مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  789
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

چکیده فارسی:قرآن کریم دارای ظاهر و باطنی است. این ویژگی یکی از علل جاودانی قرآن است و موجب خارج شدن فهم حقیقت و اسرار کامل آن از دسترس عموم شده است. یکی از آیات دال بر این حقیقت آیات 79- 77 واقعه است که به آیه مس نامبردار است. بررسی منابع تفسیری فریقین نشان دهنده ارتباط وثیق آیه مس با آیه تطهیر است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن است که برداشت فقهی متداول از آیه مس مبنی بر استفاده حرمت مس آیات قرآن بدون طهارت، فاقد دلیل محکم است. بر اساس این آیه شریفه مفسران حقیقی قرآن کسانی هستند که با تمام وجود مطهرشان مخاطب آیات الهی بوده و به مقام عصمت رسیده اند. در عین حال، آنان که از صفای باطن برخوردار و در مسیر سیر و سلوک الی الله گام های موثر برداشته و به میزانی از طهارت ظاهر و باطن دست یافته اند، به اندازه ظرفیت وجودی و عظمت روحی و طهارت باطن خود، بهره هایی از آن دریای حقیقت داشته و آن را در اختیار دیگران قرار خواهند داد. چکیده عربی:للقرآن الکریم ظاهر وباطن. وهذه الخاصیّة واحدة من اسباب خلوده وبعده عن متناول العموم لمن یرید منهم فهم حقیقته وکامل أسراره. ومن الآیات الدالة علی هذه الحقیقة هی الآیات 77- 79 من سورة الواقعة التی تُسمّی بآیة المسّ. یتضح من خلال تقصّی المصادر التفسیریة للفریقین وجود صلة وثیقة بین آیة المس وآیة التطهیر. وتظهر نتائج هذا البحث ان الفهم الفقهی المتداول لآیة المس الذی یقول بحرمة مسّ آیات القرآن من غیر طهارة لیس له دلیل رصین. المفسّرون الحقیقیون للقرآن- استناداً إلی هذه الآیة الکریمة- هم من تتوجّه إلیهم خطابات الآیات الالهیة بکل وجودهم ونالوا مقام العصمة. وفی الوقت ذاته فان من قطعوا اشواطاً وخطوات مؤثرة فی طریق السیر إلی الله وغدوا علی درجة من صفاء الباطن وطهارة الروح، ینالون شیئاً من هذا البحث الغامر بالحقائق علی قدر استیعابهم الوجودی وطهارة روحهم وباطنهم، ویقدمون ما نالوه إلی الآخرین.

آمار یکساله:  

بازدید 789

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

کریمیان علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  123
 • صفحه پایان: 

  139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  332
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

