مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت | سال:1397 | دوره:7 | شماره:27

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

 • صفحه پایان: 

تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

بدون شک در جو رقابتی سازمان های عصر حاضر، تنها سازمان ها و مؤسساتی می توانند به ادامة حیات و توسعة روزافزون دست یابند که محور اساسی فعالیت هایشان، مبتنی بر کیفیت مناسب و ارائة خدمات با قیمت معقول بوده تا از این طریق رضایت مشتری را به عنوان یک اصل در پی داشته باشند. لذا، به منظور درک این مفاهیم، مقاله حاضر به طور خلاصه، توسعه های نظری و تجربی انجام شده در داخل و خارج از کشور در حوزة پژوهش های حسابداری مدیریت در ارتباط با روابط بین اقلام بها، ارزش مشتری، درآمدها، سودآوری و محرک های آن ها را بیان می نماید و به مرور پژوهش های مرتبط از دیدگاه حسابداری مدیریت استراتژیک می پردازد و موارد نیاز جهت انجام پژوهش های آتی را مطرح می کند. مقاله حاضر، دارای دو بخش اصلی می باشد. بخش اول، خلاصه ای از بررسی های انتقادی از ادبیات موجود می باشد که شامل بخش هایی به شرح زیر است: (1) تلاش اولیه جهت الگوسازی روابط محرک بها به منظور درک اهمیت مدیریتی و اقتصادی این روابط، و ارائة روابط تجربی در ارتباط با اهمیت آماری این روابط؛ (2) تلاش های متعاقب برای بهبود الگوسازی و برآورد این روابط؛ و (3) پژوهش های نظری و تجربی در ارتباط با محرک های بها، درآمد و سود. در بخش دوم نیز به بررسی نیازهای پژوهش های آتی، پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

به منظور تقویت و توسعه حاکمیت شرکتی در ایران، در دهه اخیر بر اساس رهنمودها و الزامات مقامات نظارتی به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرسی داخلی نوین در ایران در کانون توجه قرارگرفته است. جوان بودن این حرفه ارزش آفرین، چالش های فراوانی برای اجرای آن به همراه داشته است و از طرفی بسیاری از جنبه های آن ازجمله کیفیت حسابرسی داخلی و چالش های پیاده سازی و اجرای آن در ایران، تبیین نگردیده است. پژوهش های گذشته نیز جنبه های محدودی از چالش ها و موانع توسعه حسابرسی داخلی را مدنظر قرار داده بودند؛ بنابراین برای تبیین و توصیف جامع از جنبه های گوناگون چالش های حسابرسی داخلی در ایران و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی موردپژوهش قرار گرفتند. برای این منظور با 33 نفر از ذینفعان اصلی (استفاده کنندگان و ارائه کنندگان) حسابرسی داخلی مصاحبه صورت گرفت. بعلاوه از داده های متنی مندرج در 30 مقاله، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون حسابرسی داخلی که عمدتاً ارائه کننده دیدگاه ذینفعان پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی و چالش های آن بود، نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که ویژه رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها (مفاهیم) استخراج گردید. بر اساس آن، چالش های پیاده سازی و اجرای حسابرسی به صورت چندوجهی و پیرامون عناصر مدل سیستمی یعنی پیرامون ورودی ها، اجرای کار، خروجی ها و عوامل زمینه ای مؤثر بر کیفیت و اثربخشی حسابرسی داخلی به عنوان نظریه و الگویی ظهور یافته ارائه گردید. یافته ها بیانگر چالش های فراوانی در ابعاد مختلف جهت پیاده سازی و اجرای حسابرسی داخلی باکیفیت در ایران است. با عنایت به چالش های پدیدار شده از داده های پژوهش، گزیده ای از راهبردهای رفع موانع و چالش ها در ابعاد گوناگون حسابرسی داخلی (کار حسابرسی، سازمان، حرفه، ناظر و جامعه) نیز در پایان ارائه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 274 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نوبخت یونس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

