مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

معماری و شهرسازی آرمان شهر | سال:1398 | دوره:12 | شماره:29

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

معماری بومی گیلان، پیش از ظهور قاجاریه، با رویکردی کاملاً اقلیمی، بر این پهنه جغرافیایی سیطره داشت. با ورود معماری قاجاری که خود، تلفیقی از معماری وارداتی و معماری سبکی قبل از آن بود روش های موجود که سال ها پابرجا مانده بود به سرعت دچار دگرگونی شد. آنچه بسیار مهم جلوه می نماید این است که معمار گیلانی در تلاطم ورود الگوهای جدید تا چه اندازه با بازجستن عناصر بومی در ساخت بنا، به ماندگاری رویکرد اقلیمی معماری بومی گیلان، یاری رسانده است. به عبارت دیگر در معماری، عوامل اقلیمی بومی و عناصر وارداتی در ساخت بنا چگونه و تا چه اندازه بر بنا تأثیر گذاشته اند. سؤال اصلی که پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که: چگونه هم نشینی الگوها می تواند سبب انطباق ترکیب نهایی معماری با نیازهای ساکنین یک بنا شد؟ اهمیت پرداخت به موضوع، در مستندسازی بناهای تاریخی بروز و ظهور می نماید که خود مقدمه ای برضرورت صیانت از آثار کهن و با ارزش معماری این مرز و بوم و نیز تطابق آن با معماری امروز منطقه، در جهت دستیابی به الگوهای پایدار در ساخت و ساز است. از مهم ترین یافته های این مطالعه می توان به تلفیق دو رویکرد اقلیمی و سبکی در معماری خانه صادقی اشاره نمود؛ چنان که با نگاهی به عوامل موجود در این بنا، ظاهراً معمار خانه های شهری گیلان، به جای تأثیر پذیری کامل از نوعی معماری که برای طبقه اعیان، نشانه های فراوانی از تظاهر به تمول و تفاخر داشت؛ تصمیم به تلفیق معماری اقلیمی گیلان و معماری وارداتی گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  444
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

افزایش بهره وری و تعامل بین کارکنان از مهم ترین اهدافی است که در مرحله طراحی فضاهای اداری از آن صحبت می شود. بخش اعظم تحقیقاتی که به ارتباط بین فضاهای اداری و بهره وری می پردازند به شرایط فیزیکی محل کار توجه دارند؛ ولی در بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری در فضاهای اداری باید متغیرهایی را مورد بررسی قرار داد که هم نماینده محیط فیزیکی و هم نشان دهنده محیط رفتاری باشند. تحقیقات نشان داده اند که بهبود شرایط فیزیکی (چیدمان و آسایش) و رفتاری (تعامل و تمرکز) محیط کار، باعث افزایش بهره وری می شود. مهم ترین هدف این پژوهش، درک بهتری از روابط بین این متغیرها از طریق پرسشنامه است تا اثر عوامل محیطی بر بهره وری در فضاهای اداری مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد. همچنین اثر جنسیت، مدرک تحصیلی و موقعیت شغلی کارکنان بر میزان تأثیر این متغیرها بر بهره وری نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. پرسشنامه شامل چهار بخش اصلی «اطلاعات شخصی و عمومی کارکنان و محیط کار»، «الگوهای کاری»، «متغیرهای طراحی» و «بهره وری خود اظهاری» می باشد. بر طبق داده های به دست آمده، که از 384 پاسخ دهنده از 10 شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات کشور جمع آوری شده اند، به ترتیب چهار متغیر تمرکز، آسایش، تعامل و چیدمان از مهم ترین فاکتورهای طراحی مؤثر بر بهره وری کارکنان در فضاهای اداری می باشند. تحلیل داده ها نشان داد که آسایش و تعامل برای زن ها بیشتر از مردها تأثیرگذار است. همچنین مشخص شد که مدرک تحصیلی کارکنان بر میزان تأثیرگذاری متغیرهای طراحی بر بهره وری آنان مؤثر است در حالی که موقعیت شغلی آن ها چنین اثری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 444

دانلود 296 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  131
کلیدواژه: 
چکیده: 

آموزش معماری همانند سایر حوزه های آموزش، پس از پیدایش بارها دستخوش تحولات و بازنگری های مختلف شده و در این روند، دیدگاه های تصمیم سازان این عرصه به دلیل تأثیرگذاری بر روند شکل دهی محیط ها و سیستم های آموزشی و پرورشی نقش بس مؤثری داشته است. در نظام های گوناگون آموزشی، همواره نقاط ابهامی در خصوص مدت زمان لازم برای گذراندن دوره های فراگیری، مبنای انتخاب دروس ارائه شده و نوع مهارت های مورد آموزش وجود داشته است. در مقاله پیش رو، تلاش بر این بود که با بررسی ویژگی نظام های آموزشی مختلف در سطح دنیا و کشور، الگویی بهینه و راهبردی منسجم برای آموزش معماری ارائه شود تا بدین طریق دانشجویان معماری از پرورشی کارا و هدفمند برخوردار شوند. بر این اساس با اتخاذ روش همبستگی، به صورت وابسته و ترکیبی با نگاهی علّی و رویکردی نظام مند نسبت به آموزش معماری، آن را به عنوان نظامی مدنظر قرار داده که از طریق نظریه عمومی سیستم ها قابل بررسی، تجزیه و تحلیل است. در انتها، تحلیل اولویت مهارت ها حاکی از این بود که «انعطاف پذیری» به عنوان ویژه ترین خصوصیت شرح دروس رشته معماری در سطح دنیا شناخته شده است. این مسأله که خود در دو حوزه «انعطاف در دروس انتخابی» و «انعطاف در موضوع طرح دروس طراحی معماری» قابل اعمال است؛ مبتنی بر شیوه ارزیابی و انتخاب دروس وابسته به استعداد های دانشجویان می باشد. نتایج حاصل گویای این مهم بوده که این امر در نظام آموزش معماری ایران مورد غفلت واقع شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

