی در جذب گردشگر و تنوع بخشی به گردشگری در تبریز پرداخته شده است. در این ارتباط پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد که منابع و اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای و میدانی از منابع معتبر جمع آوری گردیده است که شامل کتاب ها، مجلات، مقالات علمی-پژوهشی، مصاحبه با اساتید، کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد موسیقی محلی تبریز می تواند سهم قابل ملاحظه ای در جاذب گردشگر باشد و موجب فرایند گسترش فضایی گردشگری تبریز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 887

دانلود 391 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  34-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

بشر، برای تصمیم گیری در بر رسی پدیده های طبیعی، خصوصا در صنعت، نیاز مبرم به وسایل و روش های پیشرفته ریاضی خصوصا در زمینه احتمال و تصادفی دارد. علم بشری در بررسی پدیده های طبیعی به صورت درختی به گروه ها، دسته ها، روش ها، و غیره تقسیم می شود. در انتهای هر سر شاخه جوامع تخصصی قرار می گیرند که بر رسی پدیده شاخه خود را با ابدای روش های تخصصی انجام می دهند. شاید میلیون ها سر شاخه با تعداد عضوهای چند تایی تا چند میلیونی همزمان به کار برد و توسعه علم بشری مشغول باشند. در این بین دوباره کاری، و تکرار کشف روش های قبلا کشف شده بسیار زیاد است. پژوهش های نویسندگان حاضر و گروه همکار آن ها در دو دهه گذشته، در سایه ده ها هزار فرد-ساعت تلاش پژوهشی، منجر به تولد و گسترش فلسفه ای نو، با عنوان فلسفه تغییر حالت (فتح) شد. فتح علاوه بر دقت، منطق، و سادگی توان بر رسی همه پدیده های طبیعی را به طور یک جا دارد، و می تواند از دوباره کاری ها جلوگیری کند. به منظور کاربرد آسان فتح در بررسی پدیده های طبیعی، مبانی فتح در قالب منحنی هایی به نام منحنی های فارسی قرار گرفت. با استفاده از استدلال منطقی، منطق ریاضی، و مقایسه با کار های موجود در فرهنگ علمی، مبانی کار مورد تایید قرار گرفت، و نشان داده شد، که منحنی های فارسی توان بررسی همه پدیده های طبیعی را دارند، و می توانند جانشین دقیق، منطقی، و ارزان برای قسمت عمده ای از وسایل هادی علم بشری، در همه سر شاخه ها، باشند. هدف این مقاله، معرفی و گسترش و تایید مبانی منحنی های فارسی و نمایش توانایی های آن ها در شاخه های مختلف علم بشری است. روش کار در گسترش منحنی های فارسی با روش های معمول در علم موجود تفاوت دارد، لذا انتظار می رود تا با اولین برخورد با تفاوت کار رها نشود و مطالعه تا انتها ادامه یابد، حتما تلاش منجر به عاقبت خیر خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  52-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

زلزله و سایر عوامل طبیعی و مصنوعی سازه ها را مورد تهدید قرار می دهند. بررسی خطر پذیری از راه تهیه منحنی شکنندگی، که احتمال گذشتن سازه از یک سطح خطر معیّن را نشان می دهد، انجام می شود. نظر به اهمیت موضوع، در چند دهه گذشته تلاش های زیادی در تهیه هر چه بهتر و مطمئن تر منحنی شکنندگی در جهان انجام شده و با قوت هر چه بیشتر در حال انجام است. بهترین روش ساخت این منحنی، توسط نرم افزار هایی انجام می شود که در آن صد ها هزار نمودار شتاب زلزله، طبیعی و مصنوعی، و تحلیل غیر خطی بکار گرفته می شود. علی الرغم همه تلاش ها منحنی حاصل با عدم قطعیت روبرو است. تلاش های نویسندگان حاضر و همراهان پژوهشی آنان در دو دهه گذشته منجر به تولد فلسفه تغییر حالت شد، که در آن هر پدیده به صورت تغییر حالت سازه از وضعیت سالم (مبداء) به وضعیت شکست (مقصد) گردید. بر مبنای استدلال منطقی، و منطق ریاضی، توابع پدیده تولید شدند که تغییر وضعیت را انجام می دهند. توابع پدیده یکی به نام تابع پایا و دیگری به نام تابع تخریب نامیده شدند. توابع پدیده سپس برای پدیده خاص با نام منحنی فارسی، یکی به نام ظرفیت یا اعتماد، و دیگری به نام شکنندگی یا احتمال خیاطی شدند. منحنی فارسی نمایش دهنده عام برای ظرفیت (اعتماد) و خرابی (احتمال) پدیده هاست. در این مقاله به دنبال ارائه مبانی کار، نشان داده می شود که منحنی فارسی (شکنندگی) همان منحنی شکنندگی مرسوم، وخصوصیت سازه است. در انتها منحنی فارسی با مفاهیم مربوطه به عنوان جانشین برای منحنی شکنندگی مرسوم پیشنهاد شده، که هم دقیق است و هم در مقایسه با منحنی مرسوم بدون هزینه است.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  335
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

