نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  54
 • بازدید: 

  953
 • دانلود: 

  400
چکیده: 

زمینه: محققان حوزه مدیریت استراتژیک معتقدند که قابلیت های پویا عملکرد شرکت را به واسطه ابزارها و مکانیسم های مختلف تحت تاثیر قرار می دهند. هدف: پژوهش حاضر با توجه به شرایط کنونی شرکت های دارویی و نیاز آنها به قابلیت های پویا به دنبال شناسایی قابلیت های پویایی است که آینده نگری و پیشتازی و تحقق چشم انداز پیش روی آنها را در شرایط در حال تغییر کنونی امکان پذیر می کند. روش ها: به منظور شناسایی این قابلیت ها از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این راستا با استفاده از مصاحبه عمیق با 12 نفر از خبرگان صنعت داروسازی قابلیت های اصلی شناسایی شدند. یافته ها: در مرحله اول تحقیق 42 کد از جمله پویش بازار، پایش رقبا، تعامل با ذینفعان اصلی، جمع آوری اطلاعات مرتبط با روندها و رویدادهای صنعت، تولید محصول جدید، تولید مواد موثره داروها در ایران، سرمایه گذاری بر فناوری های جدید و. . . . از مصاحبه ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب 13 کد پویش محیطی، ایجاد یک سیستم هوشمند اطلاعاتی، تولید ایده، توسعه محصول جدید، توسعه فرآیند جدید، انعطاف پذیری سازمانی، انعطاف پذیری فناورانه، سازگاری، توانایی ارزیابی و به کارگیری دانش خارجی، ایجاد شبکه ارتباطی، شناخت مدیریتی، تصمیم گیری استراتژیک و سرمایه انسانی مدیریتی دسته بندی شدند. در نهایت 5 قابلیت درک محیط، قابلیت نوآوری، قابلیت انعطاف پذیری، قابلیت جذب و قابلیت مدیریتی به عنوان قابلیت های پویای صنعت دارو مشخص شدند. نتیجه گیری: شرکت های داروسازی از طریق قابلیت درک محیط قادر به شناسایی شرایط و تغییرات خواهند بود، به واسطه قابلیت نوآوری و انعطاف پذیری، قابلیت جذب و قابلیت مدیریتی نیز قادر به ارائه پاسخ مناسب به این شرایط خواهند بود.

آمار یکساله:  

بازدید 953

دانلود 400 استناد 54 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  13-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  728
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

امروزه روند پیشرفت و توسعه فناوری و تاثیر آن بر رسانه های جمعی بسیار پرسرعت است. تغییرات حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، در جوامع بشری بگونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. هدف مقاله حاضر شناسایی و اولویت گذاری فناوری های کلیدی اطلاعات و ارتباطاتی است که در حوزه انتشار محتوا برای صداوسیما کاربردی خواهد بود. پس از شناسایی فناوری ها، با استفاده از روش فناوری های کلیدی به عنوان یکی از روش های مرسوم اولویت گذاری در آینده پژوهی و به کمک ماتریس جذابیت-امکان پذیری، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار 20 نفر از خبرگان تحقیق قرار گرفت که برای امکان پذیری و جذابیت این فناوری ها اعدادی از یک تا پنج مشخص کنند. سپس میانگین هندسی اعداد مربوط به امکان پذیری و جذابیت پس از وزن دهی محاسبه و اولویت گذاری فناوری های مورد نظر بر آن اساس صورت گرفت. فناوری هایی مانند تلویزیون هایبرید، تلویزیون اجتماعی، تلویزیون تعاملی موبایل، نسل پنجم ارتباطات همراه که پلتفرم های پخش همگانی و پهن باند را در کنار هم قرار می دهند، به عنوان فناوری های با امکان پذیری و اولویت بالا شناسایی شدند. اغلب این فناوری ها کاربر را در استفاده از وسیله ارتباطی محدود نکرده و به کاربر این اجازه را می دهند که در هر زمان و مکان از آن ها استفاده کند. علاوه بر آن فرصت بسیار خوبی در اختیار ارائه دهندگان سرویس قرار می دهند تا به راحتی سرویس های متنوع را در بستر های مختلف در اختیار کاربران و مخاطبان گذارند.

