مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  820
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

پوشش های آلیاژی کروم به خاطر تشکیل لایه سطحی رویینی از اکسید کروم همواره مورد توجه بوده اند. در این تحقیق رفتار خوردگی رسوبات آلیاژی Fe-Cr-Ni با روش پلاریزاسیون سیکلی در محلول اسید سولفوریک بررسی شده و حساسیت رسوبات آلیاژی نسبت به خوردگی موضعی از راس ریزترک ها در محلول یاد شده توسط روش پتانسیو استاتیک ارزیابی گردید. بررسی ها نشان دادند که با افزایش دانسیته جریان پوشش دهی میزان کروم و نیکل و همچنین، ابعاد ریزترک های پوشش آلیاژی افزایش می یابد. از این رو، بهبود مقاومت خوردگی رسوبات آلیاژی به رفتار رویین حاصل از افزایش کروم و نیکل پوشش بستگی دارد. پوشش آلیاژی با ترکیب مشابه فولاد زنگ نزن 304 دارای دانسیته جریان رویین مشابه فولاد یاد شده بوده ولیکن محدوده پتانسیل منطقه رویین پوشش آلیاژی کمتر از فولاد یاد شده می باشد که به ریزترک های موجود در ساختار پوشش آلیاژی نسبت داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 820

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  751
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

پودر Mn-Te به روش مکانیکی و با استفاده از آسیاب SPEX تهیه شد. آسیاب کردن پودر در محیط هوا نشان داد بدون آنکه فاز MnTe تشکیل گردد، بلورک های عناصر اولیه شکسته و اکسید می شوند. پراش پرتو ایکس از نمونه هایی که در محیط گاز خنثی (آرگون) و در شرایط بهینه آسیاب شده بودند نشان داد که پس از 120 دقیقه آسیاب کردن، آلیاژ MnTe همراه با فاز  MnTe 2تشکیل می شود. با ادامه آسیاب کردن قله های پراشی مربوط به فاز MnTe تضعیف می شوند و در مقابل فازهای ناخواسته ای متشکل از عناصر اولیه و آهن، شکل می گیرند. در آسیاب کردن های طولانی تر از حدود 12 ساعت، درصد فاز MnTe شدیدا کاهش می یابد در حالی که فاز MnTe 2 حتی پس از 110 ساعت آسیاب کردن همچنان پابرجا می ماند.

آمار یکساله:  

بازدید 751

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1149
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

مخلوط پودرهای نیکل و آلومینیم با ترکیب Ni75Al25 در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای تحت شرایط مختلف آلیاژسازی مکانیکی شدند و تغییرات ایجاد شده در ساختار ذرات پودر به وسیله پراش پرتوایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی گردید. با آلیاژسازی مکانیکی به مدت حدود 10 ساعت محلول جامد آلومینیم در نیکل تشکیل گردید. با افزایش زمان آسیاب کردن به حدود 20 ساعت این ساختار به ترکیب بین فلزی Ni3Al با ساختار نانوکریستال تبدیل گردید. کاهش نسبت وزنی گلوله ها به پودر و یا کاهش سرعت گردش آسیاب زمان تشکیل فاز Ni3Al را به مقدار زیادی به تاخیر انداخت. اما کاهش اندازه گلوله ها (در صورتی که وزن کل آنها ثابت نگه داشته شود) تاثیر چندانی بر فرآیند آلیاژسازی مکانیکی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1149

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1058
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

در این مقاله رابطه فازها و نرمی سیمان پرتلند با مقاومت فشاری 28 روزه آن به منظور تکمیل فرمول تجربی Bogue مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشگاهی به دست آمده نشان دهنده این واقعیت است که بین فازهای تشکیل دهنده و نرمی سیمان با مقاومت فشاری آن ارتباط مستقیم وجود دارد. در روابط تجربی پیشنهادی سهم های هر یک از فازها و نرمی سیمان توسط ضرایبی ارایه گردیده است. با معلوم بودن فازها و نرمی سیمان می توان با دقت قابل قبولی مقاومت فشاری سیمان را به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1058

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خیرالدین علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3360
 • دانلود: 

  621
چکیده: 