فدایی بابک | امامی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

امروزه در شهرهای کشورمان کمتر شاهد مکان های شهری مناسب برای مردم می باشیم و همچنین فضاهای بلااستفاده و متروکه در اراضی شهری که کاربری و معنای مشخصی بر آن ها حاکم نیست، بسیار به چشم می آیند. هدف اصلی این پژوهش، به وجود آوردن و شکل دهی به مکان های شهری می باشد که امروزه با نادیده گرفتن ارزش های اجتماعی، فرهنگی و هویتی در عرصه عمومی شهر و عدم توجه به ارتقای کیفیت های محیطی، ارتباطات، جابجایی های شهری و تأکید ادراک ذهنی طراحان، از بین رفته است. در این راستا، تدوین یک چارچوب نظری و معرفی مؤلفه های سازنده شکل دهی به مکان (به عنوان یک مفهوم امروزی) با تکیه بر اسناد و مطالعات گذشتگان صورت گرفت. سپس محققین با بررسی و تحقیقات میدانی به شناخت شهر و در ادامه محدوده های موردنظر (پنج سایت پیشنهادی از زمین های متروکه) رسیدند. بعد از آن پرسشنامه ای با محتوای مؤلفه های شکل دهی به مکان و متغیرهای اثرگذار بر آن طراحی و تعداد 405 برگ میان کسبه و آگاهان محلی اطراف محدوده موردهای مطالعاتی انتخاب شده، توزیع شد. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری SPSS جهت ارزیابی میزان اثرگذاری معیارهای مورد نظر استفاده شد. نتایج نشان می دهند در شهرستان گنبدکاوس در اکثر سایت های مورد مطالعه، ساکنان این مناطق از مسیر رفت وآمد خود (جداره ها، پیاده رو و فضای سبز)، همچنین نبود مبلمان شهری مناسب و در نهایت از امکاناتی برای تفریح و گذران اوقات فراغت خود با مشکل رو به رو می باشند و بهتر است از مبلمان و المان های شهری مناسب به همراه نورپردازی (جهت استفاده توامان در شب و روز) و مصالح متناسب با محیط در فضای شهری استفاده شود. در نهایت در بخش نتایج، پیشنهاداتی عملی برای هر یک از سایت ها ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  573
 • دانلود: 

  336
چکیده: 

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مؤلفه های محیط کالبدی معماری بر درمان اختلال اوتیسم در کودکان 4 تا 10 سال انجام گرفته است. با اعمال طرح نیمه آزمایشی از میان مراجعه کنندگان به مرکز بهزیستی استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه، 24 نفر انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 12 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابتدا از هر گروه توسط پرسشنامه کانرز، فرم والدین، پیش آزمون گرفته شد و پس از اعمال تغییراتی در محیط کالبدی منزل و فضای آموزشی کودکان گروه آزمایش و انجام توصیه هایی در این راستا توسط والدین و مربی کودک، حدود 6 هفته بعد، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و نتایج با استفاده از تحلیل کواریانس توسط نرم افزار spss18 تحلیل شد، یافته های تحقیق نشان داد که استفاده از نور طبیعی، داشتن ارتباط بصری و شنیداری با فضای بیرون از خانه و داشتن دید به طبیعت از طریق پنجره اتاق کودک، اثر مثبت استفاده از طیف رنگ های صورتی و بنفش، اختصاص فضای کافی برای پرداختن به فعالیت فیزیکی، ترغیب کودک به انجام فعالیت و تکالیف درسی خود در فضای طبیعی و باز و نیز پرداختن به بازی های هدفمند در محیط طبیعی و سبز خارج از منزل، وجود گیاهان و بوته های کوچک در داخل حیاط ساختمان و امکان ارتباط کودک با آنان می تواند باعث کاهش معنی دار شدت علایم ads می شود. با توجه به تفاوت معنی دار این گروه های آزمایش و کنترل می توان اذعان داشت طراحی صحیح مسکن و فصاهای آموزشی و اهمیت دادن به کیفیت فضاها، ممکن است به کاهش نشانه های اختلال اوتیسم کودکان کمک کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 573

دانلود 336 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  167
 • صفحه پایان: 

  183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  427
چکیده: 

صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از چالش های مهم جهان است. در سال های اخیر، نگرانی های زیادی در خصوص تبعات زیست محیطی مصرف انرژی ایجاد شده است. در کشور ما، بخش ساختمان حدود 40 درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد. پوسته ساختمان به عنوان واسطه اصلی بین فضای بیرون و درون نقش اساسی در کنترل شرایط محیطی ایفا می کند. این پژوهش به بررسی رفتار حرارتی جداره های خارجی ساختمان در شهر مشهد می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی بوده و از طریق مطالعات میدانی جداره های خارجی رایج در ساختمان های شهر مشهد شناسایی شده و در نرم افزار دیزاین بیلدر شبیه سازی شده است، همچنین تعدادی از جداره های خارجی جدید که زمینه اجرای آن ها در شهر مشهد محدود است نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که ضعیف ترین دیوار از نظر پاسخ دهی حرارتی در بین دیوارهای خارجی رایج در شهر مشهدHCB1 (دیوار با بلوک سفالی 15 سانتی متری) و بهینه ترین دیوار از نظر صرفه جویی انرژی حرارتی A2 (دیوار با بلوک ACC 10 سانتی متری و عایق پلی استایرن) می باشد که با استفاده از این دیوار به میزان 50 درصد در بار کل و 73 درصد در اتلافات دیوار صرفه جویی می شود، البته دیوار L2 (دیوار با بلوک لیکا 10 سانتی متری و عایق پلی استایرن) در فصول سرد سال عملکرد بهتری دارد و به دلیل ضریب پذیرندگی1 بالاتر مانع خروج گرمای داخل به بیرون می شود، در نتیجه انرژی که برای تأمین گرمایش ساختمان لازم است نسبت به بقیه دیوارها کم تر است، همچنین در مورد اجرای سیستم نمای خشک هر کدام از دیوارها مشاهده می شود که با اجرای نمای خشک از بار کل و اتلافات حرارتی دیوار کاسته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 427 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

دهقان نرگس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

چارچوب های مرجع، نحوه شکل گیری دانش ساماندهی اشیاء در محیط را بر اساس حرکت فیزیکی شخص و یا شرایط محیطی که بازنمایی در آنجا اتفاق می افتد، نشان می دهد. این مقاله، شکل گیری چارچوب های مرجع در حافظه برای بازنمایی ساختار فضایی محیط های خارجی با مقیاس بزرگ را به علت کمتر پرداخته شدن در پیشینه پژوهش، عدم توجه به مقیاس فضاهای شکل گیری چارچوب های مرجع و نیز فقدان اعتبار اکولوژیکی در سایر پژوهش ها بررسی می کند. بدین منظور برای تغییر مقیاس محیط و نیز اهداف اشاره ای از دو نوع آزمون در این مقاله استفاده شده است. در یک آزمون، شرکت کنندگان آشنا و ناآشنا، با موقعیت های سه گروه سه تایی ساختمان با کمک راه رفتن در مسیری که هر گروه را در برمی گیرد، آشنا می شوند. سپس به آن ها نقشه هایی با بازنمایی این گروه های سه تایی در پنج جهت گیری متفاوت نشان داده می شود (از 0 تا 180 درجه) و آن ها قضاوت می کنند که آیا هر گروه سه تایی به درستی بر اساس موقعیت های نسبی میان ساختمان ها ارائه شده است یا خیر. در آزمونی دیگر، شرکت کنندگان با موقعیت هشت شی ء ناشناخته در محیطی پیاده محور آشنا می شوند و در دو مسیر از قبل برنامه ریزی شده و محاط در آنجا (مسیر هم تراز با لبه پیاده رو و دیگری غیرهمتراز با زاویه 45 درجه)، حرکت می کنند. پس از آن شرکت کنندگان با اشاره به اشیاء به عنوان هدف، از حافظه شان استفاده می کنند. در هردو آزمون، دقت اشاره و زمان تأخیر به سؤالات آزمونگران متغیرهای وابسته تحقیق هستند. نتایج نشان می دهد که موقعیت های ساختمان های ناآشنا از لحاظ ذهنی به صورت چارچوب های مرجع خودمدار بازنمایی می شود و زمانی چارچوب مرجع دیگرمدار به کمک محیط تعریف می شود، که محیط آشنا باشد و در سیر آشنا شدن انسان ها با محیط بازنمایی نیز به سمت دیگرمداری سوق می یابد. از طرف دیگر، موقعیت های اشیاء در محیط های منظم و شاخص به صورت ذهنی، به واسطه محیط (چارچوب زمین مدار) بازنمایی، اما بر اساس تجربه خودمدار انتخاب می شوند

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  185
 • صفحه پایان: 

  197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  376
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

در سال های اخیر شاهد رشد گردشگری تجاری هستیم که این موضوع نیازمند تأمین زیرساخت های محیطی به خصوص توسعه هتل های تجاری است. اما در معماری هتل های موجود کمتر به هویت ایرانی هتل در جذب گردشگر توجه شده است. این در حالی است که معماری سنتی ایران به عنوان یکی از با ارزش ترین میراث های فرهنگ جهانی، این قابلیت را دارد که در طراحی هتل های تجاری موردتوجه قرار گیرد تا موجب افزایش حضور گردشگران و تعاملات اقتصادی و فرهنگی شود. هدف از این پژوهش، معرفی ارزش های کالبدی معماری ایرانی در جهت هویت بخشی به محیط هتل های تجاری است. از روش کمی در این تحقیق استفاده شده است بدین ترتیب که در ابتدا برای یافتن ارزش های کالبدی معماری ایرانی، به مطالعه تحقیقات معتبر در این حوزه پرداخته شد. در مرحله بعد با همکاری پنج متخصص در حوزه معماری ایرانی، پرسشنامه ای با 29 مؤلفه و ضریب آلفای کرونباخ 86/0 در پنج بخش (کاربری، بافت شهری، ترکیب رنگ، مصالح و دوره های تاریخی) طراحی شد. از آنجایی که اطلاعات دقیقی در مورد جامعه آماری وجود نداشت، از روش تعیین حجم نمونه جامعه نامعلوم استفاده شد و در نهایت به منظور نگرش سنجی از گردشگران خارجی مقیم هتل های شهر تهران، 201 پرسشنامه توزیع و برای تحلیل آن از نرم افزار SPSS استفاده شد. تحلیل نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب نقوش هندسی (استفاده شده در مصالح و پوشش سقف)، حس مکان و رنگ ارزش های هویت بخش معماری ایرانی از منظر گردشگران خارجی هستند. همچنین گردشگران به فضاهای رنگین با نقوش هندسی و با قرابت به ویژگی های کالبدی دوره های تاریخی قاجاریه، صفویه و هخامنشی گرایش دارند. بنابراین بهره گیری از ارزش های کالبدی منتخب گردشگران خارجی می تواند در طراحی محیط هتل های تجاری موردتوجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 376

دانلود 333 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  199
 • صفحه پایان: 

  210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

با توجه به آموزش متفرقه و پراکنده دروس پیش نیاز طراحی در رشته معماری و عدم هماهنگی اساتید با یکدیگر و انتخاب سلیقه ای نوع تمرین های دروس پیش نیاز طراحی، شاهد مشکلاتی در فرآیند طراحی معماری می باشیم، که نتیجه آن بی انگیزگی در دانشجویان می باشد. انگیزش از جمله مفاهیم رایج در مسائل آموزشی است. وقتی در سیستم آموزشی مشکلاتی همچون افت تحصیلی رخ می دهد، از انگیزه یادگیرنده به عنوان یکی از علل مهم آن یاد می شود. از سال 1378 با تغییر مقطع از کارشناسی ارشد پیوسته به کارشناسی پیوسته، وضعیت آموزش معماری دستخوش دگرگونی هایی گردید و درس ترکیب یک به درس هایی مانند: هندسه کاربردی، کارگاه مصالح ساخت و درک و بیان محیط تفکیک شد. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر روش های تدریس آتلیه ای (ترکیبی و تفکیکی) بر میزان انگیزه تحصیلی دانشجویان معماری می باشد. در این پژوهش، از روش ترکیبی بهره گرفته شد. بدین صورت که تمرین آموزش ترسیم پلان و مقطع پله دو طرفه در درس هندسه کاربردی، با دو شیوه ترکیبی (آموزش همزمان دروس پایه) و تفکیکی (آموزش مستقل دروس پایه) در نظر گرفته شد، جامعه آماری در این پژوهش، دو گروه 18 نفری از دانشجویان نیمسال اول دانشگاه آزاد ارومیه بوده و برای گردآوری اطلاعات کمی از پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند، استفاده شد و گردآوری داده های کیفی از طریق مشاهده آثار دانشجویان و مصاحبه با دانشجویان و اساتید معماری انجام شد. تجزیه تحلیل داده های کمی از طریق آزمون T دو نمونه ای مستقل و تجزیه و تحلیل داده های کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای بوده و در نهایت نوعی فرااستنباط صورت می گیرد. نتایج بحث حاکی از این است که آموزش دروس پایه از جمله درس هندسه کاربردی در رشته معماری با استفاده از روش ترکیبی و همزمان باعث افزایش علاقه مندی و ارتقاء انگیزه درونی و بیرونی دانشجویان معماری شده و در نتیجه کیفیت آموزش ارتقاء می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  211
 • صفحه پایان: 

  228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

در جوامع توسعه یافته با توجه به تعریف مفهوم شهروندی، شهروندان در نحوه اداره امور شهر دخالت تام دارند. در چنین جوامعی به علت وجود نهادهای مردمی و بسط دموکراسى شهرى ، فضاها و بناهای عمومى واجد خصیصه اى بنیادى در جهت ایجاد ارتباطات اجتماعی و مشارکت شهروندی می باشند. تالار شهر که در تمام دنیا به عنوان یکی از مردم مدارترین ساختمان های عمومی شهر از شأن و منزلتی والا برخوردار است، مکانی برای انجام تمامی امور اجتماعی شهر بوده و خانه نمادین شهروندان به شمار می آید. از مهم ترین ویژگی های تالار شهر اجتماع پذیری آن برای تمام اقشار و گروه های اجتماعی است. هدف این پژوهش شناخت مؤلفه های اجتماع پذیری در تالار شهر است. در این پژوهش فرض بر این است که تالار شهر در شهر اردبیل باعث افزایش مشارکت شهروندان و در نتیجه اجتماع پذیری شهر اردبیل می شود. در این راستا این پرسش ها مطرح می شود: مؤلفه های اجتماع پذیری تالار شهر چیست؟ جهت پاسخگویی به هدف بیان شده ابتدا مفهوم تالار شهر، فضاهای عمومی، اجتماع پذیری، ویژگی های کالبدی و عمومی فضاهای اجتماع پذیر و بعد بستر طرح مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس مطالعات صورت گرفته مؤلفه های کالبدی، فعالیتی و ادراکی معنایی تدوین شده است. و بر اساس مؤلفه های به دست آمده پرسشنامه ای طراحی شده است و نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS که در راستای سنجش مؤلفه ها و پاسخگویی به فرضیه و سؤالات تحقیق بوده به دست آمده است. نتایج حاصل نشان می دهد خوانایی و رؤیت پذیری، شاخص بودن تالار شهر، ورودی دعوت کننده، وجود فضاهای شفاف، ایجاد فضاهای تجمعی و گردهمایی، برگزاری جشن ها و مراسم ملی و مذهبی، وجود کارکرد فرهنگی، ایجاد هویت و داشتن خاطره جمعی، از مؤلفه های مهم اجتماع پذیری تالار شهر است.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  229
 • صفحه پایان: 

