نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1378
 • دانلود: 

  505
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1378

دانلود 505 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  27-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3954
 • دانلود: 

  1852
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 3954

دانلود 1852 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  53-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  537
 • بازدید: 

  2065
 • دانلود: 

  1519
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2065

دانلود 1519 استناد 537 مرجع 0
نویسندگان: 

اپیلی خدایار | رحمتی سارا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  75-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1291
 • دانلود: 

  747
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1291

دانلود 747 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  97-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2039
 • دانلود: 

  1077
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2039

دانلود 1077 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  127-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  363
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 363 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قلی پور آرین | رسولی عطیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  145-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  835
 • دانلود: 

  544
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 835

دانلود 544 استناد 0 مرجع 0