مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

رشد فناوری | سال:1400 | دوره:18 | شماره:69

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  82
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه دانشگاه به عنوان عاملی مهم در اقتصاد دانش محور و چرخه نوآوری ایفای نقش می نماید و می تواند به عنوان موتور محرک دانش بشری به شمار آید و رشد و تعالی جوامع را دنبال می کند. در این عرصه، دانشگاه کارآفرین نقش مهمی را هم به عنوان تولیدکننده و هم نهادی انتشاردهنده دانش ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی دانشگاهی است. جهت گیری های این پژوهش، ترکیبی از تحقیقات کاربردی و توسعه ای است. مبنای فلسفی این تحقیق اثبات گرایی و از نظر رویکرد، استقرایی است. راهبرد تحقیق نیز از نوع پیمایشی است و از نظر نوع روش، جزء تحقیقات کمی به شمار می آید. جامعه آماری در برگیرنده تمامی اساتید و مدیران دانشگاه یزد می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 10 نفر انتخاب شدند که در مرحله اولویت بندی هر یک از عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مردد همکاری کردند. نتایج نشان از شناسایی 33 عامل در ابعاد آموزشی، پژوهشی، سازمانی، اقتصادی، بین سازمانی، فرهنگی و انسانی دارد که در این بین، عوامل حمایت مالی و معنوی دولت از فعالیت های کارآفرینی دانشگاه ها، میزان بودجه تخصیص داده شده دانشگاه برای فعالیت های تحقیق و توسعه، حمایت مدیران ارشد دانشگاه از افراد دارای ایده، جذب کمک های مالی از نهادهای مستقل، شرکت های بزرگ و منابع خارجی و توسعه ایده ها، طرح ها و مدل های کسب وکار به ترتیب مهم ترین عوامل موثر موفقیت کارآفرینی دانشگاهی محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

صادقی حسین | ناصر مهدی

نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

احراز وجود شرایط سه گانه جدید، ابتکاری و کاربردی بودن به عنوان شرایط اساسی برای ثبت یک اختراع ضروری است. تا قبل از دو دهه اخیر، همواره این دیدگاه حاکم بود که روش های تجاری به عنوان یک موضوع انتزاعی محض محسوب و از شمول اختراع خارج است. در قوانین بسیاری از کشورها، از جمله ایران، روش های تجاری به عنوان یکی از موارد استثنا از شمول اختراعات ذکر شده است. موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) کشورهای عضو را ملزم می نماید تا حمایت لازم در قالب ثبت اختراع را نسبت به هر نوع اختراعات صورت گرفته در همه زمینه های فناوری اعمال نمایند که بیانگر «اصل عدم تبعیض شناسایی حق ثبت اختراع برای اختراعات حوزه فناوری» است. در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، براساس داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای، ضمن بررسی ظرفیت ها و چالش های موجود در نظام حقوقی ایران، وضعیت در برخی نظام های حقوقی دیگر نظیر آمریکا و رویه اداره ثبت اختراعات اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته ای این تحقیق، مشاهده می شود که همگام با تحولات فناوری و ابداع روش های جدید تجاری مبتنی بر فناوری های رایانه ای و ابزارهای ارتباطی الکترونیکی و اپلیکیشن ها و مدل های تجارت الکترونیک، تحولات حقوقی و قضایی در کشورهایی نظیر آمریکا و نیز اتحادیه اروپا، دایره شمول استثناء فوق را محدود نموده و امکان ثبت روش های تجاری که منتهی به ایجاد یک اثر فنی جدید و کاربردی می شود، فراهم گردیده است. این تغییر نگرش قضایی و رویه ادارات ثبت اختراعات، موجب افزایش چشمگیر اظهارنامه های ثبت اختراع روش های تجاری و ثبت موارد متعدد جدید از اینگونه اختراعات در اداره ثبت اختراعات آمریکا و اداره ثبت اختراعات اتحادیه اروپا شده است و در نظام حقوقی ایران نیز می توان علیرغم حکم قانون مبنی بر مستنثی بودن روش های کسب و کار، در صورت احراز شرایط سه گانه ثبت اختراع، روش های مزبور را به عنوان اختراع ثبت نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  80
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به این که گردشگری یکی از مهم ترین صنایع در عصر حاضر است، استفاده از فناوری های هوشمند برای رفع نیازهای رشد و توسعه این صنعت امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از طرفی، امروزه کشورها برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال زایی، به دنبال انجام سرمایه گذاری های مناسب در گردشگری خود هستند. اینترنت اشیاء یک فناوری مدرن و هوشمند است که با ورود به گردشگری، منجر به تحول و ارتقاء این صنعت شده است. کشورهای بسیاری به سمت استفاده از این فناوری مدرن و هوشمند در شهرها و مقصدهای گردشگری خود حرکت کرده اند و توانسته اند نتایج خوبی را از آن با توجه به سرمایه گذاری هایی که در این زمینه، انجام داده اند، بدست آورند. در این راستا، مطالعه حاضر، با هدف شناسایی کاربردهای اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد و جاذبه های گردشگری، انجام گرفته است. در این مقاله، برای جمع آوری داده ها، از روش های مرور نظام مند ادبیات و همچنین مصاحبه باز با خبرگان، استفاده شده است. یافته های بدست آمده می تواند به ایجاد آگاهی فعالان گردشگری منجر شده که هم با این فناوری مدرن و هوشمند آشنا شده و همچنین زمینه لازم را برای ایجاد زیرساخت های مناسب برای پیاده سازی این فناوری در گردشگری کشور مهیا کنند و نیز برنامه ریزی های بلندمدت و مناسبی برای تحقق این امر فراهم آورند.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  96
کلیدواژه: 
چکیده: 