آمار یکساله:  

بازدید 728

دانلود 317 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  29-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  531
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

چشم انداز، روشی هنجاری و تصویرپرداز است، نه اکتشافی؛ اما برای اینکه آینده ی هنجاری و تصویرپرداز به ناکجاآباد نرسد، از آینده پژوهیِ اکتشافی نیز استفاده شده است. چشم اندازِ مهدوی هرگز از وضع موجود حادث نمی شود، بلکه از پویشِ منابع (آیات و روایات)، اسناد بالادستی (اندیشه-های سیاسی امام خمینی (ره)، اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری، قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران)، ارزش های اساسی (core Values) و اهداف بنیادین (Core Purpose) در آرمان شهر مهدوی به دست می آید. برای گام برداشتن در مسیر جامعه ی آرمانیِ مهدوی باید علاوه بر آینده های تصویرشده، آینده هایی کوتاه تر با نام آینده های هنجاری (بیست ساله و سی ساله) ترسیم نماییم. پژوهشِ حاضر در صدد ارائه ی الگویی روشمند برای دستیابی به روش چشم انداز در مهدویت است. پژوهش با این پرسش آغاز شده است که «چگونه می-توان از روش چشم انداز در سیاستگذاری مهدوی استفاده نمود؟ ». برای پاسخ به سؤال اصلی، لازم است درک درستی از سؤالات فرعی داشته باشیم که هریک در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند. «معنای لغوی و اصطلاحیِ چشم انداز»، «ضرورت تدوین چشم انداز مهدوی»، «ضرورت الگوی مناسب از چشم انداز برای تحلیل مهدویت پژوهی» و «فرآیند تدوین چشم انداز در مهدویت پژوهی» پرسش هایی این پژوهش هستند. در پژوهشِ حاضر از روش هنجاری و تصویرپردازِ چشم انداز، برای پیشبرد تحلیل استفاده شده است. پژوهش نشان می دهد چشم اندازی که همواره در ساختار مدیریتی و سازمانی مورد تحلیل قرار گرفته، می تواند به عنوان یک مدلِ مهدویت، در افق زمانیِ بلندمدت و متناسب با ارزش های اساسی و اهداف بنیادینِ مهدوی، به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 531

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  41-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  705
 • دانلود: 

  490
چکیده: 

پژوهش پیشروی یک بررسی توصیفی و تحلیل محتوا (بررسی وضع موجود) است که با استفاده از روش پیمایشی سازمانی مطالعات کتابخانه ای یا اسنادی و تحلیل داده های اولیه به انجام رسیدند. در این تحقیق چون هدف بررسی رابطه بین محرک های چابکی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی و توانمندسازهای چابکی سازمانی در صنعت معدن کشور در راستای ارائه مدلی برای توسعه چابکی سازمانی در صنعت معدن کشور می باشد، لذا برای شناسایی ابعاد و گویه های محرک های چابکی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی و توانمندسازهای چابکی سازمانی در صنعت معدن کشور به تعیین این ابعاد پرداخته شد. در راستای تعیین مولفه های چابکی(محرک ها، قابلیت ها و توانمندسازها) از روش دلفی استفاده شده است. جامعه آماری را کلیه کارکنان چهار حوزه صنعت معدن کشور مجتمع سنگ آهن سنگان، گل گهر، چغارت و چادرملو فعال در صنعت معدن کشور تشکیل می دهند. تعداد کارکنان در زمان پژوهش 3262 نفر بوده و با بهره مندی از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و ساده 399 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است و پایایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش به کمک ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی گردیده است. در این پژوهش ضریب پایایی پرسشنامه محرک های چابکی سازمانی، پرسشنامه قابلیت های چابکی سازمانی و پرسشنامه توانمندسازهای چابکی سازمانی بر اساس فرمول کوکران به ترتیب(%95)، (91%) و (%93) به دست آمده است. نحوه تجزیه تحلیل داده ها براساس تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل عاملی می باشد. نتایج ارتباط معنا داری را بین ابعاد محرک های چابکی سازمانی، قابلیت های چابکی سازمانی و توانمندسازهای چابکی سازمانی نشان می دهند. مقدار استاندارد تمامی پارامترها میزان بالاتر از 8/0 را نشان می دهد که بیانگر رابطه قوی میان متغییرهای پژوهش و میان هر بعد یک متغییر با همان متغییر معرف می باشد، این مسئله می تواند نقطه ی قوی برای مدل ارائه در این پژوهش باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 705