  240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

مشخص کردن فضاها و جاگذاری آن ها در پلان، از مهم ترین گام های طراحی معماری بناهاست. هر دیدگاهی در رابطه با انتخاب کاربری ها و مشخص کردن محل استقرار آن ها در پلان، می تواند منجر به طراحی معماری خاصی شود. هدف از این مقاله یافتن الگوهای مختلف جاگذاری کاربری های جانبی در مساجد منطقه ای است. این الگو ها از دیدگاه های مختلف خبرگان معماری مسجد استخراج خواهد شد. جهت دستیابی به این هدف کاربری های جانبی مساجد با مقیاس منطقه ای مشخص شدند. از آنجا که این الگوشناسی با توجه به میزان سازگاری هر کاربری با کاربری عبادی می باشد، ابتدا معیارهای سازگاری هر کاربری با کاربری عبادی با روش تحلیل محتوای فتاوای مراجع تقلید مشخص شد، بر این مبنا پرسشنامه بسته پاسخی طراحی و به جامعه آماری شامل دو گروه از خبرگان مذهبی و معماری ارایه شد. جهت جمع بندی و تحلیل پرسشنامه ها، با مدل تصمیم گیری تاپسیس درجه سازگاری کاربری ها اولویت بندی شد. بر این مبنا معیارهای سازگاری هر کاربری با کاربری عبادی، شامل عدم منافات با شأن مسجد و عدم ایجاد مزاحمت برای نمازگزاران می باشند و با توجه به این معیارها، کاربری های جانبی مساجد به چهار دسته بسیار سازگار، سازگار، کمی سازگار و ناسازگار با کاربری عبادی دسته بندی شدند. سپس جهت مشخص شدن نظر متخصصین در رابطه با جاگذاری فضای هر کاربری، پرسشنامه بسته پاسخی طراحی و به جامعه آماری شامل 25 نفر از متخصصین طراحی معماری مساجد، ارایه شد. جواب های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری خی دو تحلیل شد. نتایج نشان می دهد مساجد منطقه ای را می توان در سه الگوی مسجد خدمت گزار، مسجد نیایشی و مسجد اجتماعی-عبادی طبقه بندی کرد که با توجه به تحلیل نوع رابطه مکانیابی با درجات سازگاری، الگوی مطلوب در برنامه دهی و طراحی معماری الگوی مسجد اجتماعی-عبادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 145 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  241
 • صفحه پایان: 

  255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

فضاهای شهری، سرشار از خاطراتی است که در ذهن ساکنان و همچنین مراجعان همیشه ماندنی هستند. خاطراتی که گاه فردی اند و گاه، جمعی و در میان همه شهروندان و اعضای جامعه، مشترک هستند. وقایع در شهر خاطرات را می سازند و خاطرات، زندگی می آفرینند، فضاهای خاطره سازی که قبلاً در شهرهای ما وجود داشته اند به دست فراموشی سپرده شده و یا تنزل کیفیت یافته اند، و با کاهش بسترهای مناسب برای رویداد وقایع شهری و تعاملات اجتماعی، از هیجانات تعلق زای شهروندان به محیط کاسته شده است. آنچه فضاهای شهری را مستعد خاطره انگیزی می کند، مصادیق عینی و ذهنی الگوهای نشانه شناختی است. امروزه نشانه ها 1، در فضاهای شهری کمرنگ شده اند و این موضوع مقدمه ای بر خاطره زدایی از فضاهای شهری شده است، از این رو نشانه ها به عنوان ابزاری با اهمیت جهت تداوم و انتقال خاطرات جمعی2 محسوب می شوند. در این راستا هدف پژوهش، ارزیابی خاطره انگیزی فضاهای شهری، استخراج مؤلفه های دخیل در شکل گیری حس خاطره جمعی فضاهای شهری با رویکرد نشانه شناسی، از طریق شیوه انتظام سنجه ها به منظور بررسی تطبیقی میزان خاطره انگیزی فضاهای شهری است. تحلیل محتوا و استدلال قیاسی روش اصلی در ایجاد پایه های فکری تحقیق است، به منظور تحلیل های آماری از روش تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار لیزرل بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اگرچه در حال حاضر رمزگان های ادراکی3 و اجتماعی4 و معنایی5 (مؤلفه های ادراکی-ذهنی و اجتماعی و زمانی) حس خاطره جمعی، در فضای شهری میدان حسن آباد و میدان آزادی بیشترین تأثیر را در خاطره انگیزی ایفا می کنند. میدان آزادی رمزگان های ادراکی و در میدان حسن آباد رمزگان های اجتماعی بالاترین اثر را دارند که با توجه به خصلت های فضایی این دو فضا (رمزگان های منطقی) قابل توجیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  257
 • صفحه پایان: 

  271
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  375
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