امروزه با پیشرفت دنیای نرم افزاری تحلیل عددی انواع سرریزهای به کار رفته در صنعت سدسازی به راحتی مقدور می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در تحلیل عددی سرریز های مستطیلی به کمک نرم افزار flow3D می باشد. در این پژوهش از سرریز مستطیلی به ابعاد 30، 50، 10 سانتی متر (طول، عرض، ارتفاع) در یک کانال استفاده شده است. پارامترهایی از قبیل تغیرات فشار، سرعت در راستای( X، Y، Z )، ویسکوزیته و. . . مورد ارزیابی قرارگرفته و نتایج هر بخش به صورت جداگانه در قسمت های بعدی توضیح داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 335

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

هدف این مطالعه تعیین میزان شکاف کیفیت خدمات آموزشی دردانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد اهر می باشد. تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوعتحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی )غیرآزمایشی( از نوع پیمایشی ومطالعات مقطعی است. دراین مطالعه، نمونه پژوهش72 نفر از دانشجویان بودندکه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه SERVQUAL بود. نتایج نشان دادکه در هر پنج بعد خدمات شکافکیفیت وجود دارد. بیشترین شکاف کیفیت در بعد پاسخگویی مشاهده شد. براساس نتایج، انتظارات دانشجویان فراتر از درک آنها از وضعیت موجود بود.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  451
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

نیروی انسانی یکی از منابع مهم سازمان است. از آنجا که سازمان ها برای رفع و جبران برخی نارسائیها، کاستی ها و ارتقاء بهره وری و اثربخشی و کشف توانایی های پرسنل خود، به سنجش عملکرد آنان نیاز دارد. و برای رسیدن به اهداف خود به دنبال استقرار نظام ها وسیستم هایی می باشند تا فضای بهتری برای افزایش کارایی و بهره وری را مهیا نمایند که از مهمترین این سیستم ها، سیستم ارزیابی عملکرد پرسنل جهت بررسی توانمندیهای آنها و شکوفایی آن برای رسیدن به اهداف سازمان می باشددر نظر گرفتن شیوه منطقی جهت ارزیابی کارکنان امری بدیهی و محسوس می باشد از اینرو تحقیق کنونی که مطالعه درباره ارزیابی عملکرد مدیران از یکی از شرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت بوده و به روش DEA-BSC انجام شده، پرداخته است. بنابراین، باتوجه به منابع علمی مورد بررسی و عوامل مد نظر سازمان معیارهای مهم و زیر معیارهای آنان شناسایی شد، شاخصهایی مبتنی بر استراتژی سازمان برای ارزیابی مدیران که بین تمام واحدها ی سازمان مشترک بوده، از چهار جنبه کارت امتیازی متوازن استخراج شده و این معیارهابه عنوان شاخص های خروجی در روش تحلیل پوششی داده ها قرار گرفته اند. نتایج بررسی ها با استفاده از نرم افزار Expert choice و Gams تحلیل گردیده ورتبه بندی مدیران انجام پذیرفته و به روش توسعه ای سکستون و با استفاده از آنتروپی شانون مورد ارزیابی قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 451

