مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

AKBARI DASTAK FEIZ ALLAH

نشریه: 

LESAANE SEDGH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9890
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

The principle of prophetood is one of the most significant and common approaches in scriptures including the Quran and the four Gospels. The principles of prophethood, the charter of teachings and da’va’h (call unto God) of Jesus Christ, as one of the Arch Prophets, have been seriously tackled in the Quran and the four Gospels, which, in turn, can be considered an essential step toward building proximity between the common teachings of Islam and Christianity and promoting them. In this paper, an attempt has been made to examine the prophethood principles of Jesus Christ in the four Gospels and the Holy Quran, on the one hand, and to explicate the common principles governing the charter of da’va’h and teachings of this great divine prophet such as ‘having faith in God’, ‘preaching about the celestial kingdom’, ‘completing and confirming the Torah’, ‘teaching and explicating the scripture’, and ‘resolving discrepancies in some Sharia’h rules’, on the other. At the end, the two important principles, i.e. Jesus Christ’s salvation role and self-sacrifice, are compared and evaluated in the clear teachings of the four Gospels and the verses of the Holy Quran.

آمار یکساله:  

بازدید 9890

دانلود 3936 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

لسان صدق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

نظام آموزش اسلامی در مغرب عمدتا بر پایه حفظ و آموزش رسم الخط قرآن مبتنی بود و به علوم عقلی و استدلالی کمتر توجه می شد. از جمله علومی که در این ساختار آموزشی توانست تکاملی بایسته یابد، علم قرائت بود؛ این علم اگرچه به دلیل فعالیت علمای افریقیه و اندلس، نتوانست در سده های اولیه اسلامی در مغرب مجالی شایسته یابد، اما در سده هشتم به دلیل مهاجرت علمای اندلس به مغرب از یک سو و اهتمام سلاطین مرینی از سوی دیگر چنان با اقبالی روزافزون مواجه شد، که می توان بر آن نام مکتب قرائت مغرب دور اطلاق کرد. این مکتب در مراحل مختلف شکل گیری، شکوفایی، بلوغ و انحطاط آن دانشوران نامبرداری چون ابن القصاب، خراز، قرطبی، ابن بری، ابوعبدالله قیسی و ابووکیل مصمودی را که هر یک موجد آثار ارزشمندی در علم قرائت بودند، در دامن خود پرورد. آن ها روی هم رفته دو شیوه مهم در قرائت داشتند؛ در هر دو شیوه تمرکز صرف بر قرائت نافع بود؛ اما در شیوه اول همچون ابوعمر دانی تنها به روایت ورش و قالون بسنده می کردند و در شیوه دوم که اغلب مربوط به دوران شکوفایی و بلوغ قرائت در مغرب است، روایات نافع را به ده روایت گسترش دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

پوراسماعیل احسان

نشریه: 

لسان صدق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

حکمت از نظر آموزه های وحیانی، نوعی علم و آگاهی به حقایق است؛ از این رو میان علم و حکمت پیوندی عمیق در معنا وجود دارد که دین در معرفی آن کوشیده است، تا انسان، طبق نقشه ارائه شده، با دوری از گناه و انقطاع از مخلوقات خدا به رویت قلبی او قبل ازقیامت نائل آید. این مقاله، با ارائه تعریفی از «رویت قلبی» که از آن نظریه تجسیم برنیاید، سعی در نشان دادن امکان دستیابی به حکمت برای همه انسان ها در طول زندگی دارد؛ نتیجه رویت قلبی، معرفت خداست که سرآمد علوم است.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

لسان صدق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3956
 • دانلود: 

  557
چکیده: 

یکی از مباحثی که در قرآن کریم و روایات ائمه (ع) بدان پرداخته شده است، مبحث شایعه و انتشار خبرهای دروغین است.شایعه، خبری دروغین است که به راحتی در جامعه جریان می یابد و باعث تبیین واقعیت به صورتی دگرگون می شود و بیشتر درباره برجستگان و خواص جامعه صورت می گیرد. همچنین از شایعه در جنگ نرم و جنگ های روانی بسیار استفاده می شود. دو اصل اهمیت و ابهام، محورهای اصلی پدید آمدن شایعه اند. به عبارت دیگر اصولا شایعه نسبت به اموری صورت می گیرد که از حساسیت بالایی برای مخاطب برخوردار باشد و همین حساسیت و ابهام، زمینه گسترش آن را فراهم می آورد. شایعه دارای انواع گوناگون است از جمله: 1- شایعات علیه شخصیت رسول خدا (ص) با عناوین الف: شایعه شاعر، مجنون، ساحر، مسحور و دروغ گو ب) شایعه خیانت ج) شایعه بی عدالتی د) شایعه سادگی و زودباوری پیامبر (ص) است. 2- شایعات علیه خانواده پیامبر (ص) (ناموسی و اخلاقی) که در داستان افک مطرح است 3- شایعات مرتبط با اصول امنیتی جامعه (شایعات نظامی، اجتماعی، سیاسی) که اغلب توسط افراد ساده لوح و ضعیف الایمان، تحت تاثیر سخنان منافقان منتشر می شد که بیشتر حاوی اخبار مربوط به جنگ هاست که از جمله آن ها شایعات در جنگ احد (شایعه شهادت پیامبر (ص))،جنگ تبوک (شایعه شکست سپاه اسلام) و جنگ احزاب را می توان ذکر کرد.از منظر اسلام، حفظ سلامت اجتماع، برای حفظ سلامت فرد، اهمیت فراوان دارد، لذا به شدت با شایعه پردازان مقابله شده است. و خداوند در قرآن کریم، آن را گناهی بزرگ برشمرده و برای شایعه سازی و شایعه پراکنی، مجازاتی در دنیا و آخرت در نظر گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3956

دانلود 557 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رضوی سیدمحمد

نشریه: 

لسان صدق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

معروف و منکر از جمله اموری است که همواره مورد توجه شریعت قرار داشته و بر هیچ اندیشمندی جایگاه و نقش کلیدی آن، به منظور تحقق احکام و فرامین الهی پنهان و پوشیده نمی باشد. در این میان، آنچه بیش از پیش مورد توجه محققین و اهل قلم قرار گرفته است، نگاه سنتی به مساله امر به معروف و نهی از منکر و ذکر مصادیق مختلف و بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی آن بوده است. و اما آنچه مغفول عنه واقع شده، تاویل معروف و منکر و به عبارت دیگر مصداق اتم و اکمل و به دیگر سخن تاویل اعظم این دو پدیده می باشد. بدین منظور، این مقاله در صدد بررسی معروف و منکر از منظر تاویل خواهد بود. نگارنده بر این باور است که محقق گشتن معروف - با تعریف و تاویلی که از آن ارائه می شود - خود زمینه ساز بروز و ظهور تمام مصادیق معروف خواهد بود. و در مقابل، انکار چنین معروفی، به انکار دیگر معروف ها و امر به تمام منکرها خواهد انجامید. بدین منظور ابتدا بحثی کوتاه درباره تاویل و رسوخ در علم خواهیم داشت و به دنبال آن به بررسی انواع تاویل به روایت «نعمانی» و به نقل از امیر مومنان (ع) همت خواهیم گمارد. و پس از آن بخشی از این انواع تاویل را که مرتبط با موضوع مورد بحث می باشد، مورد توجه و امعان نظر قرار خواهیم داد.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

لسان صدق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  417
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

در برخی از آیات قرآن از تسبیح خداوند همراه با حمد یاد گردیده به این مفهوم که هر گاه آفریدگان، خداوند را از این منظر که دارای صفات کمال و جمال و مبدا خیر است ستایش کنند حمد او را به جای آورده و هر گاه ذات حق را از تمام عیب ها و نقص ها منزه داشته او را تسبیح گفته اند و از آنجا که هیچ موجودی قادر به دریافت کنه صفات خداوندی نیست لذا شایسته است حمد خود را با تسبیح وی قرین سازد.در این مقاله ابتدا دو واژه تسبیح و حمد مفهوم شناسی گردیده سپس در پاسخ به این پرسش که چرا خداوند در مقام نزاهت ذات خویش تسبیح را به حمد قرین ساخته و آیا مجموعه آفرینش نیز تسبیح گوی ذات باری است و آیا این تسبیح به زبان حال است یا قال؛ اندیشه تفسیری مفسران قرآن ارزیابی و در پایان تصریح گردیده که تسبیح موجودات در جهان هستی مبتنی بر زبان قال است.

آمار یکساله:  

بازدید 417

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

لسان صدق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2388
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

اصل نبوت از جمله مهم ترین رویکردهای مشترک در متون مقدس می باشد که این امر در قرآن کریم و اناجیل اربعه مورد تاکید قرار گرفته است. در این میان مبانی نبوت و منشور تعالیم و دعوت حضرت عیسی (ع) به عنوان یکی از پیامبران اولواالعزم به تفصیل مورد اهتمام آیات قرآن کریم و اناجیل چهارگانه قرار گرفته که به سهم خود می تواند گامی اساسی در مساله تقریب و تقویت آموزه های مشترک دین اسلام و مسیحیت تلقی شود. در این مقاله سعی شده تا از یکسو مبانی نبوت عیسی مسیح (ع) در آموزهای اناجیل اربعه و آیات قرآن کریم مورد بررسی، تحلیل و مقارنه قرار گیرد و از سوی دیگر اصول مشترک حاکم بر منشور دعوت و تعالیم این پیامبر بزرگ الهی نظیر: ایمان به خدا، بشارت ملکوت، تکمیل و تصدیق تورات و تعلیم و تبیین کتاب آسمانی و رفع اختلاف در برخی از دستورات شریعت تبیین گردد و در پایان دو اصل مهم «نجات بخشی» و «فدا شدن» عیسی مسیح (ع) که در آموزه های صریح اناجیل چهارگانه بدانها پرداخته شده با آیات قرآن کریم مقارنه و مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2388

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0