مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  5-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1354
 • دانلود: 

  496
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1354

دانلود 496 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  25-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1697
 • دانلود: 

  628
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1697

دانلود 628 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  45-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  2803
 • دانلود: 

  1242
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2803

دانلود 1242 استناد 6 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  63-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1882
 • دانلود: 

  630
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1882

دانلود 630 استناد 2 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  81-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2671
 • دانلود: 

  1325
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2671

دانلود 1325 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  99-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2591
 • دانلود: 

  1091
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2591

دانلود 1091 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  119-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2286
 • دانلود: 

  1128
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2286

دانلود 1128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  135-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1909
 • دانلود: 

  923
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1909

دانلود 923 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تقوایی ویدا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  149-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2667
 • دانلود: 

  1453
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2667

دانلود 1453 استناد 0 مرجع 7