چکیده فارسی:مبانی گیتی شناختی قرآن کریم در تفسیر رتبه بندی موجودات ناسوتی با دیدگاه رایج که منسوب به ارسطو است، تفاوت دارد. قرآن معتقد است شان موجودات، وابسته به میزان تقرب هر موجود به خداوند است. بر اساس این فرض، نه تنها انسان به طور مطلق، اشرف مخلوقات نخواهد بود بلکه اگر این شرط در انسانی محقق نشود، او همانند حیوانات بلکه از آن نیز پست تر خواهد شد. از جمله این آیات که علامه طباطبایی به آن پرداخته است، آیات پیرامون «اضلال انسان نسبت به حیوانات» است. در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی احتمال ها در گفتار تفسیری علامه در ذیل آیات مورد بحث، در دو محور «وجه شبه برخی انسان ها با حیوانات» و نیز «چگونگی پست تر شدن برخی انسان ها از حیوانات»، دیدگاه نهایی وی در تفسیر المیزان کشف گردد. در مجموع از گفتار علامه طباطبائی در این تفسیر، چهار احتمال قابل استنباط است. به نظر می رسد برخی از این احتمال ها به هیچ وجه با هم قابل جمع نباشد و با دیدگاه ایشان در تفسیر آیات مشابه دیگر، سازگاری نداشته باشد. چکیده عربی:مبادئ معرفة الوجود فی القرآن الکریم فی تفسیره لمراتب الموجودات الناسوتیة تختلف عن الرؤیة السائدة المنسوبة إلی ارسطو. فالقرآن الکریم یصرّح فی ما یخصّ شأن الموجودات ان شأن کل واحد منها یتوقف علی مدی تقربه إلی الله. وعلی أساس هذا الافتراض، الإنسان اشرف المخلوقات علی الاطلاق، بل ان لم یتحقق هذا الشرط فی إنسان، فهو کشأن سائر الحیوانات، بل هو أظل منها. ومن الآیات التی تناولها العلاّمة محمد حسین الطباطبائی هی الآیات التی تتحدق عن اضلال الإنسان بالنسبة إلی الحیوان. یحاول هذا البحث استعراض الاحتمالات فی الکلام التفسیری للعلاّمة الطباطبائی فی ذیل الآیات موضع البحث، علی صعیدین؛ أحدهما: شبه بعض الناس بالحیوانات، والآخر: کیفیة انحدار بعض الناس إلی مرتبة أدنی من الحیوانات، لیجری من خلال ذلک الکشف عن رأیه النهائی فی تفسیر المیزان. ویمکن بشکل عام استنباط أربعة احتمالات من مجموع کلام العلاّمة الطباطبائی فی هذا التفسیر. ولکن یبدو ان بعض هذه الاحتمالات لا یمکن التوفیق بینها ابداً، وهی لا تنسجم مع آرائه فی تفسیر آیات اخری مشابهة.

آمار یکساله:  

بازدید 332

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

چکیده فارسی:هدف مقاله حاضر بررسی فلسفه وجودی آزمایش الهی و نقش آن به عنوان یک راهبرد تربیتی در آیات قرآن است. برای تحقق هدف، باید انسان شناختی، هستی شناختی و رابطه مفهومی آنها در آیات قرآن بررسی شود تا بر اساس تحلیل محتوا و استنتاج به تعریف تربیت و اصول آن دست یافت و از ملاک ها و معیارهای رسیدن به این هدف به عنوان راهبرد تربیتی استفاده کرد. بر اساس این تحلیل رابطه انسان و خداوند رابطه ربوبی است، خداوند انسان را آفریده و هدفی را برای او تعیین نموده است که از طریق رابطه ربوبی انجام می پذیرد؛ یعنی بر اساس شناختی که از ربوبیت خدا و مربوبیت انسان حاصل می گردد که همان تربیت، بایدها و نبایدهایی است که در قالب تکلیف و هدایت تشریعی قرار می گیرد و بر اساس این تکلیف و هدایت، استعدادهای نهفته انسان به فعلیت می رسد و قابلیت ثواب و عقاب پیدا می کند. آزمایش الهی سنتی حتمی، قطعی، همگانی و دارای مراتب است و استعداد های نهفته و بالقوه، معیار لیاقت و شایستگی نیستند بلکه باید بر اساس آزمایش الهی به فعلیت برسند. با این توصیف هدف و فلسفه آزمایش الهی رساندن انسان به قرب الهی؛ یعنی مربوبیت و عبودیت عبد بر اساس راهبرد تربیتی است. چکیده عربی:الغایة من هذا البحث التعرف علی الغایة من وراء الاختبار الالهی وما له من دور باعتباره استراتیجیة تربویة فی آیات القرآن الکریم. وهذا ما کان یستدعی ابتداءً بحث معرفة الإنسان ومعرفة الوجود والعلاقة المفهومیة بینهما فی آیات القرآن الکریم؛ لکی یتسنّی علی أساس تحلیل المحتوی والاستنتاج، التوصل إلی تعریف للتربیة واصولها، وتوظیف معاییر الوصول إلی هذه الغایة باعتبارها استراتیجیة تربویة. یفهم وفقاً لهذا التحلیل ان العلاقة بین الإنسان والله، علاقة ربوبیة؛ فالله خلق الإنسان ورسم له غایة تتحقق عن طریق العلاقة الربوبیة. أی انها تحصل علی أساس معرفة ربوبیة الله ومربوبیة الإنسان، وتلک هی التربیة، والواجبات والمحرّمات التی تُصاغ فی اطار تکلیف وهدایة تشریعیة. وعن طریق هذا التکلیف والهدایة تزدهر الطاقات الکامنة فی ذات الإنسان لتصل إلی حالة الفعلیة وتکون مؤهلة لنیل الثواب والعقاب. الابتلاء والاختبار الالهی سنّة حتمیة وقطعیة وشاملة وذات مراتب. وطاقات کامنة بالقوّة لیست معیاراً للأهلیة بل ینبغی ان تصل إلی مرحلة الفعلیة عن طریق الاختبار الالهی. وبهذا الوصف یتبین ان الغایة والحکمة من الامتحان الالهی الوصول بالإنسان إلی القرب الالهی؛ أی مربوبیة العبد وعبودیته تأتی علی أساس استراتیجیة تربویة.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  159
 • صفحه پایان: 

  181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  290
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

چکیده فارسی:تفسیر مراغی از تفاسیر مهم معاصر است. مولف آن احمد مصطفی المراغی رئیس اسبق دانشگاه الازهر و از شاگردان مکتب تفسیری المنار است. مفسر با تکیه بر مبانی و روش هایی به تفسیر آیات قرآن پرداخته است. حجیت ظواهر کتاب، عدم حجیت اخبار آحاد در تفسیر، عدم تحریف قرآن، ممنوعیت تفسیر به رای و اعتقاد به تناسب آیات، از مبانی تفسیری وی به شمار می رود. وی در مواردی مانند تفسیر آیه 3 و 4 فیل و آیه 65 و 243 و 259 بقره به مبانی تفسیری خود ملتزم نبوده است و در مواردی مانند تفسیر آیه 55 آل عمران، اخبار متواتر و یا اخبار محفوف به قراین صدق نزد اهل سنت را نادیده گرفته و آیات را بر خلاف ظاهر و بر خلاف آن روایات تفسیر نموده است. ایشان در روش تفسیری خود از روش های مختلف تفسیری بهره برده است. در این مقاله برخی از برداشت های تفسیری وی، که متاثر از اندیشه های وهابیت یا ناشی از تحلیل مادی آیات است، نقد شده است. چکیده عربی:تفسیر المراغی من التفاسیر المعاصرة المهمة. مؤلّفه أحمد مصطفی المراغی، الرئیس الأسبق لجامعة الأزهر ومن تلامیذ مدرسة المنار التفسیریة. قام بتفسیر آیات القرآن الکریم انطلاقاً مما استند علیه من اسس ومناهج. ومن الاسس التفسیریة التی استند إلیها حجیة ظهوار الکتاب، عدم حجیة اخبار الآحاد فی التفسیر، عدم تحریف القرآن، اجتناب التفسیر بالرأی، الاعتقاد بالتناسب بین الآیات. وفی بعض الموارد ومنها مثلاً عند تفسیره للآیتین 3 و 4 من سورة الفیل، والآیات 65 و 243 و 259 من سورة البقرة، لم یلتزم بالاسس التفسیریة التی اشترطها علی نفسه. وفی حالات اخری منها مثلاً عند تفسیره للآیة 55 من سورة آل عمران، تغاضی عن الاخبار المتواتر أو الاخبار المحفوفة بقرائن الصدق عند أهل السنّة، وفسّر الآیات علی خلاف ظاهرها وعلی خلاف تلک الروایات. تبنّی المراغی فی تفسیره مناهج تفسیریة مختلفة. نضع أیدینا فی هذا البحث علی بعض أفهامه التفسیریة المتأثرة بالافکار الوهابیة أو ناتجة عن التحلیل المادی للآیات، وننقدها.

آمار یکساله:  

بازدید 290

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  183
 • صفحه پایان: 

  199
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

چکیده فارسی:طرح مباحث روش شناسی در عرصه علوم انسانی، یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه علوم انسانی به ویژه در حوزه مطالعات قرآنی است. این امر به پژوهشگر کمک می کند تا درک بهتری از چگونگی روند مطالعات دینی و زمینه های شکل گیری متون دینی پیدا نماید. بدین طریق با تدوین روش های جدید، موجبات کشف و استخراج لایه های عمیق معنایی آیات قرآن نیز فراهم می گردد. این مقاله با روش شناسی توصیفی و تحلیل محتوای کمی و کیفی به بررسی تفسیر المیزان و توصیف روش آن می پردازد. در این پژوهش، با انتخاب سوره غافر، به بررسی روش علامه طباطبایی ذیل یکایک گزاره های تفسیری آن پرداخته است. در نهایت با کمک داده های کمی و جداول و نمودارهای آماری، روش علامه در سوره غافر با کمک نرم افزار spss، تحلیل و معرفی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که علامه جهت تفسیر آیات سوره غافر، از روش تفسیر عقلی نسبت به سایر روش ها بسیار بهره برده و بیشترین ارقام و اعداد، در تحلیل کمی مربوط به این حوزه است. چکیده عربی:طرح المباحث المنهجیة فی حقل العلوم الإنسانیة من أهم العوامل المؤثرة فی تنمیة العلوم الإنسانیة وخاصة فی مجال الدراسات القرآنیة. فهذه العملیة تساعد الباحث علی تکوین فهم أفضل عن کیفیة سیر الدراسات الدینیة وخلفیات تبلور النصوص الدینیة. وهکذا یتسنّی عن طریق ایجاد اسالیب جدیدة التوصل إلی کشف واستخراج طیّات المعانی العمیقة لآیات القرآن الکریم أیضاً. یعتمد هذا البحث المنهد الوصفی وتحلیل المحتوی الکمی والنوعی لتقصی تفسیر المیزان والوقوف علی المنهج الذی سار علیه. وقع اختیار هذا البحث علی سورة غافر لکی لیدخل من خلالها إلی معرفة منهج العلاّمة محمد حسین الطباطبائی عند ختام کل واحد من مواضیعه التفسیریة. وفی الختام، وبعد الاستعانة بالبیانات الکمیة والجداول الاحصائیة جری التعرف علی منهج العلاّمة فی تفسیره لسورة غافر وذلک باستعمال البرنامج الحاسوبی spss. تتدل معطیات هذا البحث علی ان العلاّمة محمد حسین الطباطبائی اعتمد منهج التفسیر العقلی عند تفسیره لآیات سورة غافر، أکثر من المناهج الاخری، ومعظم الارقام والاعداد فی التحلیل الکمی، تعود إلی هذا الموضع.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  23
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  432
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