دانلود 356 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

اساس کلی کار یک هاورکرافت این است که بر روی لایه ای از هوا حرکت می کند. این کار با استفاده از یک پروانه محقق می شود که هوای بیرونی را به درون محفظه هوا می کشد و سپس آن هوا را از طریق نازل هایی که بر روی رینگ های حلقوی در سرتاسر کفه مسطح هاورکرافت سوار شده ا ند به بیرون می راند. این هوای خروجی سپس به زمین برخورد می کند و در نتیجه از لبه های اطراف هاورکرافت فرار می کند. استفاده از این پروانه موجب پیدایش یک ناحیه با فشار هوای کم در بالای هاورکرافت و یک ناحیه با فشار هوای بیشتر در زیر هاورکرافت می شود. این اختلاف فشار باعث تولید نیروی بالا برنده می شود. آنالیز عددی سه بعدی انتقال جریان هوای آشفته تراکم ناپذیر در حالت دائمی از دریچه ورودی به داخل کانال در این مقاله با استفاده از نرم افزار انسیس-فلوئنت صورت گرفته است. نتایج برای کانتورهای فشار، سرعت و منحنی نیروی لیفت برای پروفیل های قطعه هادی جریان از درجه دو و سه بررسی شده اند که در نهایت می توان به توزیع متوازن تر فشار و نیروی لیفت پروفیل درجه سه نسبت به درجه دو اشاره نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صالح جلالی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1455
 • دانلود: 

  788
چکیده: 

مدیریت موثر ریسک ها از ارکان اصلی موفقیت یک پروژه محسوب می شود. تیم مدیریت پروژه باید تمامی ریسک های ممکن در پروژه را شناسایی و تحلیل کند تا بتواند در زمان کافی پاسخگویی مناسبی به ریسک ها داشته باشد. تاکنون تکنیک های متفاوتی برای تحلیل ریسک ها پروژه پیشنهاد شده است. هرچند هر پروژه دارای ویژگیهای منحصر به فردی است، لیکن پیدایش حوزه ای از مدیریت بنام مدیریت ریسک و چگونگی برخورد و حل آن و ارائه راهکارهای مدون جهت تبدیل ریسک به فرصت یا تهدید و پیدا کردن دانشی مبنی بر شناخت هر چه صحیح تر و سریع تر روشهای تحلیل کمّی وکیفی ریسک در مراحل ابتدایی پروژه، موضوعی است که از دیرباز تا کنون ذهن مدیران وکارشناسان ریسک را به خود درگیر کرده است. هدف اساسی پژوهش حاضر، تعریف انواع روش های تحلیل کمّی ریسک و مقایسه و ارزیابی بین آنها در شرایط متفاوت، جهت انتخاب بهترین روش و متدولوژی تحلیل کمّی ریسک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1455

دانلود 788 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

سیستم های پیشنهاد دهنده ابزارها و تکنیک هایی هستند که در فرآیند تصمیم گیری به پیش بینی علایق کاربران، توصیه قلم داده-های متناسب و نزدیک به سلائق کاربر نیز می پردازد. با افزایش رو به رشد حجم داده ها، اهمیت وجود سیستم های پیشنهاد دهنده، که قادر به پالایش داده ها و ارائه توصیه هستند، به شدّت احساس می شود. سیستم های پیشنهاد دهنده فیلترمشارکتی توانسته اند نسبت به سایر مدل های موجود از نتایج بهتری بهره مند شوند. در این سیستم ها علاوه بر یافتن تشابهات موجود بین کاربران و یا قلم داده ها می توان از احساسات، عوامل فیزیکی و محیطی، امنیتی، رخدادها و تمام مواردی که می توانند به نحوی تاثیرگذار باشند بهره برد. در این مقاله، مروری بر تحولات سیستم های پیشنهاد دهنده در سال های اخیر ارائه می شود. در این راستا ابتدا به دسته بندی انواع روش های موجود و مشکلات این سیستم ها و سپس به بیان مقالات اخیر آن به خصوص سیستم های پیشنهاد دهنده ی مبتنی بر فیلتر مشارکتی می پردازیم. هدف و سوال اصلی که می توان مطرح کرد این است که آیا سیستم های پیشنهاد دهنده در طی این سال ها توانسته اند تا جایگاه مناسب خود را بیابند و اعتماد لازم را در بین جوامع و حوزه های مختلف جلب نمایند؟