یکی از روش های متداول در تقویت ساختمان های بتن آرمه موجود، استفاده از بادبند فلزی به عنوان یک سیستم سازه ای لرزه بر می باشد. استفاده از دو سیستم متفاوت بادبند فلزی و دیوار برشی در تقویت قاب خمشی بتن آرمه موجود، ترکیبی پیچیده و ناشناخته را ایجاد می کند. بررسی رفتار اینگونه سازه ها ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی می شود که تأثیر دیوار برشی و بادبندهای فلزی در تقویت ساختمان های بتن آرمه موجود و اندرکنش سه گانه آنها توسط آنالیز یک سازه بتن آرمه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهند که اگر در یک سازه بتن آرمه موجود که دارای قاب خمشی و دیوار برشی می باشد و با بادبند فلزی تقویت شده است، تغییر مکان جانبی از حد مجاز تجاوز کند مساحت بادبند تا مقدار مشخصی می تواند موثر واقع شود و بعد از حد معین تاثیر چندانی بر روی رفتار سازه نخواهد داشت. با افزایش مساحت بادبندها جذب برش توسط قاب کاهش یافته و بعد از حد مشخصی بادبندها نقش خاصی را در جذب برش زلزله ندارند. رفتار بادبند و قاب در طبقات پایین تقریبا مشابه بوده و جذب برش زلزله توسط هر یک در طبقات پایین و میانی تقریبا برابر است. مقایسه دو سیستم قاب خمشی با بادبند و بدون بادبند نشان می دهد استفاده از بادبند فلزی، تغییر مکان جانبی سازه را حدود 50 درصد کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 3360

دانلود 621 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اشرف پور منوچهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1094
 • دانلود: 

  306
چکیده: 

عدم تولید خاکستر بادی در کشور و ابهامات موجود در خصوص میزان فعالیت و یکنواختی پوزولان های طبیعی ایران، موانعی در دستیابی به مخلوط های بتن غلتکی می باشند. جایگزینی دیگری که به عنوان ماده افزودنی معدنی می تواند مدنظر قرار گیرد، سوپر پوزولانی به نام دوده سیلیسی است، که به صورت محصول جانبی صنایع فروسیلیسیم در کشور تولید می شود. در این مقاله، نتایج تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده برای ارزیابی اثر کاربرد درصدهای مختلف دوده سیلیسی در ارتقای کیفیت بتن غلتکی با مواد سیمانی کم تا متوسط (110 و 80 کیلوگرم بر مترمکعب) ارایه می گردد. نتایج بدست آمده نشانگر تاثیر قابل ملاحظه در افزایش مقاومت های فشاری و کششی مخلوط های بتن غلتکی می باشد. بهبود مقاومت بین 25 تا 60 درصد با جایگزینی دوده سیلیسی به میزان 5 تا 15 درصد مواد سیمانی صورت گرفت. همچنین آزمایش های نفوذپذیری انجام شده روی نمونه ها، نشانگر کاهش قابل ملاحظه نفوذپذیری درا ثر کاربرد دوده سیلیسی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1094

دانلود 306 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2210
 • دانلود: 

  901
چکیده: 

در این مطالعه اثر اندرکنش سازه - خاک - سازه بر پاسخ غیرخطی سازه های بلند، با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی، به روش المان محدود، مورد بررسی قرار گرفته است. سازه های استفاده شده برای آنالیز شامل ساختمان 15 و 30 طبقه فولادی می باشند که به ترتیب در رده برجهای متوسط و بلند قرار دارند و بر روی دو پروفیل خاک نرم و خاک سخت به فواصل یک چهارم و یک هشتم بعد پی، در نظر گرفته شده اند. مهمترین پارامترهای بررسی شده، شامل تغییر مکان جانبی غیرخطی و تغییر مکان نسبی میان طبقه ای غیرخطی سازه در طبقات می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بسته به مشخصات دینامیکی خاک، سازه و محتوای فرکانسی زلزله ورودی، اندرکنش سازه های مجاور می تواند باعث افزایش یا کاهش پاسخ دینامیکی سازه و میزان خسارت آن شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2210

دانلود 901 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غیاثیان حسین | محرمی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  730
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