دانلود 490 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

زمینه: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت، بازار و به نفع بازار است. هدف: بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری بانک ها (مورد مطالعه: بانک ملت) روش: روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر مبنای زمان، پس از رویداد قرار است. روش نمونه گیری تمام شمار است که تعداد52 مشاهده برای سالهای1382 تا 1394به صورت فصلی انتخاب شد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها، از روش کتابخانه ای استفاده شد. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته، برای تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، بروش گادفری، دیکی فولر و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده شد. یافته ها: ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها برابر با 0. 321 می باشد که نشان می دهد متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها تاثیر دارد. همچنین ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام برابر با 0. 003 می باشد ولی سطح معناداری آماره t متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای 5 درصد بزرگتر است، پس تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک رد شد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد خصوصی سازی بانک ملت بر سودآوری (بازده دارایی ها)، تاثیر دارد. ولی تاثیری بربازده حقوق صاحبان سهام ندارد. با توجه به این نتایج می توان گفت واگذاری امورات اقتصادی به بخش خصوصی به بهبود کیفیت کمک شایانی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 319 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

راعی دهقی مرتضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  69-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  755
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

موضوع اصلی این پژوهش شناسایی موانع تجاری سازی دانش و فناوری است. اهمیت این موضوع به این خاطر است که باظهور اقتصاد دانش بنیان، خط مشی های آموزش عالی متحمل تغییراتی شده اند که سبب گردیده دانشگاه ها برای کسب مزیت رقابتی و افزونی منابع در بازارهای جهانی ایفای نقش کنند. این مهم می تواند از طریق تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و تکنولوژیکی میسر شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی موانع تجاری سازی دانش و فناوری در دانشگاه اصفهان می باشد. این تحقیق از نظر روش توصیفی-زمینه یابی و با ماهیت کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش 141 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان درگیر در پروژه های تجاری سازی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر ازخبرگان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه آن توسط تحلیل عامل تأییدی با نرم افزار لیزرل مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ 89/0 به تأیید رسید. برای بررسی فرضیه های این تحقیق از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج در سطح اطمینان 95 درصد حاکی از آن بود که موانع ساختاری، رفتاری و محیطی بر تجاری سازی در دانشگاه اصفهان دارای تاثیر معکوس می باشند. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه بندی موانع استفاده شد که موانع ساختاری-سازمانی، رفتاری-محتوایی، زمینه ای-محیطی، به ترتیب اولویت رتبه بندی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 755

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  87-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  704
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش طراحی مدلی جهت بهبود عملکرد نمایشگاه های تجاری در ایران از دیدگاه غرفه داران به عنوان یکی از حلقه های تکمیل کننده فرآیند اجرایی نمایشگاه های تجاری می باشد. در این پژوهش تلاش می شود به شاخص های تعیین کننده عملکرد نمایشگاهی و همچنین تبیین مدل مفهومی جامع و یکپارچه در خصوص اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد نمایشگاه های تجاری از دیدگاه غرفه داران پرداخته شود. روش پژوهش: پژوهش از نظر روش شناسی به صورت کیفی می باشد. در مرحله کیفی، از لحاظ رهیافت از نوع داده بنیاد یا نظریه زمینه ای می باشد و از نظر هدف بنیادی می باشد. از این جهت که به دنبال شناسایی مولفه هایی موثر بر عملکرد غرفه داران در نمایشگاه تجاری می باشیم و در این راه به دلیل اینکه فرضیه هایی برای خود در نظر نگرفته ایم، پژوهش بنیادی است. روش تحلیل در بخش کیفی نیز روش تحلیل محتوی می باشد. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق براساس پروتکل جمع آوری می شود و سپس در روش کمی با ارایه پرسشنامه در 4 نمایشگاه مهم بین المللی در تهران تحلیل های آماری مورد نیاز انجام می گیرد. محدودیت ها: مقطعی بودن پژوهش فعلی و عدم ریسک پذیری پاسخگویان در خصوص ارایه اطلاعات به طور داوطلبانه به حسب حفظ اطلاعات محرمانه شرکت باعث شد تا پژوهش در استفاده از نمونه های متنوع تر و بیشتر محدودیت داشته باشد. نتایج و یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد اهداف تبیین شده نمایشگاه قبل از فرآیندهای نمایشگاهی به عنوان پیش بین و عامل کنترل زا در جهت کاهش خطا در اقدامات اجرایی بر کلیه فرآیندهای نمایشگاهی تاثیر مستقیم و معنی داری دارد. از طرفی فعالیت های نمایشگاهی به سه دسته قبل، حین و بعد از نمایشگاه اختصاص دارد که هر سه مرحله بر عملکرد نمایشگاهی تاثیر مستقیم و معنی داری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 704

