نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (مسلسل 27)
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

این مطالعه جهت بررسی اثر تابش لیزر YAG:Nd از نوع پالسی بر روی سطح عاج و تعیین قدرت و مدت زمان مطلوب برای مسدود نمودن دهانه توبول های عاجی انجام شده است. برای انجام این تحقیق از دندانهای مولر سوم نهفته تازه کشیده شده استفاده شد. مقاطع عرضی از عاج تهیه و لایه اسمیر به وسیله اسید فسفریک حذف شد؛ سپس نمونه ها با قدرتها و زمانهای متفاوت مورد تابش اشعه لیزر قرار گرفتند. پس از انجام مطالعات به وسیله میکروسکوپ الکترونی مشخص شد که لیزر YAG:Nd پالسی با توان 7/1 وات و زمان تابش 60 ثانیه قدرت بستن توبول های عاجی را دارد. استفاده از این روش جهت مسدود کردن توبول های عاجی و برطرف نمودن حساسیتهای بعد از درمان و عوارض دیگر میکرولیکیج در زیر مواد پرکردگی نیاز به مطالعات بیشتر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (مسلسل 27)
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

تمایل و اندیشه استفاده از ترکیبات شیمیایی جهت رفع موانع انسدادی عاج دیواره کانال از دیرباز وجود داشته و در حال حاضر نیز تحقیقات و تلاشها در این زمینه بی‌نتیجه نبوده است؛ در این رابطه RC-Prep بهتر از بقیه مواد، دندانپزشکان را یاری نموده است. هدف از این مطالعه بررسی میزان قدرت دکلسیفیکاسیون دو نوع ماده Chelating در مرحله أماده‌سازی کانال می‌باشد. در این مطالعه از 40 دندان کانین کشیده‌شده، استفاده شد که نمونه‌ها به سه گروه A، B و C تقسیم شدند. در گروه A از RC-Prep (Primer. USA)  و در گروه B از RC-Prep (RC-CTF) تولید داخل و در گروه C به عنوان شاهد بدون هیچ‌گونه RC-Prep در مرحله فایل و فلر استفاده شد. پس از طی مراحل تهیه کانال به روش استاندارد و شستشوی لازم توسط هیپوکلریت سدیم 5% دندانها توسط دستگاه برش به دو قسمت مزیالی و دیستالی تقسیم شدند و پس از پرداخت سطوح برش‌خورده میزان کلسیم توسط Electron Beam Probe اندازه‌گیری شد. میانگین مقدار کلسیم در گروههای مختلف توسط آنالیز واریانس یک‌طرفه مورد ارزیابی قرار گرفت. مقدار کلسیم در گروه1129±28713 A ، در گروه 680±39441 B و در گروه 2024±54458 C بود. بین گروه A با سایر گروهها و گروههای B و C اختلاف معنی‌دار وجود داشت. نتایج نشان داد که قدرت دکلسیفیکاسیون RC-Prep (Primer, USA) بیش از RC-Prep (RC-CTF) می‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (مسلسل 27)
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  376
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

