مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  427
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 427

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  149
 • صفحه پایان: 

  172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  173
 • صفحه پایان: 

  194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  195
 • صفحه پایان: 

  211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رضوانی علی اصغر

نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  213
 • صفحه پایان: 

  230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  368
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 368

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عزمی آئیژ | خانی فضیله

نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 77 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0