هدف این مقاله، علم سنجی پژوهش های حسابداری رفتاری در ایران، از ابتدای انتشار مجلات علمی پژوهشی حسابداری تا ابتدای سال 1396 با استفاده از روش تحلیل محتوا می باشد. داده های پژوهش با بکارگیری ابزار سیاهه ی وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ در طی سال های مورد مطالعه 225 مقاله در این حوزه به چاپ رسیده که 531 نویسنده در تولید این مقالات مشارکت داشته اند. از 531 نویسنده مشارکت کننده در تولید این آثار، 9/33 درصد را استادیاران و 5/30 درصد را کارشناسان ارشد تشکیل می-دهند. 7 درصد مقالات تک نویسنده ای و 93 درصد حاصلِ کارگروهی بوده است. در بین دانشگاه ها و موًسسات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با 39 مقاله در رتبه اول و دانشگاه علامه طباطبائی با 19 مقاله در رتبه دوم قرار گرفته اند. از نظر گرایش موضوعی، بیش از 30 درصد آثار منتشر شده در حوزه ی حسابداری مالی بوده و حسابرسی با 1/27 درصد و حسابداری مدیریت با 8/13 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. از مجموع 6156 منبع مورد استناد در مقالات، تقریباً 70 درصد منابع به زبان انگلیسی و 30 درصد به زبان فارسی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  137
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر شناسایی نیازهای آموزشی اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران در ارتباط با به­ کارگیری استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی و بررسی تفاوت­ های نیازهای آموزشی با توجه به خصوصیات فردی آن­ ها می­ باشد. در این راستا، دو سوال اساسی تدوین گردید. به منظور پاسخ به سوالات، 253 پرسشنامه از حسابداران رسمی ایران جمع­ آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها، از آمار توصیفی، آزمون تحلیل عاملی و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. پژوهش حاضر، نیازهای آموزشی مربوط به سرفصل­ های استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی را به ترتیب اهمیت تحت چهار عامل شامل صورت­ های مالی، چهارچوب مفهومی، استانداردهای پیشرفته، و استانداردهای پایه شناسایی و طبقه­ بندی می­ کند. در همه سوالات مربوط به نیازهای آموزشی گزینه­ های نیاز است و به شدت مورد نیاز است دارای بالاترین درصد پاسخ است. در سرفصل­ های "حسابداری مالیات طبق استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی"، "صورت­ های مالی تلفیقی طبق استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی"، "حسابداری ارزش منصفانه موضوعات حسابداری طبق استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی" و "پذیرش برای نخستین بار" گزینه به شدت مورد نیاز است دارای بالاترین درصد است اما در سایر سوالات گزینه نیاز است دارای بالاترین درصد پاسخ است. درپژوهش حاضر، نیازهای آموزشی استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی بر اساس سطح تحصیلات، آموزش و تجربه پیشین کار کردن با استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی متفاوت است. کاربرد عملی از تحقیق موجود عبارت است از شناسایی سرفصل­ های مورد نیاز جهت آموزش استانداردهای بین­ المللی گزارشگری مالی و تفاوت در نیازهای آموزشی در میان زیرمجموعه­ های حرفه، به منظور ایجاد و توسعه سیستم آموزشی هدفمند و کارا در ارتباط با آماده­ سازی جهت پذیرش این استانداردها.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

این مطالعه شواهدی را در مورد ثبات در سیاست های توزیع سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان یک بازار کمتر توسعه یافته، ارائه می دهد و به طور تجربی، با استفاده از مدل تعدیل شده لینتنر و با رویکرد تحلیل داده های ادغام شده، چگونگی تبعیت این شرکت ها از یک سیاست تقسیم سود نقدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل داده های آماری مربوط به یک نمونه از 222 شرکت فعال در بازار بورس تهران، میزان پرداختی سود نقدی در دوره قبل به طور معناداری یکی از تعیین کننده های سیاست سود نقدی جاری شرکت ها بوده است و لذا، شرکت های حاضر، سیاست های تقسیم سود نسبتاً پایداری را دنبال کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

هدف از این پژوهش در صنعت پتروشیمی ایران، دست یابی به راهکارهای مناسب برای حل چالش های پیش روی و توسعه مدل مدیریت نوآوری در شرکت های پتروشیمی تولید کننده محصولات پلی اتیلنی با رویکرد محصولات نوین پلی اتیلنی می باشد. گردآوری داده ها از روش مطالعات کتابخانه ای-میدانی صورت گرفته که پس از طی این مراحل، از 130 شاخص استخراج شده، 58 شاخص اصلی با غربالگری خبرگان در نظر گرفته شد، که باتوجه به این شاخص ها، پرسشنامه پژوهش طراحی و توزیع گردید. در نهایت پس از نظر دهی 105 نفر از مدیران و کارشناسان چندین شرکت پتروشیمی و صنایع پایین دستی در حوزه محصولات پلی اتیلنی، در خصوص این شاخص ها، داده های جمع آوری شده، با استفاده از معادلات ساختاری، و نرم افزار PLS Smart، مدل پژوهش، مورد برازش قرار گرفت. پس از برازش، 29 شاخص، 2 عامل و 6 بعد، برای مدل طراحی شده پذیرفته شد. بعد عمومی، تشکیل شده از عوامل(اقتصادی-سازمانی-مقرراتی و نظارتی) و بعد اختصاصی نیز از عوامل (تکنولوژیکی و فنی-بازاریابی-سیستمی) تشکیل شده است. طبق پژوهش انجام شده برای مدیریت نوآوری موفق، در شرکت های پتروشیمی تولید کننده محصولات پلی اتیلنی توجه به همه موارد فوق، ضروری می باشد. با توجه به نتایج حاصل از ANP فازی، در صنعت پتروشیمی معیار تکنولوژی بیشترین اثر گذاری را داشته و بعد از آن نیز دو معیار عوامل سازمانی و سیستمی در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند و البته عامل بازار نیز به عنوان یک عامل اختصاصی در رتبه چهارم دیده می شود. در بررسی زیر معیارها نیز همان طور که بر اساس نتیجه به دست آمده در خصوص معیارها انتظار می رفت، زیر معیار توسعه تکنولوژی که یکی از زیر معیارهای مربوط به معیار تکنولوژی بود با کسب بیش ترین رای در رتبه اول قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  181
 • صفحه پایان: 

  204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  439
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران است. به منظور دستیابی به اهداف اصلی تحقیق، پرسشنامه ای طراحی و بین خبرگان توزیع شد. پرسشنامه شامل 39 پرسش در مورد شناسایی و تعیین 23 مؤلفه و 125 شاخص مربوط به مؤلفه ها و هم چنین شامل 7 پرسش مربوط به چارچوب، دامنه، محتوا و کیفیت افشاء عملکرد پایدار کسب و کار در ایران است. پس از دریافت پرسش نامه ها، اطلاعات 108 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از آزمون تحلیل عاملی تأییدی، 11 شاخص حذف شدند. یافته ها نشان می دهد که در ایران بین عملکرد پایدار مالی و غیر مالی ارتباط متقابل وجود دارد که مطابق با مبانی نظری تحقیق حاضر است. سایر یافته های تحقیق نشان می دهد که اجباری شدن رویکرد عملکرد پایدار کسب و کار در ایران و سالانه بودن دوره تناوب آن مورد قبول بیشتر خبرگان است.

آمار یکساله:  

بازدید 439

دانلود 366 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  205
 • صفحه پایان: 

  216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری و سایر مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری به عنوان اصلی ترین ارکان توسعه علم و فناوری کشورها محسوب می شوند، زیرا محصولات و برون دادهای این مراکز اعم از سرمایه های فکری و دانشی و نیز تولیدات علمی و فناوری از مهمترین سرمایه های کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که از آن به عنوان سرمایه های نامشهود یاد می شود. نقش سرمایه های نامشهود در جوامع بین المللی به عنوان یکی از مهمترین ابزار اعمال قدرت کشورها نقشی مهم، اساسی و سازنده است. از اینرو نقش آفرینی و عرضه اندام در سطح بین المللی بدون نهاد علم و فناوری تقریباً میسر نمی باشد کما اینکه در سطح ملی نیز اثرگذاری آن قابل توجه است. در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و تحلیلی و توصیفی ابتدا وضعیت بودجه پژوهشی دستگاههای مندرج در قانون بر اساس فصول و برنامه های تحقیقاتی طی سالهای 90 تا 95 بررسی شده است. سپس بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود، اهداف و فعالیتهای معاونت و همچنین مستندات قانونی، کارایی و اثربخشی و در نهایت بهره وری برخی از فعالیتهای تحقیقاتی به نسبت بودجه پژوهشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بودجه پژوهشی طی سالهای فوق روندی رو به رشد داشته است، اما در برخی از سالها بودجه تحقیقات، علیرغم رشد در همان سال، نسبت به سال قبل خود کاهش داشته است، که این موضوع نشان-دهنده رشد نامتناسب بودجه تحقیقات نسبت به رشد بودجه کل می باشد. از میان 22 فعالیتهای تحقیقاتی معاونت پژوهشی که در واقع در این تحقیق از آنها بعنوان شاخص های علم و فناوری یاد می شود علیرغم عدم تحقق هدف برنامه توسعه پنجم مبنی بر "رسیدن سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به میزان 3درصد"، در 9 مورد دارای میانگین رشدی متناسب با میانگین رشد بودجه تحقیقات و حتی بیشتر بوده است و در 13 مورد دیگر میانگین رشدی کمتر از میانگین رشد بودجه تحقیقات داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  217
 • صفحه پایان: 

  230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر خالص دارایی عملیاتی غیرعادی می باشد، بدین منظور فرضیه های تئوری اثباتی حسابداری شامل فرضیه پاداش، فرضیه بدهی و فرضیه هزینه سیاسی بر مبنای انعطاف پذیری حسابداری مورد آزمون قرار گرفته است. نمونه آماری تحقیق، شامل 163 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1395 است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین میزان انعطاف پذیری حسابداری و تغییرات خالص دارایی-عملیاتی غیرعادی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. این رابطه مثبت حاکی ازآن است که استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در ترازنامه منعکس و انباشته خواهد شد و باعث کاهش انعطاف پذیری حسابداری باقیمانده خواهد گردید و این موضوع توانایی مدیریت در بکارگیری اقلام تعهدی را در دوره های بعد محدودتر خواهد ساخت. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین میزان پاداش، نسبت بدهی و درصد سهامداران نهادی با تغییرات خالص دارایی عملیاتی غیرعادی رابطه منفی و معنی دار و بین اندازه شرکت و تعداد کارکنان با تغییرات خالص دارایی عملیاتی غیرعادی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی، خالص دارایی عملیاتی غیرعادی به عنوان شاخص مدیریت سود بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  231
 • صفحه پایان: 

  246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

مدیران در واکنش به تغییرات فروش، منابع شرکت را به طور متقارن تغییر نمی دهند. این عدم تقارن باعث بروز رفتار چسبنده یا ضدچسنده هزینه ها در سطوح مختلف می گردد. دلایل مختلفی برای رفتار نامتقارن هزینه ها در پژوهش های قبلی مستند شده است که یکی از آنها فرضیه تصمیمات آگاهانه مدیران می باشد. از لحاظ نظری، خوش بینی یا بدبینی مدیران نسبت به آینده ممکن است تعدیل هزینه ها را به تأخیر بیندازد. ترکیب حالت های مختلف چرخه های سیاسی (انتخابات) و چرخه های اقتصادی (رونق و رکود) می تواند انتظارات متفاوتی را نسبت به فروش آتی ایجاد نموده و باعث عدم تقارن در رفتار هزینه ها شود. شواهد تجربی داخل کشور در این زمینه مسکوت است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخه های سیاسی (انتخابات) و چرخه های تجاری (رکود و رونق) بر رفتار نامتقارن هزینه ها می باشد. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز 108 شرکت برای بازه زمانی 1380 تا 1394 جمع آوری گردیده و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در حالت های مختلف ترکیب چرخه های تجاری و چرخه های سیاسی، رفتار هزینه ها متفاوت است، به بیان دیگر، تصمیمات مدیران در مورد تعدیل منابع تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا روش هزینه یابی می باشد که بهای تمام شده محصولات را از جمع هزینه فعالیت هایی که منجر به ساخت محصول می شود، در واحد زمان بدست می آورد. در این مقاله بهای تمام شده خدمات بانکی در 10 شعبه منتخب بانک کشاورزی در شهر تهران در سال 1395 با روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا محاسبه و نتایج بدست آمده با میزان کارمزدهای مقرر فعلی خدمات بانک مقایسه گردیده است. خدمات در سطح شعب نمونه شامل 10 نوع خدمات از جمله گشایش اعتبار اسنادی، حواله ارزی، فروش اوراق گواهی سپرده عام، پاس نمودن چک و. . . بوده و از اطلاعات مالی شعب و ستاد استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد بهای تمام شده خدمات بانک با احتساب خدمات داخلی شعب (قیمت گذاری داخلی) با کارمزدهای مقرر فعلی برای هر نوع خدمت متفاوت می باشد. بنابراین این یافته ها علاوه بر کمک به مدیران بانک، جهت ارزیابی عملکرد دوایر می تواند اطلاعات مفیدی برای بهبود عملکرد و افزایش کارایی در اختیار آنان قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

