نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر سه تکنیک آماده سازی ریشه بر میزان دبری های خارج شده از ناحیه اپیکال دندان بود. خروج دبری ها حین و یا پس از آماده سازی کانال می تواند سبب بروز مشکلاتی در درمانهای اندودنتیک شود.45 دندان انسان که به تازگی بیرون آورده شده بودند شامل دندانهای کانین و پره مولرمندیبولار تک کاناله با اپکس تکامل یافته، بر حسب متغیرهای اصلی تحقیق شامل طول کارکرد، بزرگترین و کوچکترین قطر سوراخ اپیکال و درجه انحنای کانال، به سه گروه تقسیم شدند. پس از تهیه حفره دسترسی در ناحیه تاج دندان، جهت آماده سازی کانال ریشه برای گروه اول از تکنیک Step-back گروه دوم از تکنیک Passive Step Back و گروه سوم از تکنیک Balanced Force استفاده شد. حد نهایی آماده سازی کانال برای هر سه گروه سوراخ اپیکال و فایل مورد استفاده Flex-R بود. دبری های خارج شده از سوراخ اپیکال در طی آماده سازی ریشه، درون و یالهای از قبل وزن شده جمع آوری شد. وزن متوسط دبری های هر گروه با استفاده از روش آنالیز – واریانس یک طرفه (one way analysis of variance) و آزمون چند دامنه دانکن (Multiple Duncan) تجزیه و تحلیل آماری شد. نتایج بدست آمده نشان داد، گرچه درهر سه تکنیک، دبری از ناحیه اپیکال ریشه خارج شده بود ولی در تکنیک Step Back نسبت به دو تکنیک Passive Step Back و Balanced Free خروج دبری بیشتری مشاهده شد که از نظر آماری Significant بود (P<0.0001). اما بین میزان خروج دبری های اپیکالی در بین دو تکنیک Passive Step Back و Balanced Force از لحاظ آماری اختلافی مشاهده نگردید (P>0.05). فاکتورهایی نظیر طول کانال (Canal lenght)، سایز سوراخ اپیکال (Apical poramen size) و درجه انحنای کانال (Canal curvature) از نظر آماری بر میزان دبری های خارج شده اپیکالی بی تاثیر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

