مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

دیابت نوع یک، از شایع ترین بیماری های مزمن کودکی است که علاوه بر پیامدهای جسمی، اثرات نامطلوبی بر عملکردهای شناختی مبتلایان دارد. این مطالعه با هدف بررسی اختلالات شناختی در مبتلایان به دیابت نوع یک انجام شده است. به این منظور کلیدواژه های؛ type 1 diabetes,، cognitive problems/deficits، neuropsychological profile, children, adolescents و pediatric در پایگاه داده های؛ Google Scholar، APA, PycNET, Web of Science و Science Direct از ابتدا تا سال 2020 مورد جستجو قرار گرفتند. بررسی و تحلیل مقالات مرتبط نشان داد که کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک در عملکردهای شناختی توجه، حافظه، ادراک فضایی، کارکردهای اجرایی و سرعت پردازش اطلاعات نسبت به همسالان سالم خود ضعیف تر عمل می کنند. ازآنجایی که مشکلات شناختی می توانند منجر به کاهش کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع یک شده و همچنین با ایجاد اختلال در فعالیت های خودمراقبتی، منجر به وخامت بیماری شوند، توجه ویژه متخصصین بالینی و درمانگران را می طلبد.

آمار یکساله:  

بازدید 14

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13
 • دانلود: 

  63
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از چالش های نظام بهداشتی کشور در حال حاضر متناسب نبودن سطح خانه بهداشت با نیاز مردم است. از این رو تعالی سازی خانه های بهداشت به عنوان اولین خط دفاعی در حوزه سلامت، جهت تحقق عملکرد کاری قابل قبول مهم است. مطالعه حاضر با هدف تحلیل استراتژی های تعالی خانه های بهداشت مستقر در روستاهای ایران انجام شد. در این مطالعه مروری سیستماتیک، 12 پایگاه الکترونیکی و موتورهای جستجوگر با کلید واژه های مرتبط از سال 2020-2000 مورد جستجو قرار گرفت و مقالات فارسی یا انگلیسی در موضوعات مراقبت اولیه بهداشتی، مورد بحث قرار گرفتند. ارزیابی کیفیت تمام مقالات با استفاده از چک لیست CASP انجام شد. از مجموع 558 مقاله، در نهایت 28 مقاله با عنوان، چکیده و متن مرتبط بررسی شد. بر اساس یافته های این مطالعه استراتژی های اصلی تعالی خانه های بهداشت روستایی شامل: استراتژی های بهبود کیفیت خدمات مراقبت، بهبود فناوری اطلاعات، بهبود شرایط کاری، بهبود رفتار ارایه دهنده خدمت، بهبود مشارکت جامعه، بهبود پشتیبانی و انگیزشی و استراتژی بهبود حاکمیت و رهبری با 78 استراتژی فرعی است. استراتژی های تعالی سازی خانه های بهداشت روستایی موجب احیاء و باز آفرینی نقش و رسالت منفعل شده خانه بهداشت در رسیدن به اهداف مراقبت های اولیه بهداشتی در نظام سلامت ایران می گردد. از این رو تحول منطقی، متعادل، علمی و اصولی در حوزه نیروی انسانی، فن آوری، فرآیند، محیط کار و تصمیم سازی مورد نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 13

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15
 • دانلود: 

  70
کلیدواژه: 
چکیده: 

سوءمصرف مواد مانند سایر رفتارهای انسان معلولی از علت های چندگانه بوده و فرهنگ به عنوان یکی از عوامل سبب شناختی بسیار مهم در چگونگی پیدایش، ظهور اختلال ها، بروز متفاوت علایم و تظاهرات آن ها نقش بسیار موثری ایفا می کند. فرهنگ و خرده فرهنگ های متفاوت در ایران به عنوان یک عامل سبب ساز یا تسهیل گر از طریق یک سری هنجارهای تسهیل کننده مثل توصیه های درمانی و دارویی، باورهای عامیانه و آداب ورسوم خاص به اشکال مختلفی سوءمصرف مواد را تحت تاثیر خود قرار داده است. در نتیجه منجر به الگوی متفاوت علایم و نشانگان، شیوع متغیر این اختلال و متغیر بودن نوع ماده مصرفی در مناطق مختلف ایران فرهنگ توانسته است. روش موردنظر در این مطالعه متاسنتز کیفی می باشد که شامل ترکیب مقالات کیفی چاپ شده در حوزه سوء مصرف مواد مخدر در ایران می باشد. هفت مطالعه کیفی و دو مطالعه ترکیبی(کیفی-کمی) که مرتبط با اختلال سوء مصرف مواد مخدر در ایران بودند در این مقاله وارد شدند و موردبررسی قرار گرفتند. تمامی مضامین مطالعات کیفی منتخب با هدف به دست آوردن تصویر کلی تر، علل احتمالی و چگونگی پیشگیری و مدیریت اختلال سوءمصرف مواد در ایران مجددا موردبررسی قرار گرفتند. تنها مطالعات کیفی که از سال 1380 به بعد به بررسی زمینه های فرهنگی اختلال سوءمصرف مواد پرداخته بودند در این پژوهش موردبررسی قرار گرفتند. در پژوهش های کیفی انجام شده مرتبط با زمینه های فرهنگی سوءمصرف مواد مخدر در ایران، لایه های مختلف محیط و فرهنگ شامل ریز سیستم، میان سیستم، برون سیستم و کلان سیستم؛ به اشکال متفاوتی بر شکل گیری این اختلال تاثیرگذار بوده اند. در نظر گرفتن مداخلات مرتبط با زمینه های فرهنگی اختلال سوءمصرف مواد در ایران نوعی پیشگیری اولیه محسوب شده و بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد. بنابراین بسیار حیاتی به نظر می رسد، پژوهشگران در اولویت بندی سرفصل های پژوهشی خود؛ درمانگران در تمامی مراحل درمان از تشخیص اولیه تا اعمال مداخلات درمانی و نهادها و افرادی که بانی اتخاذ سیاست های مرتبط با پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد هستند فرهنگ را به عنوان یک عامل خطر یا عامل حفاظتی بسیار مهم از عمیق ترین و درونی ترین لایه های محیطی تا بیرونی ترین آن بیش از پیش مدنظر قرار دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 15

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13
 • دانلود: 

  64
کلیدواژه: 
چکیده: 

رهبری سازمان های بزرگ مانند دانشگاه های علوم پزشکی نیازمند دانش عمومی، تخصصی در راستای مدیریت بهینه سازمانی هستند رهبری سازمانی که مبتنی بر دانش کارآمد باشد یک ضرورت جهت هدایت سازمانی است و اهمیت رهبری بر پایه دانش به عنوان بالاترین قدرت اجرای سازمانی در راستای ارتقاء سازمانی و مرجعیت علمی برکسی پوشیده نیست. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری رهبری دانش محور و مرجعیت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نوع مروری می باشد که از طریق جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی؛ Google Scholar، ProQuest Elsevier, Pubmed, Iran Medex, Scopus در محدوده سال های 2003 الی 2020 صورت گرفته است جستجوی مقالات بر اساس کلیدواژه های مروری، دانش محور، رهبری دانش محور، مرجعیت علمی، علوم پزشکی انجام گردید. نتایج نشان می دهد که رهبری دانش محور یک سبک رهبری در سازمان است سبکی که نقطه اتصال ارتباط سازمان می باشد. رهبری بر مبنای دانش محور و با برخورداری از توانمندی عمومی و تخصصی و مدیریت بهینه سازمانی(که خود یک مبنای مرجعیت علمی است) یک سرمایه ارزشمند سازمانی است به طوری که می تواند اهداف رهبری را به شکل مطلوب و بالاترین میزان بازدهی در سازمان جاری کند. بنابراین با بهره گیری از رویکرد رهبری متناسب می توان بهره برداری بهینه ای از منابع سازمانی با رویکرد مرجعیت علمی نمود. نتایج این پژوهش به مسیولان و مدیران و دست اندرکاران دانشگاه های علوم پزشکی پیشنهاد می کند که از رهبران دانش محور و اثربخش در سازمان استفاده نمایند تا بتوانند موجب ارتقاء مرجعیت علمی و جهت مندی سازمانی شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 13

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  54
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

بیماری های مزمن باعث کاهش طول عمر و ناتوانی می شوند. سالمندان از مهم ترین گروه هایی هستند که بیش از سایر افراد جامعه در معرض آسیب های اجتماعی، جسمی و زیست محیطی قرار دارند. آنها غالبا مشکلات گوناگون دارند. بیماری مزمن یک تجربه چند بعدی است که بیمار باید خود را با موقعیتها و افراد مختلف تطبیق دهد. با توجه به وجود بیماریهای مزمن مختلف در سالمندان، مطالعه حاضر با هدف مروری بر مولفه های روانشناختی مرتبط با بیماری مزمن در سالمندان انجام شد. با توجه به وجود بیماریهای مزمن در سالمندان، در نظر گرفتن برنامه ریزیها و درمان های طولانی مدت جهت بهبودی بیماری ها در آنان حایز اهمیت است. مطالعه مروری حاضر با جستجو در منابع اطلاعاتی: Magiran, Sid ScinceDirect, Web of science, pubmed انجام شد. مقالات مرتبط با بیماری مزمن، سالمندان، سلامت روان، کیفیت زندگی و امیدبه زندگی از سال 1398-1388 استخراج شد و پس از بررسی و خلاصه و متن کامل مقالات در نهایت از 45 مقاله برای نگارش استفاده گردید. نتایج نشان داد مولفه هایی نظیر سلامت روان، کیفیت زندگی و امید به زندگی نقش مهمی در بیماری مزمن در سالمندان دارند با توجه به اینکه بیماری مزمن در سالمندان، عارضه ای چند وجهی می باشدکه از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد، لذا به نظر می رسد که به منظور پیشگیری و کاهش بیماری مزمن در سالمندان و ارتقا سطح سلامت آنان، رویکردی چندگانه و با مشارکت فرد، خانواده و نهادهای اجتماعی ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0