نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

آجرلو بهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1639
 • دانلود: 

  816
چکیده: 

از همان آغاز، باستان شناسی برای سیاستمداران کاربرد سیاسی داشته است. سیاستمداران، باستان شناسی را برای تخریب و یا خلق تاریخ و هویت های کاذب ملی و قومی به کار گرفته اند، و با اینکه تلاش کرده اند به یاری باستان شناسی و یا بسترسازی های فرهنگی، پدیده های اجتماعی سیاسی حامعه را کنترل و هدایت کنند، همچنین نقش مهم باستان شناسی در گسترش توریسم فرهنگی و منافع اقتصادی آن از نظر سیاستمداران دور نمانده است. باستان شناسی را می توان در پشت پدیده های سیاسی ناسیونالیسم، قوم گرایی، تجربه طلبی، انترناسیونالیسم و یا فدرالیسم مشاهده کرد و هم اینکه باستان شناسی، مدارک تاریخی مورد نیاز سیاستمداران را برای اثبات حقانیت ایده های سیاسی ایشان فراهم کند. باستان شناسی و سیاست در تعادل با یکدیگرند. باستان شناسی مارکسیست با یک انقلاب قهرآلود ایدئولیژیکی شکل گرفت و به مدت هفتاد سال، بخشی از پیکره ایدئولوژی سیاسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باقی ماند. باستان شناسی هیا ناسیونالیست و نژاد پرست در خدمت حکومت های تمامیت خواه قرار گرفتند تا جامعه مشروعیت تاریخی آنها را بپذیرد. در فلسطین اشغالی نیر صهیونیسم به وسیله باستان شناسی، کوشیده است به آرمان شهر اسرائیل باستان تجسم تاریخی بخشد. و یا اتحادیه اروپا بدین شیوه در تلاش است که واگرایی تاریخی ملل اروپایی را به هم گرایی قرن بیست و یکم متحول کند. هرچند که باستان شناسی را از سیاست، گریزی نیست اما به نظر می رسد که تنها را حل مساله، ترسیم چشم انداز جهانی باستان شناسی در چهارچوب میراث مشترک جهانی و نیز توسعه رهیافت انسان شناختی و باستان شناسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1639

دانلود 816 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  15-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1456
 • دانلود: 

  550
چکیده: 

منطقه شمال غرب ایران در دوره اشکانی، بخشی از ایالات نیمه مختار آتروپاتن بوده است. این منطقه در دوران اشکانی در معرض تحولات و رخدادهای سیاسی فرهنگی متعددی قرار گرفته است ولی با این وجود در مطالعه و شناسایی این منطقه با فقر مواد فرهنگی دوره اشکانی مواجه هستیم. هرینک و کامبخش فرد نیز به این موضوع اذعان داشته اند. در دو دهه اخیر، بررسی های میدانی و کاوشهای متعددی در منطقه صورت گرفته است که مطالعه و بررسی داده های آنها یقینا افق روشن تری ار دوره اشکانی منطقه شمال غرب ایران را پیش روی ما قرار خواهد داد. یکی از این موارد، محوطه کهنه پاسگاه تپه سی است که در راستای پروژه نجات بخشی سد خداآفرین در کنار دیگر محوطه ها در قالب دو فصل مورد کاوش قرار گرفته است. با توجه به فقر مادی منطقه در دوره اشکانی، بی شک مواد و داده های به دست آمده از این محوطه، بخشی از خلأ و ابهامات مادی – فرهنگی و چگونگی تعاملات فرهنگی منطقه را پوشش خواهد داد. بدین منظور، نگارندگان در این مقاله سعی در معرفی و مطالعه تطبیقی یافته های دوره اشکانی این محوطه با دیگر محوطه های همزمان دارند تا به گونه ای، گامی موثر در مطالعه کمی و کیفی داده و میزان تعاملات دوسویه در شمال غرب ایران با مناطق همجوار در دوره اشکانی برداشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1456

دانلود 550 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  45-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1034
 • دانلود: 

  587
چکیده: 

در سالهای اخیر با افزایش روند گسترش شهرها، علاوه بر کاهش تدریجی محیط های طبیعی دورن شهری، پیوستگی بین محیط های طبیعی نیز از بین رفته، به طوری که محیط های طبیعی درون شهری همچون لکه هایی مجزا از بستر طبیعی پیرامون شهر درون بافت شهری محصور شده اند. از طرفی آثار تاریخی درون شهرها، که به عنوان تنها نشانه های باقی مانده از تمدنهای قبل مطرح بوده، نیز همچون محیط های طبیعی تحت تاثیر روند گسترش شهرها و افزایش جمعیت، در معرض نابودی قرار گرفته و از کیفیت آنها کاسته شده است. هدف اصلی این تحقیق، ایجاد پیوستگی و حفاظت توسط مسیرهای سبز بین ساختارهای طبیعی و تاریخی درون و اطراف شهرهاست به طوری که شبکه ای به هم پیوسته و مرتبط از ساختارهای طبیعی و تاریخی ایجاد شود. در این تحقیق از تلفیق دو رویکرد زیست محیطی منظر و تاریخی استفاده شده است تا دیدی همه جانبه نسبت به هر دو ساختار طبیعی و تاریخی ایجاد شود. روش پژوهش در این تحقیق، عبارت است از: جمع آوری و تحلیل اطلاعات، مشخص کردن ساختارهای طبیعی و تاریخی ری، روی هم گذاری ساختارهای طبیعی و تاریخی در جهت رسیدن به مهمترین ارتباطات بین آنها برای ایجاد مسیرهای سبز، تعریف مسیرهای سبز اصلی و در نهایت تعریف شبکه طبیعی- تاریخی. به منظور برآورده کردن هدف تحقیق، شهر ری به عنوان شهری تاریخی که نشانه های تمدن چندهزار ساله را در خود داراست و دارای پتانسیلهای طبیعی متعددی از جمله فضاهای سبز و باز فراوان در درون و اطراف شهر است به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. نتیجه این تحقیق، ارائه طرح راهبردی، برای ایجاد شبکه پیوسته تاریخ و طبیعت توسط مسیرهای سبز بوده تا ضمن حفاظت از ساختارهای طبیعی و تاریخی درون شهری، شبکه یا یک پارچه و مرتبط از این دو ساختار نیز ایجاد شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1034

دانلود 587 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

چایچی امیرخیز احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1084
 • دانلود: 

  446
چکیده: 

عصر مفرغ قدیم در خاورمیانه، مقارن با رویدادهای بزرگی مانند تشکیل اولین دولت شهرها، آغاز شهرنشینی و گسترش خط و کتابت است. آثار فرهنگی در ابتدای این دوره در بسیاری از مناطق خاورمیانه شمال قسمت غربی ایران، قفقاز، آناتولی، لوانت و شمال میانرودان همانندی های شگفت آوری از خود نشان می دهند و به اسامی مختلفی نامگذاری شده اند. با وجود سابقه طولانی در پژوهش های این دوره، داده های موجود در تحلیل تحولات آن از ارزش یکسانی برخوردار نیست که از علت های آن می توان به حجم و نوع متفاوت کارهای میدانی و داده ها، روش های میان رشته ای متفاوت، پیشداوری ها و زمینه های ذهنی ناشی از تحولات بین المللی اشاره کرد. در طی سه دهه اخیر، کاوشها و بررسی های متعدد باستان شناختی در شمال غربی و مناطق مرکزی ایران صورت گرفته که دامنه نفوذ این فرهنگ را به طرف مشرق، گسترش چشمگیری داده و منطقه ارومیه را به همراه حوضه ارس و رودخانه کورا در قلب این فرهنگ قرار داده است. علاوه بر این، مطالعات میان رشته ای چندی در این ارتباط به انجام رسیده است که برخی از آنها در قالب پایان نامه های دکتری ارائه گردیده و اطلاعات فراوانی را دراختیار ما قرار داده است. مقاله حاضر، کوششی است در تحلیل نتایج حاصل از این تحقیقات و بررسی تحولات این دوره که با توجه به زمینه جغرافیایی و ارتباطات آن با مناطق همجوار صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1084

دانلود 446 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  79-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1108
 • دانلود: 

  502
چکیده: 