دانلود 312 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1220
 • دانلود: 

  784
چکیده: 

زمینه: با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های سازمان درآمده است. علاوه بر این، مدیریت ارتباط با مشتری عامل مؤثر در افزایش رقابت پذیری شرکت هاست؛ به گونه ای که با ایجاد روابط بهتر و اثربخش تر با مشتریان، شرکت ها می توانند در رقابت با سایر رقبا به پیش بروند. هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب و کارهای مبتنی بر رسانه های اجتماعی می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر آمیخته (کیفی و کمی) از نوع اکتشافی است. روش ها: در ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی و همچنین با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان و نظریه داده بنیاد، مدل مفهومی پژوهش تدوین گردید. در روش تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری باز، تولید مفاهیم اولیه، تولید مقوله های عمده محوری استفاده شده است. پس از این مرحله محقق به منظور آزمودن مدل تدوین شده با استفاده از روشهای تحقیق کمی یعنی معادلات ساختاری، اعتبار مدل مفهومی پژوهش را مورد سنجش قرار داده است. جامعه آماری در بخش کمی مدیران و کارشناسان کسب و کارهای مبتنی بر رسانه های اجتماعی که تعداد 607 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه هایی روایی و پایایی آنا مورد ازمون قرارگرفته بود بین آنها توزیع و داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های بدست آمده از بخش کمی نشان داد که 53 درصد واریانس مدیریت ارتباط با مشتری، 53 درصد مدیریت دانش مشتریان، 28 درصد تخصص گرایی، 33 درصد قیمت گذاری، 36 درصد حفظ پویایی، 28 درصد مدیریت دانش سازمانی، 29 درصد چندرسانه ای بودن و 56 درصد واریانس عملکرد ارتباط با مشتری توسط متغیرهای مدل پژوهش تبیین می شود. نتیجه گیری: شاخصهای برازش بدست آمده برای مدل آزمون شده نشان داد که شاخص RMSEA در مدل برآورد شده با میزان 069/0 از سطح قابل قبولی برخوردار بوده و دیگر شاخص برازش مانند CFI، GFI، NFI، و AGFI به ترتیب برابر با 97/0، 93/0، 94/0 و 91/0 همگی در سطح مناسبی هستند و این مشخصه های نکویی برازش نشان می دهد داده های این پژوهش با ساختار عاملی این مدل برازش مناسبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1220

دانلود 784 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  121-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  992
 • دانلود: 

  363
چکیده: 

