نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  245-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  780
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 780

دانلود 275 استناد 0 مرجع 7476
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  255-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  500
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 500

دانلود 148 استناد 0 مرجع 3204
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  265-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  489
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 489

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آتشی ه.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  273-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  733
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 733

دانلود 156 استناد 0 مرجع 1056
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  279-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  285-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  957
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 957

دانلود 199 استناد 0 مرجع 3198
نویسندگان: 

بوجنان آی.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  293-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  533
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 533

دانلود 155 استناد 0 مرجع 2660
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  301-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  612
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 612

دانلود 166 استناد 0 مرجع 4806
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  309-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  640
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 640

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  317-321
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  729
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 729

دانلود 142 استناد 0 مرجع 2670
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  323-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  582
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 582

دانلود 171 استناد 0 مرجع 6942
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  333-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  952
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 952

دانلود 183 استناد 0 مرجع 2132
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  339-345
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  998
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 998

دانلود 215 استناد 0 مرجع 6942
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  347-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 173 استناد 0 مرجع 2128
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  355-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  515
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 515

دانلود 151 استناد 0 مرجع 2128
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  361-368
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 193 استناد 0 مرجع 5863
نویسندگان: 

محرری ع. | اسدی ا. | رضایی ر.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  369-376
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 185 استناد 0 مرجع 530
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  377-384
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 104 استناد 0 مرجع 534
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  385-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  663
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 663

دانلود 221 استناد 0 مرجع 2665
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  393-401
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  541
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 541

دانلود 156 استناد 0 مرجع 2136
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  403-409
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  739
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 739

دانلود 200 استناد 0 مرجع 2670
نویسندگان: 

نصرتی م. | نویدشاد ب. | ملکی م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  411-416
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  587
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 587

دانلود 189 استناد 0 مرجع 1058
نویسندگان: 

خرمشاهی م. | صمدی ف.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  417-422
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  912
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 912

دانلود 187 استناد 0 مرجع 5330
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  423-430
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  547
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 547

دانلود 171 استناد 0 مرجع 1599
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  431-436
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  512
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 512

دانلود 185 استناد 0 مرجع 1030
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  437-446
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  905
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 905

دانلود 170 استناد 0 مرجع 5330
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  447-452
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 181 استناد 0 مرجع 2132
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  453-458
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  650
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 650

دانلود 161 استناد 0 مرجع 3204
نویسندگان: 

NOBAKHT A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  459-462
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53058
 • دانلود: 

  18832
چکیده: 

In this experiment 240 Hy-Line (W-36) laying hens from 65 to 75 weeks distributed in 5 treatments and 4 replicates (12 birds per replicate) in a completely randomized design were used. The amounts of watermelon skin meal (WSM) used to set the treatments were 0, 0.5, 1, 1.5 and 2% in 1 to 5 experimental groups. The results showed that using WSM up to 2% significantly improved the performance and egg traits of laying hens (P<0.05). The highest amounts of egg weight, egg mass and egg production percentage, the best feed conversion, the lowest feed price for production per kilogram of egg, the highest albumen quality percentage were observed by using 2% WSM. By using 2% WSM the eggshell and yolk weight significantly decreased (P<0.05). The overall results indicated that in laying hens, using watermelon skin meal up to 2% of diets, significantly improved their performance and reduced the production cost.

آمار یکساله:  

بازدید 53058

دانلود 18832 استناد 0 مرجع 1182
نویسندگان: 

پارس کاسانو پی.م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  463-466
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 163 استناد 0 مرجع 1602