با مطالعه ترکیب درصد فلزی مسکوکات نقره ای می توان به تحلیل و توضیح مکانهای ضرب سکه و شناسایی معادن آنها پرداخت. از سوی دیگر در دوره اشکانیان برای اولین بار شاهد نام ضرابخانه بر روس مسکوکات هستیم که می تواند راهگشای مسائل اقتصادی، سیاسی و حتی شناسایی معادن آنها باشد. سکه های مورد مطالعه، مربوط به ضرابخانه همدان بوده و از معادن نقره به صورت غال گذاری استحصال شده است. ترکیبات این مسکوکات شبیه به ترکیبات مواد معدنی برداشت شده برای ضرب سکه است. افزایش جمعیت و گستردگی دادوستد علاوه بر ذوب مجدد فلز نیاز به منابع جدید را ضروری می نماید.در این مقاله با مطالعه ترکیبات شیمیایی سکه های اشکانی، به شناسایی معادن و کارگاههای مورد استفاده در ضرب سکه می پردازیم، تا حداقل تعداد کارگاههای ذوب فلز نقره را در یک ضرابخانه و در زمان حکمرانی پادشاه این سلسله مشخص می نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 1108

دانلود 502 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  89-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3221
 • دانلود: 

  1112
چکیده: 

بر اساس مطالعات میدانی و بررسی های مقدماتی آزمایشگاهی بر روی آثار تزئینی گچی در ایران دوران اسلامی، مشخص گردید که کمیته 12 گونه مختلف از تزئینات گچی وجود دارند که در هرگونه، جزئیات فنی به کار گرفته شده در اجرا، بسته به مواد متشکله و روش عمل آوری، شیوه شکل دهی، و میزان برجستگی تزئینات متفاوت است. بر خلاف دو نوع طبقه بندی رایج پیشین که بر اساس شیوه شکل دهی و میزان برجستگی انجام می گرفت، این نوع طبقه بندی، چون بر اساس جزئیات فنی و روش اجرایی تزئینات ارائه می گردد، همخوانی بیشتری با اهداف فن شناسی آثار داشته و در حوزه باستان شناسی و نیز حفاظت و مرمت، کارایی موثرتری خواهد داشت. بر اساس جزئیات فنی، تزئینات گچی در آرایش معماری دروان اسلامی ایران به گونه های تزئینات گچی با برجستگی زیاد، نیم برجسته، قالبی، کشته بری،کپ بری، تلفیق با مصالحی چون شیشه یا کاشی، تزئینات گچی مجوف شامل دو نوع تنگ بری و مشبک، فتیله ای، گچ بری روی آینه تخت، گچ بری روی سیم گل، و معرق های گچی، قابل تقسیم است.

آمار یکساله:  

بازدید 3221

دانلود 1112 استناد 1 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  107-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  903
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

در این مقاله در بستر شرح نظریات معطوف به تطور فرهنگی در انسان شناسی و باستان شناسی و ارائه تاریخچه مختصری برای این نظریات، سیر تطوری سفال گری در لایه های مربوط به دوران پیش از تاریخ قلعه خان مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد. با به آزمون گذاشتن متغیرهای مختلف سفال گری چنین بحث خواهد شد که هرچند تطورگرایی فرهنگی قادر است خط سیر دگرگونی های در زمانی را بر روی مواد فرهنگی، توصیف و تا حدی تبیین کند، با این حال، بررسی جامع این تطورات، بدون در نظر گرفتن زیست بوم (شامل زمین سیما، سازمان اجتماعی، مناسبات اجتماعی مناسبات اجتماعی درونی و برونی، مناسبات با دیگر محتویات محیطی و نحوه تعامل با محیط زیست) امکان پذیر نبوده و تفاسیر واقع نمایی را به دست نمی دهند. از میان سنجش های متنوع آماری بحث می شود که تطور سفال گری در قلعه خان هرچند رو به پیچیدگی و گستردگی می گذارد، اما این به معنای تکامل فناورانه آن نیست، سفالینه ها در طول زمان تنها تغییر با از صورتی به صورت دیگر، خود را با زیست بوم خویش منطبق می ساخته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 903

دانلود 339 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  133-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2211
 • دانلود: 