الگوی مصرفی خانوارها در طول زمان و منبعث از تحولات فرهنگی، اجتماعی ودرآمدی دستخوش تغییر و تحول می شودو انتظار می رود که به تبع آن تولیدکنندگان و برنامه ریزان اقتصادی هماهنگ با بازار حرکت کنند و نیازهای تولیدی، واردات کالا و به طور کلی نوع نگرش به کالاهای مصرفی رادر مجموعه ای واقع بینانه و منطبق با آمار و اطلاعات دقیق ساختارسازی نمایند. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل تأثیرگذاربر تصمیم گیری مصرف کنندگان در انتخاب کالاهای تولید داخلی با هدف ارائه الگوی مصرفی کالاهای ایرانی در آینده است. روش تحقیق حاضر روش دلفی است، که با انجام مصاحبه بین 34 نفر از مصرف کنندگانی که دانش و آگاهی لازم در مورد محصولات ایرانی و خارجی را داشتند، متغیرها استخراج شد و بعد از ساختن پرسش نامه وتأیید روایی آن، ومحاسبه میانگین هندسی پر تکرارترین متغیرها احصاء گردید. با استفاده از نرم افزار MICMAC ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده ها و مدل نهایی گردیده است. بر اساس مدل نهایی ارائه شده در پژوهش مشخص شد که هفت متغیر در گرایش مصرف کنندگان به سمت استفاده از کالای ایرانی بیشترین تأثیر را دارند که عبارتند از: کیفیت، قیمت، کارکرد محصول، بسته بندی، پشیمانی بعد از خرید(شک و ناراحتی)، طراحی و گارانتی، که تولید کنندگان کالاهای ایرانی می توانند با اولویت دادن به این عوامل در راستای تولید و ورود به بازار، از آنها بهره مند گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 992

دانلود 363 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  135-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  610
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

هدف اساسی این پژوهش بررسی روابط بین پایه های قدرت اجتماعی مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی عدالت رویه ای در ادارات دولتی استان آذربایجان غربی می باشد. نمونه آماری ابتدا بصورت خوشه ای و سپس در داخل خوشه ها بصورت طبقه ای نسبتی انتخاب گردید، ابزار سنجش پرسش نامه های استاندارد بودند که روایی و پایائی آنها توسط آزمون های مربوط تأیید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداکثر مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل ساختاری آشکار نمود که قدرت مرجعیت و تخصص مدیران در ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و تعهد سازمانی کارکنان نقش مثبت و معنی دار دارند، قدرت های قانونی و پاداش در این متغیرها هیچ نقشی ندارند و قدرت اجبار هم دارای نقش منفی و معنی دار می باشد همچنین نتایج نشان داد که عدالت رویه ای در مدل ارائه شده دارای نقش میانجی می باشد و با توجه به مدل های مختلف بررسی شده مدل میانجی کامل دارای برازش مناسب تر نسبت به دیگر مدل ها می باشد و می تواند جهت تقویت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و تعهد سازمانی کارکنان در ادارات دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 610

دانلود 435 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  149-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  512
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

اتاق فکر به مثابه مرکزی جهت تولید فکر و ایده های نوین به حساب می آید و هم در افزایش توان ظرفیت خط مشی گذاری و تصمیم گیری های راهبردی، سیاست گذاری ها نقش تعیین کننده ای داشته و هم ابزار و چارچوبی مهم برای تصمیم گیری مدیران است. پس از تشخیص مسئله به عنوان گام نخست، مقوله استدلال، چانه زنی و اقناع بازیگران متعدد، ذی نفعان داخلی و خارجی بانک و اقناع ذی نفوذ ها جهت رفتن مسئله به دستور کار بانک حائر اهمیت است. در این اثنا نقش اتاق فکر و اینکه آیا تصمیمات نهایی این کارشناسان متأثر از افراد ذی نفع، ذی نفوذ، ارزش های حاکم بر جامعه و یا بر اساس نیاز مشتریان و یا چه سناریو هایی است با هدف واکاوی نقش اتاق فکر بانک رفاه کارگران بر دستور کار مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش از نظر نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی-پیمایشی است. متغیر مستقل اتاق فکر و متغیر وابسته دستور کار که مولفه های آن برگرفته از مدل کوب و روس است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر از اعضای اتاق فکر بود که بر اساس نمونه گیری تصادفی 45 پرسش نامه بین این اعضاء توزیع شد. روایی آن توسط خبرگان دانشگاهی تایید شد و پایایی آن 0. 801 بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای ارتباط بین متغیرها از آزمون تی تست تک نمونه ای، روش تصمیم گیری چند متغیره فازی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی با تکنیک تاپسیس فازی استفاده شد. یافته های آزمون تی حاکی از آن بود که خط مشی های ناشی از هم اندیشی اعضای اتاق فکر بانک رفاه بر دستور کار قرار گرفتن آنها تاثیر بسزایی داشته است. هرچند تا حدی به ترتیب بازیگران سیاسی، مالی و اداری مانع از قبول مسئله و به دستور کار رفتن آنها می شوند. مورد بعدی جهت پذیرش مسئله و به چالش کشیدن آن عوامل اقتصادی جهت اتخاذ تصمیم نهایی بود. نتایج تکنیک تاپسیس موید تاثیر افکار عمومی بر تصمیم های اعضای اتاق فکر جهت پذیرش مسئله و به دستور کار رفتن آن جهت پذیرش آن به عنوان خط مشی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 512

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  161-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  588
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، توسعه مدلی برای شناسایی ابعاد سنجش عشق به برند، متغیرهای موثر بر ابعاد عشق به برند و متغیرهای تاثیرپذیر از ابعاد عشق به برند در میان مصرف کنندگان ایرانی می باشد. در این پژوهش، محقق از روش تحلیل کیفی استفاده کرده است. بدین منظورجهت توسعه مدل عشق به برند از روش پژوهش کیفی و ابزار مصاحبه با نمونه ای از 106 مصرف کننده استفاده شده است. داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شده و سپس مدل عشق به برند بر اساس نظریه زمینه ای توسعه داده شده است. نتایج حاصل از تحلیل کیفی نشان می دهد که ساختار عشق به برند درمیان مصرف کنندگان ایرانی به واسطه 14 بعد (اعتماد، ابراز علاقه، ادراکات عملکردی، آرزو و رویا، جذابیت، خاطرات و لحظه ها، خود سازگاری، رضایت، زیبایی، صمیمیت، لذت، مدت زمان رابطه، منحصر به فرد بودن و وابستگی) سنجیده می شود. هویت برند، اعتماد به برند و تصویر برند به عنوان پیشایندهای عشق به برند شناخته شده اند. و همچنین تعهد به برند، وفاداری به برند، تبلیغات شفاهی و میل به پرداخت اضافه بها به عنوان پیامدهای عشق به برند شناخته شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 588

دانلود 402 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  177-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  728
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

زمینه-امروزه سیاست به یک مهارت اساسی برای مدیران تبدیل شده است و به عنوان عامل مهم اثربخشی مدیریتی قلمداد می گردد. از این رو افزایش چنین مهارتی برای دستیابی به نتایج مطلوب ضرورت دارد. هدف-هدف تبیین و تحلیل پیشایندها و عوامل مرتبط با مهارت سیاسی مدیران در بخش دولتی است. روش-پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده و داده های آن از نمونه 345 نفری از مدیران وزارت کشور به روش نمونه گیری خوشه ای گردآوری شد که از بین استان های گیلان، تهران، مازندران، خراسان رضوی و کرمان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و روایی آن با نظرسنجی خبرگان و به روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی ابزار نیز از طریق ضریب آلفای کرانباخ تایید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارAmos استفاده شد. یافته ها-نتایج آزمون مدل پژوهش نشان داد مولفه های عوامل فردی(به غیر ازخودشیفتگی)، عوامل شغلی(به غیر از بازخوردشغلی)، عوامل سازمانی(به غیر از تمرکز و اندازه سازمان) و مولفه های عوامل محیطی پیش بینی کننده مهارت سیاسی مدیران می باشد و تمامی این مولفه ها رابطه مثبت و معناداری با مهارت سیاسی دارد به غیر از متغیر رسمیت که با مهارت سیاسی رابطه منفی و معکوس دارد. همچنین طبق نتایج آزمون فریدمن می توان گفت از میان متغیرهای پیش بین عوامل شغلی بیشترین رابطه مثبت را با مهارت سیاسی مدیران داشته و عوامل فردی، محیطی و سازمانی به ترتیب در رده های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. نتیجه گیری-یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیران با تقویت برخی از عوامل مرتبط با مهارت سیاسی می توانند در جهت افزایش مهارت سیاسی خود درسازمان گام بردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 728

دانلود 288 استناد 0 مرجع 0