چکیده فارسی:آیه 24 انفال مشهور به «آیه حیلوله» یکی از بلیغ ترین و جامع ترین آیات متشابه قرآن است که مشتمل بر معارف عقلی، اعتقادی، اخلاقی و تربیتی و محل معرکه آراء مفسران و اندیشوران قرآنی است. این آیه از سه بخش تشکیل شده که بخش میانی آن؛ یعنی «أن الله یحول بین المرء و قلبه»، مشتمل بر ابهام هایی است که مورد توجه مفسران فریقین قرار گرفته و باعث اختلاف های شدید میان آنان شده است. در این مقاله، دو دیدگاه کلی: برداشت جبرگرایانه و غیر جبرگرایانه گزارش شده و با نقد و رد دیدگاه جبرگرایانه به تقویت دیدگاه دیگر پرداخته شده است؛ آنگاه دیدگاه های غیر جبرگرایانه مانند «حیلوله قهر»، «حیلوله مهر»، «حیلوله به معنای سلطه و حاکمیت و قدرت الهی»، «حیلوله به معنای نهایت قرب الهی به انسان» تبیین و نقد شده است. نگارندگان با بررسی مفهوم واژه «حول» از نگاه اهل لغت و ادب بر حسب تطور تاریخی، مبنای روشنی را اتخاذ نموده و با ضمیمه کردن دلایل، قرائن و شواهد، دیدگاه مختار خود را تحت عنوان «حیلوله مهر و قهر» ارائه کرده اند. چکیده عربی:الآیة 24 من سورة الأنفال المعروفة بـ «آیة الحیلولة» واحدة من أبلغ وأجمع الآیات المتشابهة فی القرآن، وتنطوی علی معارف عقلیة، وعقائدیة، واخلاقیة، وتربویة، وهی موضع نقاش محتدم بین المفسّرین والمفکّرین القرآنیین. تتکون هذه الآیة من ثلاثة مقاطع، والمقطع الوسطی منها، وهو: «أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ» فیه غوامض استرعت انتباه مفسّری الفریقین وأدت إلی ظهور اختلافات عمیقة بینهم. طرح هذا البحث کلا النظرتین العامّتین السائدتین فی هذا المجال وهما: الاتجاه الجبری، والاتجاه غیر الجبری. ورکّز علی نقد وتفنید الاتجاه الجبری، وتقویة وترصین الاتجاه الآخر. ثم طرح وشرح بعد ذلک الآراء غیر الجبریة مثل «الحیلولة بالقهر»، و«الحیلولة باللطف واللین»، و «الحیلولة بمعنی السلطة والقدرة الالهیة»، و «الحیلولة بمعنی منتهی القرب الالهی إلی الإنسان» وتناولها بالنقد. وبعد مناقشة معنی کلمة «الحول» من الناحیة الادبیة واللغویة وفقاً للتطور التاریخی، اتخذ البحث مبدءاً واضحاً وأضاف إلیه ما أضاف من الأدلة والشواهد والقرائن. وانتهی إلی طرح رأیه المختار تحت عنوان «حیلولة القهر واللطف».

آمار یکساله:  

بازدید 432

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

چکیده فارسی:ویژگی تعلیم اسماء باعث شده است که انسان مقامی بالاتر از مقام فرشتگان مقرب خدا داشته باشد. این مقاله در صدد بررسی چیستی اسماء مورد اشاره در آیه 31 بقره با استفاده از تحلیل سخنان مفسران فریقین است. مفسران شیعه سه نظریه را در مورد اسماء مطرح کرده اند: الفاظی که به اشیاء خارجی اشاره دارد، حقایق عینی و خارجی که واسطه خلقت تمام ممکنات عالم می باشند و ذخایر غیبی که منشا پیدایش جهان هستند. مفسران اهل سنت دو نظریه تشابه این آیات و وسیله ایجاد ارتباط و ادامه حیات در روی کره زمین برای انسان را مطرح کرده اند. تطبیق دیدگاه های تفسیری فریقین بیانگر آن است که اختلاف مفسران در تفسیر این آیات برآمده از اختلاف ایشان در مبانی و منابع تفسیری است. چکیده عربی:خاصیة تعلّم الأسماء جعلت للإنسان مقاماً عند الله أسمی من مقام الملائکة المقربین. یرمی هذا البحث إلی التعرّف علی المقصود من الأسماء التی اشیر إلیها فی الآیة 31 من سورة البقرة وذلک عن طریق تحلیل کلام مفسّری کلا الفریقین. طرح مفسروا الشیعة ثلاثة آراء فی بیان المراد من الأسماء: الالفاظ التی تشیر إلی اشیاء خارجیة، والحقائق العینیة والخارجیة التی منها تکون خلقة جمیع الممکنات فی العالم، والذخائر الغیبیة التی منها نشوء العالم. وطرح مفسرو أهل السنّة نظریتی تشابه هذه الآیات ووسیلة ایجاد الترابط واستمرار الحیاة علی الکرة الأرضیة بالنسبة إلی الإنسان. وعند المقارنة بین الآراء التفسیریة للفریقین یتضح أن اختلاف رأی المفسرین فی تفسیر هذه الآیات یُعزی إلی اختلاف الاُسس والمصادر التفسیریة التی یعتمدونها.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

چکیده فارسی:آیه تطهیر یکی از پرمناقشه ترین آیات قرآن بین مفسران فریقین پیرامون مساله عصمت اهل بیت علیهم السلام است. مفسران شیعه «اهل البیت» را مختص خمسه طیبه علیهم السلام می دانند و در مقابل، برخی از مفسران اهل سنت «اهل البیت» را مختص زنان پیامبر، برخی دیگر شامل زنان پیامبر و خمسه طیبه و برخی دیگر آن را اعم از خویشان و اقوام پیامبر و... می دانند. در این بین یکی از ادله مفسران شیعه بر این ادعا، «تغییر ضمیر» از جمع مونث به جمع مذکر در آیه تطهیر است. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی جهت نقد و ارزیابی این مطلب، به واژه شناسی کلمه «اهل» و موارد استفاده آن در لغت و قرآن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که هر چند با استشهاد به شواهد تاریخی و استناد به روایات متقن، می توان ثابت کرد «اهل البیت» اختصاص به خمسه طیبه دارد، اما استناد اغلب مفسران شیعه به «تغییر ضمیر» محل بحث و تامل است. چکیده عربی:آیة التطهیر من أکثر آیات القرآن التی اثیر حولها جدل بین مفسّری الفریقین فی ما یخص مسألة عصمة أهل البیت علیهم السلام. مفسروا الشیعة یعتبرون کلمة أهل البیت مختصّة بالخمسة الطیّبین، وفی المقابل یری قسم من مفسّری أهل السنّة ان أهل البیت هم نساء النبی، بینما یقول قسم آخر منهم ان هذه الکلمة تعنی نساء النبی والخمسة الطیّبین، فیما یقول آخرون انها اوسع معنًی وتشمل جمیع آل النبی واقاربه وما إلی ذلک. ومن بین الادلة التی یستدل بها الشیعة علی صواب رأیهم هو تغییر الضمیر فی هذه الآیة من جمع المؤنت إلی جمع المذکر. ینطلق هذا البحث من توجه وصفی تحلیلی لتقییم ونقد الاستدلال. فیتناول کلمة «أهل» ویتقصی موارد استعمالها فی اللغة والقرآن، لیتوصل من خلال ذلک إلی نتیجة مفادها ان الاستشهاد بالادلة التاریخیة والاستناد إلی الاحادیث الشریفة یکفی لاثبات ان کلمة أهل البیت تختص بالخمسة الطیّبین، إلا أن استناد معظم مفسری الشیعة الی «تغییر الضمیر» جدیر بالبحث والنظر.

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2653
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

چکیده فارسی:آیات متعددی از قرآن کریم بر اصل رجعت دلالت می کند. یکی از آیاتی که در آن به خروج «دابه الارض» اشاره شده است، آیه 82 نمل است. واژه «دابه» از نظر معنا، جنبنده ای است که قابل اطلاق بر انسان و غیر انسان است. درباره چیستی «جنبنده زمینی» و چگونگی برنامه و رسالت او، قرآن به صورت اجمال چنین می فرماید که: موجود متحرک و جنبنده ای است که خدا او را در آستانه رستاخیز، از زمین ظاهر می سازد. او با مردم سخن می گوید و سخنش این است که مردم به آیات خدا ایمان نمی آورند. با توجه به سیاق آیه و آنچه از روایات استفاده می شود، خروج «دابه الأرض»، از جمله رویدادهایی است که به عنوان نشانه های قیامت، از آن یاد شده است و به یقین این رویداد، پیش از برپایی قیامت خواهد بود. این امر جز رجعت نمی تواند چیز دیگری باشد. روایات فراوانی نیز بر این مطلب دلالت می کند. چکیده عربی:هناک عدّة آیات فی القرآن الکریم تدلّ علی مبدأ الرجعة. احداها هی الآیة التی تشیر إلی خروج «دابة الأرض» وهی الآیة 82 من سورة النمل. تدل کلمة «دابة» من حیث المعنی علی أی موجود متحرک ویمکن ان تُطلق علی الإنسان أو غیره. واما بالنسبة إلی طبیعة «دابة الأرض» هذه وما هو دورها ورسالتها فذلک ما بیّنه القرآن علی نحوالعموم بقوله: دابة یظهرها الله من الأرض علی مشارف یوم القیامة، وتکلم الناس بکلام مفاده ان الناس لا یؤمنون بآیات الله. وفی ضوء سیاق الآیة وما یُستفاد من الاحادیث، فان خروج دابة الأرض یأتی ضمن سلسلة الوقائع التی تحمل علائم القیامة. ومن المؤکد ان خروجها سیکون قبل یوم القیامة. وهذا الأمر لا یدل علی شیء آخر سوی الرجعة وهناک أحادیث کثیرة دالة علی هذا المعنی أیضاً.

آمار یکساله:  

بازدید 2653

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

چکیده فارسی:معنویت در سازمان موضوعی است که در سال های اخیر در ادبیات مدیریت، سطحی جهانی یافته است. معنویت محصول فرهنگ سازمانی است که دارای ابعاد رفتاری، گفتاری و اعتقادی است، به گونه ای که به یک تلقی مشترک بین کارکنان سازمان تبدیل شود. قرآن کریم با توجه به این که خود و داده هایش برآمده از وحی و ناظر به تبیین دین فطری است، دربرگیرنده قابلیتی منحصر به فرد در داده های معنویت قدسی است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در تبیین داده ها به ارائه تعریفی جامع از معنویت قدسی با مبانی معرفتی قرآن پرداخته است. همچنین بر اساس قیود این تعریف شاخص های معنویت قدسی از نگاه قرآن بررسی شده است تا ضمن به دست آوردن متغیرهای مستقل مدل مفهومی، شاخص ها و متغیرهای میانجی و در نهایت متغیرهای وابسته آن به دست آید. با طی این فرایند در انتها مدل مفهومی معنویت قدسی با رویکرد قرآنی طراحی گردیده است. چکیده عربی:موضوع المعنویة فی التنظیم وجد له فی السنوات الاخیرة اصداءً علی الصعید العالمی. فالمعنویة تأتی کحصیلة لثقافة تنظیمیة ذات جوانب قولیة وفعلیة واعتقادیة، تتحول إلی نوعة من الفهم المشترک بین العاملین فی ذلک التنظیم. وبما ان القرآن الکریم وما فیه من معلومات وتعالیم نابع من الوحی ویرمی إلی تبیین الدین الفطری، لذلک فهو ینطوی علی قدرة متمیّزة فی المعلومات المعنویة. ینطلق هذا البحث عن طریق اسلوب تحلیل المحتوی فی تبیین المعلومات والمعطیات بهدف طرح تعریف جامع للمعنویة القدسیة وفقاً للاسس المعرفیة للقرآن. کما یبحث فی اطار هذا التعریف معالم المعنویة القدسیة من منظار القرآن الکریم، لکی یُتاح فی سیاق التوصل إلی معرفة المتغیّرات المستقلة للنموذج المفهومی، معرفة المعالم والمتغیّرات الوسطی، ثم بعد ذلک المتغیّرات المرتبطة بها. وعند القیام بهذه العملیة یُصاغ فی النهایة النموذج المفهومی للمعنویة القدسیة بتوجّه قرآنی.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0