  609
چکیده: 

تپه سگزآباد از جمله اولین محوطه هایی است که طی سلسله پژوهش های باستان شناسی دانشگاه تهران در دشت قزوین مورد کاوش قرار گرفته است، نتایج این پژوهش ها حاکی از وجود استقراری مداوم از اواخر هزاره سوم تا اواسط هزاره اول ق.م. می باشد. اما طی کاوش اخیر دانشگاه تهران در مهر و آبان سال 1387، تپه سگزآباد تاریخ گذاری مطلق شد. بر اساس نتایج به دست آمده، استقرار محوطه در حدود 1700 ق.م. شروع شده و نیز جنوب تپه، حاوی لایه های استقراری اواسط هزاره چهارم ق.م. می باشد؛ طی این کاوش، مشخص شد که حدفاصل بین دو محوطه سگزآباد و قبرستان احتمالا دارای لایه های استقراری نیمه دوم هزاره چهارم ق.م. می باشد که به وسیله حجم بالای رسوبات، دفن شده است؛ بر این اساس، این احتمال نیز می رود در دوره مس سنگی جدید، استقرار تپه قبرستان به طرف شرق گسترش یافته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2211

دانلود 609 استناد 3 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  159-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1394
 • دانلود: 

  603
چکیده: 

به نوشته طبری و بنابر تحقیقات تاریخی، مهرنرسی وزیر اعظم بهرام پنجم (439-421م.) در ولایت اردشیرخره، بناهای زیادی ساخت. او ضمن ساخت بناهای عام المنفعه، چهار آتشکده در چهار روستا از منطقه دشت بارین از ولایت اردشیر خره بنا نهاد. مقاله حاضر مکان یابی دقیق آتشکده های یاد شده بر اساس آگاهی های موجود در منابع تاریخی، مطالعه مسیرهای ارتباطی بین شهر بیشاپور و اردشیرخره بنابر تحقیقات میدانی و باستان شناسی و بررسی ویژگی های معماری آتشکده های موجود در بر سر راه دو مسیر اصلی و عمده این دو شهر است. بدین منظور عمده تحقیقات باستان شناسی در این باره بررسی شده و مورد نقد قرار گرفته و پیشنهادی برای تعیین موقعیت آتشکده های یاد شده، ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1394

دانلود 603 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  177-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1696
 • دانلود: 

  681
چکیده: 

حدود یک و نیم قرن پیش، چیزی به نام یا با مضمون باستان شناسی، در ایران وجود قابل ملاحظه ای نداشت اما اکنون دارد. این شاخه از علوم انسانی، به عنوان یکی از پیامدهای نفوذ سیاسی اقتصادی جهان غرب در ایران ظاهر شد و پس از طی فراز و نشیب هایی، به وضعیت امروزی خود رسید؛ یعنی اکنون، باستان شناسی در سطوح مختلف جامعه ایران جایگاه خاصی دارد. اما این یک سخن کلی است، و اگر بر چشم انداز عمومی باستان شناسی در ایران نظر کنیم، ضرورت نقد را قویا درک خواهیم کرد؛ که خود امری طبیعی است. از نظر رابطه با باستان شناسی و تلقی از این کلمه یا رشته و حرفه، امروزه چند سطح فرهنگی را می توان در ایران از هم تمیز داد: عامه مردم که بدنه اصلی جامعه تشکیل می دهند؛ اقشار تحصیل کرده ولی غیر باستان شناس؛ سیاستمداران و ارباب رسانه، به ویژه رادیو و تلویزیون که نمایندگی نظام سیاسی را به عهده دارند، و بالاخره جامعه باستان شناسی ایران؛ شامل دانشجویان و اساتید باستان شناسی در دانشگاه ها و افراد شغل در این رشته. با توجه به شرایط عمومی فرهنگی، اجتماعی و تاریخی در ایران، پیش بینی می شود جایگاه باستان شناسی در بین این چهار قشر، واجد تفاوتها و تشابهات خاصی باشد که آگاهی از آنها می تواند برای باستان شناسان ایرانی و جامعه باستان شناسی ایران مفید، و در عین حال، هشداردهنده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1696

دانلود 681 استناد 0 مرجع 0