روش (Anchored Geosynthetic Systems) AGS یکی از روشهای تسلیح شیروانی های خاکی، بویژه شیروانی های دانه ای، در برابر ناپایداری سطحی (فرسایش) و ناپایداری عمیق (لغزش) می باشد. در این روش، با اعمال بارهای سطحی بر شیروانی با افزایش مقاومت برشی خاک در سطح لغزش همراه است، ضریب پایداری افزایش می یابد. مطالعات قبلی بر روی این سیستم و روش های طراحی، براساس تاثیر بار سطحی، مقاومت کششی مهارها و المان های ژئوسینتتیک بوده است. ولی مشاهده رفتار مدل های واقعی از چنین سیستم هایی در هنگام ناپایداری تاثیر مثبت مقاومت های برشی و خمشی مهارها را نیز در افزایش پایداری نشان داده است. ارزیابی چنین تاثیری در این مطالعه بررسی و ارایه شده است. آنالیز شیروانی براساس روش Modified Bishop ولی با احتساب مقاومت مهارها در مدل انجام شده و در نهایت رابطه کلی ضریب اطمینان شیروانی تعیین گردیده است. ارزیابی این رابطه با روش حل عددی انجام شده و در این ارتباط نرم افزار مورد نیاز نوشته شده و نتایج به دست آمده برای یک نمونه شیروانی ارایه و بررسی شده اند. این نتایج نشان می دهند که مقاومت های برشی و خمشی میل مهارها در افزایش پایداری شیروانی تاثیر عمده ای ندارند ولی این تأثیر با استفاده از نمودارهای ارایه شده قابل ارزیابی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 730

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  786
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

در دهه گذشته تبدیل گاز طبیعی به سایر هیدروکربن های با ارزش و سوخت های مایع، یکی از جنبه های مهم تحقیقاتی بوده است و در این میان واکنش زوج شدن اکسیداسیونی متان به ترکیبات با ارزش تر نظیر اتیلن و اتان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در طی این فرآیند، ابتدا از یک واکنش ناهمگن رادیکال متیل تولید شده و سپس توسط واکنش جفت شدن، اتان تشکیل می گردد. در مرحله بعد، از دهیدروژناسیون اتان، اتیلن حاصل می شود. در کار حاضر، سعی شده است که این واکنش توسط کاتالیزور La2O3/TiO2 انجام پذیرد. راکتور از جنس کوارتز با بستر ثابت می باشد. شرایط بهینه تست راکتوری به صورت زیر به دست آمد: نسبت CH4/O2 در خوراک برابر 2، دمای 830 درجه سانتی گراد، درصد گاز خنثی (هلیم) همراه خوراک 40%، سرعت جریان گاز ورودی به راکتور برابر 100 میلی لیتر بر دقیقه و بهترین کاتالیزور5% La2O3/TiO2 ، بهترین گزینش پذیری نسبت به ترکیبات %57 C2 و درصد تبدیل متان برابر 31% بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 786

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

توکل افشاری جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  117-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1039
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

برای ارایه حدس های خام از میزان مه دود شیمیایی در هوا، ارایه مدل های کیفیت هوای فتوشیمیایی نظیر مدل های نیمه تجربی مورد نیاز است. مدل های نیمه تجربی دارای ثابت هایی هستند که این ثابت ها باید از طریق روش های ریاضی با استفاده از داده های تجربی مربوط به غلظت آلاینده های هوای هر محل آلوده تعیین شوند. در این مقاله این ثابت ها برای شهر مشهد تعیین شده اند. برای انتخاب بهترین مدل، نتایج مدل ها با داده های تجربی موجود مقایسه گردیده اند. با توجه به این مقایسه نتیجه گیری شد مدلی که دما در آن دخالت داده شده است، مدل مناسبتری می باشد چرا که میزان تمایل متوسط و انحراف معیار متوسط آن کمتر از بقیه مدل ها می باشد و پیک غلظت ازون در وسط روز را بهتر از بقیه مدل ها پیشگویی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1039

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  125-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  674
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

در این مقاله به بررسی یک روبات موازی صفحه ای با کاربردهای ماشین ابزاری که سفتی بالا، فضای کاری نسبتا متوسط و عدم وجود نقاط منفرد در محدوده فضای کاری از ویژگی های برجسته آن است، پرداخته می شود. با استفاده از معیار ایزوتروپی، طرح های ایزوتروپی این روبات داده می شود. شاخص شرط همه جایی (GCI) این روبات در سرتاسر فضای کاری اش مقدار مطلوبی را نشان می دهد که این ویژگی استفاده ازا ین روبات را در کارهای با دقت بالا، مانند کاربردهای ماشین ابزاری، منطقی می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 674

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0