به هنگام استفاده از هرگونه تابش یونیزان، اثرات مضر آن نیز باید مدنظر باشد. بطور کلی اطلاعات سودمند تشخیصی و درمانی حاصله از تکنیک‌های مختلف رادیوگرافی از جمله پرتونگاریهای مورد نیاز ایمپلنت‌های دندانی، باید در مقابل خطر و معایب آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. اندازه‌گیری مقادیر دوز جذبی بافتهای بحرانی می‌تواند به عنوان یک راهنما برای تعیین چنین خطری استفاده گردد که یکی از اهداف این تحقیق می‌باشد؛ همچنین هدف دیگر این تحقیق مقایسه دوز جذبی نواحی آناتومیک مختلف در حین پرتونگاریهای مورد نیاز ایمپلنت‌های دندانی می‌باشد. در این بررسی که روی فانتوم نیم‌تنه انسانی Rando با استفاده از دوزیمترهای ترمولومینسانس لیتیوم فلوراید انجام شد، این نتیجه به دست آمد که دوز جذبی بافتهای بحرانی به واسطه سی‌تی‌اسکن بیشتر از توموگرافی خطی و دوز جذبی ناشی از این دو تکنیک بیشتر از پانورامیک می‌باشد. ارگان‌های بحرانی در این تحقیق عبارتند از: چشم، غده تیروئید، غدد بزاقی، مغز، مغز استخوان و پوست. سایر نتایج به قرار زیر است:- میزان جذب اشعه در غده تیروئید در حین انجام سی‌تی‌اسکن از فک پایین نسبتاً بالا بود و این امر استفاده از حفاظ تیروئید را ضروری می‌سازد. - در مورد غدد بزاقی، پاروتید بیشتر از دو غده دیگر جاذب اشعه بود و در مورد سی‌تی ماگزیلاری، توموگرافی خطی قدامی و خلفی و پانورامیک بیشترین دوز جذبی را در بین ارگان‌های بحرانی فوق تشکیل می‌دهد. بیشترین مقدار دوز جذبی اشعه این غده در مورد سی‌تی‌ فک بالا بود (27930 میکروگری) که در مقایسه با مقدار 10 گری که سبب ایجاد التهاب حاد در این غده می‌گردد ناچیز است. - در مورد پوست بیشترین دوز جذبی مربوط به تکنیک سی‌تی‌ فک پایین بود که زیر حد ایجاد اریتم و سرطانزایی می‌باشد. - حداکثر میزان جذب اشعه در مغز استخوان در مورد سی‌تی فک پایین بود (لوسمی جزو بیماریهای غیر آستانه‌ای است).

آمار یکساله:  

بازدید 376

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (مسلسل 27)
 • صفحه شروع: 

  32
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

برای درمان سرطان از روشهای متفاوتی نظیر جراحی، رادیوتراپی و شیمی‌ درمانی و گاه سرما درمانی استفاده می شود. هدف از این تحقیق، بررسی شیوع عوارض دهانی در بیماران تحت شیمی درمانی کانسر می باشد که به صورت مقطعی و در انستیتوکانسر (سانترال 1) بیمارستان امام خمینی انجام گرفت. این تحقیق بر روی 80 بیمار پذیرش شده در بخش انستیتوکانسر که بیش از یک بار تحت شیمی درمانی قرار گرفته بودند، انجام گرفت و ضایعات دهانی بیماران با بررسی وضعیت عمومی بدن و داروهای دریافت شده ارزیابی شد. از بین ضایعات موکوزایتیس بیشترین میزان را داشت (%2/66) و در زبان از درصد بالایی برخوردار بود (55%)؛ همچنین درصد بالای این ضایعه در گروه سنی بزرگسالان و سالمندان را می توان به ضعف سیستم ایمنی در این گروه نسبت داد.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 91 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (مسلسل 27)
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دستگاه اکسپنشن Y شکل بر قوس دندانی فک بالا و پایین در بیماران دوره Mixed Dentiton می باشد. تعداد 8 بیمار (6 دختر و 2 پسر) با دامنه سنی 7 تا 11 سال و تشخیص تنگ فکی بالا، رتروژن دندانهای قدامی بالا و کمبود فضا در ناحیه کانین های بالا تحت درمان با دستگاه متحرک اکسپنشن Y شکل قرار گرفتند. کست های فک بالا و پایین قبل از درمان و حداقل سه ماه پس از ختم مرحله فعال درمان تهیه شد. در هر بیمار 8 شاخص کست بالا و 7 شاخص کست پایین اندازه گیری شد و میانگین، انحراف معیار و سطح معنی داری محاسبه گردید؛ همچنین میانگین تغییرات گروه مطالعه با میانگین تغییرات رشدی گروه کنترل نیز مقایسه شد. نتایج افزایش معنی داری را در عرض بین کانین فک بالا در معیار کرونالی و سرویکالی، عرض بین مولر فک بالا در هر سه معیار کرونالی، سرویکالی و آلوئولی (P<0.005)، پیرامون و طول قوس فک بالا، عرض بین کانین فک پایین در معیار کرونالی و آلوئولی و عرض بین مولر فک پایین در معیار سرویکالی در گروه مطالعه نشان داد. در مقایسه با گروه کنترل افزایش عرض بین کانین فک بالا و عرض بین مولری فک بالا در هر دو معیار سرویکالی و آلوئولی معنی دار بودند. نتایج کلینیکی حاصله نیز موید تاثیر مثبت این دستگاه در بیماران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (مسلسل 27)
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

در این مطالعه میزان اثر بی‌حسی بین دو روش بلاک عصب دندانی تحتانی (روشConventional  و Akinosi) مقایسه شد. تعداد 80 بیمار مراجعه‌کننده به بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت کشیدن دندانهای خلفی فک پایین به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. بیماران انتخاب‌شده، در گروه سنی 15 تا 60 سال قرار داشتند. به همه بیماران 8/1 میلی‌لیتر محلول بی‌حسی لیدوکائین 2% همراه با آدرنالین 80000/1 تزریق شد. پس از تزریق به دو روش مورد مطالعه، موارد میزان احساس درد به هنگام تزریق، آسپیراسیون مثبت، زمان شروع بی‌حسی، مدت زمان بی‌حسی، عمق بی‌حسی و میزان بی‌حسی بافتهای نرم مربوط به اعصاب حسی فک پایین مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که میزان احساس درد هنگام تزریق در تکنیک Conventional بیشتر است؛ همچنین بین دو تکنیک تفاوت معنی‌داری وجود داشت. موارد آسپیراسیون مثبت در تکنیک Conventional بیشتر از Akinosi بود که به ترتیب 5/12% و 5% گزارش شد؛ ولی اختلاف بین آنها از نظر آماری معنی‌دار نبود. بی‌حسی عصب Long Buccal در تکنیک Akinosi بیشتر بود (حدود 75%) و در این تحقیق اختلاف معنی‌داری در بی‌حسی عصب، Long Buccal بین دو تکنیک مشاهده شد. اختلاف معنی‌داری در میزان عمق بی‌حسی بین دو تکنیک مشاهده نشد؛ همچنین میزان موفقیت در تکنیک Conventional حدود 5/87% و در تکنیک Akinosi 80 بود و هیچ اختلاف معنی‌داری بین دو تکنیک وجود نداشت. در این تحقیق زمان شروع اثر بی‌حسی لب و زبان نیز بررسی شد. میانگین زمان شروع بی‌حسی لب در تکنیک Conventional حدود 3 دقیقه و در تکنیک 4 Akinosi دقیقه گزارش شد ولی اختلاف معنی‌داری بین دو تکنیک مشاهده نشد. در تکنیک Conventional شروع بی‌حسی زبان سریعتر بود و میانگین زمان شروع بی‌حسی زبان بین دو تکنیک تفاوت معنی‌داری را نشان داد؛ همچنین مدت‌زمان بی‌حسی لب و زبان نیز بررسی شد که اختلاف معنی‌داری بین دو تکنیک مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 85 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (مسلسل 27)
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