علی رغم پیشرفت های فنی، موقعیت جغرافیائی شرکت ها هنوز نقش عمده ای در تعیین تصمیمات سرمایه گذاران را ایفا می کند، از طرف دیگر علاقه مندی های زیاد و قابل توجهی در ادبیات حسابداری در فهم این نکته وجود دارد که چگونه تفاوت ها در فرهنگ ملی برaccounting outcomes and the capital markets. نتایج و عواقب حسابداری و بازارهای مالی تاثیر می گذارد، بنابراین بخش عمده ای از پژوهش های انجام شده در این زمینه به بررسی تاثیر فرهنگ بر تصمیم گیری های مدیریت و گزارش دهی گسترده تمرکز دارد بر این اساس هدف این پژوهش، مطالعه شواهد عینی درباره رابطه موقعیت جغرافیائی شرکت ها و ریز فرهنگ ها بر پدیده چسبندگی هزینه ها می باشد، جامعه آماری پژوهش 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی یک دوره 6 ساله از سال 1390 تا 1395 انتخاب گردید. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش از نرم افزارهای EVIEWS 9 و SPSSاستفاده و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر آن است که بین موقعیت جغرافیائی شرکت‍ ها و پدیده چسبندگی هزینه تاثیر معناداری وجود ندارد اما بین ریزفرهنگ‍ ‍ ‍ ها و پدیده چسبندگی هزینه ‍ ‍ تاثیر معناداری وجود دارد، همچنین بین موقعیت جغرافیائی و ریزفرهنگ ها رابطه ای وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  346
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

امروزه کمتر کسی می تواند اهمیت شفافیت گزارشگری مالی را نادیده بگیرد، زیرا سهامداران و اعتباردهندگان تصمیمات با اهمیت سرمایه گذاری خود را بر اساس اطلاعات مالی شرکت ها می گیرند. افشای مناسب همراه با شفافیت گزارشگری مالی می تواند شرایط مطمئنی را ایجاد کرده و اعتماد سرمایه گذاران را ارتقا دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر کیفیت افشای اطلاعات اجتماعی در گزارش های سالانه است. در پژوهش حاضر تاثیر نسبت مدیران غیرموظف، اندازه هیات مدیره و تعداد جلسات هیات مدیره بر کیفیت افشای اطلاعات اجتماعی در گزارش های سالانه در بازه زمانی 1390 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری نیز شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره بوسیله نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد نسبت مدیران غیرموظف و اندازه هیات مدیره بر کیفیت افشای اطلاعات اجتماعی تاثیر مثبت دارد، اما تعداد جلسات هیات مدیره برکیفیت افشای اطلاعات اجتماعی در گزارش های سالانه، تاثیر ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 346

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  332
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

در این پژوهش، رابطه بین رفتار مالی مدیران مبتنی بر روانشناسی شناختی و کیفیت افشای اطلاعات حسابداری با رویکرد معادلات ساختاری و معادلات رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 128شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386تا 1395 انتخاب گردید. رفتار مالی مدیران مبتنی بر روانشناسی شناختی (در مدل معادلات ساختاری متغیر پنهان، در مدل رگرسیون متغیر مستقل) توسط متغیر های مشاهده پذیر کوته بینی، رفتار فرصت طلبانه و اعتماد بنفس بیش از حد مدیران و کیفیت افشای اطلاعات حسابداری نیز با استفاده از امتیاز تعلق گرفته به هر شرکت توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه رتیه بندی شرکت ها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب، اندازه گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، مدل نهایی کیفیت افشای اطلاعات حسابداری با استفاده الگوی معادلات ساختاری و روش تجزیه و تحلیل Stepwise تدوین گردید و اعتبار مدل رگرسیون پیشنهادی پژوهش با استفاد از آزمون t زوجی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاکی از آن است که رفتار مالی مدیران مبتنی بر روانشناسی شناختی بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 332

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  83
 • صفحه پایان: 

  94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای نگرش حسابرسان کارآفرین و غیر کارآفرین به عوامل مؤثر بر استقلال آن ها می باشد. با استفاده از پرسشنامه های 249 برگشتی، اطلاعات عمومی و تخصصی پرسشنامه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه مثبت معناداری نگرش نسبت به فعالیت حسابرسی در حسابرسان کارآفرین نسبت به دیگران با تعادل زمانی نشان می دهد که با توجه به ویژگی های کارآفرینی در حسابرسان، نگرش آن ها نسبت به فعالیت های حسابرسی، رابطه بین این نگرش و تعادل زمان حسابرسی و فعالیت های بازاریابی. حسابرسان متخصص در صنعت بر اساس تئوری اقدام منطقی می توانند سهم قابل توجهی در کاهش هزینه ها و توسعه بازار حسابرسی داشته باشند؛ چراکه آن ها از نگرانی های صنعت آگاه هستند و تخصص آن ها منجر به تعامل بهتر با کارفرمایان می شود. نگرش مثبت حسابرسان تخصصی می تواند منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد. افزون بر این، حسابرسان کارآفرین با نگرش مثبت به فعالیت های بازاریابی می توانند تأثیر مثبتی بر توازن حسابرسی و فعالیت های بازاریابی داشته باشند. بااین حال، با افزایش تجربه حسابرسان، تعادل بین حسابرسی و فعالیت های بازاریابی کاهش می یابد. با توجه به نقش مهم حسابرسان کارآفرینی در بهینه انجام وظایف تعیین شده در زمینه حسابرسی و بازاریابی، شرکای شرکت های حسابرسی توصیه می شود ویژگی های کارآفرینی در استخدام را موردتوجه قرار دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

با بروز بحران های مالی در سالهای اخیر، شرکتها با فشار رقابتی زیادی جهت بهبود عملکرد مواجه شدند. پژوهش حاضر با بررسی اثر توانایی مدیریت بر کنترل بحران مالی درون سازمانی در بازة زمانی 1388 تا 1394 در پی پاسخ به این سؤال است که آیا مدیران شرکتها توانایی هدایت و کنترل بحران مالی را دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا ممکن است مدیران بوسیلة گزارشگری متقلبانه فقط تظاهر به بهبود عملکرد و خارج شدن از بحران مالی کرده باشند؟ نمونة آماری این پژوهش شامل 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به به شرط دارا بودن شرایط پژوهش انتخاب شدند. معیار وجود بحران مالی در یک شرکت وجود حداقل یکی از سه معیار، کسب سه سال متوالی زیان (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته)؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های مورد بررسی می باشد. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره نشان داد در سطح اطمینان 95درصد، بین توانایی مدیریت و شدت بحران مالی درون سازمانی رابطة معکوس و معناداری وجود دارد. در واقع، نتیجة فرضیة اول پژوهش حاکی از توانی مدیران در حل مشکل پدیدة بحران مالی درون سازمانی بود. نتایج فرضیة دوم و سوم پژوهش نشان داد که مدیران برای برون رفت از وضعیت بحران مالی اقدام به گزارشگری خدعه آمیز نکرده اند و فقط به مدیریت سود آن هم در چارچوب اصول حسابداری دست زده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID