نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  13-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1408
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1408

دانلود 314 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  25-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 300 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  43-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  820
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 820

دانلود 243 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  57-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  948
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 948

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ملکی بهنام | محمدزاده حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  75-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1736
 • دانلود: 

  678
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1736

دانلود 678 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  89-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  863
 • دانلود: 

  363
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 863

دانلود 363 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  107-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  979
 • دانلود: 

  505
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 979

دانلود 505 استناد 0 مرجع 3