سرمایه فکری را می توان اساسی ترین دارایی یک سازمان دانست که شرکت را در مسیر رشد و پیشرفت قرار می دهد. سرمایه فکری یکی از دارایی های نامشهود و ارزشی سازمان ها برای رسیدن به نوآوری و پاسخگویی به تحولات امروزی می باشد. بهره برداری از انواع مختلف دانش در سازمان یا سرمایه فکری می تواند منجر به افزایش مزیت رقابتی سازمان ها شود. دانش سازمانی فردی نقش موثری در تولید و توسعه خلاقیت و نوآوری در سطوح مختلف سازمان دارد هدف این پژوهش حاضر بررسی و مطالعه اثر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی و همچنین نقش عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری و فرهنگ یادگیری در بین اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان است. این پژوهش از حیث روش دارای ماهیت توصیفی قرار می گیرد و همچنین یک پژوهش میدانی به حساب می آید که از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش 286 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان می باشند. روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم نمونه و حجم نمونه براساس جدول مورگان و تعداد 162 نفر می باشند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد است. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای Lisrel و SPSS تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه فکری بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی از طریق نوآوری و فرهنگ یادگیری اثر مستقیم دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  46
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش آموزش به شیوه مجازی در بازتولید نابرابری آموزشی می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. بدین صورت که ابتدا به تحلیل چالش های آموزش به شیوه مجازی در کشور پرداخته شده است، سپس به تحلیل چالش ها در بازتولید نابرابری آموزشی پرداخته شده است. از جمله چالش هایی که آموزش به شیوه مجازی به وجود آورده است عبارتند از: چالش توزیع منابع و امکانات (فضایی)، چالش اقتصادی، چالش جنسیتی و چالش فرهنگی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر یک از چالش های مطرح شده در قلمرو آموزش و پرورش رسمی و عمومی به نابرابری آموزشی انجامیده است. بدین صورت که چالش توزیع منابع و امکانات منجر به پایین بودن کیفیت آموزش در مناطق محروم در مقایسه با مناطق برخوردار شده است. چالش اقتصادی نیز به دلیل پایین بودن سطح درآمد افراد مناطق محروم و گران بودن وسایل کمک آموزشی مجازی، فاصله طبقاتی را بین مناطق محروم و برخوردار ایجاد کرده است. چالش جنسیتی نیز به دلیل استفاده نابرابر در بین زنان و مردان، اغلب زنان در بهره گیری از آموزش های مجازی محدودیت هایی دارند. چالش فرهنگی نیز به دلیل اینکه طبقات مسلط نسبت به سایر طبقات سهم بیشتری از سرمایه فرهنگی می برند و بیشتر قادرند که این نوع سرمایه را در فرزندانشان به ودیعه بگذارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که نظام آموزش و پرورش در رویارویی با چالش های مطرح شده باید اقدامات و سازوکارهایی را مدنظر قرار دهد، چراکه تا زمانی که چالش های پیش روی آموزش به شیوه مجازی در نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی برطرف نگردد، نمی توان نابرابری های آموزشی را برطرف نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  70
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه پذیرش فناوری اطلاعات جدید، یکی از موارد چالشی در سازمان ها به ویژه سازمان های دولتی می باشد که کمتر مورد توجه است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی در ایام همه گیری ویروس کرونا در جهت ارایه بهتر خدمات و محصولات بدون مراجعه حضوری به ارباب رجوع/ مشتریان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع استفاده از اطلاعات و مدارک موجود بوده و مبتنی بر رویکرد ترکیبی است. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مدل های ارایه شده برای پذیرش فناوری اطلاعات و طبقه بندی آن ها، عوامل موثر در پذیرش فناوری اطلاعات جدید در سازمان های دولتی مورد مطالعه جهت ارایه خدمات و محصولات بهتر با رویکرد ترکیبی فراتلفیق و آنتروپی شانون بررسی و شناسایی شده است. در این مقاله جهت تعیین این عوامل پس از شناسایی و معرفی انواع مدل های موجود؛ مفاهیم، ابعاد و شاخص های تحقیق با استفاده از روش فراتلفیق استخراج و با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه بندی شده اند که نتایج پژوهش حاکی از این است که همکاری و هماهنگی در رتبه اول، عوامل محیطی پذیرش فناوری در رتبه دوم، عوامل سازمانی در رتبه سوم، عوامل مدیریتی در رتبه چهارم و عوامل سرمایه انسانی در رتبه پنجم قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحه شروع: 

