مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

این مطالعه به منظور بررسی تنوع و تمایز سیاه ماهی در رودخانه تجن ساری که سد شهید رجایی در آن احداث گردیده، طراحی شده است. در مجموع 66 قطعه ماهی که 35 قطعه آن مربوط به ایستگاه بالا دست و 31 قطعه آن مربوط به ایستگاه پایین دست سد شهید رجایی بود، توسط دستگاه الکتروشوکر، صید و پروفیل DNA این ماهی توسط مارکر RAPD ثبت گردید. از بین 10 پرایمر 10 نوکلئوتیدی، تعداد 6 پرایمر با الگوی نواری تکرار پذیر انتخاب شد. در مجموع 89 نوار پلی مورف (نشانگر) به دست آمد که دامنه قطعات تکثیری بین 1000-50 bpمتغیر بود. نتایج مطالعات ژنتیکی توسط مارکر RAPD نشان داد که میانگین فاصله ژنتیکی این دو جمعیت که بر اساس ماتریکس تشابه و ضریب جاکارت محاسبه شد، 0.487 می باشد و از آنجا که مرز تعیین گونه و زیر گونه فاصله ژنتیکی 0.5 می باشد، استنتاج شد که این دو جمعیت تا حد بسیار بالایی از یکدیگر انشقاق یافته اند. نتایج حاصل از آنالیز مولفه های اصلی مختصات(PCOA)  نیز توانست این دو جمعیت را از یکدیگر متمایز نماید. رسم دندروگرام UPGMA بر اساس ضریب جاکارت نشان داد که این دو جمعیت از یکدیگر متمایز است. با توجه به نتایج این بررسی بیان می شود که انگشت نگاری RAPD روشی مناسب برای تعیین تمایز ژنتیکی سیاه ماهی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  225-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  612
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

پراکنش کمرکلی جنگلی (Sitta europaea) از خانواده کمرکلیان (Sittidae) و راسته گنجشک سانان (Passeriformes) در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود طی فصول بهار و تابستان در سال 1387 در سری های پاتم، نمخانه، گرازبن، چلیر و بهاربن به مساحت تقریبی 5800 هکتار مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهای زیستگاهی مورد اندازه گیری عبارت از: ویژگی های ساختار پوشش گیاهی منطقه، تیپ پوشش جنگلی و عوامل توپوگرافی شامل شیب، جهت و ارتفاع عرصه مورد مطالعه بود. قطعات نمونه برداری در یک ترانسکت خطی تصادفی برداشت و حضور و عدم حضور گونه ثبت شد. هر قطعه نمونه ای که گونه در آن مشاهده شد به عنوان نقطه حضور و در صورت عدم مشاهده به عنوان نقطه عدم حضور ثبت شد. بر این اساس در مجموع 98 قطعه نمونه برداشت شد. مطلوبیت زیستگاه کمرکلی به روش رگرسیون منطقی دوتایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که متغیرهای ارتفاع، قطر، تعداد اشکوب درختان، نوع گونه درختی و ارتفاع از سطح دریا موثرترین متغیرهای اثرگذار بر حضور گونه در منطقه مورد مطالعه است. همچنین نتایج نشان داد این پرنده زیستگاه های جنگلی با جوامع کهنسال راش و ممرز را به عنوان زیستگاه مطلوب خود بر می گزیند.

آمار یکساله:  

بازدید 612

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  237-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  906
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

کاکایی ارمنی در گذشته بعنوان زیر گونه ای از کاکایی نقره ای(Larus argentatus) محسوب می شد اما از سال 1359 بعنوان گونه ای مستقل معرفی شد. کاکایی ارمنی بیشتر در مناطق قفقاز و خاور میانه یافت می شود و مناطق جوجه اوری آن در گرجستان، ارمنستان، ترکیه و ایران قرار دارد. میقان که برای بسیاری از پرندگان مهاجر بویژه درنا (Grus grus)، زیستگاه زمستان گذرانی مهمی محسوب می شود که پس از دریاچه ارومیه بعنوان دومین مکان مناسب برای جوجه آوری کاکایی ارمنی، در ایران زادآوری می کند، به شمار می رود. مطالعات میدانی در دو منطقه جوجه آوری کاکایی ارمنی در دو فصل جوجه آوری و زمستان گذرانی به انجام رسید. این گونه در جزایر تالاب میقان واقع در شرق جاده معدن جوجه آوری می کند. بیشترین پراکنش جمعیت زمستان گذران این گونه در قسمت های شمالی و غربی ایران قرار دارد، بطوری که بدون در نظر گرفتن استان آذربایجان غربی بیشترین جمعیت زمستان گذران کاکایی ارمنی طی سال های 1386-1383 در استان مازندران و کمترین، در استان فارس گزارش شده است. این موارد حاکی از اهمیت بالای دریاچه ارومیه می باشد. ایجاد سطوح حفاظتی مناسب و کاهش دخالت های انسانی جهت جلوگیری از تخریب و از دست دهی این دو تالاب، بعنوان زیستگاه های زادآوری و زمستان گذرانی این پرنده در کشور، از اولویت های حفاظتی، محسوب می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 906