فضای حلق همواره یکی از مباحث مورد توجه برای ارتودنتیست ها، و نقش اتیولوژیک آن در بروز مشکلات تنفسی و ناهنجاریهای سر و صورت موضوع تحقیقاتی محققین بیشماری بوده است.به دلیل ارتباط نزدیک ساختمانی و فانکشن فضای اوروفارنکس، با ساختمانهای سر و صورت و نقش ویژه آن در اعمال تنفسی، گوارشی و احتمالا در ثبات نتایج درمان ارتودنسی انگیزه این پژوهش را فراهم نمود.در این تحقیق تحلیلی آینده نگر به منظور یافتن اختلاف اندازه فضای اوروفارنکس درمال اکلوژن های Class I و Class II ( به دلیل رتروژن مندیبل)، 80 مورد Class I (40 مورد 9-13 و 40 مورد 18-30 سال) و 60 مورد II Class (30 مورد 9-13 و 30 مورد 18-30 سال) با تعداد مساوی از دو جنس از تعداد زیادی بیماران مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طی سالهای 1374-76 انتخاب گردیدند.افراد مورد بررسی فاقد هرگونه مشکلات تنفسی، عادات پارافانکشنال، مشکلات TMJ، شنوایی، تعادلی، بینایی، بویایی، تورم لوزه ها و ادنوئید، سابقه درمان های ارتودنسی یا جراحی های سر و صورت، دارای صورتی متقارن با جهت رشدی نرمال بوده اند.پس از تهیه لترال سفالوگرام به روش NHP از کلیه نمونه ها، اندازه گیری و به تفکیک سن، جنس و نوع اکلوژن مورد بررسیهای آماری t.test قرار گرفته و نتایج ذیل بدست آمد.1- در ابعاد ساژیتال و عمودی فضای اوروفارنکس بین مال اکلوژنهای Class I,II با فانکشن صحیح تنفسی تفاوتی ملاحظه نگردید، که این نشانگر نبودن ارتباط بین موقعیت ساژیتالی مندیبل عقب رفته با فضای اوروفارنکس می باشد.2- ثابت ماندن عمق ساژیتال، افزایش ارتفاع راه هوایی اوروفانکس همراه با جابجایی ها یوئید به پایین و مختصری به جلو در طی دوران رشد، افزایش حد فوقانی و تحتانی اوروفارنکس در اکلوژن Class I.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف از این تحقیق تعیین سهم ترومای ناشی از مسواک و بهداشت بد دهانی در بین عوامل اتیولوژیک تحلیل لثه در 320 نفر از بیماران مبتلا به تحلیل لثه مراجعه کننده به بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 1377-78 می باشد. نمونه های مورد مطالعه دارای حداقل سن 18 سال و حداکثر 65 سال بودند و در چهار گروه سنی تقسیم شدند. نحوه اجرا تحقیق به صورت مشاهده ای و مصاحبه ای و روش تحقیق توصیفی از نوع تولید داده ها می باشد. در ضمن این بررسی به فرم مقطعی صورت گرفته است. ابتدا شدت تحلیل لثه بر اساس طبقه بندی Miller در سطح باکال دندانهای فک بالا و پایین در دندانهای دچار تحلیل تعیین گردید. سپس مقادیر جرم و دبری و وجود یا عدم وجود سایش بر سطح دندان دچار تحلیل لثه بررسی گردید.در نهایت با توجه به مشاهدات کلینیکی و بررسی پرسش نامه علت تحلیل لثه به شرح زیر مشخص گردید:%42 از موارد ترومای ناشی از مسواک، %37 بهداشت بد دهانی بوده، و تنها در %21 از موارد سایر علل عامل پدید آورنده تحلیل لثه بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بهنیا حسین | فاریابی جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  112-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

تاثیر فیکساسیون بین فکی بر عمل ریه در 35 بیمار که سابقه بیماری تنفسی نداشته و سیگاری نبودند و از مهر ماه 1377 تا فروردین ماه 1378 جهت انجام درمانهای مختلف جراحی فک و صورت به بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان آیت اله طالقانی مراجعه کرده بودند از طریق اسپیرومتری قبل و بعد از عمل جراحی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین فاصله زمانی انجام دو اسپیرومتری چهارده روز بود. نتایج حاصل از بررسی، کاهش در اندکس های FEF – 25 – 75%,FEV1/FVC و PEF را به میزان 8.12 درصد، 19.27 درصد و 28.47 درصد (به ترتیب) نشان می داد که از نظر آماری معنی دار و نشان دهنده تاثیر قابل توجه فیکساسیون بین فکی بر عمل ریه بودند. نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان می دهد که توجه جدی در مراحل بعد از عمل به راه هوایی بیمارانیکه مورد عمل جراحی فک و صورت قرار می گیرند و دارای فیکساسیون بین فکی می باشند الزامی است. خصوصا در بیمارانیکه مورد عمل جراحی فک بالا قرار می گیرند بایستی قبل از عمل تست عمل ریوی انجام، تا از بروز عواقب ناخواسته تنفسی جلوگیری نماییم و جهت فیکس کردن قطعات استخوانی حتی المقدور از روشهای Rigid fixation استفاده کنیم تا نیازی به فیکسیاسیون بین فکی نباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  116-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

نظر به اهمیتی که بررسی وضعیت انساج پریودنتال و دندانها در برنامه ریزیهای بهداشتی دارد، این تحقیق به منظور ارزیابی سلامت بهداشت دهان و DMFT کل و وجود ژنژیویت در مدارس راهنمایی شهر دورود انجام گرفت، 10 مدرسه پسرانه و دخترانه با توجه به جمعیت و تعداد مدارس راهنمایی موجود در این شهر، پس از مشاوره با کارشناس آمار برگزیده شد. در این مرحله روش کار بر اساس نمونه گیری و تعیین حجم نمونه با استفاده از روش آماری، نمونه گیری طبقه ای تصادفی (Stratified Random samplying) انجام گردید. سپس در سطح 5 مدرسه دخترانه و 5 مدرسه پسرانه از 5 منطقه (یک مدرسه دخترانه در هر منطقه) اقدام به نمونه گیری شد.نتایج حاصله نشان داد که %55 از کل جمعیت مورد مطالعه جهت بهداشت دهان از مسواک استفاده می کردند. میزان مراجعه به دندانپزشک نزد دختران %61 و در نزد پسران %74 بود، وضعیت شاخص OHI-S در %56.3 از افراد مورد مطالعه متوسط و در %31.4 ضعیف مشاهده شد. %55.6 از دانش آموزان به نوعی دچار ژنژیویت بودند. میزان DMFT کل 3.54 می باشد.DMFT برای پسران 4.0 و برای دختران 3.23 بود که در پسران D=3.05، M=0.58، F=0.37 و در دختران D=2.46، M=0.45، F=0.32 بدست آمد. با توجه به شاخصDMFT و مقایسه آن با سایر نقاط ایران در دوره راهنمایی مشخص شد که این شاخص بیشتر از سایر نقاط ایران می باشد که انجام تحقیقات بیشتر در زمینه اتیولوژی و شناسایی عوامل این امر توصیه میگردد. در ضمن %56 کسانیکه به دندانپزشک مراجعه کرده اند صرفا برای کشیدن دندان به دندانپزشک مراجعه کرده اند. %48 از پسران و %52 از دختران دندانهای خود را مسواک می کردند در حالیکه %40.3 از پسران و %49 از دختران دارای لثه ای با نمای کلینکی سالم بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 87 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  475
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این تحقیق به هدف تعیین آگاهی والدین دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در زمینه بهداشت دهان و دندان فرزندانشان در شهر تهران در سال 1375 انجام گرفت. تعداد 20 مدرسه ابتدایی به صورت تصادفی از 5 منطقه آموزش پرورش شهر تهران انتخاب شد و از آنها 540 دانش آموز کلاس اول ابتدایی به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه هایی که جهت پاسخگویی والدین آنها تنظیم شده بود بین آنها پخش گردید. ضمنا با معاینه ای که از دهان کودکان به عمل آمد میزان پوسیدگی های آنان با شاخص dmft و میزان بهداشت آنان با شاخص DIS ثبت گردید. با بررسی 468 عدد پرسشنامه تکمیل شده میزان آگاهی والدین در زمینه های مختلف از قبیل علت بروز پوسیدگی دندان، اهمیت فلوراید، ضرر زود از دست دادن دندان شیری و... بررسی گردید.نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت والدین علت بروز پوسیدگی دندان را عدم استفاده از مسواک و نخ دندان می دانند در حالیکه اکنون در جوامع پیشرفته استفاده مناسب از فلوراید بهترین روش پیشگیری از پوسیدگی دندان شناخته شده است. همچنین نتایج تحقیق مشخص نمود که آگاهی والدین در اکثر موارد با تحصیلات فرد پاسخ دهنده ارتباط مستقیمی دارد (P<0.00001) و با بالا رفتن سطح تحصیلات مادر میانگین f بالاتر رفته و میانگین d و m کاهش می یابد. و میانگین d,m,f بر حسب تحصیلات مادر اختلاف معنی داری نشان داد (P<0.0005).

آمار یکساله:  

بازدید 475

دانلود 20 استناد 2 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  323
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

اهمیت بررسی شکل، اندازه و موقعیت سوراخ چانه ای (Mental foramen) به جهت عبور عصب چانه ای (شاخه انتهایی عصب حفره دندانی تحتانی) از این سوراخ در موارد جراحی های فک (برای جلوگیری از آسیب عصب ضمن جراحی) و جراحی های دندانپزشکی (برای بی حسی موضعی یا بلوک عصب چانه ای حین جراحی) می باشد. به همین جهت هدف از این مطالعه بررسی شایعترن موقعیت سوراخ چانه ای در ارتباط با دندانهای آسیای کوچک تحتانی در نژاد ایرانی می باشد. بدین منظور مطالعه توصیفی بر روی 182 تصویر رادیوگرافی فک تحتانی (گرافی پانورامیک فک تحتانی) از بین مراجعین به مطب دندانپزشکی بصورت تصادفی انجام شده است، (91 نفر مرد و 91 نفر زن).در این مطالعه موقعیت سوراخ چانه ای در ارتباط با دندانهای آسیای کوچک تحتانی در دو طرف فک تحتانی بررسی شد. همچنین فاصله این سوراخ تا 9 محل التصاق چانه/حاشیه آلوئولار فک تحتانی/کنار تحتانی و زاویه فک تحتانی با خط کش 100∕1 اندازه گیری شد. شایعترین موقعیت سوراخ چانه ای در دو طرف فک تحتانی در مردان و زنان در فاصله بین دندان 4 و 5 (اولین و دومین دندان آسیای کوچک تحتانی ) بود.(82.4 % مردان و 82.4 % زنان) در سطح عمودی موقعیت سوراخ در زیر نقطه وسط بین حاشیه آلوئولار فک تحتانی و کنار تحتانی بود در سطح افقی موقعیت سوراخ در حدود ∕3 1 فاصله سمفیزیس منتی تا زاویه فک تحتانی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 323

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  140-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف از این بررسی ارزیابی میزان جذب فلوراید (Fluoride Uptake) توسط مینای سالم، پس از کاربرد دو نوع خمیر دندان کرند (حاوی سدیم فلوراید) و نسیم (حاوی سدیم منوفلورو فسفات) تولید شده در ایران و مقایسه آنها با Crest و Macleans به عنوان استاندارد مشابه خارجی می باشد.40 دندان پر مولر اول سالم در 4 گروه جهت بررسی 4 خمیر دندان انتخاب شدند. هر دندان به دو نیمه مزیالی و دیستالی تقسیم شد. پس از تعیین سطح مشخصی روی هر نیمه، سوسپانسیون حاصل از سانتریفوژ هر خمیر دندان با آب مقطر بر روی نمونه های مورد به کار رفت. سپس با کاربرد روش Acid Etch Enamel Biopsy در دو عمق متوالی متوسط اسید پرکلریک 0.5 مول از کلیه گروه های کنترل و آزمایش نمونه برداری شد. محتوای فلوراید محلولهای بیوپسی به دست آمده بعد از تنظیم PH، توسط روش پتانسیومتری تعیین گردید. جهت مشخص کردن عمق برداشته شده از مینا در هر مرحله بیوپسی، محتوای کلسیم محلولهای مذکور نیز توسط روش Atomic Absorption Spectrophotometry تعیین شد. بر طبق نتایج حاصله: در لایه اول، هر یک از خمیر دندانهای ایرانی نسبت به مشابه خارجی خود، سبب جذب بیشتری در مینا گردیدند. (P<0.05). این نتیجه در لایه دوم برای خمیر دندانهای ایرانی و خارجی حاوی NaF مشابه بود، اما خمیر دندان ایرانی حاوی SMFP نسبت به مشابه خارجی خود در این لایه نیز سبب جذب فلوراید بالاتری شد (P<0.05). در نهایت این دو محصول تولید شده در ایران از نظر جذب فلوراید در مینای دندان مشابه و بلکه برتر از محصولات استاندارد مشابه خارجی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 20 استناد 5 مرجع 0
نویسندگان: 

قوام نصیری مرجانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  148-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف از این مطالعه، مقایسه قدرت باند نگهدارنده های اسید اچ بریج متعاقب آماده سازیهای سطحی وادهزیوهای مختلف بود. 60 دندان کانین سالم انتخاب گردید. نگهدارنده هایی از جنس نیکل کرم بریلیوم برای سطح لینگوال دندانها ساخته است. نمونه های ریختگی از نظر اندازه ابعاد شبیه به یکدیگر بودند. یک زائده ریختگی در قسمت میانی هر نمونه قرار گرفت. نمونه ها بر اساس نوع آماده سازی سطح به سه گروه تقسیم شدند (سندبلاستینگ، اچ شیمیایی، حرارت درمانی). سپس هر گروه بر اساس سیمان چسباننده به دو زیر گروه تقسیم شدند (SBMP and Duo Cement - Enforce).بعد از آماده سازی سطوح نگهدارنده ها و مینا، نمونه های مورد به نظر مینای سطح لینگوال باند شدند بعد از یک هفته نگهداری در حرارت 37 درجه سانتیگراد و رطوبت %100، قدرت باند برشی نمونه های هر زیر گروه ده تایی توسط کراس هید تیغه ای با سرعت 2 میلی متر در دقیقه ارزیابی شد.برای تشخیص اختلافات قابل ملاحظه در آنالیز واریانس یکطرفه و تست دانکن با احتمال %99 استفاده شد. هنگامیکه از Heat Air abrasion و treatmant استفاده شد، در نوع سمان چسباننده از اهمیت قابل توجهی برخوردار نبود. توسط آماده سازی شیمیایی، قدرت باند توسط SBMP و دئوسمنت بیشتر از Enforse بود (kg 106.7) قدرت باند Enforce برای تمام آماده سازیها یکسان بود. اسکاج باند مالتی پریس ودئوسمنت به همراه آماده سازی شیمیایی بالاترین قدرت باند را نشان داد. در مقایسه شش زیر گروه آزمایشی، بالاترین قدرت باند مربوط به زیر گروه CS بود. حرارت درمانی توانست با هر دو نوع سمان چسباننده قدرت باند مناسبی را ایجاد نماید.در این مطالعه برای ایجاد مناسبترین قدرت باند توسط نگهدارنده های اسید اچ بریج از جنس بیس متال، به مینای دندان بهترین راه، آماده سازی با محلول شیمیایی و سپس استفاده از ادهزیو SBMP به همراه دئوسمنت بود در حالیکه حرارت درمانی و Air abrasion نیز توانستند قدرت باند مناسبی را به مینا ایجاد نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 87 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  160-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  979
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف از این مطالعه آزمایشگاهی تعیین اثر دو ضد عفونی کننده بر تغییرات ابعادی دای حاصل از سیلیکونهای تراکمی بود. بدین منظور یک Dentoform ماندیبول انتخاب گشت. یک مدل استنلس استیل برای ونیر کران توسط دستگاه C.N.C تراشیده شد و در ساکت دندان 5 توسط Duo cement چسبانده شد. دو نوع ماده قالب گیری Rapid و Speedex تهیه گردید. توسط هر ماده قالب گیری 15 عدد قالب بدست آمد. 5 عدد از قالبهای هر گروه در گلوتازآلدهاید اسیدی 2% و 5 عدد در سدیم هایپوکلرایت 1-0.5% غوطه ور گردید. برای 5 عدد از قالب ها (کنترل) عمل ضدعفونی انجام نگردید. پس از شستشوی قالبها و نگهداری در حرارت اتاق بمدت 30 دقیقه، قالبگیری گروه کنترل توسط گچ نوع IV انجام پذیرفت در حالیکه گروههای آزمایشی به مدت 30 دقیقه در ضد عفونی کننده های مذکور غوطه ور گردیدند. پس از گذشت زمان غوطه وری و شستشو با آب، توسط گچ مزبور ریخته شدند. اندازه گیری ابعاد دای (باکولینگوال – اکلوزوجینجیوال و مزیودیستال) توسط دستگاه اندازه گیری دو بعدی Profile projector انجام گرفت. آنالیز آماری داده ها با احتمال 95% توسط آزمایشهای ANOVA و Duncan انجام گرفت. 1- با مقایسه گروههای کنترل (SC-RC)، هیچگونه اختلاف قابل توجهی در تغییرات ابعادی دای مشاهده نگردید. 2- برای تمام ابعاد مورد مطالعه بجز طول اکلوزوجینجیوالی، درصد نسبی تغییرات ابعادی نشانگر کوچکتر شدن ابعاد نسبت به مدل اصلی بود در حالیکه طول اکلوزوجینجیوالی برای Rapid حدود 0.51% و برای Speedex 0.18% نسبت به مدل اصلی افزایش نشان داد. 3- با مقایسه شش زیر گروه، یافته های زیر بدست آمد: الف) ابعاد M.D, O.G, B.L برای پروتز ثابت عوامل مهمی به شمار می آیند بنابراین بهترین مجموعه جهت قالب های پروتز ثابت، SG Speedex (بهمراه گلوتارآلدهاید) خواهد بود. ب) مجموعه Rapid RH (بهمراه سدیم هایپوکلرایت) یک طول کوچکتر از گروه کنترل (حدود 0.071 mm) را ایجاد نمود. بنابراین نمی تواند برای پروتز ثابت بکار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 979

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  170-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله مردی 35 ساله و سفید پوست معرفی می شود که با ضایعه ای بدون درد ولی با جهش رشدی قابل ملاحظه به صورت تورم باکولینگوالی در ناحیه آلوئل دندانهای پره مولر دوم و مولر اول سمت راست فک بالا به بخش جراحی دهان و فک و صورت مراجعه نموده است. پس از بررسیهای لازم مشخص شد که فرد مبتلا به کیست گورلین است ولی در قسمتهایی از دیواره ضخیم شده کیست ساختمانهای شبه مجرایی، شبیه آنچه در Adenomatoid Odontogenic Tumor (AOT) دیده می شود، مشاهده شد که مبین ایجاد AOT در دیواره کیست گورلین بود.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور درمان ضایعات عمودی استخوان آلوئول از روش های درمانی بازسازی کننده از قبیل استفاده از غشاهای سد کننده، مواد پیوندی استخوان و عوامل تغییر دهنده سطح ریشه استفاده می شود که نتایج بدست آمده از کاربرد این روش ها دارای تناقضات فراوانی است. در این مطالعه اثر کاربرد موضعی داکسی سایکلین همراه با هیدروکسی آپاتیت و بافت همبند کام به عنوان غشا در درمان ضایعات عمودی استخوان آلوئول بررسی شده است. تعداد 10 بیمار با میانگین سنی 39.5±2.79 سال، 7 زن و 3 مرد که دارای حداقل دو ضایعه عمودی استخوان آلوئول در نواحی بین دندانی بطور دو طرفه بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر بیمار به طور تصادفی یک سمت فک در گروه تجربی و سمت دیگر در گروه شاهد قرار گرفت. گروه تجربی با ترکیب داکسی سایکلین، هیدروکسی آپاتیت و بافت همبند کام و گروه شاهد با ترکیب هیدروکسی آپاتیت و بافت همبند کام مورد درمان قرار گرفتند. متغیرهای کمی، از قبیل موقعیت لبه لثه، عمق پاکت، سطح چسبندگی کلینیکی، عمق ضایعه استخوانی و موقعیت کرست استخوان آلوئول در شروع مطالعه و 6 ماه بعد در جراحی ورود مجدد (Re-entry) با کمک تهیه یک ساختار آکریلی اندازه گیری شد. مقایسه نتایج بدست آمده قبل و پس از درمان در گروه شاهد و تجربی نشان داد که اختلاف معنی داری از لحاظ آماری پس از درمان در تمامی متغیرهای اندازه گیری شده در هر دو گروه شاهد و تجربی وجود داشت. در مقایسه بین دو گروه به جز در مورد میزان کاهش عمق پاکت، در بقیه موارد اختلاف معنی داری از لحاظ آماری بین دو گروه شاهد و تجربی نشان داده شد. مقدار برطرف شدن ضایعه در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد بیشتر بود. با توجه به نتایج بدست آمده، تصور می شود که کاربرد توام هیدروکسی آپاتیت، داکسی سایکلین و بافت همبند کام بعنوان غشا نسبت به استفاده هر کدام از آنها به تنهایی در برطرف نمودن ضایعات عمودی استخوان آلوئول می تواند موثرتر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 20 استناد 1 مرجع 4
نویسندگان: 

مهرداد کاظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در مجله های پزشکی انگلیسی زبان غالبا با کلماتی مواجه می شویم از قبیل Experiment, Investigation, Survey, Study, Clinical trial که معمولا در برگردان آنها به فارسی. مطالعه، سنجش، تحقیق، تجربه و کارآزمایی بالینی برگزیده می شوند. در پس هر یک از این کلمات معمولا مقصود و منظور خاصی نهفته است و هر نوع تحقیقی به روش خاصی انجام می شود و هر کدام مزیت ها و ضعف های خاصی دارند که محققین حرفه ای دقیقه به این تفاوت روش ها توجه دارند. مقصود از جمع آوری و نگاشتن این مقاله ارایه شرحی خلاصه و بیان مختصر طرح های مختلف تحقیقی برای شناسایی علل بیماریها و ناهنجاریها است.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

مهشید مینو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  194-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

تشخیص مشکل واقعی دهان دندانی بیمار هنگامی می تواند به گزینش بهترین طرح درمان به منظور برقراری زیبایی منجر شود که به فردیت بیماران احترام گذاشته و دامنه تنوع طبیعی را در آنان مورد توجه قرار دهد. با استفاده از اصول تصور بینایی (Illusion) می توان برداشت چشم را در موارد مختلف بخصوص در مورد شکل و ابعاد دندان تغییر داد. دندانپزشک می باید در تغییر فرم ظاهری، رنگ، اندازه و روابط دندانها با هم و در ارتباط با بافتهای اطراف، به ویژگیها، خواسته ها و عادات بیمار توجه کند و با تشخیص مشکل واقعی بیمار و نیازهای درمانی او، بهترین طرح درمان را با در نظر گرفتن سه فاکتور حفظ سلامتی و بهداشت، فانکشن و ثبات، با صرف وقت کافی و جلب همیاری و انگیزه بیمار انتخاب نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  214-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

با توجه به شیوع بیماریهای پریودانتال، اهمیت تجمع پلاک و عوارض شناخته شده آنها و تناقضاتی که در مورد نقش Crowding در بروز آن وجود دارد، این تحقیق به منظور تعیین رابطه Crowding با بیماریهای پریودنتال و تجمع پلاک دندانی (در کل دهان و نیز سکستانتهای قدامی) انجام گرفت.تحقیق به روش تحلیلی از نوع Cohort Study روی 360 فرد 15 تا 19 ساله در سطح استان تهران با انتخاب تصادفی چند مرحله ای انجام گرفت. مبتلایان به هموفیلی، کم خونی بالینی، مهاجرین، افراد تحت درمان ارتودنسی ثابت هنگام معاینه و مصرف کنندگان داروهای تاثیر گذار روی وضعیت پریودنشیم، از مطالعه حذف شدند. افرادی که فضای بین دندان های نیش راست و چپ آنها نسبت به اندازه چهار دندان ثنایا کوچکتر بود به عنوان افراد دارای Crowding یا مورد و افراد فاقد Crowding بعنوان شاهد در نظر گرفته شدند. وضعیت پریودنتال با استفاده از شاخص های خونریزی ضمن پروب کردن ملایم، جرم و پاکت های با عمق بیش از 3.5 میلیمتر در دندانهای (16، 11، 26، 36، 31، 46) و وجود و تجمع پلاک با استفاده از شاخص Ramfjord بدون در نظر گرفتن سطوح پروگزیمال در دندانهای 16، 17، 21، 24، 25، 36، 37، 41، 44 و 45 در افراد مورد و شاهد با هم مقایسه شد. در نمونه های مورد بررسی، Crowding با بروز بیماری پریودنتال رابطه ای نداشت ولی میزان پاکتهای با عمق بیش از 3.5 میلیمتر در دندانهای قدامی به میزان 11.2% در گروه مورد و 3.8% در گروه شاهد (P<0.02) و عدم تجمع پلاک در دندانهای قدامی در گروه شاهد 15.5% و در گروه مورد 5.4% و یا حدود 3/1 گروه شاهد بود (P<0.005). این تحقیق، مطالعات تجربی را برای تعیین تاثیر درمان Crowding بر وضعیت پریودنتال و تجمع پلاک توصیه می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1