  64
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  82
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی موانع تجارت الکترونیک همراه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری در شرکت قطعات خودرو نیک اندیشه بسپار می باشد. پژوهش حاضر در پی ارایه مدلی نظری است اما در سطح کلان، یک پژوهش کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش خبرگان شرکت قطعات خودرو نیک اندیشه بسپار به تعداد 12 نفر می باشد. با توجه به محدود بودن این تعداد از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و پرسشنامه های پژوهش در اختیار همه خبرگان و مدیران شرکت قرار گرفت. در این پژوهش، ابتدا طیف وسیعی از موانع تجارت الکترونیک، به صورت کیفی و از طریق بررسی عمیق پیشینه موضوع مشخص شدند. سپس با نظرسنجی از دوازده خبره از طریق روش مدل سازی ساختاری-تفسیری، موانع مربوط به حوزه مورد مطالعه برای سطح بندی و مدل ساختاری-تفسیری مربوطه با استفاده از نرم افزار MATLAB 9. 9 مشخص شد. سپس با استفاده از مقایسات زوجی از تکنیک دیمتل و ISM جهت تعیین روابط علی و معلولی بین متغیرها و سطح بندی آنها استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مولفه زیرساخت های فناورانه در بالاترین سطح قرار گرفته است که اثرپذیرترین مولفه در این پژوهش شناخته شد و در پایین ترین سطح، مولفه زیرساخت های فنی قرار دارد که اثرگذارترین مولفه این تحقیق شناسایی شده است و به نظر می آید این نتیجه نیز در کشور ما منطقی باشد. در کشورهایی همچون ایران که به سوی صنعتی شدن در حال حرکت هستند شاید استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا کمی مشکل باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID