مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14
 • دانلود: 

  63
کلیدواژه: 
چکیده: 

آینده پژوهی حیطه جدیدی از کاوشگری و دربردارنده تفکر صریح و سیستماتیک در باره آینده های جایگزین است. تغییر در آموزش عالی امری بسیار ضروری به نظر می رسد و تمام صاحب نظران آموزش بر این امر اجماع دارند. یکی از راه های ایجاد تغییر، آینده پژوهی است. براین اساس هدف مطالعه حاضر، مرور آینده پژوهی به عنوان راهبردی نوآورانه در ارتقاء آموزشی دانشگاه ها می باشد. در این مطالعه مروری، از مقاله های چاپ شده در مجلات فارسی و انگلیسی موجود در پایگاه های اطلاعاتی؛ Magiran Google Scholar, ProQuest, Elsevier, Pubmed, ISI (Web of Science), Science Direct, SID IranDoc, Iran Medex, Scopus در محدوده سال های 2019-2003 استفاده شد. جستجوی مقاله ها به طور عمده و با استفاده از کلیدواژه های؛ آینده پژوهی، راهبردی نوآورانه، ارتقاء آموزشی، آموزش پزشکی، دانشگاه(علوم پزشکی) و معادل انگلیسی آنها Futures studies, Innovative Strategy, Educational Promotion, Medical Education, Medical Sciences University انجام گردید. فرایند انتخاب مقالات بر اساس این راهبرد انجام شد و در نهایت پس از غربالگری عنوان و چکیده، مواد و روش ها و نتایج و پس از مطالعه و بررسی متن کامل، 23 مقاله واجد معیارهای ورود به مقاله شناخته شدند. یافته ها نشان داد که آینده پژوهی نه تنها دانش و رویکردی اسرارآمیز و جادویی برای اظهارنظر پیرامون آینده نیست، بلکه توجه انسان به آینده را خردورزانه تر و در نتیجه موفقیت آمیزتر می سازد. باتوجه به نقش آینده پژوهی در ساخت آینده بهتر برای نظام آموزش پزشکی و سلامت کشور، همچنین ماهیت زمان بر؛ پرهزینه و مشارکتی این مطالعات؛ ایجاد بسترهای فکری، علمی و فرهنگی موردنیاز در بخش آموزش پزشکی یک ضرورت است. هدف نهایی بسیاری از آینده پژوهی های حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، کمک به ارتقاء نظام های آموزشی برای تربیت نسل هایی توانمند می باشد. زمان آن رسیده است که در دانشگاه های علوم پزشکی برای آینده پژوهی ظرفیت سازی های الزامی صورت پذیرد و امکان مشارکت و حمایت گسترده محققان و اعضای هیات علمی در برنامه های آینده پژوهی در حوزه تحقیقات آموزش پزشکی و سلامت در سراسر کشور فراهم گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 14

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

برندسازی، راهبردی کاربردی جهت متمایز نمودن یک سازمان از سایر سازمان ها بوده است. هدف از این پژوهش، رهنمون ساختن توجه مدیران سازمان های سلامت محور به موضوع برندسازی سازمانی و تمرکز بر هویت برند سازمانی بوده است. در این تحقیق مروری، از مقالات چاپ شده در مجلات فارسی و انگلیسی موجود در پایگاه های اطلاعاتی؛ Google Scholar، SID، ProQuest، Pubmed، Elsevier، ISI، Scopus، Medex، Science Direct، Springer و CIVILICA مرتبط با 20 سال اخیر استفاده شد. جستجوی مقاله ها با بهره گیری از واژگان کلیدی هویت برند سازمانی، خوشنامی سازمانی، سازمانهای سلامت محور و فدراسیون پزشکی ورزشی و یا معادل انگلیسی آنها یعنی Organizational Brand Identity، Organizational Reputation، Health-oriented Organizations و Sports Medicine Federation صورت گرفت. در جستجوی اولیه 153 مقاله به دست آمد که پس از مطالعه عمیق عناوین و چکیده ها، تعداد 42 مقاله انتخاب گردید. در ادامه، 32 مقاله با بررسی محتوا و متن کامل مقاله انتخاب شدند که 21 مقاله واجد ویژگی ها و شاخص های مدنظر بوده اند. تحلیل این منابع اطلاعاتی بر مبنای آنالیز مروری و رویکرد کیفی بوده است. یافته ها نشان داد که به منظور ایجاد و بسط هویت برند سازمانی، مدل های متعددی وجود دارد که سیر تکوینی و تکاملی داشته اند. با توجه به ابعاد و عناصر شکل دهنده هر مدل و ترکیب آن ها با هم، می توان متغیرهای کلیدی این مدل ها را در سازمان های خدماتی نظیر فدراسیون پزشکی ورزشی جای داد.

آمار یکساله:  

بازدید 14

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

نباتی مریم

نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13
 • دانلود: 

  61
کلیدواژه: 
چکیده: 

شیمی درمانی مبتنی بر آنتراسایکلین جزء اصلی شیمی درمانی کمکی سرطان سینه و بخش موردنیاز کموتراپی ترکیبی درمانی در لوسمی حاد، بیماری هاچکین، لنفوم غیرهاچکین و چندین تومور جامد می باشد. ولی استفاده از آن می تواند همراه با افزایش خطر ایجاد اختلال کارکرد بطنی باشد که می تواند برگشت ناپذیر باشد. چندین مکانیسم مانند افزایش در رادیکال های آزاد سوپرآنیون، آپوپتوز و اختلال کارکرد میتوکندری ممکن است مسیول ایجاد کاردیومیوپاتی ایجادشده با آنتراسیکلین ها باشند. چندین استراتژی برای پیشگیری اولیه سمیت قلبی ایجادشده با آنتراسیکین ها معرفی شده است. این استراتژی ها یا به صورت اولیه بر روی کاهش خطر ظرفیت سمیت قلبی متمرکز هستند(استفاده از مشتقات دارای سمیت قلبی کمتر، تزریق ممتد، یا کپسول های لیپوزومی) یا شامل کاربرد عوامل محافظت کننده قلبی مثل؛ Dexrazoxane، ممانعت کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین، بلوکرهای رسپتور آنژیوتانسین، بتابلوکرها و استاتین ها می باشد. هرچند، در حال حاضر درمان های محافظت کننده قلبی با این داروها نیازمند تعیین کارایی در تریال های بزرگ کلینیکی می باشد. Dexrazoxane تنها داروی محافظت کننده قلبی می باشد که در بیماران تحت کموتراپی با آنتراسیکلین ها دارای کارایی ثابت شده ای می باشد. بیماران کانسری تحت درمان با آنتراسیکلین ها نیازمند مانیتور منظم کسر تخلیه بطن چپ قبل، در خلال و پس از انجام کموتراپی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 13

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

به منظور افزایش ماندگاری وحفظ کیفیت مواد غذایی از نگهدارنده های طبیعی و مصنوعی در حد مجاز و گاها غیرمجاز استفاده می شود. برخی از نگهدارنده ها برای انسان مضر بوده و گاها به عنوان مواد سرطان زا یا کارسینوژن طبقه بندی می شوند. از این رو آشنایی با نگه دارنده ها بخصوص در مواد غذایی پر مصرف می تواند بسیار مهم و اساسی باشد، چرا که میزان مصرف مواد غذایی پرمصرف بصورت همزمان در واحد زمان گاها می تواند خطرات دریافت بیش از حد مجاز نگهدارنده ها را مطرح نماید. بخصوص اگر این عمل با مواد غذایی دارای نگهدارنده غیرمجاز نیز همراه گردد می تواند موجبات خطر آفرینی بیشتری را فراهم نماید. در این مطالعه در پایگاه های اینترنتی PubMed، Google Scholar، SID، Magiran، Web of Science، IranDoc جستجو شد و مقالات مرتبط با عنوان تا سال 2020 بررسی شدند. شایع ترین مواد نگهدارنده شامل نیتریت، بنزوات، سولفیت و سوربیک اسید با حد مجاز 100-200، 200، 200-300 و 200 ppm و همچنین ADI 06/0، 5، 7/0 و 0-25 میلی گرم/کیلوگرم در روز به ترتیب می باشد. بنابراین تلاش بیشتر محققان و تولیدکنندگان مواد غذایی را برای استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی و یا روش های غیر از افزودنی ها مثل بسته بندی در خلا و. . . سوق داده است. همچنین باتوجه به افزایش روز افزون مصرف مواد غذایی دارای نگهدارنده در سبد مواد غذایی بخصوص در کودکان و جوانان می تواند در سلامتی آینده جامعه تاثیرات بسیار نامطلوبی را بجای بگذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 12

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تعالی بالینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13
 • دانلود: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

طب مکمل مجموعه ای از روش های تشخیصی، درمانی و یا پیشگیری، شیوه های زندگی سالم و طبیعی است که به واسطه کل نگر بودن به موازات پزشکی، رایج و برای تقویت آن در سراسر دنیا به کار می رود. هدف از این مطالعه مروری، بررسی مطالعات کارآزمایی بالینی که اثرات روش های طب مکمل بر اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان را گزارش داده اند، بود. این مطالعه یک مرور منظم است که با جستجوی وسیع در پایگاه های اطلاعاتی: PubMed, Scopus, Scholar Google Science Direct, Magiran, و با استفاده از کلیدواژه های طب مکمل، اضطراب، کیفیت زندگی، سرطان، نیوپلاسم باتوجه به سرعنوان های موضوعی پزشکی، در بازه زمانی 2020-2010 انجام گرفت. سپس براساس میزان ارتباط مقالات با موضوع پژوهش و نظر تخصصی گروه تحقیق، مقالات مرتبط انتخاب و بررسی شدند. تعداد 2684 مقاله بر اساس کلمات کلیدی یافت شد. پس از حذف موارد تکراری و بر اساس ملاک های ورود در نهایت 16 مطالعه با استفاده از مقیاس کیفیت jadad مورد ارزیابی قرار گرفت. در مطالعات بررسی شده، روش های ذهن و جسم(شش مطالعه)، روش های دستی بر پایه جسم(چهار مطالعه)، مداخلات بر پایه بیولوژی(یک مطالعه)، انرژی درمانی(پنج مطالعه) مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی نتایج مطالعات نشان داد روش های طب مکمل نسبتا ایمن بوده و برای مدیریت اضطراب و افزایش کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان نسبتا موثر هستند. هدف از طب مکمل، ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی به موازات افزایش طول عمر با به کارگیری رویکردهای طبیعی و روش های مختلف با استناد به کارآزمایی های بالینی و تحقیقاتی است. لذا می توان از طب مکمل به عنوان روشی کم عارضه و موثر جهت کاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی در بیماران استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 13

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0