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  249-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25793
 • دانلود: 

  360
چکیده: 

جنگل های شمال ایران دارای غنای گونه ای قابل توجه بوده و به لحاظ گونه های بومی و در معرض خطر دارای اهمیت جهانی است. استفاده از سیستم چوبکشی زمینی، هرچند بیشترین مشکلات محیط زیستی را سبب می شود، اما عملیاتی معمول برای خروج چوب از عرصه قطع است. هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسه اثرات محیط زیستی، صدمه به توده باقیمانده، زادآوری و کمی کردن این اثرات است. آثار یادشده شامل وسعت صدمه دیدگی، الگو، اندازه، توزیع صدمات و اثرات بعد از عملیات بهره برداری می باشد که با استفاده از دو روش بهره برداری گرده بینه کوتاه و بلند مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در جنگل خیرود انجام و برای چوبکشی از اسکیدر چرخ لاستیکی تیمبرجک استفاده شد. ارزیابی صدمه به توده باقیمانده بعد از عملیات بهره برداری در طول مسیر چوبکشی و همچنین برداشت نوارهای کشیدن کابل برای مطالعه صدمه به زادآوری با آماربرداری صد در صد انجام شد. نتایج نشان داد که در نوارهای کشیدن کابل، صدمه به زادآوری 44 و 36 درصد و همچنین صدمه به درختان باقیمانده در اطراف مسیرهای چوبکشی 2.3 و 4.1 درصد به ترتیب در روش گرده بینه کوتاه و گرده بینه بلند است. بیشترین میانگین مقدار صدمه (97%) به متر اول تنه وارد شده و همچنین در داخل محدوده 4 متری از مرکز مسیر چوبکشی (80%) اتفاق افتاده است. نتایج به طور آشکار نشان می دهد که روش بهره برداری گرده بینه کوتاه در مقایسه با روش بهره برداری گرده بینه بلند صدمه کمتری به توده باقیمانده وارد می کند. موقعیت درخت نسبت به مسیر چوبکشی دارای اثر معنی داری بر مقدار و ارتفاع زخم ها در درختان باقیمانده است. مسیرهای چوبکشی با طراحی و ساخت مناسب باید دارای پهنای مناسب برای خروج چوب از جنگل باشد. صدمه به توده باقیمانده با طراحی و برنامه ریزی مناسب و آموزش گروه عملیات چوبکشی می تواند کاهش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 25793

دانلود 360 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  267-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1044
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

در این پژوهش تجمع فلزات سنگین در رسوب، ریشه و برگ رویشگاه های حرا  (Avicennia marina) در استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت. کادمیوم (Cd)، مس (Cu) و سرب (Pb)، در بافت ریشه به میزان بالاتری از غلظت این فلزات در رسوب اندازه گیری شد که نشان از تجمع این فلزات در ریشه درخت دارد. غلظت نیکل (Ni)، وانادیوم (V) و روی (Zn) به میزان پایین تری از غلظت آنها در رسوب بود و تجمع در بافت ریشه نداشت. در بررسی میزان انتقال فلزات به برگ مشاهده شد که سرب و روی از حرکت بسیار کم به برگ ها برخوردارند و این میزان برای مس با تجمع کمتر دیده شد. با این وجود غلظت سرب و روی در برگ های درختان حرا منطقه مورد مطالعه بالاتر از این میزان در مطالعات مشابه در دیگر مناطق جهان بود که این نشان از ورود فلزات سنگین از هوا و جذب سطحی برگ ها دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1044

دانلود 335 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  279-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1629
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