در بسیاری از شهرهای امروزی، محلات شهری با معضلات اجتماعی گوناگونی مواجه هستند که از مهم ترین آن ها می توان از فقدان امنیت اجتماعی نام برد. این مسئله از یک سو با ویژگی های اجتماعی و جمعیتی مرتبط بوده و از سوی دیگر، در ارتباطی انکارناپذیر با مکان قرار دارد. مطالعه بر روی مفاهیم مرتبط با جرم و جنایت در محیط شهری، غالباً در ذیل شاخه ای از علم جرم شناسی به نام جرم شناسی محیطی انجام می شود. در این حوزه با شناسایی روابط میان فرم شهر و امنیت محلات، تأثیر محیط پیرامونی بر میزان وقوع جرم مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این مقاله، بررسی روابط میان تراکم و اختلاط کاربری، به عنوان اصلی ترین شاخص های فرم شهری، با میزان امنیت ادراکی ساکنان در مقیاس بلوک شهری در محلات شهر شیراز است. داده های این مطالعه از نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1390، لایه های اطلاعات جغرافیایی و پرسشنامه های ساکنان گردآوری شده و سنجش شاخص ها از نوع کمی می باشد. شاخص امنیت ادراکی ساکنان بر اساس پنج متغیر: ترس از وقوع جرم، تجربه وقوع جرم، همسایگان قابل اعتماد، همبستگی اجتماعی و ناهنجاری ها، تعریف و مورد سنجش قرار می گیرد. بر اساس نتایج تحلیل واریانس یک طرفه، در متغیرهای ترس از وقوع جرم و تجربه وقوع جرم، تفاوت معناداری میان بلوک هایی که در دوره های مختلف زمانی (قبل از سال 1345، بین 1345 تا 1368 و بعد از آن) شکل گرفته اند وجود دارد. بدین صورت که در پهنه توسعه جدید میانگین این دو متغیر پایین تر از سایر نواحی می باشد. تحلیل روابط میان متغیرها بر اساس آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان می دهد تجربه وقوع جرم با تراکم ساختمانی رابطه معکوس و با تراکم جمعیتی رابطه مستقیم دارد. همچنین وجود نسبت بیشتری از کاربری های غیرمسکونی در میان بلوک های مورد مطالعه، ارتباط مستقیمی با تجربه وقوع جرم و ترس از وقوع جرم در میان ساکنان را بیان می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 375

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  273
 • صفحه پایان: 

  296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

جهان در واپسین دهه های قرن بیستم، ناشی از پیشرفت های علمی و ظهور الگوواره نوین مبتنی بر فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، وارد فرآیند گذار ساختاری شده است. ظهور جامعه شبکه ای و پدیده اقتصاد دانش بنیان، که به اهمیت اقتصادی تولید، تجاری سازی و استفاده از دانش مربوط می شود، چشم انداز نوینی تحت عنوان «توسعه دانش بنیان شهری» را پیش روی برنامه ریزی و توسعه شهری گشوده است. از بارزترین ویژگی این گذار می توان به تغییر نقش شهرها و کلان شهرهای رقابت پذیر در راستای ایفای نقش دانشی در اقتصاد جهانی اشاره کرد. این گرایش جدید، در کنار تحولات سال های اخیر در سیاست های کلان ایران، کلان شهرهای کشور و به ویژه تهران را نیز ناگریز از گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان کرده است. در این راستا، و از آن جا که تشخیص وضعیت و ظرفیت سنجی توان کلان شهرها در راستای تحقق هر هدفی نخستین و اصلی ترین گام در فرآیند برنامه ریزی به شمارمی رود، پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی و تحلیل ظرفیت توسعه دانش بنیان کلان شهر تهران و در نهایت ارائه مدل توسعه دانش بنیان، کلان شهر را در راستای ارتقاء رقابت پذیری یاری کند. به منظور ظرفیت سنجی توسعه دانش بنیان کلان شهر تهران، در مرحله نخست با استفاده از تحلیل قیاسی، ظرفیت توسعه دانش بنیان کلان شهر تهران در مقایسه با 14 کلان شهر دیگر کشور از نظر درون دادها و برون دادهای توسعه دانش بنیان شهری مورد بررسی قرار گرفته است. برون داد این تحلیل تفاوت قابل توجهی را میان میزان دانش بنیانی و سطح قابلیت های توسعه دانش بنیان کلان شهر تهران با سایر کلان شهرهای کشور نشان می دهد. سپس ظرفیت درونی کلان شهر تهران جهت دستیابی به توسعه دانش بنیان از طریق مقایسه پیشنهادهای موجود در طرح راهبردی-ساختاری تهران با راهبردهای مورد استفاده در جهان سنجیده شده است. در نهایت نیز به منظور تبیین چرایی توسعه دانش بنیان کلان شهرهای کشور از مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. آزمون مدل نظری پیشنهادی پژوهش، که در نهایت منجر به ارائه مدل تجربی توسعه دانش بنیان کلان شهرهای ایران شد، مؤید اثرگذاری سه درون داد اصلی سرمایه علمی-پژوهشی، سرمایه پشتیبان و سرمایه عمومی شهر دانش بر توسعه دانش بنیان کلان شهری ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 145 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