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آشنا هانیه | حیاتی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  130-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  863
 • دانلود: 

  653
چکیده: 

از آنجا فیلترهای پایین گذر مایکرواستریپی یکی از عناصر مهم درسیستمهای مخابراتی بیسیم هستند، در این مقاله یک تقسیم کننده توان ویلکینسون با کمک ساختار مستطیل شکل طراحی و ارائه شده است. فرکانس مرکزی این تقسیم کننده توان GHz 785/1 می باشد که با توجه به ساختار رزوناتوری و استفاده از فیلتر پایین گذر، این تقسیم کننده توان دارای حذف هارمونیک می باشد. به طوری که این مقسم 6 هارمونیک را حذف میکند. اندازه مقسم توان طراحی شده به دلیل استفاده از رزوناتور ها نسبت به مقسم توان مرسوم 55% کاهش یافته و اندازه آن mm2 8/11×1/13 می باشد. همچنین این ساختار دارای باند کاری با پهنای نسبی %35 می باشد که نشان دهنده باند کاری عریض آن است. جهت انجام شبیه سازی، طراحی و تحلیل نتایج این مقسم توان از نرم افزار ADS استفاده شده است. این تقسیم کننده بر روی بردRt-Duroid 5880 ساخته و اندازه گیری شده است که پاسخ ساخت و شبیه سازی تطبیق مناسبی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 863

دانلود 653 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  142-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  405
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

رایانش ابری، مدل شبکه ای جدیدی است که با استفاده از پردازشگرهای متصل به هم امکان انجام دادن عملیات حجیم محاسباتی را میسر می سازد. به خاطر سرویس هایی که توسط محیط ابری ارائه می شود در بین کاربران از محبوبیت بالائی برخوردار است. با توجه به فراوانی کاربران، سرویس دهنده نیاز به مدیریت بار کاری و بهره گیری بهینه از منابع دارد. یکی از مهترین وظایف در ابر نگاشت صحیح وظایف به منابع می باشد، زمان بندی یک وظیفه فرایندی مهم در سیستم های توزیع شده مثل ابر است و تاثیر زیادی روی کارایی سیستم دارد که این امر توسط الگوریتم های زمانبند انجام می شود لذا ارائه و استفاده از الگوریتم زمان بندی کارامد در محیط ابر حائز اهمیت است. راه حل برای اینگونه مسائل با پیچیدگی نمایی، استفاده از روش های فراابتکاری و الگوریتم های بهینه سازی تکاملی می باشد. بدین منظور، در این مقاله جهت به حداقل رساندن زمان انجام وظایف از الگوریتم بهینه سازی گرگر خاکستری (GWO) به صورت چند هدفه استفاده شده است. علت این ارتقاء عملکرد، چند هدفه بودن طرح پیشنهادی نسبت به تک هدفه بودن تابع برازش طرح های پایه (تنها بر مبنای کمینه کردن زمان تکمیل وظایف) می باشد. برای این منظور، جهت شبیه سازی طرح پیشنهادی از محیط کلودسیم و نصب افزونه workflowsimاستفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 405

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  158-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

پل های دریایی سازه هایی هزینه برومهم هستند که این امربیانگراهمیت طراحی واجرای آنهاست. دراین تحقیق هدف اصلی بررسی میزان اثرگذاری تغییرات درشکل مقطع پل وارتفاع آب پیرامون پایه پل برپاسخ لرزه ای پایه پل تحت اثراندرکنش آب وسازه است. در این پژوهش ما برای مدلسازی ازنرم افزارآباکوس استفاده شده است وجریان سیال باتوصیف اویلری که معرف فضای سیال است شبیه سازی شده است. همچنین ازیک پایه پل منفرد بامقاطع 3×3و3×6و3×9 بااعماق آب 0و20و30 متر استفاده کرده ایم. برای هرحالت به طورمجزا کانتورتنش وتغییرشکل محاسبه شده است. نتایج حاصله بیان می کنند که افزایش سطح آب تغییرمکان نوک پایه پل رابیشترکرده درنتیجه آب تاثیرمستقیم دراندرکنش خاک وسازه دارد وتغییرمکان را افزایش می دهد. نتایج بیانگراینست که هرچه ابعاد مقطع بیشترشودتغییرشکل نوک پایه پل کمتر می شود پس ابعادمقطع تاثیرمستقیم دراندرکنش خاک وسازه داردوکاهش ابعاد مقطع تغییرشکل راافزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  646
 • دانلود: 

  519
چکیده: 

جایگذاری منابع تولید پراکنده در سیستم های توزیع دارای مزایای متعددی از جمله کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش آلودگی و افزایش قابلیت اطمینان سیستم می باشد. با این حال یکی از نکات بسیار مهم در رابطه با جایگذاری این منابع در شبکه های توزیع، مباحث اقتصادی و بازگشت سرمایه و افزایش سود ناشی از قرارگیری این منابع می باشد. از طرف دیگر با توجه به خصوصی سازی سیستم های برق، دیگر شبکه های توزیع لزوماً خود مالک منابع تولید پراکنده نخواهند بود. بنابراین علی رغم انتخاب مکان منابع تولید پراکنده توسط مالکین منابع تولید پراکنده و قیمت دهی توان تولیدی توسط آن ها، انتخاب میزان خرید توان از هر یک از واحدهای تولید پراکنده و یا از سیستم سراسری برق توسط بهره بردار شبکه توزیع انجام می شود که به دنبال کاهش پرداختی های خود جهت تأمین بار خواهد بود. بدین ترتیب مالکین منابع تولید پراکنده باید انتخاب مکان و قیمت دهی توان تولیدی منابع خود را به صورتی انجام دهند که سود آن ها ماکزیمم شده و هم زمان میزان هزینه پرداختی توسط اپراتور شبکه توزیع مینیمم شود. بنابراین، در این مقاله مسئله مکان یابی و قیمت دهی بهینه تولیدات پراکنده به منظور افزایش سود مالک منابع تولید پراکنده با شرط مینیمم شدن هزینه پرداختی شرکت توزیع مورد توجه بوده و روش به کار گرفته شده جهت حل این مسئله الگوریتم بهینه سازی شیر مورچه خواهد بود که از ساز و کار شکار شیر مورچه الهام گرفته شده و یک الگوریتم بهینه سازی قدرتمند می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 646

دانلود 519 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  184-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

شناسایی خاک های ضعیف زیر شالوده ی سازه ها و یا بستر راه ها و سپس تثبیت آن ها از مهمترین اصول مهندسی ژئوتکنیک برای دست یابی به طرحی ایده آل تلقی می گردد. خاک های سیلتی از نقطه نظر چسبندگی و همچنین زاویه اصطکاک داخلی، مصالح مناسبی در مهندسی عمران اعم از سازه و راه محسوب نمی گردند. آهک به عنوان یکی از اصلی ترین افزودنی هایی که توانایی بهبود رفتار خاک های ریز دانه را دارد از دیر باز مورد توجه قرار داشته است. در کنار آن استفاده از مواد زائد صنعتی مانند خاکستر بادی به دلیل حضور ترکیباتی از سیلیس، آلومینیوم و آهن به عنوان مکمل آهک نیز می تواند هم از نظر رفتاری و هم از نظر اقتصادی کمک شایانی به بهبود مشخصات نهایی خاک مورد مطالعه داشته باشد. نظر به گسترش ساخت و ساز در سال های اخیر در منطقه شهریار واقع در غرب استان تهران و وسعت قابل توجه زمین های دارای خاک با طبقه بندی ML (سیلت با حد روانی کم)، در این تحقیق از خاک این منطقه به عنوان منابع قرضه در تعیین و تخمین افزایش مشخصات خاک سیلتی تقویت شده با آهک و خاکستر بادی تحت آزمایش تک محوری استفاده شد. نتایج آزمایش ها نشان از رشد قابل توجه مقاومت تک محوری خاک سیلتی منطقه ی مورد مطالعه در اثر افزودن آهک و خاکستربادی به میزان مشخص دارد. همچنین روند تغییرات مشخصات مکانیکی خاک سیلتی تقویت شده از نظر چسبندگی و زاویه ی اصطکاک داخلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که مبین بهبود قابل توجه این دو مشخصه در خاک منطقه ی مورد مطالعه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  198-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  511
 • دانلود: 

  458
چکیده: 

از روش های کاربردی که می تواند زمان برداشت نفت را کاهش و ضریب بهره دهی مخازن را بعضاً تا حدود 500 درصد افزایش دهد، روش اسید کاری می باشد. این روش برای رفع آسیب سازند و افزایش نفوذ پذیری مخازن در ایران نیز به کار گرفته می شود. وجود منابع نفتی ایران با تراوایی کم یکی دیگر از عواملی است که در مطالعه انگیزش چاه دارای اهمیت می باشد. میدان نفتی بنگستان یکی از مخازن نفتی با تراوایی کم می باشد که بسیار دردسرساز در زمینه تولید نفت است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که غلظت بالای نفت موجود و نیز تمایل شدید آن به تولید رسوبات آسفالتین و پارافینی و تراوایی فوق العاده کم سنگ مخزن کربناته باعث شده است که با وجود حفر چاه های متعدد ظرفیت تولید این گونه مخازن پایین بماند. به منظور بررسی دقیق این فرآیند با استفاده از نرم افزار pan system، شبیه سازی و مطالعات جامعی روی یک چاه منتخب از این مخزن صورت گرفته، سپس نقش اسید بر شاخص های اسید کاری و تغییرات تخلخل و نفوذ پذیری مورد بررسی قرار می گیرد و شرایط بهینه ارائه می گردد. بنابر تجربیات به دست آمده جهت منع آسیب سازند از یک حلال دوگانه xylene پیشنهاد می گردد به دنبال آن جهت افزایش نسبی تروایی در منطقه اطراف چاه استفاده از HCL با غلظت % 15 پیشنهاد شده است. در پایان باید گفت که جهت مخازن با تراوایی کم و دچار آسیب سازند در اطراف چاه های مخزن استفاده از روش های اسید شکافی و اسید کاری ماتریکس باید مورد مطالعه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 511

دانلود 458 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1028
 • دانلود: 

  1634
چکیده: 

یکی از وسایلی که در سالهای اخیر برای اندازه گیری میدانی سختی برجا و مدول الاستیک بستر و لایهای روسازی راه مورد استفاده قرار می گیرد دستگاه ژئوگیج است. بررسی تحقیقات قبلی بر روی همبستگی نتایج دستگاه ژئوگیج با آزمون بارگزاری صفحه نشان داده شده است که می توان با تقریب خوبی نتایج این دو را با هم همبست کرد. هدف تحقیق حاضر یافتن همبستگی بین آزمون های VSS (موسوم به آزمون بارگزاری صفحه سوئیسی) و نتایج حاصل از دستگاه ژئوگیج به جایVSS به ویژه در کنترل کیفیت لایه های روسازی است. در جهت برقراری همبستگی بین آزمون های ژئوگیج و VSS، آزمون های برجا بر روی قطعاتی از پروژه آزاد راه خرم آباد-پل زال و برای لایه های خرده سنگی و لایه های بستر، زیراساس و اساس درشت دانه انجام گرفت. در هر نقطه، آزمون های ژئوگیج و VSS و آزمایش های تکمیلی دانه بندی، تعین حدود ابرترگ، تعیین وزن مخصوص برجا، تعیین وزن مخصوص آزمایشگاهی و هم ارز ماسه انجام شد. براساس آزمون های بدست آمده از دستگاه ژئوگیج و آزمون های VSS مشخص گردید همبستگی های مناسبی بین این دو آزمون وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1028

دانلود 1634 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  224-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

امروزه شبکه های حسگر بی سیم به یکی از عناصر مهم و کلیدی در علم و صنعت تبدیل شده اند که استفاده از آنها باعث رشد کیفی و کمی در مدیریت هوشمند فرآیندها گشته است. در این میان مانند هر تکنولوژی نوپای دیگری که به عرصه علم و فناوری وارد می گردد موانعی ناخواسته بر سر راه رشد و تکامل آن قرار می گیرد که هدف پژوهشگران و محققان کاهش هرچه بیشتر و یا حتی رفع آن می باشد. یکی از اصلی ترین موانع بر سرراه توسعه و بهره برداری هرچه وسیع تر از این شبکه ها تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز برای گره های شبکه می باشد. در این خصوص پژوهشگران مسیرهای مختلفی را برای عبور از این مانع بکار گرفته اندکه از موفق ترین این راه کارها می توان به استفاده از پروتکل های مسیریابی هوشمند و روشهای خواب-بیداری بهینه اشاره نمود که هدف نهایی این روشها غالباً کاهش حداکثری مصرف انرژی و بالابردن راندمان شبکه می باشد. ما در این مقاله برآنیم تا با مقایسه دو پروتکلSMAC و Zigbee که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند و شبیه سازی عملکرد این دو پروتکل مسیریابی در ذیل پروتکل خواب انتشار مستقیم در فضای نرم افزار NS2 راندمان این دو پروتکل مسیریابی را در یک شبکه حسگر بی سیم مدل سازی شده با یکدیگر مقایسه نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دارابی زیبا | محمدی مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  235-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  264
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

در آیین نامه های طراحی لرزه ای، بیشینه تغییرمکان نسبی غیرالاستیک سازه، با حاصل ضرب تغییرمکان های نسبی حاصل از آنالیزهای الاستیک خطی در ضریبی به عنوان ضریب افزایش تغییرمکان، تخمین زده می شود. یکی از عواملی که باعث افزایش تغییرمکان های جانبی طبقات می شود، اثر چشمه اتصال است که این عامل در برآورد مقدار این ضریب، لحاظ نشده است. هدف اصلی از این مطالعه، در نظرگیری اثر چشمه اتصال در ضریب مذکور برای ساختمان های ممان خمشی فولادی متوسط می باشد. برای این منظور، ضریب بزرگنمایی جابجایی، برای یک ساختمان 4 طبقه، با ستون های I شکل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. قاب های خمشی موردنظر تحت تاثیر 20 رکورد قرار گرفته و از روش دینامیکی غیرخطی برای تحلیل سازه های مورد بررسی استفاده شده است. این مطالعه نشان می-دهد که صرفنظرکردن از اثر چشمه اتصال، باعث می شود جابجایی طبقات 28% کمتر از واقع تخمین زده شود. بنابراین باید ضریب افزایش تغییرمکان موجود در مراجع را، برای این گونه مقاطع به همین میزان افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 264

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  244-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

یک سیستم قدرت از سه بخش اساسی تولید، انتقال و توزیع تشکیل شده است. در این میان نقش سیستم توزیع و شرکت های توزیع در برق رسانی به مشترکین، بسیار کلیدی بوده و همگی آنها در صدد تحویل انرژی پایدار و مطمئن، به متقاضیان می باشند. مبحث تلفات انرژی و همچنین پروفیل ولتاژ، از مهم ترین چالش های این سیستم می باشد که باید در سطحی قابل قبول قرار گیرند. با توجه به اهمیت این مولفه ها در شبکه توزیع، مطالعات زیادی جهت بهبود آنها صورت گرفته که همگی درصدد کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ بودهاند. مقاله حاضر نتایج بررسی تاثیر پارامترهای مختلف منابع تولید پراکنده در جهت بهبود دو مولفه بیان شده بر روی فیدر واقعی شبکه توزیع شهرستان دورود صورت گرفته است. این مطالعات با استفاده از نرم افزار Matlab مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مقاله نشان دهنده این موضوع است که قرار دادن منابع تولید پراکنده در مکان مناسب و با ظرفیت و تعداد مطلوب و همچنین انتخاب مناسب نوع آن، می تواند دو مولفه گفته شده را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشیده و سبب کیفت و پایداری انرژی در شبکه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  267-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1586
 • دانلود: 

  373
چکیده: 

بررسی های کیفی آب های زیرزمینی اهمیت ویژه ای در مدیریت این منابع دارد. از این رو، بررسی و برآورد کیفی منابع آب های زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با وجود تمام پیشرفت های صورت گرفته در علم مهندسی مدیریت منابع آب، معضل بررسی کیفیت آب-های زیرزمینی تا به امروز اصلی ترین مشکلی است که در اکثر دشت های ایران مشاهده می شود. لذا مدیریت و پایش کیفیت منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق سعی شد با به کارگیری دو مدل RBF و GFFشبکه عصبی مصنوعی به پیش بینی و برآورد کیفیت آب های زیرزمینی دشت سلماس پرداخته شود. جهت نیل به این هدف، از داده های کیفی آب زیرزمینی مربوط به دشت سلماس در دوره آماری 10 ساله (90-1381) استفاده گردید و نتایج بر اساس استانداردهای ویلکاکس، شولر و پایپر مورد بررسی قرار گرفت. 70 درصد داده های موجود به منظور آموزش شبکه و از 10 درصد داده ها برای صحت سنجی دو مدل استفاده شد. لذا از 20 درصد باقی-مانده داده های موجود برای آزمایش شبکه استفاده گردید. به کارگیری پارامترهای آماری مناسب و کاربردی نشان داد مدل RBF با آموزش Levenberg Marquardt و 4 لایه مخفی قابلیت بالایی در برآورد و پیش بینی کیفیت آب زیرزمینی دارد، هم چنین ضریب هم بستگی در این مدل برابر 81/0 و جذر میانگین مربعات خطا برابر 12/33% به دست آمد. هم چنین نتایج استفاده از دیاگرام های مختلف نشان می دهد نمونه ها دارای سختی و خورندگی کم می باشند. طبق طبقه بندی کلاس ها، اکثر داده ها در کلاس C3S1 قرار دارند. براساس نتایج، تمامی منابع آبی منطقه مورد مطالعه، به ترتیب برای کشاورزی، شرب و صنعت در حد مناسب، خوب، قابل قبول می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1586

دانلود 373 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  282-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  483
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

پدیده فرسایش و انتقال رسوب از پیچیده-ترین مسائل هیدرودینامیکی است که تعیین دقیق معادلات حاکم بر آن به دلیل تأثیر پارامترهای مختلف، به آسانیمیسر نیست. در همین راستا، در این تحقیق با به کارگیری الگوریتم رقابت استعماری به تخمین بار معلق رسوبی روزانه رودخانه زرینه رود پرداخته شد. . به این منظور داده های دبی روزانه و بار معلق رسوبی ایستگاه رسوبی واقع در رودخانه زرینه رود برای سال های 86 تا 92 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از روش پیشنهادی با مقادیر واقعی رسوب مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم رقابت استعماری نشان داد مقدار مجذور مربعات خطا (RMSE)، برابر با (mg/L) 237 می باشد. هم چنین مقادیر ضریب تبیین (R2)، در مرحله صحت سنجی نیز برای الگوریتم رقابت استعماری 889/0 بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق، انعطاف-پذیری، توانایی و دقت بالای الگوریتم رقابت استعماری را به اثبات می رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  290-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1350
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

مغناطیس درمانی یک روش درمانی مکمل است که با اعمال میدان مغناطیسی، سبب تسهیل در روند بهبود می شود. ناباروری یکی از معضلات مهم بالینی است که حدود 10 تا 15 درصد از جمعیت زوج های دنیا را شامل می شود. ناباروری در مردان سهمی در حدود 40 تا 50 درصد را به خود اختصاص داده است وتحرک اسپرم یکی از پارامترهای مهم در باروری مردان محسوب می شود. هدف این مطالعه حفظ حرکت اسپرم با استفاده از شدت متوسط میدان مغناطیسی استاتیک است. مواد و روشها: پس از بررسی های اولیه، نمونه منی90 مرد با مشخصات اسپرم سالم جمع آوری شد. هر نمونه به دو قسمت تقسیم شد، یک نمونه تحت شدت میدان مغناطیسی ویک نمونه درخارج از محدوده ی مغناطیسی؛ هر دو در داخل انکوباتور در بازه زمان های 3، 1و5 ساعت، در مرکز میدان مغناطیسی ایستا قرار گرفتند. میزان حرکت کلی اسپرم توسط نرم افزار کاسا اندازگیری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون t-test انجام شد. نتیجه گیری: میدان مغناطیسی استاتیک می تواند بر تحرک اسپرم انسان اثر بگذارد. نتایج این آزمایش نشان داد که میدان مغناطیسی، پس از 5 ساعت سبب حفظ حرکت اسپرم نسبت به نمونه خارج از میدان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1350

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0