قوچ و میش اصفهانی (Ovis orientalis isfahanica) در لیست قرمز IUCN در رده آسیب پذیر قرار گرفته است. اطلاعات مربوط به نیازهای زیستگاهی و فاکتورهای تعیین کننده آشیان بوم شناختی این گونه بخش اصلی برنامه های حفاظتی را برای این گونه به خود اختصاص می دهد. در مورد انتخاب زیستگاه برای این گونه در ایران اطلاعات اندکی موجود است. در این مطالعه یک مدل، مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از داده های حضور برای پیشگویی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش اصفهانی در پناهگاه حیات وحش موته به کار برده شد. این مطالعه مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر آشیان اکولوژیک این گونه و زیستگاه مطلوب فصلی را در منطقه مورد مطالعه، تعیین نمود. شاخص حاشیه گرایی کل برای این گونه در منطقه مورد مطالعه 1.55 و تخصص گرایی کل 0.11 است. نتایج نشان داد که در طول تابستان و پاییز بخش بزرگی از زیستگاه مطلوب قوچ و میش اصفهانی با درمنه کوهی (Artemisia aucheri) پوشیده شده است در صورتی که در زمستان و بهار مناطق پوشیده با درمنه دشتی مطلوب تر است. این نکته با مهاجرت ارتفاعی گونه به عنوان یکی دیگر از نتایج این مطالعه مطابقت دارد به گونه ای که در تابستان و پاییز ارتفاعات بالاتر زیستگاه مناسب تری است اما در بهار و زمستان ارتفاعات پایین تر مطلوبیت بیشتری دارد. شیب های بیش از 30% و فاصله تا منابع آبی در تابستان به عنوان فاکتور محدود کننده برای این گونه به شمار می رود. تاثیر سایر فاکتورها نظیر فاصله تا جاده، معدن و زمین های زراعی بر مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش اصفهانی در پناهگاه حیات و حش موته ناچیز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1629

دانلود 317 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  291-301
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  867
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

دریاچه مهارلو در فاصله 23 کیلومتری شیراز، به دلیل آب و هوای معتدل و وجود جاذبه های طبیعی به عنوان یک مکان تفرجی برای مردم منطقه و مسافران ارزش بالایی دارد، لذا مطالعه ارزش تفرجی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه موثر باشد. هدف این مطالعه برآورد ارزش تفرجی دریاچه مهارلو با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط بود. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لاجیت به روش حداکثر درست نمایی برآورد شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 188 نفر بازدیدکننده از منطقه مزبور در تابستان 1386 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که 74.5 درصد بازدیدکنندگان حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از دریاچه مزبور هستند. همچنین متغیرهای تحصیلات، جذابیت روستا، جنسیت و درآمد اثر معنی دار مثبت و متغیرهای قیمت پیشنهادی، تعداد دفعات بازدید سالانه و اندازه خانوار اثر منفی معنی داری روی احتمال تمایل به پرداخت دارد. میانگین تمایل به پرداخت 3392 ریال و ارزش تفرجی سالانه دریاچه 7811.2 (1187.2 میلیون ریال) میلیون ریال برآورد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 867

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

وارسته مرادی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  303-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  882
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

بررسی ویژگی های بوم شناختی گونه های حیات وحش نقش مهمی در مدیریت آنها دارد و تصمیم گیری در مورد شیوه مدیریتی مناسب، تنها با مشخص شدن نیازهای بوم شناختی یک گونه امکان پذیر است. در تحقیق حاضر مطلوبیت زیستگاه دارکوب سرسرخ در پارک ملی گلستان مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهای زیست محیطی شامل تیپ پوشش جنگلی، عوامل توپوگرافیک و ویژگی های ساختار پوشش گیاهی به همراه داده های حضور و عدم حضور پرنده در 106 قطعه نمونه به شعاع 25 متر ثبت و تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای رگرسیون منطقی دوتایی انجام شد. نتایج نشان داد که پارامترهای زیستگاهی شامل تعداد خشکه دارهای سرپا، نوع گونه های درختی، قطر و ارتفاع درختان و سطح مقطع برابر سینه درختان موثرترین پارامترهای زیستگاهی بر حضور دارکوب سرسرخ در پارک-ملی گلستان است. نتایج نشان داد که زیستگاه های جنگلی دست نخورده و کهنسال با مشخصاتی همانند تعداد فراوان خشکه دارهای سرپا، درختانی با قطر و ارتفاع بالا و سطح مقطع برابر سینه بیشتر، در پارک ملی گلستان قابلیت پشتیبانی از گونه های چتر و حساس به آشفتگی نظیر دارکوب سرسرخ را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 882

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0