انتخاب بهینه ترین شیوه آموزش همگام با هدف و زمینه موضوعی که آموزش داده می شود یکی از مسائلی است که در چند دهه گذشته مورد بررسی بسیاری از پژوهشگران رشته های مختلف قرار گرفته است. یکی از این مقوله ها، بحث در چگونگی به کارگیری شیوه آموزش انتقادی، به عنوان یکی از یادگیرنده محورترین شیوه های آموزشی است که بین دانشجویان و استاد، روابط نه بر اساس انتقال یک طرفه اطلاعات بلکه براساس تغییر در ساختار قدرت و تبادل همه جانبه اطلاعات بنا نهاده شده است. همخوانی این شیوه آموزشی مسئله محور با جوهره محیط های یادگیری کارگاه های معماری، امکان به کارگیری این روش آموزشی در کارگاه معماری طرح یک کارشناسی ارشد را متبادر نمود. بر این مبنا، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر روش مذکور بر میزان انگیزش دانشجویان معماری در دروس عملی طراحی شد. دانشجویان طرح یک کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد گرگان به عنوان مورد مطالعاتی پژوهش انتخاب شدند. فرضیه پژوهش این بود که تأثیر آموزش انتقادی بر ایجاد انگیزش درونی در میان دانشجویان معماری در دروس طرح معنادار است. روش تحقیق حاضر توصیفی و روش تجزیه و تحلیل آمار، استنباطی بوده است. برای سنجش و مقایسه میزان انگیزش دانشجویان در دو حالت آموزش معمول و انتقادی از پرسشنامه استاندارد شده محیط های یادگیری حمایتگر دسی و رایان1 استفاده شد. این پرسشنامه بر مبنای نظریه انگیزش درونی دسی و رایان که سه معیار «خودمختاری»، «احساس کفایت» و «احساس تعلق» را در رشد انگیزش درونی اساسی می داند و مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز بر مبنای آن ها تدوین و طراحی شده است. از آزمون T دو نمونه مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS برای مقایسه این دو روش در نمونه مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج نشان دادند که روش آموزش انتقادی به طور قابل توجهی نسبت به روش معمول استاد-محور سطح بیشتری از انگیزش را در دانشجویان پدید می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

در نشانه شناسی از مفهوم بازنمایی به عنوان راهی برای ارزیابی معنای نهفته در متون یاد می شود. امروزه استفاده از بازنمایی معماری به عنوان یک مفهوم محوری در ساخت واقعیت هم چون استفاده از نقشه ها و اسکیس ها بسیار مرسوم است. آن چه واضح است این است که بازنمایی معماری روش های خود را در نظم و معنا بخشیدن به نشانه ها یافته است؛ لذا برای معناکاوی آن ها در متون معماری، می باید از مفاهیمی که درک بازنمایی را آسان تر می کنند؛ استفاده نمود. مفهوم رمزگان با چارچوب مند کردن نشانه ها، آن ها را به یک نظام معنادار تبدیل می کند و به همین جهت در جستار حاضر در کنار مفهوم بازنمایی آورده شده است. روش تحقیق نیز در بازنمایی های معماری، می باید توسط یک روش پژوهش کیفی آمیخته، قبض و بسط داده شده و نظام معنایی آن ها رمزگشایی شود. بدین منظور تبیین نشانه شناختی انواع بازنمایی های معماری بر اساس رابطه میان رمزگان آن ها به عنوان مسأله اصلی این جستار درنظر گرفته شده است. در این راستا با هدف شناخت تفاوت های اساسی میان انواع بازنمایی معماری، سه نقش کلی برای آن ها فرض شده سپس در بخش تحلیلی با رویکردی تفسیری و ساخت گرا، جداول قیاسی ازآمیختن بازنمایی ها و رمزگان معماری بر پایه فرضیه ها، شکل می گیرند. بدین ترتیب تفاسیر به دست آمده می توانند ظرفیت های بازنمایی معماری را خصوصاً در حوزه معانی ضمنی معماری، ارتقاء دهند. در نتیجه می توان اظهارکرد که نشانه شناسی، بازنمایی های معماری را به عنوان یک رسانه تولید شکل و معنا تبیین می کند. سه اصل تقابل و ترتیب زمانی، مشابهت ظاهری و مجاورت مکانی و هم چنین تأثیر از متون مرتبط دیگر به عنوان مهم ترین دلالت های ضمنی در شکل گیری بازنمایی معماری مورد نظر قرار گرفته و هرکدام به ترتیب میان انواع رمزگان های معماری ارتباطات معنایی جدیدی ایجاد می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  65
 • صفحه پایان: 

  80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

عرضه آثار عملکرد اولیه و قابلیت دیدن و لذت بردن از بازدید عملکرد متعالی موزه هایی با محوریت نمایش آثار هنری است. بر این اساس، استفاده از نور به عنوان عامل بنیادین ادراک بینایی یکی از راه های ارتقاء عملکرد موزه و لذت بخش کردن فضا برای انسان است. لذا پرداختن به چگونگی امکان تحقق نورپردازی ارگونومی به عنوان دانشی انسان محور در قالب سامانه های نوری طبیعی به عنوان کامل ترین طیف نور می تواند گامی مؤثر در بهبود عملکرد موزه های هنری1 تلقی شود. این پژوهش بر پایه فرضیه ای مبنی بر کاربرد ارگونومی در نورپردازی موزه های هنری و پرسشی کاربردی متکی بر استخراج سامانه های نوری طبیعی ارگونومیک در این موزه ها پی ریزی شده است. این نوشتار پژوهشی کیفی با هدفی کاربردی-توسعه ای است که مطالعات پایه در آن به صورت کتابخانه ای و پردازش داده ها به روش تحلیل محتوای توصیفی تطبیقی بر اساس اطلاعات متنی مستخرج صورت گرفته است. علاوه بر آن به جهت بررسی دقیق تر کاربرد متقابل دو به دوی مؤلفه های مطرح شده در ادبیات پژوهش تکنیک کاربردی SWOT و نیز نرم افزاری مرتبط با بررسی اصول نورپردازی ارگونومی جهت تدقیق نتیجه در بخش یافته ها به کار رفته است. سامانه های نوری طبیعی سقفی جهت نورپردازی در فضای موزه های هنری مناسب تر از سامانه های دیواری است. بررسی دقیق تر سامانه های متداول در موزه ها نشان می دهد سامانه فتوولتائیک و سپس سپر نوری مناسب ترین سامانه برای نورپردازی طبیعی در موزه است و در رده های بعد لوله های نوری و تاقچه نوری قرار می گیرد. تحقق شاخص های بصری نورپردازی ارگونومیک متکی بر کیفیت بالای نور طبیعی، کیفیتی مطلوب در نگریستن به آثار هنری است. در بهینه ترین شرایط ترکیب سامانه فتوولتائیک با سپر نوری می تواند موجب توزیع مناسب نور ضمن کنترل بیشتر خیرگی، درخشندگی، سایه اندازی و کنتراست در موزه های هنری شود؛ در این روند در نظر گرفتن نورگیر های دیواری جهت تأمین ارتباط دیداری درون و بیرون و منظره پردازی امری مناسب تلقی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  81
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  400
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

پدیده های موجود در عالم مراتب مختلفی از مادی تا معنایی دارند که به صورت ظاهر و باطن یا «صورت» و «معنا» شناخته شده و بر اساس جهان بینی افراد ادراک می شوند. در معماری نیز آثار کالبدی، محل تجلی معانی در سطوح مختلف می باشند. بنابراین آنچه که اهمیت ویژه ای دارد، کسب آگاهی نسبت به چگونگی بیان معانی برای طراحان می باشد. شیوه های مختلفی برای انتقال معنا در حوزه های ادبی و هنری وجود دارد که تمثیل به عنوان یکی از این روش ها مطرح است. هدف این مقاله تبیین نقش تمثیل و کاربست آن در آثار معماری می باشد. به این منظور به ویژگی های مفهومی و ساختاری تمثیل در سایر حوزه ها پرداخته شده است تا با مطالعه ای تطبیقی، خلأ نظری و معرفتی کاربرد آن در زمینه معماری پر شود و راه برای خلق آثار معماری فاخر و درک معانی مستتر در کالبد های موجود هموارتر شود. این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد کیفی انجام یافته؛ به بررسی تطبیقی نحوه کاربرد تمثیل در ادبیات، هنر و معماری پرداخته است تا به پرسش اصلی درباره چگونگی نقش و کاربرد تمثیل در بیان معنا پاسخ دهد. نتایج تحلیل ها نشان داد که تمثیل، از طریق محسوس نمودن مفاهیم ذهنی، نقش مهمی در ادراک پذیر نمودن معنا در سطوح مختلف دارد. تمثیل در آثار معماری نیز با استفاده از تصاویر عینی، تصویری ذهنی از مفاهیم، در اندیشه مخاطب ایجاد می کند که اثری ماندگار در ذهن خواهد داشت. همچنین یافته ها حاکی از آن است که تمثیل با نقشی متمایز از نمادها و نشانه ها، که کارکرد انتزاعی تری دارند، با عینیت بخشی و تصویرسازی مفاهیم عمیق و با داشتن قابلیت مهم «استدلال پذیری» سبب درک معانی با به کارگیری قوه عقل می شود. مهم ترین تمثیل های به کار رفته در معماری ایرانی، اصل توحید را به مثابه بالاترین مرتبه حقیقت و معنا بیان می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 400

دانلود 180 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

در ایران به دلیل تقابلی که در دهه های اخیر بین سنت های ایرانی، فرهنگ اسلامی و مدرنیته شدن پدید آمد همواره این پرسش مطرح بوده است که جایگاه فرهنگ بومی و ارزش های دینی ما کجاست و معماری و شهرسازی که مصداق بارز تجلی این ارزش ها هستند چگونه باید عمل کنند؟ در این بین نقش نماهای شهری به عنوان بخشی از منظر شهری که منتقل کننده مفاهیم فرهنگی و تحکیم هویت شهری می باشند و نیز تزیینات اسلامی که در گذشته جزیی جدایی ناپذیر از کالبد شهر و معماری بوده است، بسیار حائز اهمیت است. این جستار بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، بر اساس مطالعات میدانی به صورت مشاهده مستقیم و حضور نگارندگان در بالا و پایین خیابان و مبتنی بر مطالعات اسنادی و مرور متون و منابع تاریخی و تجارب و تحلیل آن ها، به بررسی جایگاه تزیینات اسلامی در نماهای شهری با استفاده از روش تطبیقی-مقایسه ای بپردازد و نقش آن ها را در تقویت هویت ایرانی-اسلامی مورد مداقه قرار دهد. در این بین جداره های تاریخی بالا و پایین خیابان در انطباق با مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و از نظر رنگ، مصالح، نوع تزیین و مکان کاربرد طبقه بندی شدند سپس نقش این جداره ها بر مبنای شاخص های فرهنگ اسلامی اعم از اعتقادی، زندگی اجتماعی، ارزش های بومی در تحکیم هویت ایرانی-اسلامی مورد مداقه قرار گرفت. از ارزیابی مطالعات حاصله نتیجه می شود که تزیینات جداره های مذکور که تماماً دو طبقه و با خط آسمانی نسبتاً صاف هستند، از تزیینات هندسی کاشیکاری معرق و معقلی به همراه آجرکاری به طور عمده در بخش بالایی استفاده شده است و این تزیینات ایرانی-اسلامی نقش قابل توجهی در احیای ابعاد مختلف ارزش های فرهنگ اسلامی در جداره ها و منظر شهری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID