نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اصغری تبریزی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  179-178
 • صفحات: 

  31-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  525
 • دانلود: 

  96
کلیدواژه: 
چکیده: 

آنچه محور بحث ما را در این مقال تشکیل می دهد، ورای توجه و علاقه ویژه (گی دوموپاسان) به عنصر آب و آبکی، تمایزی است که وی بین آب شور و آب شیرین (دریا و رودخانه قائل است) : آب شور (دریا) از دید ( موپاسان) علی رغم آنکه به جهت طوفانهای ویرانگرش می تواند بسی خطرآفرین و نابودکننده باشد ولی با این همه (روراست) و یکرنگ است؛ و حال آنکه آب شیرین (رودخانه) به رغم ظاهر آرام و دوست داشتنی اش، تله ها و کمینگاههای هولناکی در درونش نهفته دارد. خلاصه آنکه آب شور (دریا) و آب شیرین (رودخانه) هر دو می توانند به یکسان مرگ آور باشند با این تفاوت عمده که اولی چیزی را پنهان نمی کند و به اصطلاح (مردانه) می کشد، در صورتی که دومی بسان گربه ای ملوس و خوش خط و خال، چنگالهای تیز و خون چکانش را در پس پرده ای مخملی مخفی می دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 525

دانلود 96 استناد 2 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

رادفر ابوالقاسم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  179-178
 • صفحات: 

  95-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

حسان العجم افضل الدین بدیل بن علی خاقانی، ملقب به حقایقی شروانی (م: 595 ق) یکی از بزرگترین سخنوران شعر فارسی است؛ شاعری که دتر سرودن انواع شعر به ویژه در قصیده سرایی، در طول تاریخ ادبیات فارسی، برجستگی و بلندمرتبگی خاصی دارد. مضامین نو، ترکیبات ناب و تازه، گستره معلومات علمی در زمینه های گوناگون همراه با باریکی اندیشه و وسعت دامنه تخیل و ظرافت های شاعرانه دیگر، به ویژه توصیفهای استادانه و دقیقه، شعر او را نسبت به اکثر شاعران فارس گوی، تشخیص و برتری داده است. علو اندیشه، وسعت تخیل و تصویر آفرینی های اعجاب انگیزش نه تنها شهرت و محبوبیت او را در ایران و کشورهای همجوار به ویژه آذربایجان موجب شده است، بلکه دامنه نفوذش مرزهاش جغرافیایی را در نوردیده و آوازه اش تا دوردست ترین آفاق شرق و غرب طنین انداخته و زندگانی، آثار و افکار او مورد نقد و بررسی پژوهشگران و خاورشناسان بزرگی چون یان ریپکا قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 60 استناد 2 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  178-179
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1858
 • دانلود: 

  799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1858

دانلود 799 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آزادی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  179-178
 • صفحات: 

  1-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  684
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

معانی مفاهیم (اولی، ضروری، بدیهی، یقینی) به ظاهر، روشن است. اما کاربرد آنها در مواضع و مباحث مختلف منطق متفاوت می باشد؛ به تبع این مواضع و مباحث مختلف، معانی آنها نیز تاحدی تغییر کرده و مختلف خواهد بود. در این مقاله سعی داریم این موانع و اختلاف معانی را روشن کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 684

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رحیم پور مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  179-178
 • صفحات: 

  177-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف عمده این مقاله بررسی تحلیلی دو شیوه فراگیری زبان دوم، تحت شرایط محیط طبیعی زبان و آموزش کلاسی می باشد. در نوشته حاضر، پژوهش های صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نتایج آنها ارائه خواهد شد. بررسی تحقیقات انجام گرفته و نتایج حاصله نشان می دهد که آموزش کلاسی روند فراگیری زبان دوم را آسانتر نموده و باعث ارتقای کیفی و کمی فراگیری زبان دوم می شود

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TABRIZI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  178-179
 • صفحات: 

  31-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8882
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Beyond Guy de Maupassant’s particular interest in the element of water and watery, what forms the central point of the discussion in this study, is the distinction which he draws between salt water and fresh water (the sea and the river): from Maupassant’s point of view, salt water (the sea), despite its destructive tempests which could be terribly perilous and fatal, it is however honest, whereas fresh water (the river), despite its serene and lovely appearance, has terrible snares and traps hidden within it. Briefly speaking, salt water (the sea) and fresh water (the river) can be equally morbid with this major difference that the former does not conceal anything and kills Uloyally), whereas the latter is like a beautiful and deceptive little cat which hides its sharp, bleeding and gorish paws under a soft and velvet-like cover.

آمار یکساله:  

بازدید 8882

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بهنام بیوک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  179-178
 • صفحات: 

  71-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  799
 • دانلود: 

  251
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن نوشتاری به عنوان یک کانال ارتباطی خاص زبانی حاوی سلسله فرایندهای پیچیده است که بین نویسنده و خواننده به وقوع می پیوندد، اگرچه این فرایندها ممکن است به ظاهر ناپیدا به نظر برسند. متن نوشتاری در واقع تظاهر صوری تعاملی است که در آن متکلم و مخاطب علی رغم داشتن فاصله زمانی و مکانی از یکدیگر در شرایطی مشابه با آنچه در ارتباط شفاهی و آنی رخ می دهد درگیر کنشها و واکنشها ارتباطی هستند، با این تفاوت که در ارتباط نوشتاری نویسنده خود مجبور است بافت ارتباطی را نیز در درون متن بیافریند. در واقع، نویسنده با این نحو می تواند دیدگاهها و نیات خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم به خواننده ارائه و یا القاء نماید. بیان مستقیم منظور از جانب یک نویسنده به ندرت نیاز به تجزیه و تحلیل کلامی دارد. آنچه حائز اهمیت است این است که نویسنده چگونه بدون به کارگیری اشارات مستقیم، با به کارگیری شیوه های خاص موفق به القاء و ارائه آرا و نظرات خویش در زمینه ای بخصوص می گردد. این کار نیاز به تجربه و توانائی بهره گیری مؤثر و کارآمد نویسنده از ابزار موجود در زبان دارد. علم تحلیل کلام (سخن کاوی) در استخراج راهبردهای بیانی نویسنده در ابعاد گوناگون اجتماعی، فردی، سیاسی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی این مقاله نمایش شیوه های درک مقصود اصلی نویسنده در ارائه پیام و استخراج الگوهای زیرساخت معنائی آن به کمک شیوه های رایج در سخن کاوی می باشد. به این منظور سه متن کوتاه منتخب از یک روزنامه کثیرالانتشار داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. هریک از این متون نوعی آگهی تبلیغاتی برای سه نامزد انتخاباتی هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می باشد. در این مقاله سعی براین است که جهت گیری مثبت و همدلی نویسنده با یکی از نامزدها و عدم همسوئی قلبی وی با سایر نامزدها- علی رغم فقدان نشانه های آشکار و مستقیم درون متنی- مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نشان داده شودکه نویسنده برای نیل به این مقصود از کدام شیوه ها و الگوهای زبانی بهره جسته است.

آمار یکساله:  

بازدید 799

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صدقی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  179-178
 • صفحات: 

  119-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2128
 • دانلود: 

  678
چکیده: 

از آنجا که بهترین وسیله شناخت هرگوینده و شاعری، آثار قلمی اوست، در این نوشته کوشش شده است ضمن ارائه تصویری کلی از نورالدین عبالرحمن جامی- بزرگترین شاعر و ادیب قرن نهم هجری- و منظومه های هفتگانه وی، جریان افکار و اندیشه های او در مورد برخی مسایل، از قبیل وحدت وجود، تشبیه و تنزیه، جبر و اختیار و عشق ترسیم شود و نیز برخی دیدگاهها اعتقادی و انتقادی او در قبال طبقات مختلف اجتماع بر مبنای هفت اورنگ تحلیل و ارائه گردد. مطالعه هفت اورنگ نشان می دهد که موقعیت اجتماعی و مناعت طبع جامی او را از مداحی و چاپلوسی، بازداشته و اجازه نداده است که او را در مقابل اغنیا و قدرتمندان خفت و خواری نشان دهد و این یکی از صفات نیک اوست. همچنین این منظومه ها از اطلاعات وسیع او در زمینه های مختلف از قرآن و حدیث و حکمت و عرفان و ... حکایت می کند که تحلیل و بررسی موضوعی و همه جانبه آن، ما را با وسعت اندیشه و حدود اطلاعات و اوضاع اجتماعی و سیاسی زمانه او آشنا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2128

دانلود 678 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

وثوقی افضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  179-178
 • صفحات: 

  155-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  24
کلیدواژه: 
چکیده: 

در تمام طول قرن بیستم، فرهنگستان سوئد، به عنوان متولی موقوفات آلفرد نوبل، هرسال وظیفه شاق انتخاب بهترین نویسنده یا شاعر جهان را برعهده گرفت و به مقبول ترین صورت این وظیفه مهم را به انجام رسانید. در مقاله حاضر ضمن معرفی اولین و آخرین برنده جایزه نوبل ادبی قرن بیستم به مشکلات کار داوران سوئدی در انجام این رسالت مهم پرداخته ایم، مسائلی که از بسیاری جهات حائز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0