هلیکوباکترپیلوری عامل ایجاد زخم معده و اثنی عشر می باشد و به دلیل وجود عودهای مکرری که به دنبال ریشه کنی این باکتری از معده گزارش شده است، احتمال وجود منبع آلوده کننده ای در دستگاه گوارش مطرح می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی وجود هلیکوباکترپیلوری در پلاک دندانی بیمارانی است که معده آنها آلوده به این باکتری بوده است. با در نظر گرفتن این موضوع از پلاک دندانی 40 بیمار با آلودگی معده به هلیکوباکترپیلوری نمونه گیری انجام شد که نمونه ها توسط کشت و Polymerase Chain Reaction (PCR) بررسی شدند. نمونه گیری از پلاک دندانی زیر لثه ای به عمل آمد. کشت در محیط بروسلا آگار انجام و PCR با روش PCR Reamplification صورت گرفت. سن متوسط بیماران 40 سال شامل 24 نفر مرد (60%) و 16 نفر زن (40%) بود. نتیجه کشت و PCR مرحله اول منفی و نتیجه PCR Reamplification در 7 مورد (5/17%) مثبت بود. هلیکوباکترپیلوری را می توان در پلاک دندانی یافت و روش PCR Reamplification می تواند به عنوان روش حساس تری برای تشخیص آن در پلاک دندانی بکار رود. مطالعات بیشتر برای اثبات ارتباط بین وجود هلیکوباکترپیلوری در پلاک دندانی و عود بیماریهای گوارشی لازم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (مسلسل 27)
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

مراحل آخر بیماری کلیوی سبب تغییر محتوی معدنی استخوان بیماران می گردد که این عارضه استیودیستروفی کلیوی نامیده می شود. در این مطالعه با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال، تراکم مواد معدنی استخوان (BMD) در 45 بیمار تحت درمان همودیالیز اندازه گیری شد و با 78 فرد نرمال مورد مقایسه قرار گرفت تا از این طریق تاثیر درمان همودیالیز بر روند استیودیستروفی کلیوی بررسی شود. در این تحقیق مشخص شد:1- میانگین BMD در بیماران تحت درمان همودیالیز کمتر از افراد نرمال می باشد (000/0=P).2- میانگین BMD در زنان کمتر از مردان می باشد (021/0=P).3- طول مدت درمان تاثیری بر BMD ندارد (560/0=P).4- ارتباط معنی داری بین سن و BMD مشاهده نشد (648/0=P).5- ارتباط معکوس و معنی داری بین آلکالین فسفاتاز و BMD مشاهده ‌شد (002/0=P).

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

قوام مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (مسلسل 27)
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

هر ساله ابتلا به سرطانهای دهان درصد نسبتا بالایی از جمعیت میانسال و سالخورده را درگیر عوارض خود می‌کند. روشهای درمانی اغلب شامل دارو درمانیهای ضد نئوپلاسم، رادیاسیون ناحیه سروگردن و جراحی است. این روشهای درمانی، بخصوص رادیاسیون، اثرات مخربی بر بافت نرم و سخت دهان دارد و غدد بزاقی تحت تأثیر اشعه یونیزان دچار دیسفانکشن دراز مدت می‌گردند. عارضه اصلی که به دنبال این اختلال حاصل می‌شود، کاهش ترشح بزاق است که باعث تشدید خشکی دهان، موکوزیت، تغییر محیط اکولوژیک دهان، تسریع دمینرالیزاسیون، افزایش پوسیدگی، سختی در بلع و صحبت‌کردن، عدم امکان استفاده از پروتز و کاهش دریافت مواد غذایی می‌شود. در مجموع این عوامل، تاثیر برگشت‌ناپذیر و تضعیف‌کننده‌ای بر سلامت بیمار دارد. به منظور پیشگیری از مرگ و میر ناشی از سرطان‌های دهان و نیز به دلیل خطرات قابل توجهی که اختلال در فعالیتهای دهان، برای سلامت فرد به همراه دارد، لازم است درمانهای قطعی دندانپزشکی قبل از آغاز درمان پزشکی آغاز شود. امروزه علم دندانپزشکی امکانات و روشهای پیشرفته‌ای را برای پیشگیری از عوارض دندانی این بیماران و نیز درصورت بروز بیماری، برای ترمیم ضایعات ناشی از آن عرضه کرده است. به نظر می‌رسد ارتباط علمی و مشاوره‌ای میان پزشک معالج و نیز دندانپزشک قبل از شروع درمان و پس از خاتمه آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ هر چه بیشتر سلامت روحی و جسمی بیمار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0